HILMA LOVISAS SYSKON
Uppgifter från kyrkböcker och från föräldrarnas bouppteckning.

 

I min bok ”Hilma Lovisa Östergren Del 2” finns mycket mer att läsa om nedanstående syskon. Både om de som blev kvar i Sverige och om de tre som utvandrade.

1. CARL GUSTAV, f 1861-05-06 Bergshammar. Senare, Hattsätter Nicolai sn.

2. OTTO REINHOLD, 1863-09-04 Nicolai. Senare bosatt i Stockholm.

3. ERIK HENNING, f 1865 Nyköping Östra. Senare, Skresta Helgona sn.

4. JOHAN ROBERT, f 1867-08-20 Bergshammar Idstad. Senare, Annerbäck Tuna sn.
(Dessa fyra söner fick CARL ERIC OSCAR ÖSTERGREN med sin första hustru, JOHANNA CARLSSON, f 1833 Tuna. d 1868-06-05 De är halvbröder till HILMA LOVISA.)

5. CARL OSKAR, f 1871-12-09 Bergshammar. (LOVISA CAROLINA ROGGE utflyttar från Stigtomta 6/11 1870 till prästgården i Ottinge Bergshammar 6/11-1870. Då byts hennes namn ROGGE ut till LUNDGREN? Hon blir med barn och föder sin son CARL OSCAR. Hon bor då på fattighuset. Vem fadern är frågar man sig? CARL OSCAR är halvbror till Hilma Lovisa. 1872 blir Lovisa Carolina bortgift med ÖSTERGREN. Jag har LOVISA CAROLINAS papper dokumenterade från Allmänna barnhusets rullor strax efter hennes födelse och om hennes utackordering till Stigtomta osv. Även brev från MARIA LOVISAS arbetsgivare, Sven A Dahl Skollärare, till Överståtshållarämbetet för poliärenden i Stockholm. Han hjälper henne att få plats på barnhemmet för sin dotter. Enligt breven är CARL PERSSON far till barnet. Trots att CARL PERSSON och MARIA LOVISA ROGGE gifter sig efter dotterns födelse tar dom henne aldrig till sig.)

   Sonen Karl Oskar fick inga egna barn.

6. HILMA LOVISA, 1873-08-29 Bergshammar Idsta by. Gift med drängen EMIL LARSSON vid Svanslund Lunda sn. Senare Kila sn.

7. AUGUSTA CAROLINA, f 1876-05-14 Bergshammar Idsta by. Gift med arbetaren KARL ERIK JOHANSSON i Eskilstuna.

8. JOHANNA WILHELMINA, f 1878-07-22 Bergshammar Idsta by. Gift med drängen AXEL EDVARD HAGBERG vid Wedeby Björkviks sn.

9. ANNA FREDRIKA, f 1881-04-03 Bergshammar Idsta by. I tjänst i Nyköping.

Nedanstående tre syskon utvandrar till USA.

1. VIKTOR TEODOR, f 1883-10-04 Bergshammar Idsta by. 

2. KLAS HERMAN, f 1886-12-10 Bergshammar Idsta by.

3. ELEONORA JOSEFINA, f 1891-04-29 Bergshammar Idsta by.