Välkommen till Peggys Hemsida

Min e-mail kontakt.

peggy.berglind@swipnet.se

 

OBS! Min nya uppdaterade bok om ”Bergsmännen” är nu klar, se nedan från år 2016.

 

Har nu färdigställt min bok om ”Arvingarna del 1” år 2018. Det fanns så mycket att berätta, fram till 1855 räckte boken inte men väl fram till Frihetstiden 1719. Historiskt är den en fortsättning på uppdaterade delen av ”Bergsmännen”, men alla nytillkomna socknar i Västerbergslagen och i Gästrikland har jag forskat på från landskapshandlingarnas början vid 1530-talet.

   Skall nu börja forska fram vad som finns från 1719 och förhoppningsvis åtminstone fram till 1855 om alla mina anor.

 

Antavlan är under konstant uppdatering. Nytt tillkommer hela tiden. Fel, jag blir överbevisad om, rättas av mig.

Det händer att man lätt fastnar vid en viss ståndpunkt, men så kommer bevis, som får det hela att falla på plats.  

Och, som jag sagt tidigare, kusiner fick inte gifta sig med varandra, men visst var man släkt med släkten.

Ett annat problem, som har dykt upp minst fyra gånger då jag skrivit min bok ”Bergsmännen”, är att ofta hamnar mågen i dotterns ställe… men läser man noga, så förstår man hur det förhåller sig.

Skriv gärna och tala om, om ni finner något som ni tycker är fel, och då förstås gärna bevis på att min ståndpunkt är fel.

 

 

BJÖRN och PEGGY

 

Östergötland, Uppland.

Gen I nr 2 och 3

 

Björns mors anor från Österrike
BEATRICE KAROLINE ANGELA LEOPOLD

 

Björns farmors anor

KLARA JOSEFINA JOHANSSON, Gen III nr 9

Västergötland, sök även berglind.biz

 

Peggys farfars anor

VERNER WIDELL, Gen III nr 12
Västerbergslagen

 

Peggys farmors anor

GERDA AUGUSTA SVEDLING, Gen III nr 13
  Västerbergslagen

Peggys morfars anor
OTTO WILHELM KARLSSON
, Gen III nr 14
Östergötland och Södermanlands län:

 

Peggys mormors anor

HILMA LOVISA ÖSTERGREN, Gen III nr 15

Södermanland län:

 

Arvingarna del 1” från år 2018

 

 

 

ISBN 978-91-639-7680-3

 

Arvingarna del 1

 

Stormaktstiden

 

1. Hur landet styrdes och vilka styrde man över?

Nora(Tärnsjö) Gävleborgs län och Arboga Lfs. I Västmanlands län

Norrbärke, Söderbärke och Grangärde i Dalarnas län

 

2. Handeln och ekonomin

Årsunda socken i Gästriklands län

 

3. Samhället i övrigt

Österfernebo och Hedesunda socknar i Gästriklands län

 

4. Soldat historia

Dala – Järna i Västerbergslagen i Dalarnas län

Möklinta i Vestmanlands län

 

Priset är 480 kronor + frakt

 

Fel och uppdateringar i ”Arvingarna del 1”

 

SYSTRAR och BRÖDER

Klars Josefinas

 

 

SYSTRAR och BRÖDER

Verner Widells

 

 

SYSTRAR och BRÖDER

Gerda Augustas

 

 

SYSTRAR och BRÖDER

Otto Wilhelms

 

 

SYSTRAR och BRÖDER

Hilma Lovisas

 

Den nya uppdaterad upplagan av ”Bergsmännen”, från  2016. Den gamla upplagan har nu utgått. Se och läs längst ner på sidan

 

Bergsmännen

Ny uppdaterad upplaga

 

Söder-Norrbärke, Västanfors, Norberg, Västervåla och Grangärde socknar

 

 

Del 1 har fått ny framsida i uppdaterade upplagan

 

Priset är 480 kronor + frakt

För er som har den första upplagan är priset 380 kr + frakt 

 

Þ uttalas th, det lärde jag mig då jag var på resa till Island hösten 2016.

Det bekräftar också det jag anat på s. 162 i nya bergsmännen.

Under Cecilia står det att hennes barn är

Marit och Olof Þ, vilket förstärker att Cecilia Andersdotter var gift med Thidike.

 

Sid 71. Överst på sidan skall det stå ”Stabeck” inte Starbo.

I Nya Bergsmännen sidan 112 har jag av Källa: Göran Ekberg, där han funnit i Västerås domkapitel den 11 april 1626 funnit en släktutredning angående släktskap Johan Germundsson och Karin Hansdotter. Finns inte skannat.

   En annan källa Stefan Jernberg har ytterligare givit klarhet i vem som var gift med Per Hennikesson nämligen Karin Svensdotter från Hagge.

 

Angående den fjärde dottern Britta Larsdotter från Persbo

 

Nytt, rättat och ändrat i boken.

           

              

 

ISBN 978-91-633-3071-1.                                 ISBN 978-91-633-3212-8

Priset är 490 kronor + frakt                                Priset är 490 kronor + frakt

Boken går att låna på 3 bibliotek. Se Libris.      Boken går att låna på 3 bibliotek. Se Libris.

Boken finns även på Arboga och Nyköpings     Boken ska även finnas på Arboga och Nyköpings

bibliotek.                                                             bibliotek

 

Boken Hilma Del 1. Med början kring Hjälmare slussar.

Framförallt handlar Del 1 om Hjälmare slussars tidiga framväxt. Under den vackra gravhällen i Sätterbo kyrka (utanför Arboga) vilar Majoren vid Hjälmare slussar Christopher Andersson Jerner/Gerner och hans maka Gunilla Haraldsdotter Stara. Några glimtar från vardagen under stormaktstiden framkommer genom de brev Margareta Harladsdotter och hennes dotter Gunilla Jerner skrev. Den olycksalige brodern Johan Jerner, som var lärling hos arkitekten Jean de la Vallé. Trots sitt eget och faderns nådebrev blev Johan avrättad efter att ha försökt förgifta sin lärare och husbonde med motiveringen att han: ”hellre ville bliva soldat”. Brodern Anders Jerner var soldat och gift med Maria Drakenskjöld. Bröderna Robertus och Christopherus studerade i Uppsala 1672. Systern Beata Jerner blev 1674 gift med prästen Andreas Lebestadius och systern Elsa jerner var gift med Hans Wattrang. Dottern Gunilla Jerner gift med Erik Arvidsson Ragge. De hade tillsammans 8 söner, alla var med och stred för Karl XII. Fyra blev adlade, 1 blev arkebuserad i Bender och 2 blev tillfångatagna och satt i ryskt fångenskap under många år. Alla bröderna Ragge går sorgeliga öden till mötes. Allt om sina 8 söner berättar Gunilla Järner i under Lifregementet till häst sidan 134. Här får ni också läsa om Gunilla Jerners sondotter Hedvig Sofia Ragges brev, som fattig uppbörskommisarieänka efter sin make Enagrius i Stockholm.

  NYTT:  En dotter, Margareta Jerner har jag inte bekräftat vem det kan ha varit. Men har fått uppgifter från släktforskaren Stefan Arvidsson följande: Margareta Jerner född 1650, vilket kan stämma för hennes äldre syster Gunilla var född 1637 och däremellan föds en dotter salig, sen Beata och Elsa. Modern Margareta Haraldsdotter Stara skriver efter makens död ett brev till konungen följande brev detta brev finns avskrivet i boken och skrivs 1667, här ber hon om extra nådeår, hon har då små barn hemma. Vidare var denna dotter Margareta Jerner f. 1650 gift med cornetten Bengt Beckman f. 1647, d. 1701. Familjen bodde i Valsta i Askers socken. Stefan skriver vidare: Man har föreslagit mig att denna Margareta Jerner är dottern till Kristoffer Andersson Jerner, vilken du (Peggy) har forskat om. Som "bevis" antyds barnens namn, samt att Elsa Jerners son Kristoffer Wattrang också bodde i Valsta 1727. Här verkar det troligt att detta kan vara systern Margareta Jerner. Fler bevis har sedan framkommit. 1. Bengt Beckman drabant samtidigt med svågern Hans Wattrang gift med Elsa Jerner. 2. Då Bengt Beckmans dotter Margareta Beata föds 30 nov 1685 är ett av vittnena vällärde Andreas Lebstadius, svågern gift med Beata Jerner.

   Genom sockenstämmoprotokoll från Husby-Oppunda framkommer händelser från vardagslivet där. Prästers bekymmer med olydiga gossar, folk som inte sitter kvar i kyrkbänkarna till dess att predikan är avslutad, förbud mot försäljning av sprit och tobak på kyrkbacken. Barn som blev föräldralösa och togs om hand av bönderna genom att bo hos dem växelvis. Ett par barn hade tur och togs om hand och fick komma stadigt i familj. Samt fanns allt arbete sexmännen hade med att vitkalka kyrkan, hålla ordning på kyrkmuren och alla uthus samt allt i prästgården som skulle lagas.

   Den unga föräldralösa borgardottern Maria Elisabeth Morin från Eskilstuna, hon gifter sig med skomakargesällen Erik Gustav Ragge. De bosätter sig i Torshälla. Dottern Maria Lovisa Ragge, hon arbetade som piga hos magister Dahl i Stockholm och blev havande. Enligt magister Dahls brev förnekade hon sitt havandeskap till dess födslovåndor satte in. Men denne magister Dahl hjälper henne med att få plats på barnbördshuset i Stockholm.

   Att få berätta historien om sina anfäder har varit som en lång tidsresa. Genom nästan fyra hela århundraden har jag levt mig in i människornas/ mina anors liv. Jag har försökt förmedla det jag funnit till er alla mina släktingar, nära som avlägsna.

   Maria Lovisas dotter, Lovisa Carolina f. 1849, den hon aldrig tog hem till sig, trots det enligt uppgift hon sen gifter sig med barnafadern. Lovisa Carolina växer upp i fosterhem och kom senare att gifta sig med änkemannen och fyrabarnsfadern Carl Erik Oscar Östergren. Tillsammans hade de 12 barn. Ett av dessa deras första barn de fick tillsammans var min mormor Hilma Lovisa Östergren. Hilma och hennes syskon fick många barn och ännu fler barnbarn. Några av alla barnbarnen finns på fotografierna som finns i boken. Dessa mina sysslingar har även bidragit med sina egna historier.

 

Boken om Hilma Del 2. Den om min mormor.

Med ett barn i bagaget fick min mormor lov att gifta sig då hon väntade ytterligare ett barn. Det var inget annat att göra. Kring det äktenskap som sedan, då barnafadern Emil fyllt 21 år ingicks den 20 oktober 1901, har hennes dotter, min moster Linnea berättat: ”Hilma hade ju redan ett utomäktenskapligt barn, min syster Karin. Hilmas föräldrar tyckte att det var passande att hon gifte sig. Vilket Hilma då gjorde, men som hon sa, det var den olyckligaste dagen i hennes liv.” Enligt Hilmas svärdotter min moster Viola: ”Hilma ville gå i sjön.” Det var ingen lycklig början på ett äktenskap, men livet måste gå vidare. Trots att de hade det mycket knapert stannade de under nästa hela sitt liv kvar vid Ålberga gård i Sörmland. De var båda arbetsamma och duktiga, Emil blev ladugårdsförman och tillsamman fick de ytterligare fyra barn. De hade nu sex barn att ta hand om. Då min mormor Hilma var 44 år hade hon en affär med sin granne Otto Wilhelm Karlsson. Kanske de båda trodde att nu var det ingen risk att Hilma kunde bli gravid, men det kunde hon. Så min mamma föds 1917 som barn nummer 7 till Hilma och Otto Wilhelm. Någon skilsmässa blev det inte, men antydningar har alltid funnits. Då jag fick se fotografier från Hilma och Emil som unga båda blåögda och ljushåriga och min mamma med bruna ögon och mörkt tjockt fint hår, ja då förstod jag att hon inte var Emils. Min moster Karin min mammas 19 år äldre syster bör ha vetat och det var från hennes son, min kusin Åke jag också fick bekräftelse.

   Men mycket händer i familjen Larsson, pojkarna som far till Danmark och utbildar sig till trädgårdsmästare. Av den anledningen fick man skriva brev hem till Hilma vilka några finns med i boken. En son blir nazist och utfryst i Ålberga. Döttrar och svärdöttrar far till Stockholm och arbetar i fabrik, affär eller blir hembiträden, detta under 1920- och 1930- talet. Att det var svåra tider under 30- talet har jag förstått vidden av då min moster född 1906 berättar om hur det var med make, son och ingen stans att bo och inget att äta. Min moster Viola blev 101 år gammal, det var hos henne jag fann breven från Hilma och breven mellan Viola och hennes syster Margit, båda från Ålberga och båda sonhustrur till Hilma.

 

Denna upplaga utgår och jag har nu utkommit med ny uppdaterad upplaga.

 

                                     

Bergsmännen Del 1 - 2.

 

Släktforskning angående folket, mina anor, som bodde i Gamla Norbergs bergslag och trakterna däromkring från slutet av 1400-talet, men några ännu tidigare har jag följt i de flesta fall fram till ca: 1700-talet. Det gör det sedan lättare att gå vidare med släktforskning för den som är intresserad. Jag har också försökt berätta om historiska händelser från 1350- talet fram till cirka år 1611 då Gustav Adolf övertar tronen efter sin far Karl den IX.

 

Jag skriver om mina anor men också om alla övriga familjemedlemmar som bor på samma ställen som släkten, så att boken blir intressant för alla som har sina rötter i trakten. Mina egna anor skriver jag med fet stil och annummer efter. I och med det kan man utläsa hur nära släkt alla verkar vara med varandra, om än inte kusiner hade rätt att gifta sig. Har kommit fram med enligt min mening mycket intressanta och kanske i några fall nya släktförbindelser. Ett exempel är vem det var som var gift med allas vår Hennike Bengtsson i Wad. Jag hoppas att boken skall ge en spännande och läsvärd upplevelse för er som vill köpa min bok om Bergsmännen.

 

Uppföljning av boken om Bergsmännen, första upplagan.

Boken Här har jag lagt in fel på sidorna i boken  

 

P Edvin Ehrlings läsfilm allmän serie nr 108, riksarkivet. Handlingarna varav en del av de första lär finnas förvarade i original hos herr Anders Larsson i Wad, har avskrivits och välvilligt ställts till förfogande av Herr Leonard Persson i Wad. Angående källor från brevet daterat 1578 i Wad Söderbärke.

 

Persbo II

Från tinget i Kopparberg från Anno 1686 den 7 sept. Hela tinget översatt av mig. Den Lasse Persson som bor i Persbo Grangärde socken och har 4 döttrar.

 

Mer Fragg/ Persbo I.

Den Lasse Persson i Fragg och son Jon Larsson som övertar Fragg och bor där fram till sin död 1593. Men dessa far och son äger del i Persbo Grangärde. Det är också ett tillägg till Sigrids Joensdotter gift med Anders Holstensson i Kallmora, syster Sara Joensdotter gift till Hörende i Färnebo socken.

 

Jon Olofsson knekt

Från Stefan Jernberg på nätet utlagda tidiga domböcker från Dala-Järna. Kan vara av intresse för er som har anor i Kyrkbyn i Söderbärke, för här är man släkt med släkten.

 

Andreas i Kaldemoren 

För alla er med anor från Kallmora Norberg.

 

Effrike/Teffrike i Wad/ Hemmingshyttan/ Olsbenning/ Bennebo/ Fragg/

Efter frågan om Effrike/Teffrike en utredning från Fragg