Proband har nr.1 LARS, MATS, och LOTTA, pappan har det dubbla numret, mamman numret därpå. Om dubbla numret fattas men numret därpå finns, betyder det att fadern är okänd men mammans namn finns, och vice versa.

[B]=Bouppteckning

[S]=Skilsmässohandlingar


***III***

14. OTTO WILHELM KARLSSON, f 1873-12-02 Krokek Östergötland, D. 1949-07-29 Kila Ålberga gård (D). Kördräng.

– Gift 1899 med Ulrika Wilhelmina Adamsson f. 1876, d. 1903. Gift 2: gg med Johanna Mathilda Adamsson, f. 1867, d. i början av 1930-talet Kila Ålberga gård (D). Ulrika och Johanna är systrar.

 

Den 24 maj 2023 blev det klart bevisat genom DNA test Berta Larssons gift Widells barnbarn Maria Lundins DNA stämmer överens med Stefan Karlssons DNA. Maria Lundins mormors fars far är Johan Peter Karlsson, tillika med min morfars far och Stefan Karlssons farfars far är densamme Johan Peter Karlsson.

 

Barn med första hustrun:

1. Carl Wilhelm Karlsson, f. 1900 Kila, d. 1900 Kila (D)

2. Gustav Wilhelm Karlsson, f. 1901 Kila, d. 1903 Kila (D)

 

Barn med andra hustrun:

3. Anna Mathilda Karlsson, f. 1904 Kila, d. 1911 Kila Ålberga gård (D)

4. Ida Maria Karlsson, f. 1905 Kila Ålberga gård (D), d. 1986. – Gift med Gunnar Emanuel Ehrström, f. 1900, d. 1984. – Sonen Hans, min Peggys syssling har kontakt med honom och träffats många gånger.

5. Axel Wilhelm Karlsson, f. 1909 Kila Ålberga gård Södermanlands län, d. 1949 Kila Ålberga gård (D).

Axel Wilhelm dog endast 10 dagar efter sin far den 9 augusti 1949. Han efterlämnade i sin tur hustrun Ruth Dagmar Maria Karlsson, född Olsson. Axel och Rut fick inga barn.

 

Barn med min gifta mormor Hilma Lovisa Östergren, gift med Emil Larsson: Hilma och Otto bodde grannar i Kila vid Ålberga gård. – Bekräftat via DNA år 2023 att Otto Wilhelm är min/Peggys morfar.

6. Berta Hildegard Maria Larsson (II 7), f. 1917 Kila Ålberga gård (D), d. 1963-01-07 i Solna.

 

***IV***

 

28. JOHAN PETER KARLSSON, f. 1824-12-22 Kila Lillhälla Södermanlands län, d. 1903-01-11 Lillkälla, Kila (D). – Gift 1847-06-05 i Kila med Maja Greta Karlsdotter född 1822-08-13 Kila (D), d.1869-05-06 i Krokek, Tegelhagstorp (E) [B]. Första hustrun födde en oäkta dotter 1845 Kyrktagen den 19 dec. samma år. Johan Peter blir änkling 1869-05-06. Han gifter om sig 1870-12-27 i Krokek (E) med … obs, han gifter sig senare även en tredje gång med änkan Christina Carlsson född Pettersson.

    
29. GUSTAVA MALVINA SJÖBERG, f. 1838-07-16 döpt d. 16 juli Otto Reinhold och Gustafva Malvina fadern manufakturi gesällen Gideon Sjöberg modern Johanna Solberg, (här syns texten lite otydligt men) frånvarande faddrar Carl Kjellman metallarbetare, Teodor Sjöberg i Wallersta närvarande faddrar hustru Juliana Fjellman, Söderman och pastror Olai Ullström. (fler faddrar finns antecknade) Källa: Katarina CIV:3 1830-1839 Bild 1730/ sid 332.

Östra Kyrkogatan 27, Sthlm Katarina fsm. (AB). d. 1893-12-08 Tegelhags torp Krokek (E) [B].

   – Äntligen är hon funnen född, och med det en massa anor. Det tackar jag min syssling Kerstin Andersson för. Så nu gäller det att gå noga fram.

 

Branden i Stadsgården 1842 i Stockholm.

Men först står breven så att säga som är inlagda under ana Andreas Catronius VII 29

 

Barn med första hustrun:

1. Lovisa Mathilda, f 1845-11-02 Kila (hustruns)

2. Karl Johan Johansson, f. 1848-01-19 Krokek (E) boendes i Norrköping vid faderns död 1903.

3. Per Gustav Johansson, f. 1850-04-01 Krokek (E) boendes i Norrköping vid faderns död 1903

4. August Johansson, f. 1852 Krokek (E) boendes i Ljusfors Skärblacka vid faderns död 1903

5. Johanna Maria, f 1853-06-03 Krokek gift med sjökaptenen Wilhelm Wilhelmsson i Stockholm

6. Anna Wilhelmina, f 1855-12-28 Krokek, hon finns inte med i faderns bouppteckning

7. August, f 1858-03-25 Krokek, han finns inte med i faderns bouppteckning

8. Lovisa, okänt när hon är född. Gift med fiskaren Johan Andersson i kullen Krokek.

9. Philip Karlsson, f 1862 Krokek (E), som vistas å okänd ort.

                            

Barn med andra hustrun Gustava Malvina:

10. Hennes före äktenskapet Anna Gustava, f. 1868-06-21 Kila, men hon står med i bouppteckningen. Gift med trädgårdsmästaren G. W. Spångberg Loviselund Eneby.

11. Charlotta Sofia Johansson, f. 1871-03-25 Krokek (E) (Hennes sondotter är Kerstin Andersson, Kerstin är också släktforskare och hon har hjälpt mig med att ta fram uppgifter angående denna släkt) gift med arbetaren Andersson i Uppsala.

12. Wilhelmina Desideria Karlsson, f. 1876-05-23 Krokek (E). Bosatt i Stockholm

13. Otto Wilhelm Karlsson, (III 14) f.1873-12-02 Krokek, Tegelhags torp (E). Kulltorp, Björkvik

 

Johan Petter var ju bara 69 år! Så den 10/10 1893 (Gustava Malvina hade inte dött ännu) kom den 27 år gamla pigan Kristina Petersdotter f. 7/4 1866 i Krokek, till gården med sina 2 oäkta barn, varav ett var Johan Hjalmar f. 1887-10-07. Han är född i Krokek.

Änkan Kristina Carlsson född Pettersson

14. Rut Kristina Karlsson, f. 1893-06-05, även hon står som oäkta dotter i Hfl. men född i Krokek.

    Dessa båda står tillsammans med modern som inflyttade från Hedvig församling 1893-10-30 men barnen är ju född i Krokek och Johan Petter gifter ju sig med Kristina Petersdotter senare samma år

15. David Emanuel, f 1896-02-12 (Hans sonson, Stefan Karlsson är också släktforskare, samt är han min och Kerstins syssling. – Via Stefan Karlssons DNA forskning bevisades att min mormors otrohet med sin granne Otto Wilhelm är sann. Detta via min systerdotter Maria Lundins DNA sök, var mamma är min syster Annkristin född Widell liksom jag/Peggy förstås.)

16. Anna Mathilda Josefina, f 1898-07-23

Och så är det dags igen, fattas bara! Den 2/6 1901 gifter sig Johan Peter med pigan Kristina och de får en dotter inom äktenskapet.

17. Agda Maria Linnéa, f 1901-10-31

(pappa föddes 27/1 1901, alltså ca.9 mån. före sin moster!) Källa: Kerstin Andersson (min syssling)

– Kerstin, Stefan och jag träffades förstås via nätet, visst är det underbart. Med alla dessa barn kanske fler sysslingar dyker upp.

   – Obs! Under 1800-talet har man, går man över till namnet Karlsson istället för som tidigare att man får faderns förnamn som son-namn, därför heter de först födda barnen Johansson, men sen övergår man till att heta Karlsson.

 

***V***

 

56. CARL PETER JANSSON, f 1797-08-01 Lunda Jäder Mellangården (D). d. 1847-10-20 Krokek Tegelhagstorp (E), dräng. Carl Peter lever kvar på Tegelhagstorp, men dör den 28/10 1847. Han begravs inte förrän 21/11. ”Fd. Torparen i Tegelhagstorp, nu tjenande dräng i Bränntorp, blef död under rusigt tillstånd på hemvägen efter Väggrusning den 28 Okt. Liket undergått Medicinsk Legal besigtning och blev enligt utslag från domaren i tysthet begravd. Enkeman. Efterlämnar barn. 1 omyndig son och 2 döttrar. Dödsorsak Fylleri och starka drycker.”  Han blev 50 år gammal. – Här kan man undra varför inte myndige sonen Jan Peter Karlsson är nämnd som myndig son. Och vad föranledde att faderns kropp skulle undersökas? Blev han skadad, skadade han sig själv? Varför blev han i tysthet begravd? Här finns förstås mer att leta efter i domböckerna.

 

– Gift 1822-12-08 i Kila med …

 

57. ANNA STINA PERSDOTTER, f. 1796-10-27 Kila Högsätter (D), d. 1843-08-02 Krokek Tegelhagstorp (E).

 

Barn:

1. Carl född 1820-12-06 Kila, hustruns före äktenskapet.

Barn tillsammans:

2. Brita Cajsa Karlsdotter, f. 1823-01-28 Kila (D). Flyttar till Råsätter 1842.

3. Johan Peter Karlsson (IV 28) f. 1824-12-22 Kila

4. Anna Lotta Karlsdotter, f. 1828-03-25 Kila

   – Sedan flyttar hela familjen till Krokek 23/11 1828 där de tar över Tegelhagstorp och Carl Petter blir torpare (istället för dräng som hitintills).

Källa: Kerstin Andersson

5. Erik Gustav, f. 1833-05-06

 

58. GIDEON SJÖBERG f. Mariefred-Kärnbo vid Bränneriet. Gideon f. 1803 d. 2 juni, döpt d. 3 juni far Inspektor Pehr Otto Sjöberg, modern Fru Britta Cathronius 25 år. Gideon Faddrar: Brukspatron Herr Magnus Bjuggren, Fru Aurora Flodin dess dotter Sophia Flodin och Hr. Post Inspektor Daniel Kihlman.

   Gideon finns inte med i Mntl. 1820. 1830- (finns ej med i mntl. året 1840) 1845 Adolf Fredriks fsm.

I Sthlm står Gideon Sjöberg som Gasberedare.

Källa: http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Register/Mantalsregisterepi7.aspx

Under den här tiden gifter sig Gideon med Johanna Solberg och de får tillsammans tre barn. Två av barnen och hustrun Johanna dör 1841.

Manufakturisten Gideon Sjöbergs hustru Johanna Sohlberg Östra Kyrkogatan n. 27 Kv. Stenbodarna större. Hon dör i (…)sot. 40 år gammal.

1839 under Katarina fsm. Stenboderne Större Står fabriksarbetaren Gideon Sjöberg antecknad.

1843 medan Gideon fortfarande befinner sig i Sthlm. gifter han om sig med Anna Elisabeth Stare född 01-01-1822 i Arboga. Vigseln antecknad i Arboga lfs., C:4 (1821-1860).

1846-1857 befinner hans sig i Kvillinge Thorshag. Se i volym: Kvillinge AI:19 och 21.

1858-1860 finns Gideon i Maria Norra. Då står han som fabriksarbetar och senare som arbetskarl hos J Lamm.

1861 finns han inte …

1862 finns han i Maria Norra. Sedan finns varken han eller hans hustru antecknad.

1683-08-16 dör Gideon. Jernarbetaren Gideon Sjöberg född i Mariefred, bor Skinnarviksgränd 10-12, bredvid sjukhuset begravd.

 

Först var Gideon gift med Annan Catharina Gålbom och tillsammans med henne hade han dottern…

1.  Sophia Charlotta Sjöberg f.1829-08-04 Finska Fsm., Stockholm (AB) d. 1842-01-25 Östra Kyrkogatan

 27 Katarina fsm.(AB). Hennes halvsyster Gustava Malvinas alla döda syskon visar att den länge kom att leva kvar. Gustav Malvina ger en av sina döttrar namnet efter sin syster Sophia Charlotta men vänder på namnet så att det blir Charlotta Sophia, vilkens sondotter är min syssling Kerstin Andersson. Andra halvsystern Maria Hildegard Sjöberg

    Gideons andra hustru Johanna Solbergs dottersons barn Berta Hildegard Maria får samma namn som Johanna Solbergs avlidna dotter Maria Hildegard men vänder på namnet. Berta Hildegard Maria är min mamma.

 

Andra gången gift 1832 med …

 

59. JOHANNA MARIA SOHLBERG f. 1898-09-30, men blir sedan fel. Så hon står sedan som f. 1801-09-30 Västervik. Fel årtal men inte fel månad och dag. Fler handlingar har jag som bevisar att året blivit fel. Stöds även av att hon flyttar från Västervik år 1815 till Stockholm. Att hon då endast skulle vara 14 år och flyttat ensam är nog inte heller troligt. 17 år var hon 1815 vilket bekräftas i handlingar. Johanna dör 1841 i hennes test kan man läsa: Manufacturisten Gideon Sjöbergs hustru Johanna Sohlberg Östra Kyrkogatan 27 kv. Stenboderne Större. Hon finns med som piga i mntl. 1820 i stadens västra kvarter, den ende Johanna Solberg, men ej år 1830 eller senare. Antar att hon som gift står under mannen.

 

Barn:

2. Elna Maria Sjöberg f. 1833-06-21, d. 1839-11-07 Östra Kyrkogatan 27, Katarina fsm., Stockholm, (AB).

3. Per Gideon Sjöberg f. mellan 1835 och 1836, d. 1842-01-24 Östra Kyrkogatan 27, Katarina fsm., Stockholm, (AB).

4. Gustava Malvina Sjöberg (IV 29), f. 1838-07-16 Östra Kyrkogatan 27, Kvarteret Stenbodarne Större, Katarina fsm, Stockholm, (AB), d. 08-12-1893 Tegelhagstorp, Krokek, (E).

5. Otto Reinhold Sjöberg, f. 1838-07-16 Östra Kyrkogatan 27, Kvarteret Stenbodarne Större, Katarina fsm., Stockholm, (AB), d.1842-01-22 Östra Kyrkogatan 27, Katarina fsm., Stockholm, (AB).

6. Maria Hildegard Sjöberg. F. omkring 1841-06-19 Östra Kyrkogatan 27, Katarina fsm., Stockholm, (AB), d. 1841-09-19 Östra Kyrkogatan 27, Katarina fsm., Stockholm, (AB).

    Av ovanstående 6 barn lever endast Malvina till vuxen ålder.

 

Tredje gången 1842 gifter sig Gideon med Anna Elisabeth Stare:

7. Emilia Matilda Sjöberg, f. 1843-06-02 Stockholm, (AB).

8. Josefina Rosalie Sjöberg, f. 1848-07-29 Torshag, Kvillinge, (E).

9. Eugenia Anna Amalia Sjöberg, f. 1851-03-11 Torshag, Kvillinge, (E).

10. Augusta Wilhelmina Wictoria Sjöberg, f. 1854-01-23 Torshag, Kvillinge, (E).

11. Hjalmar Knut Sjöberg f. 1857-06-28 Kvart. Gropen nr 66, Maria Magdalena fsm., Stockholm, (AB).

12. Otto Gideon Sjöberg f. 1860-11-02 Maria Magdalena fsm., Stockholm, (AB).

 

   – Här flyttar familjen åter till Sthlm. Där är fadern antecknad från 1858 - 1860 + år 1862.

 

***VI***

 

112. JAN NILSSON JOHAN, f. 1766-10-14 Lunda (D), fadern är Ryttaren Nils Tyblach och Hustrun är Maria Eriksdotters son Johan Johan dör sedan 1810-05-31 Lunda Grindstugan, smed. Men då han dör står

han som smeden vid Jäder, fadern var Nils Tyblach och modern Anna Carlsdotter, vilket förstås är fel för modern är ju Maria Eriksdotter.

   – G 1796-10-23 i Lunda (D) med …

 

113. BRITTA NILSDOTTER, f. 1767 i Lunda (D), d. 1843-05-14 Stigtomta Carltorp.

 

Barn:
1. Carl Peter Jansson (V 56), f. 1797-08-01 Lunda (D)

2. Jan Erik Jansson, f. 1799 Lunda (D), d. 1799 Jäder mellangård Lunda (D).

3. Johan Jansson, f. 1801-10-09 Jäder mellangården Lunda (D)

4. Anna Maria Jansdotter, f. 1805-03-08 Jäder mellangård Lunda (D)

 

114. PETTER LARSSON, f 1769-12-19 Lunda Kjulshammar, d. 1812-12-31 Kila Wreta rote (D), dräng.

– Gift 1790-10-10 i Lunda (D) med …
            
115. CHRISTINA SVENSDOTTER, f. 1768-10-24, d. Kila Wreta rote (D).

 

Barn:

1. Christina Pettersdotter, f. 1792-03-08 död 1795 i Kila (D)

2. Anna Stina Pettersdotter (V 57), f. 1796 Kila Rogsta (D) 

3. Margareta Pettersdotter, f. 1801 Kila Rogsta (D) – Här bör hon vara född, för familjen kom hit 1798 till Kila, men jag kan inte finns henne född här då. Men eftersom hon står med j Hfl. så måste hon ju finnas.

4. Britta Pettersdotter, f. 1806-11-22 Står som född i Kummelkärrstugan Kila sn. Fast familjen bor och står ant. i Rogsta Kila sn, vid tiden (D).

 

116. PER OTTO SJÖBERG, f. 1776-05-26 Com. Herr And: Sjöberg Fru Britta Christina Arborelia Älvdalen.

Faddrar: Pro: Med: Herr Doct: Pehr Engström Prosten: (här är inkilat med mycet lite text) rådman Anders Arosenius fru Lisa Stina Hirschman (så stora bokstäver igen) fru Cath: Fahlberg Herr Pehr Arborelius Madam: Margareta Wallman.

   Inspektor vid Kungliga Bränneriet. Inspektor, begaf sig till Petersburg och fick employ;

   Död. (Uppgift av Kerstin Andersson) 1832 Nya Ladoga (Novaya Ladoga), Ryssland.

   Enl. uppgift af Cantor "Sälling"

   Gift 1800-11-23 Fristaden Eskilstuna, med …

 

117. BRITTA STINA CATHRONIUS, f. 1778-11-01 Fristaden, Eskilstuna (D). Döpt d. 5 Britta Stina, Fristaden mäster Anders Catronius Hust: Cajsa Lisa Bock.Faddrar: mäster Johan Öhrn, mäster Peter Svanberg, mäster Carl Magnus Bergström i Fristaden, Bokhållaren Fredric Basilier, Hustru Lena Stina Spankok född Strahl. Hustru Benedicta Jönsdotter, Hustru Anna Cajsa Ståhlberg, född Möller, jungfru Magdalena Lang i Fristaden.

Källa: http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/gagnef.shtml#cm15

 

Barn:

1. Victor Sjöberg f. 1801-07-14. Bränneriet, Mariefred-Kärnbo, (D)

2. Gideon Sjöberg (V 58) f. 1803-06-02 Bränneriet, Mariefred-Kärnbo, (D)

3. Emilia Sjöberg f. 1806-02-02 Bränneriet, Mariefred-Kärnbo, (D)

4. Gustava Ottilia Sjöberg f. 1815-10-18 St Petersburg

 

118. CARL PETER SOHLBERG f. 1767-  -16 Västervik Kalmar, borgaren och hofslagaren, d. 1811-06-24 Västervik Kalmar.

      – Gift 1794-07-01 Hofslagare Smed och Jungfru …

 

119. MARIA ASPLUND f. 1766-09-11 Västervik Kalmar. Död 1829-04-20 Kalmar län.

Hfl. Bild 60 år 1820 – 1825 bor enkan Maria Asplund kvar i Ö – Q 124 tillsammans med dottern Lena Christina. I anteckningar står det att Lena Christina utflyttar till Wahlstad 1822 17/12.

 

Hfl. Bild 120 år 1825 – 1830 bor enkan Maria Asplund (det står att hon är född i Västervik 1766 11/9 men där har jag inte funnit henne som född) I anteckningar står det: död d. 20 April 1829.

 

Barn:

1. Carl Fredric Sohlberg f. 1796 flyttar år 1715 till Göteborg från Öq - 124

2. Johanna Maria Sohlberg (V 59) f. 1798 flyttar samma år 1715 till Stockholm från Ög – 16 där hon arbetar som barnflicka. Hon gifter sig 1832 och är då ogift vid moderns död 1829.

3. Anna Lisa Sohlberg f. 1800 gm Garf Liljelund.

4. Lena Catharina f. 1802, hon flyttar till Wahlsta 1822-12-17.

 - Här verkar sedan inga fler barn finnas. Fadern dör redan 1811 bara 44 år gammal.

   Det stämmer för vid moderns testamente på flera sidor från 1829 uppges hennes arvingar vara:

Lott 1. sonen Carl Fredrik Sohlberg 33 år. I testamentet ser man att sonen köper gården för 178 kronor osv. allt som fanns efter modern Maria Asplund.

Lott 2 mågen Carf Liljelund, gift med dottern Anna Lisa 28 år.

Lott 3. dottern Johanna Maria 30 år (vi vet att hon (V 59) gifter sig först 1832 och att hennes födelsedatum 1798-09-30, senare blir fel 1801-09-30, då skulle hon vara född samma år som sin syster Anna Lisa, så det blir fel någon gång då hon kommer till Stockholm och flyttar ett par gånger inom staden).

Lott 4. dottern Helena Catharina 26 år. Ännu ogift 1829.

 

***VII***

224. NILS PERSSON TYBLACHS, f. 1723, ryttare, d. 1788 Grindstugan i Lunda socken [B]

– Gift med Maria Eriksdotter före år 1646. Paret finns inte vigda i Lunda trots att vigselanteckningar finns redan från 1618. Äldste sonen Per Nilsson finns inte heller antecknad som född i Lunda. Här får man anta att paret inkommit, men varifrån går inte att utläsa från Hfl: längderna. Så innan år 1750 har paret/ föräldrarna inkommit till Lunda sn. Övriga barn finns antecknad som födda i Lunda. Nils testamente från 1688 visar att äldsta sonen Per är död och att hans dotter är Gustava Sofia. Detta barnbarn bor hos farfader. Men varken hennes fars död eller dotterns födelse står att finna i Lunda. Därför får man dra slutsatsen att Gustava Sofias föräldrar inte var bosatta i Lunda eller att föräldrarna var vigda i Lunda.

   – Nils Persson gifter om sig 1782 d. 4 juli med Britta Andersdotter f. 1761-10-02 från Grindstugan, Lunda i Sörmland.

 

225. MARIA ERIKSDOTTER, f. 1724 okänt var. Död 1781-10-03 Lunda, ryttaren Tyblacks hustru död av lungsot 56 och 3/4 år gammal.

 

Barn med första hustrun Maria Ericsdotter f. 1724 okänt var.

1. Per Nilsson, f. 1746 (finner honom ej f. i Lunda), död före 1788 efterlämnar dottern Gustafva Sophia.

2. Erik Nilsson, f. 1750-06-03 i Lunda (D)

3. Britta (Birgitta) Nilsdotter, f. 1752-11-15 i Lunda (D) gift med smeden Ekenberg vid Stavsjö bruk.

4. Nils Nilsson Tyblach, f. 1756-06-24 i Lunda (D) brännmästare uti Strömstad. – Jo, här fanns ett brännvinsbränneri i Strömstad vid tiden.

 

Inlägg från min bok ”Arvingarna del 2” – Eftersom inget funnet från sökt på soldater i Södermanland så är det värt att veta vad som händer under denna tid i Sveriges historia. Detta med tanke på att nästa son, vår ana som föds 10 år senare. –

 

” Vid mitten av 1750-talet hade skären utanför Helsingfors blivit Sveriges största arbetsplats med 6000 arbetskommenderade soldater. Detta efter att Peter den store av Ryssland grundat Sankt Petersburg i finska vikens östligaste del, på före detta svensk mark. Här behövde Sverige nu en stark fästning. Med hjälp franska subsidier*) byggdes Sveaborg, vilket arbete inleddes 1748. Sverige hade närapå blivit ruinerat efter ”Stora nordiska kriget” (1700 – 1721) och efter ”Hattarnas krig” (1741 – 1743). 1757 upphörde byggandet, då Sverige som Frankrikes bundsförvant var tvunget att delta i det Pommerska kriget (1757 – 1762), vilket var en del av det så kallade sjuårskriget. En klausul i westfaliska freden*) tvingade svenskarna att ta till vapen mot Preussen. Rädslan att bli till åtlöje gjorde att de inte vågade låta bli. Byggandet vid Sveaborg fortskred mellan 1762 och 1791 pådrivet av Gustav III.”

*) Ekonomisk hjälp, kan även vara militärt understöd. Vilket förstås kunde ställa till bekymmer av annat slag.

 

5. Jan Nilsson född 1766-10-12 Lunda (VI 112) 1688 i tjänst vid Rällinge i Lunda socken. Johan i tjänst vid Rällinge Lunda socken år 1688 vid faderns död.

 

Andra giftet 1782 med Britta Andersdotter

6. Christina Nilsdotter f. 1683-11-15 Grindstugan. Hfl. (15/2)

7. Anders Nilsson f. 1687-01-21 Hfl. (31/1)

 

226. NILS CARLSSON, f. 1737, d. 1820-01-05 Arnudden Stigtomta (D) död av rosen 82 år gammal.

– Gift 1764 med … drängen Nils Carlsson på Walinge samt pigan Anna Pehrsdotter dersammanstädes.

 

227. ANNA PERSDOTTER, f. 1743, d. 1821-03-05, enkan vid Arnudden Stigtomta (D) av ålderdoms-bräcklighet, 78 år gammal.

 

Barn:

Pehr Nilsson, f. 1765-04-07 Sjögärdet Stigtomta

Anna Nilsson, f. 1766-02-19 Sjögärdet Stigtomta

Britta Nilsson (VI 113) f. 1767-11-27 Stigtomta Carltorp (D)

Anna Christina Nilsdotter, f. 1770-03-13 Stigtomta Skårastugan (D)

Nils Nilsson, f. 1773-10-21 Stigtomta Skårastugan (D)

Carl Nilsson, f. 1776-08-02 Stigtomta Löfhäll (D)

Olof Nilsson, f. 1780-06-29 Stigtomta Löfhäll (D)

Pehr Nilsson, f. 1784-08-27 Stigtomta Löfhäll (D)

 

Mellan 1745 och 1783 finns tyvärr inga husförhörslängder, men 1783, hittar jag familjen på Löfhäll, där de sedan bodde fram till 1780. Då flyttar de till Arnudden. Nils dör den 1820-01-05 av ”rosen”. Anna dör drygt ett år senare, 1821-03-05 av ”ålderdom”. Källa: Kerstin Andersson hjälpte mig att kolla upp.

    RA Hfl: Stigtomta 1816 - 1820 sid 17 i Arnudden kan man läsa när de båda Nils och Anna är födda och när de dör. Dock inte var de är födda. Letar efter födelseuppgifter i Stigtomta men kan inte finna dem. De gifter sig och finns ju båda då i Walinge. Tyvärr fattas in- och utflyttningslängd för tiden.

 

228. LARS LARSSON, f. 1724-09-12 Lunda Norretorp (D), d 1780 Lunda Fröberga. 

– Gift 1752-05-31 med …

229. ANNA HENRIKSDOTTER, f. 1730-01-31 Lunda Kjulshammar (D), d. 1787-12-24 Skena Lunda sn (D).

 

Barn:

1. Hindrich Larsson i Fröberga Lunda socken

2. Anders Larsson i Tibble

3. Christina Larsdotter gm Jacob Ingmarsson ifrån Björkholmen i Qvarsebo socken

4. Anna Cajsa Larsdotter f. 1763

5. Maria Margareta Larsdotter f. 1765

6. Petter Larsson (VI 114) f. 1769-12-12 Kjulshammar Lunda socken (D)

 

230. SVEN SVENSSON, f. 1726, d. 1810-05-14 Gältersta torp Lunda socken (D).

– Gift med …

 

231. ANNA LARSDOTTER, f 1730, d 1815 på Lunda Fattighus (D).

 

Barn:

1. Sven Svensson, f. 1765 Nykyrka (D)

2. Christina Svensdotter (VI 115) f. 1768-10-24 Nykyrka (D)

3. Ingrid Svensdotter, f. 1769-10-24 Nykyrka (D)

4. Christina Svensdotter, f. 1769-10-24 Nykyrka (D)

 

232. ANDREAS SJÖBERG f. 1731-05-12 Falu-Kristine, far Ms. Otto Hendrich Sjöberg. Präst. Faddrar: Hans (…) Peter Stack och H. Olof Siöhrman och hans H.

Andreas Sjöberg. Född i Fahlun 12 Maj 1731 af Guld- och Silfwerarbetaren Otto Sjöberg och G. M. Gers. Sändes med enskild informator till Upsala acad. 1741, men begagnade sedan underwisn. i Westerås till 1750. Pwgd 27 Maj 1759 och då Adj. samt Pædagog i Ore. Flyttade 1765 till Rättwik, att förestå tjensten efter afl. Pastor och stadnade hos den följande såsom Adj. Commin. i Elfdalen 4 Juli 1769. Måste deltaga i den allmänna nöden de följande åren, men blef alltför lidande deraf. Efter twenne wal erhöll han transp. till denna sacellani 17 Nov. 1783, med betydlig pluralitet, ehuru han wid första walet fick minsta antalet röster; och då han följande år skulle afträda hade han återstående lön i Elfdalen, allt efter lindrig räkning, till 3000 daler, icke af de fattiga utan af dem som kunnat och bordt betala. Han gaf det klagande tillkänna i skrifwelse till Cons. 14 Febr. 1784, innan han dristade med lagens twång söka utfå sin rätt. War derföre icke af de hårda och egennyttiga. Af slag genom uppstigen gikt död 1 Juni 1795. D. 1795-06-01 Gagnäf: D. Communistern Anders Sjöberg född i Falun den 12 maj 1731 gifte sig år 1700 med efterlevande hustrun Beata Christina Arborelia 8 söner och 1 dotter, levat berömligt, gikt och slutligt slag, dödde i Gagnäf capellan d. 1 juni, blev 63 år, begravd den 14 juni. – Har endast funnit 7 söner och 1 dotter –

   – Gift 1769 -04-01 i Rättvik med Jungfru Beata Christina Arborelia från Lindesberg …

 

Hon är Prostens i Rättwik dotter, f. 1743, död 18 Nov. 1801. Barn: Margareta Christina, g. m. Prosten E. Lindborg i Barkarö; Pehr Otto, f. 1776, Inspektor, begaf sig till Petersburg och fick employ; Samuel Henric, wald Kyrkoh. i Grangärde; Carl Gustaf, f. 1782, Bruksbokhållare, död 1820; Johan Olof, f. 1785, Inspektor wid Nisshyttan; flere döde.

Källa: http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/gagnef.shtml#cm15

 

233. BEATA CHRISTINA ARBORELIUS f. 1743 Beata Cristina. Rect:schola Pet: Arborelius och mad: Britta Stina Hirschman dotter i staden. Faddrar: Bruks Pat: Carl Öjer i Dakarsbo H: Paul Slorf, Johan Granberg och dess kiärsta Helena Caisa Anagria Stud: Carl Hirschman i dess ställe Stud: Samuel Hirschman, mad: Britta Sigtunia, mad: Maria Berg, georg Ljungmans jungfru Anna Lindmark.

(Källa: Lindesberg CI:5 1729-1743 Bild 255/ sid 252), d. 1801-11-18 Far: Pehr Arborelius. Mor: Brita Christina Hirschman. Beata Christina Arborelius blev högst 58 år.

OBS! Jag har ännu inte funnit hennes test. trots sökande i Gagnef samt flera möjliga ställen.

 

Barn:

RA Kyrkobyn Älvdalen (1775 – 1785) sidan 149

Communister Andreas Sjöberg f. 1731 d. 12 maj i Falun

Hustru Beata Christina Arborelia f. 1743-11-17 Lindesberg

S. Pehr Otto f, 1771-03-30 Elfdlen, död af rödsot 1773 d. 30 aug

S. Anders Fredrik f. 1772 Elfdalen, död af rödsot 1773 d. 24 aug

D. Greta Stina f. 1774-07-21 Elfdalen, enfaldig.                              Död i Västerås 1846-03-18. Ej funnen.

                                                                                                           Hon skall enl. uppg. ha varit gift med

                                                                                                           Prosten E. Lindborg i Barkarö

S. Per Otto Sjöberg (VI 116) f. 1776-05-26 Elfdalen

S. Anders Fredrik f. 1778-02-13 Elfdalen, död af skarlakansfeber  1782 d. 9 mars

S. Samuel Henrich f. 1779-10-18 Elfdalen                                        Död 1822-07-10 Grangärde

S. Carl Gustaf f. 1782-02-16 Elfdalen                                               Död 1820-07-02 av lungsot gm

                                                                                                           Johanna Bergsström f. 1791-01-29

Familjen flyttar till Gagnef 1784.

S. Johan Olof Sjöberg. Född 1785-04-17 Gagnef *), gift 1807 till nuvarande Ludvika Gammelgård, som hela 1800-talet hette Sjöbergska gården, och egd av 3 släktled. RA 1807 Norrbärke Bild 113 studenten Herr Jan Olof Sjöberg på Smedjebacken, Jungfru Sophia Löfgren hon i Marnäs. Brudgummen har bevis om hindersprövning från Köping. Bruden har sin förmyndare Lars Pehrsson i Persbos samtycke.

 

234. ANDREAS CATRONIUS f. 1745-02-16 Åsmansbo Norrbärke, döpt den 19. Hans Erichsson och Hust. Catharina Andersdotters son i Åsmansbo. Faddrar: Ingeniuören W. Melchior Elfström, Per Johansson i (L)aggarbo, H. Catharina Nilsdotter i Åsmansbo, H. Anna Anders-dotter i (L)aggarbo. Klensmed. Död 1788 Eskilstuna-Kloster, Klensmeden Anders Catronius i Fristaden, gift, 44 år, Kallbrand.

   Antagligen är denne Andreas även släkt med Stefan Jernberg: Han skriver på nätet om denne Andreas som antar namnet Catronius då han flyttar till Fristaden Eskilstuna.

   – Gift 1769-03-12 Gesällen Anders Catronius med Catharina Elisabeth Bock på Carl Gustavs bruk.

 

För mer information Vilket min syssling och släktforskaren Kerstin Andersson forskat fram.

 

Fristaden var den sida om Eskilstunaån i Eskilstuna stad som nu innehåller stadskärnan. Den delen av staden var sedan 1771 skattebefriad för inflyttande metallarbetare som startade smedverksamhet i staden. Dessa behövde inte heller gå med i något skrå eller ha ett mästarbrev för att arbeta. Källa: Wikipedia

 

235. CATHARINA ELISABET BOCK f. 1750-02-23, 1750-02-25 föddes klensmeden och manufakturisten Johan Bocks barn, döptes d. 25 vid namn Catharina Elisabeth, moderns namn faddrar: (…) Gideon Becker, låssmeden Petter Svänsson, (…) Johan Öhrn, låssmeden Anders Blomberg, drängen Anders Bock, gesällen Carl Järnberg, (…) (…) Engels Netselius, Hustru Magdalena Ungerecht, Mattias Fernström, Hustru Anna Ersdotter.

   Det var många faddrar må man säga. Och här finns namnet Gideon som Catharinas dotterson sedan får namn efter.

   Om ni går in på nedanstående adress, så kan ni ladda hem brev som Catharina skriver till sin svärmor Catharina Andersdotter (VIII 469) angående hennes svärfar (blir ju hennes styvsvärfar, rätte svärfar var sedan länge bortgångne Hans Ersson). Fantastiskt trevligt.

 

Barn:

1. Johan Erik Catronius f. 1769-08-26 Karl Gustafs stad, Eskilstuna (D), d. 1792-07-26 Fristaden, Eskilstuna (D)

2. Catharina Catronius f. 1772-01-16 Karl Gustafs stad, Eskilstuna (D), d.1842-07-19 Eskilstuna (D) gift 1:gg med Lars Zetterberg, gift 2:gg med Frans Bovin.

3. Anna Elisabeth Catronius f. 1775-06-10 Fristaden, Eskilstuna (D), d. 1827-03-19 gift 1797-12-10 med Hans Dahlberg

4. Brita Stina Cathronius (VI 117) f. 1778-11-01 Fristaden, Eskilstuna (D)

5. Anders Catronius f. 1781-07-09 Fristaden, Eskilstuna (D), d. 1784-08-26.

 

236. PETER SOHLBERG, vet att han dör 1794-05-02, begravd d.8 i Västervik. Han är då 69 år gammal vilket gör att han skulle vara född 1725. Men i RA Hfl. för Västervik år 1771 är han då 48 år gammal, vilket gör att han skulle vara född 1723. Men jag kan inte finna var han är född.

   – Gift med… kan inte finna var paret gifter sig, vilket bör vara kring 1763, då är Johanna endast 19 år gammal. Första barnet föds då Johanna är 20 år gammal.

 

237. JOHANNA TOLF, f. 1744-05-02 Bruket Västra Ed. Hennes föräldrar är fadern Peter Larsson Tolf född i Skoga hammare Svennevad, osv. Död 1795-03-27 Västervik Kalmar län. Modern är Margareta Kristina Bengtsdotter f. 1713-04-07 i Västra Ed. Och vid födelsen står hennes föräldrar som far, Bengt Pärsson och mor Margareta Cecilia. Johanna Tolf, smedåldermannens Pet. Sohlbergs hustru, död 1794-03-22, af Brödtfeber, begr. d. 27, gammal – 50 år.

 

Barn:

1. Christina Margareta Sohlberg f. 1764-12-02 Västervik Kalmar län, hon har fått namn efter sin mormor     Margareta Christina fast i omnämnd ordning. Mormor som lever ända fram till 1780.

    Christina Margareta dör sedan i 12 årsåldern, vilket man kan läsa ut av RA Hfl. Västervik från år 1777.

2. Carl Peter Sohlberg (VI 118) f. 1767 Västervik Kalmar län

3. Anna Lisa Sohlberg f. 1773-02-19, döpt 25 febr. död 2 aug 1788 Västervik Kalmar län. Endast 18 år.

4. Jan Fredrik Sohlberg f. 1777-02-12, döpt d. 16 Västervik Kalmar, död 1782-04-13. Endast 5 år.

5. Johanna Sohlberg f. 1780-05-17 Västervik Kalmar län.

     År 1804 (då Johanna Tolf är död sedan 8 år) står Smeden Carl Fredrik Sohlberg fadder samt gesällen Birger Asplund, Madam Maria Sohlberg (Carl Peters hustru), Jungfru Gunhild Charlotta Bäckman detta står i Västervik.

 

Ett ev. spår. RA Skultuna födda 1697 – 1717, tidigare födda finns ej antecknade. Modern är född Karin Olofsdotter 1670 och någon gång kring 1692 är hon gift med Jan Johansson. Så 1698 begrovs Johan Johanssons barn i Solberga. Och år 1699 den 2 april begravs Johan Johanssons son vid Solberga. De 2 sönerna måste då vara födda före 1697 för då finns inga barn födda av detta par i Sohlberga.

 

Son 1 och son 2 dör båda i slutet av 1690-talet. Då skall man komma ihåg att under det sista årtiondet under hela 1690-talet rådde svår svält i landet. Övriga barn födda av Jan Jansson och Karin Olofsdotter.

 

                                 3. Johan Johansson f. 1699-05-15 Sohlberga Skultuna

4. Olof Johansson f. 1701-04-12 Solberga Skultuna Bild 33

5. Daniel Jansson f. 1703-05-29 Solberga Skultuna Bild 46

6. Lars Jansson f. 1705-03-23 Solberga Skultuna Bild 57

7. Maria Jansdotter f. 1708-06-04 Solbärga Skultuna Bild 83

                                 8. Hans Jansson f. 1710-12-26 Solberga Skultuna Bild 112

Hans Jansson är bevisligen född i Sohlberga Skultuna av de föräldrar som uppges i hans test i Skinnskatte-berg den 14 april 1763. Då var Hans gift med Johanna Christina Wieveg (andra giftet). Senare samma år 1763 den 24 september föds sonen Carl Fredrik Sohlberg.

   Det finns massor av släkt med smeder i Skultuna i smedsskivan men inga med namn Sohlberg.

 

238. JOHAN KNUTSSON ASPLUND, han är lika gammal som sin hustru Maria född 1743. men kan inte finna honom född i Västervik eller hans bror Peter. Men så läser jag i senaste Hfl. i Västervik från är 1816 där jag finner honom i Norra qvarteret född 1744-09-08 i Odensvi. Så här finns han född detta datum i Skälhem Odensvi sn. Kalmar län. Så hans föräldrar kan ni läsa om under 476 och 478. Johan dör 1819-10-08 i Västervik, Johan Asplund Tunnbind. Ålderman legat i 7 år till sängs och varit 25 år rörd af slag. Begrafs af d. 14, slag, 75 år gammal.

   Då dottern Maria föds 1766, 2 månader efter att föräldrarna gift sig står fadern som Tunnbindardrängen som Jan Knutsson och modern Maja Bergesdotter.

   Då brodern Johannes föds 1780 står fadern som Tunnbindarmästaren Johan Asplund och modern Maria Bergesdotter.

 

Ett annat bevis är att, fadern nedan Peter Asplund är född vid tiden som Johan bör vara född, samt får äldsta sonen namnet Knut (VIII 476) efter farfar. Finner även brodern Peter är född i Skälhem Odensvi 1746-09-10.

   Samt ett observandum. Vid tiden börjar man ta sig namn, inte ovanligt från någon by där man är född. Det var helt enkelt för många med samma namn som det blev lämpligt att ta sig nya efternamn så att säga.

 

Johans bror…

RA Hfl. 1790 - 1791 Östrakvarteret no. 32 Västervik bild 79

Tunnbindaren Pet. Asplund f. 1746 - Johan Knutssons bror

H. Helena Brogren f. 1759

Sönerna Knut f. 1781, Johannes f. 1783, Petter f, 1783 och Sven f. 1791.

Då sonen Knut föds den 25 maj 1781 står hans föräldrar som Tunnbindaren Peter Asplund, mor Helena Brogren.

Då sonen Johannes föds den 26 dec. 1783 står Tunnbindare mästare Johan Asplund (farbrodern) fadder.

Då sonen Peter föds den 31 dec. 1787 är en av faddrarna Maria Asplund (fastern).

Sven föds 1791 den 23 juni, men han dör redan 1793 den 8 nov. 2 1/2 år gammal.

   – Gift med … Då föräldrarna gifter sig i juli 1766 står det Johan Knutsson dräng, vigs med Maria Berjesdotter i N. Målbrunnen. – Finns många med namnet Berge i Västervik. Anar att det så småningom blev Börje av namnet Berge.

 

239. MARIA BERGESDOTTER, hon föds 1743-02-20 i Målsrum Västervik. Hennes föräldrar angivna som Berge Jansson och mor Ingeborg Ostensdotter. (Inte att förväxla med Maria Börgesdotter som var gm Jonas Björklund. Denna Maria Börjesdotter dör 1799, 55 år gammal). Vår Maria dör 1813 den 4 sept.

 

Barn: Dessa står i födelseboken och åren då barnen är födda stämmer inte riktigt med vad som står i Hfl.

1. Maria Asplund (namn efter mamma) (VI 119) f. 1766-09-11 Västervik

2. Carl f. 1769-09-27, då står tunnbindargesällen farbrodern Peter Knutsson och moster Ingeborg Börjes-dotter faddrar.

3. Ingeborg f. 1776-10-04, då är moder Maria 32 år. Sida 76.

4. Berger (efter morfar Berge) f. 1778-04-07, men det står Börge. En av faddrarna Britta Bö(e)rgesdotter.

5. Johannes f. 1780-05-29, död 1780-06-15. Västervik. Sida 120 stämmer.

6. Johan Peter f. 1785-11-08 Västervik Sid 242, modern 41 år, stämmer.

 - Man får väl anta att skrivaren kanske inte hörde så noga på vem som var född när och då blev det lite fel.

 

Från RA Hfl. Norra qvarteret (1798 - 1809) år 1806-1808 Norra kvarteret Västervik nr. 85 Bild 97

Tunnbindafren Johan Asplund f. 1743

Hustrun Maria Berjesdotter f. 1743

Dottern Inga(Ingeborg) Greta(Margareta) f. 1780

 

Tunnbindaren Börje Asplund f. 1778

 

Gesällen Magnus Andersson f. 1783

Gesällen Knut Asplund f. 1781, i Norrköping – Knut som är kusin med tunnbindare Bö(e)rje Asplund och hans syskon. Han får nu sin utbildning hos sin farbror Johan Asplund.

Gossen Peter Svensson f. 178 dr.

Anders Petter Blomberg f. 1790

 

***VIII***

 

450. ERIK ERIKSSON,

 

Barn:

1. Maria Eriksdotter (VII 225) f. 1724 Tybble Lunda sn.

 

456. LARS SVENSSON, f.ca: 1674, d. 1748-07-07 Norrtorp Lunda (D) – Läs mer under fadern Swen (IX 912) –

– Gift med …

 

457. KARIN PERSDOTTER, f.ca: 1685-10-22 okänt var, d. 1766-02-01 Lunda Norretorp.

Finner dem ju ej som vigda i Lunda sn. Men läs…

 

Barn:

1. Lars Swenssons i Norrtorps lilla dotter Ingrid f. 1713 d. 5 april, döpt d. 8 dito. Wittnen: Anders sockneskomakaren (Anders Nilsson skomakare vigs 22 okt. 1693 med Anna Larsdotter i Norrtorp vilket indikerar en tidigare Lars i Norrtorp. 1680 finns ryttaren Lars i Norrtorp men då lever endast hans hustru. Så här kan hustrun, Annas far vara kommen från Norrtorp. Samt är Karin Swänsdotter ett av vittnena. Vilket gör att hon bör vara faster till Ingrid. Samt gifter Karin Swensdotter sig 1718 med Lars Scharp) Eller så kan ryttaren Lars vara äldre broder till Swen som står för Norrtorp 1685. Samt kan förstås flera syskon ha funnits till Lars och Swen för 1682 finns här Erik 2B, 2H. 1684 finns Anders i Norrtorp som får barnen Anna 1685, Karin 1686, Jöns 1687 alla födda i Norrtorp. Sen då 1685 står Sven i Norrtorp för Mntl.

Mntl. saknas för åren 1682 - 1683, 1718-1726.

2. Sven Larsson f. 1718 bör nog även han vara son, övertar efter fadern i Norrtorp. Men obs! det står Larssons son i Norrtorp.

3. Lars Svenssons lilla son Per föds 1723 den 19 augusti i 19 aug i Norrtorp Lunda sn. Strax död.

4. Lars Svensson lille son Lars Larsson (VII 228) föds 1724 den 12 sept. i Norrtorp Lunda sn.

5. Kierstin Larsdotter f. 1727-03-03 i Norrtorp Lunda sn.

6. Pär Larsson f. 1729-03-11 i Norrtorp Lunda sn. – Vilket förstås betyder att sonen Per f. 1723 måste vara avliden.

7. Anders Larsson f. 1731-08-12 i Norrtorp Lunda sn.

8. Elin Svensdotter f. 1733-06-20 i Norrtorp Lunda sn. – 1713 skulle Mor Karin vara 28 år, men då hon får Elin skulle hon vara 48 år vilket verkar lite sent? Så kanske födelseåret 1685 skall sättas till ca:

 

458. HENDRICH HENDRICHSSON f. 1692-10-01. Hindrich son Hindrich i Skiena, död 1746-11-25 Lunda Kjulshammar

– Gift 1724-01-13 med Anna Persdotter i Törsta mellangård … Då paret gifter sig står det i Skiena för år 1724.

 

RA Hfl. 1724 Skena Lunda Pär Larsson sid 24, men redan 1722, 1723 står han som styfson till …

Pär Larsson i Skiena.

Per Larsson

Hustru Karin Nilsdotter – antog här att Karin Nilsdotter var Hindrichs mor, vilket stämmer.

Gift 1724, styvsonen Hindrich – jo det står faktiskt så i RA Hfl. för Skiena sid 24 för år 1724.

 

459. ANNA PERSDOTTER f. 1706-05-06 Pers lilla dotter i Törsta mellangård. Död 1774-01-13 Lunda Kjulshammar.

 

1726 står Hindrich Hindrichsson i Törstad fadder åt (svågern) Pehr Pehrsson i Törstads son Pähr.

1727 står Hindrich Hindrichssons hustru uti Törstad fadder. Och samma år flyttar Hindrich och Anna till Kjulshammar.

 

Barn:

1. Chatarina (Karin) Hindrichdotter f. 1726-04-22 Törsta Lunda sn. gm Olof Olofsson i Nybble.

2. Anna Hendrichsdotter (VII 229) f. 1730-01-31 Kjulshammar Lunda sn (D)

   – Dessa båda systrar firar dubbelbröllop 1747-09-20

3. Pehr Hindrichsson f. Kjulshammar Lunda (D), nämns i Anna Hindrichdotters makes test år 1780.

 

År 1725 Bild 33/ Sida 39

På platsen nr 2 Kjulshammar dit Hindrich Hindrichsson kommer sedan efter 1726 finns nu …

Pähr Mattsson

Hustru Anna Jonsdotter

Gossen Lars Nilsson

Pigan Elin Nilsdotter

 

464. OTTO HENRIK SJÖBERG guld/silversmed f. 1699-03-27 mars döptes Hendrich Pålssons och Anna Ottosdotters barn Otto Hendrich född den 2 klockan 8 i ottan: Herr befallningsmannen kärestaCecilia Samfie bar honom faddrarna: Christian smed, Arendt smed, Christian Arfwedsson (… … … …) Cissela Knutsdotter, Margareta Sörensdotter. (Källa: Lunds-domkyrkoförsamling CI:1 1671-1700 Bild 166/ sid 153), d. 1775-03-07 Falun Dalarna. Han finns i Falu-Kristine då sonen Andreas Sjöberg föds 1731.

 

Följande uppgifter har jag fått från min syssling, gode vän och släktforskare Kerstin Andersdotter.

”Med Dalälven från källorna till havet” sid. 63 (Karl Erik Forsslund) 1939, var Otto Henrik Sjöberg gift med: Härur framgår att Otto Henrik först var gift med Anna Schörman, andra giftet med Margareta Barkman, båda äktenskapen var barnlösa. I sitt tredje äktenskap var han gift med Gertrud och fick med henne 8 barn:

   – Gift ca: 1728 med …

 

465. GERTRUD MARGARETA GIERS f. 1706-01-14 Säter d. 1774-09-12 Falu Norra.

 

Barn:

1. Anna Sjöberg f. 1729-08-06 Falu Norra

2. Andreas Sjöberg (VII 232) f. 1731-05-12 Falu Norra, d. 1795-06-01 Älvdalen

3. Anna Greta Sjöberg f. 1732-08-27 Falu Norra (U), d. 1773-06-01 Falu Norra

4. Johan Fredrik Sjöberg f. 1734-08-25 Falu Kristine (U), d. 1782.

5. Henrik Sjöberg f. 1736-06-20 Falu Kristine (U), d. 1692

6. Otto Sjöberg f. 1738-02-24 Falu Kristine (U), d. 1794. Handelsman och riksdagsman för Falun se. Bg 1719 – 1866 reg.

7. Gustav Sjöberg f. 1739-12-09 en av faddrarna är Anders Giers. Hade gård och verkstad på Slaggen.

8. Gertrud Elisabeth Sjöberg f. 1741-11-29 Falu Kristine

 

466. PEHR ARBORELIUS f. 1712-06-08 i Linde stad Petrus Dom: Rectoris Olai Arboreli M. Märta Aspman Testes: Herr brukspatron Isaak van Ostgeest, herr Rådman Thomas Fabricius, Studuosus Petrus Arborelius, Mad: Magdalena Steens dotter på Dalkarsbo Hyttan, Mad: Christina Lindgren i Fors hyttan och Jungfru Anna Aspman. (Källa: Lindesberg CI:4 1708-1728 Bild 48) Fadr. Rector Scholæ. Stud. 1731. Efter sin äldre broders hastiga afgång, wid 20 års ålder sin faders Vicarius i skolan, fick han snart såsom ordin. efterträda honom i tjensten 1733. Pwgd 14 Maj 1741 och uppehöll ifrån den tiden tillika gudstjensten wid Wedewågs bruksförsamling. Kyrkoh. i Säby 1744. Respondens wid prestmötet 1753 och predikade 1755. Genom Kongl. resol. ingick han på förslaget till detta pastorat 1766 med uteslutande af Lectorn och Prosten Carlbaum, en seger, hwaröfwer han och flere hans likar synnerligen fägnade sig, då af ålder en ograduerad Pastor i en ringa landsförsamling knappt kunde komma i jemnförelse med någon Lector. Waldes och tilltr. 1767. Prost 20 Juni 1770 efter introd. af Biskopen. Mannen hade godt hufwud, med skäliga insigter, men sträf till sinnelag. Deremot swarade ock det yttre grofwa och frånstötande. Med Compagni Chefen i församlingen ofta i strid. Egna barn räddes att nalkas honom. Lefde wäl, och hans winräkning uppgick nära till kyrkans. Död 1774-06-09 i Rättvik. Endast Prästen och Kyrkoherden Petrus Arborelius. Ingen ålder fast han bör ha varit nästan exakt 62 år gammal.

 

ARBORELIUS, PETRUS OLAI - PEHR OLSSON Född i Linde 6 aug 1712, död som kyrkoherde och prost i Rättvik 2 juni 1774, son av rektor vid Linde skola Olaus Olai A. d.ä. Student 1730, 1 dec 1731 beviljas han venia för Ramsberg, vice rektor i Linde 28 aug 1732 och 5 aug 1733 förordnad till rektor där.

   – Gift 1738-01-13 (P:s Har inte funnit var de gifter sig) med …

 

467. BRITTA CHRISTINA HIRSCHMAN f. 1712 Britta Stina, fodermarsken vid Strömsholm H. Hirschman Test: Kyrkoherden Mag. Samuel Elfving fältskiär H. Hilt. Mons. Söderqvist, fodermarskens svärmoder Mad. Bock (P:s undrar om denna madam Bock är svärmodern? Då skulle ju det vara hon som var gift med Guntelius) Mäster Carl Trempes änkia (P:s vilken är Christina Sewenbohm, hon är Brittas farfars hustrus syster, Carl Tremper dog som vi vet redan 1705), Jungfru Anna Elfving.

 

Källa: Kolbäck C:1 1688-1788 Bild 340

Kolbäck AI:1 sid 129 år 1724-1727

Fodermarsken

H. Hirshman

H. Beata Guntelia

D. Britta Stina

 

Sen finns inte Britta Stina hemma hos föräldrarna 1732. Från historiska herdaminnen Rättvik

http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/raettvik.shtml

så kan man läsa om hennes andre make Per Arborelius som antecknats i hans test:

Gift 13 Jan. 1738 med Brita Christ. Hirschman, enka efter Fodermarsken wid Strömsholm, Kongl. Hof-jägaren BaltzKoufeldt.

 

Kolbäck AI:1 sid 232 från år 1732

Fodermarsken Mons. Hart. Hirschman

H. Beata Guntelia

S. Samuel

S. Carl

 

Brita Christ. Hirschman, enka efter Fodermarsken wid Strömsholm, Kongl. Hofjägaren Baltz. Koufeldt f. 1712, död 21 Febr. 1802. Letar frenetiskt efter hennes dotters dödsannons men finner den inte men istället finner jag i Älvdalen (1797 - 1806) först i Kyrkbyn sid. RA sid 165 Prostinnan B. C. Arborelius f. 1712 och död 1802, hon finns då i dödsregistret som död som siste man/kvinna år 1802. Far Herr Pehr Arborelius i Rättvik, ålderdomssvaghet, 90 år gammal. Har fortfarande inte funnit var dottern Beata Christin dör som enligt källorna skall vara avliden 1801-11-18 men var?

 

Barn:

1. Hartvig Arborelia f. 1738-10-11 Staden Lindesberg, Örebro län. RA Bild 168

2. Märta Charlotta Arborelia f. 1740-06-28 Staden, Lindesberg, Örebro Län. RA Bild 205

3. Beata Maria Arborelia f. 1741-07-23 Staden Lindesberg, Örebro län. RA Bild 229

4. Beata Christina Arborelia (VII 233) f. 1743-11-17 Staden i Lindesberg, d. 1801-11-18.

    – 1745 Maj står det i födelseboken i Säby Uppsala län. på s. 387 ”Sub pastore Domino Petro Arborelius.”

   Antar förstås att det är då han ankommer till Säby med familjen.

   Alldeles innan år 1745-04-13 får brodern Johan Arborelius och Mad. Margareta Geijer sin son Petrus som

   föds i Lindesberg. En av faddrarna var Stud. Peter Aspman.

5. Olof Arborelius f. 1748-05-22 Säby, Uppsala län. Står vid födelse ant. ”Blev slutligen pastor i Rättvik”

    RA Bild 168/ Sida 395. Död 1812-06-04

6. Pehr Arborelius 1751-04-27 Säby, Uppsala län. Bild 13/ Sida 8.

 

Olof Arborelius f. 1748

Olof Ulric Arborelius f. 1791

Olof Arborelius f. 1842

Rudolf Arborelius f. 1861

Lars Rudolf Arborelius f. 1910

Anders Arborelius f. 1949 han blev

Cardinal i Rom 2017

Beata Arborelius f. 1743

Petter Otto Sjöberg f. 1776

Gideon Sjöberg f. 1803

Gustava Malvina f. 1838

Otto Wilhelm Karls f. 1873          Charlotta Sofia f. 1871

Berta Hildegard Maria f. 1917      Far Johan Ivar Andersson

Peggy Berglind f. 1947                 Kerstin Andersson f. 1947

 

468. HANS ERSSON f. 1713-06-15 Erich Erichssons son i Åsmansbo Test: Gustaf Hansson i Mattsbo, Isac Hansson i Ångemansbo, H. Margareta Ersdotter ibidem, pigan Kerstin Ersdotter ibidem. D. 1748-04-12 Hans Ericsson Gästgifvare vid Åsmundbo född 1713 d. 15 juni, fadren var Eric Ericsson och modern Britta Hansdotter dersammanstädes. Gift åhr 1736 med pigan ärliga Catharina Andersdotter i Giettbo med vilken han hafve sammanlefvat och med henne till världen fordrat 5 barn, 2 söner och 1 dotter lefva ännu, fört en christen, anständig lefnad, de sista åren som socknens gästgifvare, förtjenst all beskedlighet gästgifvare i Åsmundbo. I några dagar swår insätter invärtes ref och obstuerat lif, dog d. 12 april, åldern är 34 åhr och 10 månader. Begrafs Dominie (Miherieordias)- - -

   – Gift 1736 med … Hans Ersson i Åsmundbo dräng å 23 år med Pigan Catharina Andersdotter i Gietbo å 20 år

 

469. CATHARINA ANDERSDOTTER f. 1716-03-09 Karin, Anders Mattssons dotter i Giettebo Test: Per Olsson, Lorens Dejen vid Gietsberg, H. Kerstin Persdotter i Giettsboo, jungfru Annalisa Groot i Finnbo d. 1801-03-01, Enkan Catharina Andersdotter i Åsmansbo f. 1716 9/3 i Getbo, varit 2 gg gift med afledne Hans Ersson i Åsmansbo, sedan med aflidne gästgifvaren Jan Jansson i Åsmanbo, haft 6 barn i första giftet af vilka 1 son och 1 dotter efterlefva och 4 barn i sednare giftet af vilka 2 söner och 1 dotter efterlefva, lefvat anständigt, ålderdom d. 15 febr, 84 år, 10 månader och 15 dagar, död 1 mars.

   Catharina gifter om sig 1749 … drängen Johan Johansson i Lerendebo p. 153

   Änkan hustrun Catharina Andersdotter p. 356 i Åsmansbo

De fick barnen Johan f.1751, Jacob, f.1754, Christina f.1757 och Carl f.1762.

Sonen Jacob flyttar enligt husförhöret 1770 till Eskilstuna. Han återfanns i dödboken för Eskilstuna, Kloster och Fors 1776-04-29 kallad Jacob Katronius och avled 22 år gammal av ”bröstfeber”.

Det är sålunda Catharinas och brodern Mattias grenar som binder ihop Katronius/Catronius släkterna då några av hennes barn och barnbarn flyttade till andra församlingar och att de tog det ovanliga efternamnet. Sålunda vill jag påstå att detta är bevisen för att alla Katroniusbärare är släkt och att de ursprungligen kommer från Norrbärke.

Catharina bodde kvar i Norrbärke, Åsmunsbo och avled 1801 hos sin son Carl från andra äktenskapet.

Källa: Katronius Personalia, Stefan Jernberg, Kerstin Andersson, samt födelsebok, vigselbok Norrbärke

 

Barn:

1. Britta Hansdotter f. 1737 Åsmansbo Norrbärke

2. Anders Hansson f. 1739, d. 1746 Åsmansbo Norrbärke

3. Erik Hansson f. 1741 Åsmansbo Norrbärke

4. Andreas Catronius (VII 234) f. 1745-02-16 Åsmansbo Norrbärke, d. 1788-12-30 Fristaden Eskilstuna

5. Cherstin Hansdotter f. 1747 Åsmansbo Norrbärke

6. Hans Hansson f. 1748 Åsmansbo Norrbärke

Med sin andre make Johan Johansson från Lerendebo fick hon barnen:

7. Johan f.1751

8. Jacob, f.1754, denne broder utflyttar 1770 till till Eskilstuna. Han återfanns i dödeboken för Eskilstuna, Kloster och Fors 1776-04-29 kallad Jacob Katronius och avled 22 år gammal av ”bröstfeber”.

9. Christina f.1757

10 Carl f.1762

 

470. JOHAN ANDERSSON BOCK f. 1718, klensmed, låssmed, d. 1786-09-08, låssmeden, mästaren, Johan Bock, 68 år gammal, i Fristaden, Eskilstuna. Läs angående hans födelse i Hfl. Eskilstuna sid 181, se vidare …

Utredning Ungerecht och Bock

 

Gift med Katarina Andersdotter f. 1714, d. 1787-06-14 Johan Bocks änka, ålderdomsbräcklighet, 73 år gammal, i Fristaden, Eskilstuna.

Källa: Eskilstuna-Kloster-och-Fors-C-2-1731-1756-Bild-29-sid-50. Vid parets vigsel 1748-10-09 står deras föräldrar antecknade.

Johan Bocks far: Manufakturisten Anders Bock som död nu är. Modern: Regina Ungerecht ännu lever.

Catharinas far: Anders Ersson i Grönsta. som död nu är. Modern: som än nu lever är Britta Larsdotter.

  – Födelsebok för åren 1690 fram till 1730 saknas i Eskilstuna-Kloster-och-Fors, men vi vet genom gifter-målet vilka deras föräldrar är.

    – Gift 1748-10-09 med …

 

471. CATHARINA ANDERSDOTTER f. 1714 Manufakturiet, Eskilstuna (D). d. 1787-06-14 i Fristaden, Eskilstuna. Hon dog av ålderdomsbräcklighet.

 

Barn:

1. Catharina Elisabeth Bock (VII 235) f. 1750-02-23 Manufakturiet, Eskilstuna. Vittnet då hon föds är bl.a. gesällen Anders Bock (farbror), inspektor Raafes Hustru Magdalena Ungerecht (Släkt med Johan Anders-son Bocks mor Regina Ungerecht.)

   Chatarina Elisabeth har fått sitt namn efter sin döda faster. Anders Anderssons Bocks dotter och Johan Andersson Bocks syster Catharina Elisabeth som föddes 1725, död den 18 augusti 1742 död och begraven den 22, endast 17 år gammal Carl Gustav Stad Eskilstuna. Så minns Johan Bock sin döda syster.

 

2. Britta Stina Bock f. 1752-11-11 Manufakturiet, Eskilstuna (D). Död 1755-01-02. Då hon föds Manufak-turisten låssmeds mästaren Johan Bock, Hustru Catharina Andersdottes dotter. Vittnen: Direktören Herr Isac Rothoff, mäster Joh. Bergsström, mäster Daniel Ungerecht, mäster Mattias Jernström, Dräng Olof Borg. Madmosell Anna Catharian Rothoff. Hustru, Lens Stina Strahl (gift med Petter Spancou d. y.), Kierstin Andersdotter (Trolig moster till Britta Stina).

 

474. PETER LARSSON TOLF f. 1709-02-24 Skoga Svennevad sn. Död 1765-01-22 Slottet, Västra Ed.

      – Gift med 1732-01-02 Västra Ed med … Obs. Svennevad ligger i Sköllersta härad.

 

475. MARGARETA KRISTINA BENGTSDOTTER BERG f. 1713-04-27 i Krogen Västra Ed. Död 1780-08-06 Eds Bruk, Västra Ed.

 

Barn:

1. Elisabeth Margareta Tolf f. 1732-09-25 Eds bruk, Västra Ed.

2. Anna Katarina Tolf f. 1733-07-23 Eds bruk, Västra Ed.

3. Margareta Tolf f. 1735-11-28 Eds bruk, Västra Ed.

4. Peter Tolf f. 1736-11-21 Eds bruk, Västra Ed. Död 1800-03-13. Gift 1 gg med Sofia Nilsdotter Gift 2 gg med Elisabeth Danielsdotter

5. Elisabeth Tolf f. 1739-06-09 Eds bruk, Västra Ed.

6. Israel Persson Tolf f. 1739-06-09 Eds bruk, Västra Ed. Död 1742-01-26.

7. Johanna Persdotter Tolf (VII 237) f. 1744-05-02 Eds bruk, Västra Ed.

8. Margareta Tolf f. 1746-12-12 Eds bruk, Västra Ed.

9. Lars Persson Tolf f. 1749-07-18 Slottet, Västar Ed. Död 1749-10-17.

10. Hedvig Tolf f. 1750-10-15 Slottet, Västar Ed. Död 1752-08-23.

11. Lars Tolf f. 1753-07-03 Slottet, Västra Ed. Död 1828-04-08. Gift med Lena Kristina Johansdotter.

12. Hedvig Tolf f. 1753-07-03 Slottet, Västra Ed. Död 1828-01-04. Gift 1 gg med Peter Henriksson Pierrou, gift 2 gg med Johan Dahlström. 

 

476. KNUT MÅNSSON Då sonen Johan föds 1744-09-08 i Skälhem Odensvi sn Kalmar län står hans föräldrar som Knut Månsson och modern Maria Persdotter i Skälhem.

   Så avlider Knut Månsson i St. Skälhem år 1746-03-16, Knut Månsson född Vespetorp i Hallingeberg i Västerviks kommun. Han efterlämnar sin hustru Maria Persdotter och 1 son med henne. Men Maria är med barn i 6:te månaden och föder sonen Per den 10 september. Då kan man läsa sonen Pär, aflidne Pär Knutssons och hustru Maria Pärsdotter i Skälhem. En fadder är Olof Månsson (bör vara en farbror) – Ja, här har faderns namn blivit Pär Knutsson istället för Knut Månsson. Här har det förstås blivit fel i anteckningen.

   – Gift med … Då paret vigs 1743 finns de antecknade i 2 volymer RA C3 och C4. Den ena bör vara en avskrift men i båda står att Knut Månsson är gift med Anna Pärsdotter.

På båda ställena så är han gm Anna. Men utgår från Hfl

 

RA Hfl. Skälhem i Odensvi sn. Sid 124 kring år 1746 då fadern dör och sedan hans yngre bror Per föds.

B. Knut Månsson, död – Se test 1746-03-16. 

H. Maria Pärsdotter

Chierstin Nilsdotter 9

Anders Nilsson 8 – hos Per i Haversta 1724. Här finns faderns syster H. Anna Swensdotter vid Haversta Qvarn, samt finns här Pär Swensson med H. Anna Johansdotter, samt står det Nils Svensson.

Olof Nilsson – hos Per i Haversta

Nils Nilsson 5

Johan Knutsson –född 1744

Per Knutsson – han föds senare 1746, efter faderns död

 

RA Hfl. Skälhem Odensvi 1754 - 1762 Bild 13/ Sida 8 Östra roten, här finns

Änk. H. Maria Pehrsdotter 43 år

Barnen

Cherstin Nilsdotter 20 år

Anders Nilsson 18 år

Nils Nilsson 11 år

Johan Knutsson 9 år

Pehr Knutsson 7 år

 

Hfl, Odensvi 1763-1771, på Bild 30 i Skälhem finns Per Knutsson kvar 16 år gammal, men han är över-struken, så även han bör vara utflyttad.

Då bör brodern Johan vara 18 år gammal och bortflyttad.

Och här finns han inte kvar. Antar att han flyttat till Västervik. Han finns där 1770 som tunnbindargesäll.

 

Saknas Hfl. mellan åren 1730-1770 i Västervik. Men det kan stämma att han är hitkommen tidigt, kanske redan i 10 - 12 års åldern.

 

477. MARIA PERSDOTTER f. 1710 Skälhem Odnsvie. Död 1758-03-10 Skälhem Odensvie.

 

Barn med sin förste make Nils Swensson som hon vigs med 1730 d. 15 febr. med Nils Swensson ifrån Haversta Odensvi och pigan Maria Pärsdotter från Stora Skälhem. – Nils Svensson far bör vara Swen Pärsson och då sonen föds bor familjen i Kulla.

Barn:

Med Nils Swensson … RA Hfl. 1730t Bild 53/ Sida 92. Stora Skälhem

RA Hfl. Skälhem i Odensvi sn. Sid 124 kring år 1746 då fadern dör och sedan hans yngre bror Per föds.

B. Knut Månsson, död – Se test 1746-03-16. 

H. Maria Pärsdotter

Chierstin Nilsdotter 9

Anders Nilsson 8 – hos Per i Harversta 1724. Här finns faderns troliga syster H. Anna Swensdotter vid Haversta Qvarn, samt finns här Pär Swensson med H. Anna Johansdotter, samt står det Nils Swensson.

Olof Nilsson – hos Per i Haversta. Bör förstås vara samma faster och farbröder. Man tog hand om sina släktingar. Men finns även en Swen Mårtensson vid Hafversta Qvarn mntl. kring 1730.

Nils Nilsson 5

 

RA Hfl. Odensvi (1730t) Bild 53/ Sida 92 Skålhem Östra roten Odensvi.

På sidan 106 bild 60 ligger Hafersta dito och här finns

Swen Pärsson död

Annika Nilsdotter

B. Joen Swensson osv. förstås barnen Nils Swenssons farbröder och fastrar som även de bor i Harfersta. Här kan ni själva läsa vilka de är…

 

RA Hfl. Skälhem i Odensvi sn. Sid 124 kring år 1746 då fadern dör och sedan hans yngre bror Per föds.

B. Knut Månsson, död – Se test 1746-03-16. 

H. Maria Pärsdotter

Chierstin Nilsdotter 9

Anders Nilsson 8 – hos Per i Haversta år ca 1724. Här i Hfl. 1740t-175 ?, Bild 83/ Sida 148, finns faderns syster H. Anna Swensdotter vid Haversta Qvarn, samt finns här Pär Swensson med H. Anna Johansdotter, samt står det Nils Swensson.

Olof Nilsson – hos Per i Haversta. Bör förståss vara samma faster och farbröder. Man tog hand om sina släktingar.

Nils Nilsson 5

 

Marias barn med Knut Månsson:

1. Johan Knutsson (VII 238) f, 1744-09-08 Skälhem Odensvi sn Kalmar län. Senare Johan Solberg.

C3 dubblet 1722-1745 Bild 94/ Sida 160 här står sonens namn Johan f. 1744-09-08, samt hans föräldrar Maria Pärsdotter och Knut Månsson.
C4 Bild 97 /Sida 180 men inget namn på barnet är angivet, endast hans föräldrar i denna volym.

 

2. Pehr Knutsson f. 1746-09-10

Då moden blir änka i mars 1746 anger hon att de har 1 barn tillsammans, vilket stämmer med tiden men den 10 september samma år föds Pär, aflidne Pär Knutssons och hustru Maria Pärsdotters son i Skälshem socken den 15 döpt. Test: Olof Månsson, Erick Staffansson i Lilla Skiälshem, Joseph Andersson i Skiälshem, Pär Svensson i Skälshem, dr. Carl Jonsson i Måshult, H. Kerstin Andersdotter i Mågshult, H. Elisabeth Svensdotter, dr. Lars Matsson i Skiälshem Piga. Karin Andersdotter ib, Karin Larsdotter ib. 

 

Ur källorna kan man se att denne skrivare eller prästen själv inte har helt kontroll på sina själar.

 

478. BERGE JANSSON finns absolut i Västervik och han är gift med Ingeborg Ö/Ostensdotter någon gång före 1741 men det har jag inte kunnat finna. Jag finner honom inte som omgift efter hustru Ingeborgs död 1749 i Västervik. Möjligheten finn dock att han kan gifta sig med någon från en annan socken. Kan ej heller finna honom som död i Västervik.

 

RA Hfl. Västervik (1724 - 1730) Bild 95/ Sida 122 – troliga föräldrar till Berge Johansson

Under Stadens Torp och ägarbyggen

Finns härnederst på sidan i Målsrum

Johan Larsson (IX 956)… vidare nästa sida …

Hustrun Catharina Nilsdotter (IX 957)

Sonen Berge Johansson

Dottern Christina Johansdotter

 

479. INGEBORG OSTENSDOTTER f. 1713 – men finner henne ej i Västervik som född där. Inte heller kan jag se att Berge och Ingeborg gifter sig i Västervik. Ingeborg dör i maj 1749 i Målsrum Boerge Johanssons hustru dödt af frog (P:s ?) 36 år gammal, begravd i Torsfall. Läs själva bild 32, sida 44 under döda i Västervik. – Eftersom hon skall bli begraven i Tolmerfall (ev. då Torsfall) som jag utläser det så kanske någon som är bekant med trakten kan lista ut vilken socken eller by hon skall begravas i.

    – Kan vara en broder – Johan Ostensson lyser för honom och Catharina Andersdotter Lund berg år 1740 sid 60, deras dot. Christina föds mars 1742. Faddrar, Per Östensson i Geddeglo, Berge Jansson i Målserum.

 

Barnen som jag funnit i Västervik…

1. Ingeborg Bergesdotter f. 1741-02-05 Torparen Berge Jaënssons och Ingeborg Östensdotter i Måhlsrum, föddes d. 5, döptes d. 8 Herr. Apotek Joh. Meijer, Herr Tullskrifvaren Peter Tyzell, drängen Jöns Östensson i Kåhlåckna, borgmästarinnan Lesle, Wälborne fru Helena Oljeqvist, torparen Joen Jönssons hustru i bokbindartorpet Eilis: Jansdotter, jungfru Margareta Jaënsdotter Lind. Se RA Västervik Bild 69/ Sida 112 - 1767 finns hon som pigan Ingeborg Börgesdotter på Bild 26 i RA Hfl. Västervik hos herr Rådmannen Hans Göransson

 

2. Maria Bergesdotter (VII 239) Stentorparens i Målsrum Berge Jansson och H. Ingeborg Ostensdotter f. d. 24, döpt. D. 27 f. 1743 Mkt.d. 2 april Anders Larsson i Källsåker, Johan Philipsson i Marnäs, Zackris Ersson i Kjeserstorp, dr. Hans Svnesson i Mumhult, H. Maria Gabrielsdotter Eliessons i Falla, H.   Erik   i Mörtvik, pig. Annicka Jonsdotter Pig. Märta Persdotter.

 

3. Carl Bergesson f. 1745, Torparen i Målsrum Börje Johanssons och H. Ingeborg Östensdotter föddes den 17 okt. döptes d. 19 m.k.t d. 7 dec. Wittnen: Stadsklockaren Olov Hiort, Tunnbindare Johan Östensson, Skräddargesällen Anders Andersson H. Margareta Jonsdotter Hanqvist skepparens Jöns Johansson, Hustru Britta Larsdotter Trädgårdsmästarens i Marnäs, pigan Margareta Andersdotter.

 

***IX***

 

912. SWEN i Norrtorp och hans historia från Mntl.1685.

Vi vet att sonen Lars Svensson skall vara född ca: 1674 och troligen är det hans bror Lars som finns enl. Mntl. 1680 i Norrtorp.

 

Vi vet att Lars Svensson skall vara född ca: 1674. Från Mntl. Norrtorp

Mntl. 1680 Lars B, H samt 1 Ryttare men endast _, H, 1 dräng

Mntl. 1682 Erik 2B, 2H.

Mntl. 1682 - 1683 finns inga Mntl.

Mntl. 1684 finns här Anders Jonsson

Mntl. 1685 finns här Swen (IX 911) B, H

1685 föds Anders dot. Anna 1 aug. i Norrtorp

Mntl. 1686 Norrtorp Swen B, H ant. fattig och bonde

Mntl. 1687 Norrtorp Swen B, H

1687 föds Anders son Jöns 1 6nov. i Norrtorp

Mntl. 1691 Swen B, H

1692 står Anna Larsdotter från Norrtorp fadder.

1692 Swen B, H, 1 dotter, 1693 syns dåligt men Mntl. 1694,95 finns endast Swen B, H, 1 dräng i Norrtorp.

1693 d. 22 okt. 1693 vigs Anders Nilsson skomakare med Anna Larsdotter i Norrtorp

1696 Swen B, H, ant. egen berättelse.

1699 Norrtorp Swen B, H, 1 dräng ant. en man död. – Troligen är Swen död.

1699 föds i Norrtorp Eriks dotter Britta

1701 föds i Norrtorp Anders (han gift med Anna Larsdotter) skomakares dotter Britta d. 30 jan. Vittnen:

Swen skomakare, Lars Swensson i Norrtorp, Jöns hustru i Forsbacka och Johan skomakares hustru Kerstin.

1703 föds Anders Monies lille sin Johan 22/4. Wittnen: Skm. Lars i Norrtorp.

1706 Hällfalla Nils lilla dotter Anna f. d. 6 nov. Vittnen: Lars i Norrtorp, enkian ibidem.

1707 skomakare Anders lilla son Nils f. d. 18 april. Vittnen: Karin Svensdotter i Norrtorp.

1713 Lars Swenssons i Norrtorps lilla dotter Ingrid f. d. 5 april. Wittnen: Anders sockneskomakaren, Bengt Bengtsson i Mogatorp, Nils hustru i Hällfalle och Karin Swensdotter i Norrtorp.

1712 vigs Ingrid Nilsdotter i Hällfallet, hon bör vara dotter till Nils i Hällfalle.

1718 vigs Lars Scharp och Karin Swensdotter i Norrtorp. Fadder är Lars i Norrtorp.

1718 föds Larssons son Swen i Norrtorp, vilket bör vara Lars Swenssons son.

1. Lars Svenssons lilla son Per föds 1723 den 19 augusti i 19 aug i Norrtorp Lunda sn. Strax död.

3. Lars Svensson lille son Lars Larsson (VII 228) föds 1724 den 12 sept. i Norrtorp Lunda sn.

4. Kierstin Larsdotter f. 1727-03-03 i Norrtorp Lunda sn.

5. Pär Larsson f. 1729-03-11 i Norrtorp Lunda sn. – Vilket förstås betyder att sonen Per f. 1723 måste vara avliden.

6. Anders Larsson f. 1731-08-12 i Norrtorp Lunda sn.

7. Elin Svensdotter f. 1733-06-20 i Norrtorp Lunda sn.

1737 vigs Ingrid Larsdotter (föddes 1713) i Norrtorp med drängen Pähr Hansson i Krillen.

   – Här bör då modern Karin Pärsdotter vara 52 år gammal. Då yngsta dottern Elin föds1733 skulle modern vara 48 år, vilket verkar vara något gammalt. Men kanske hon var född ca: 1685.

 

                 Swän från 1685 finns i Norrtorp, troligen är det han som dör 1699, f. ca: 1645

          Lars Swensson f. 1674. 1707 stod Karin Swensdotter fadder. Karin gift 1618 med Lars Scharp.

                 Anna Larsdotter från Norrtorpet vigs 1693 med skomakaren Anders Nilsson

         – Finns Lars i Mntl. från Norrtorp 1680. Annas far kan vara en äldre bror till Swän som sen övertar mantalet åtminstone från 1685. 

         Dotter Ingrid Larsdotter f. 1613    Son Swen Larsson f. 1718   Son Lars Larsson (VII 228) f. 1724            

                                                                                                             Från 1722 finns Lars i Norrtorpet.

                                                                                                             Det bör vara Lars Swensson

 Antavla för Norrtorp

Son Lars f.ca: 1640

Anna Larsdotter f.ca: 1670. Kusiner

Maken från 1693 Anders Nilsson sko-makare finns även han sen i Norrtorp.

Son Swen (912) f.ca: 1645 

Lars Swensson (VIII 456) f. 1674, systern Karin Svensdotter

Dot. Ingrid Larsdotter f. 1713

Son. Swen Larssons? f. 1718

Lars (228) f. 1624 samt flera syskon – se under fader 456.

 

916. HINDRICH som bör vara född ca: 1656 och …död ca: 1693 el. 1694.

  – Gift ca: 1681 med Karin Nilsdotter … grundat på Mntl. Lunda socken

 

RA Mntl. från år 1681 finns för första gången och då är han gift med Karin Nilsdotter född 1662.

Hindrich i Skiensta B, H

 

Redan 1685 finns Pär Larsson i Skena en han står inte i Mntl. varför man kan ana ett släktskap med honom och endera Hindrich eller hustru Karin Nilsdotter, för Pär Larsson i Skena får dottern Kerstin f. 1685 d. 13 oct. Sen måste Per Larssons hustru ha avlidit för…

 

RA Mntl. från Skiena 1694

Hindrich B, H, 1 piga ant. man döder.

 

RA 28 okt. 1694 vigs Pär Larsson och hustru Karin i Skena, vilken bör vara samma Karin Nilsdotter som finns i Skiensta fram till år 1642. Vidare vet vi att sonen Hindrich Larsson var styvson till Pär Larsson.

Och i Hfl. sid 24 för år 1724 i Skena kan man läsa, se under hustrun …

 

917. KARIN NILSDOTTER f. 1662 okänt var. Omgift 1694 med Per Larsson som gifter sig med hustrun Karin i Skena. 1742-12-16 dör i Skena salig kyrkovärden Per Larssons änka hustru Karin Nilsdotter död d. 16 december, begravs den 28 dito. 80 år, 4 1/2 månad gammal.

 

RA Hfl. 1724 Sciena Lunda sn. sid 24

Pär Larsson

Hustru Karin Nilsdotter

Gift 1724, styvsonen Hindrich – Här vet vi att han gifter sig med Anna Persdotter Törsta.

 

RA Hfl. 1738 Skensta Lunda socken

Karin Nilsdotters salig man Per Larsson dör 11 juni 1739 i Sciena Lunda sn.

 

Barn:

1. Karin Hindrichsdotter född före mellan 1682-1684 i Skena Lunda sn. För 1709 d. 10 oct. vigs

    Per Hansson med Karin Hindrichsdotter i Skena.

2. Anna Hindrichdotter f. 1689 d. 10 oct. döpt d. 13 oct. Skena Lunda sn

3. Nils Hindrichsson f. 1690 d. 31 oct. döpt d. 2 nov. Skena Lunda sn.

4. Hindrich Hindrichsson (VIII 458) f. 1692 d. 1 oct. Skensta Lunda sn.

 

1738 i Skena Lunda sn

Här finns sedan först dottern Kierstin Persdotter Skiena gift 1725 med Jonas Andersson, han dör redan 1740, 41 år gammal.

Sedan dottern Anna Persdotter i Skiena gift 1730 med Olof Olofsson. Så står det när de vigs men sedan står det i Hfl. för år 1733, 34 att hennes make är Olof Andersson. Samt för år Hfl. 1738 står H. Anna Pärsdotter som gift med Hans Persson. Det senare stämmer för Olof Andersson i Skena dör 1735.

Se sidan 316 år 1738 i RA Hfl.

 

Barn med Per Larsson, alla dessa födda i Skena.

1. Lars född 1696, men den sonen dör senare år 1804.

2. Marit Persdotter f. 1698 d. 16 aug.

3. Karin Persdotter f. 1701 3 sept. Måste vara avliden.

4. Karin Persdotter igen f. 1705 d. 27 oct. Nu är mor Karin 43 år gammal.

5. Kerstin Persdotter föds 1707 d. 24 nov.

6. Anna Persdotter föds 1711 d. 1 febr. Då är Karin Nilsdotter 49 år gammal.

 

928. HINDRICH PÅHLSSON i Lunds Domkyrkoförsamling då sonen Otto Henrik föds. Själv dör Hindrich

1746-02-16 Lund

  – Gift 1691-01-06 i Dalby med …

 

929. ANNA OTTOSDOTTER i Lunds Domkyrkoförsamling då sonen Otto Henrik föds 1699. Läser under Rötter och av Magnus Grushage från 2021-06-05

I övrigt vet jag endast om denna familj att Henrik Pålsson var smedmästare i Lund, där han dog 1746 16/2, samt att han sägs vara smed i Sandby (alltså Södra Sandby socken) när han gifter sig 1691 6/1 i Dalby med Anna Ottosdotter (hon dör antagligen 1749 14/1 i Lund som ”Hindrick smedz änka”). Anna Ottosdotter var i sin tur dotter till smeden Otto Printzler (1270) , som en period på 1680-talet var bosatt i Lund men som i övrigt var hovslagarmästare vid Flyinge kungsgård, och hans andra hustru (begravd 1677 10/7 i Dalby; hennes namn omnämns ej i kyrkoboken); Otto Printzlers gravsten finns ännu bevarad i Dalby kyrkas vapenhus, och där man kan läsa att ”Her under huilar Kongli Maijst Hofslagare wid Skånska stalstaten den ereborne oc konstrike mästare salig Ote Hinrich Prentzler som på sit 70 år döde i Dalby den 12 Iuli 1698”. – Min anm: så bör han/morfar vara född kring 1628. Hans dotter Anna gifter sig 1691 så då bör hon vara född kring i slutet av 1660-talet till början av 1670. Den hustru Cecilia Petersdotter född 1661 kan knappast vara mor till Anna Ottosdotter. (Källa: GENI Fredrik Hammar) Cecilia Peterdotters barn med Otto Henrik Printzler är födda på 1680- och 1690-talet. Det var även Cecilias andra gifte hon var först gift med en Prytz. Så vår Anna Ottos dotters mor bör vara som Fredrik Hammar antyder …

”När Printzler gifte sig med Cicilia Petersdotter var han över femtio år enligt gravstenen. Det är därför tänkbart att han varit gift förut. Överst på gravstenen nämns en kvinna vid namn ... tine Matsdatter, född i Lund 1623. Detta skulle kunna vara hans första hustrun. Kanske bör man söka i mitten eller slutet av 1670 talet efter henne i Lunds begravningsbok.” Och jag (Peggy) letar i Dalby kyrkoarkiv och finner under Bild 13 året 1677 d. 10 juli Begravs mäster Ottos hustru i Dalby. Här från 1667 - 1751 står under samma led, christnades, vigs eller begravs, så man får läsa noga.

 

Barn:

1. Otto Henrik Sjöberg f. (VIII 464) 1699-03-02 Lunds Domkyrkoförsamling.

2. Påhl Hindrichsson f. 1702-07-18 Christnades Hindrich Påhlsson smeds och Anna Olsdotters barn Påhl som föddes d. 7 juli Abraham Hobergers hustru bar honom faddrar voro befallningsman Samsio, rådman Affe Pärsson, Håkan Bagge, Nils Jonssons tullskrifvare, Klintmans hustru, jungfru Hilla Persdotter, jungfru Cicela Håkansdotter.

3. Dorothea Hindrichsdotter f. 1704-11-11 Christnades Hindrichs smeds och Anna Ottosdotters barn Dorothea som föds d. 7 dito om aftonen kl. 9 Arent Prenzlers (modern Annas farbror) hustru bar honom faddr: Voro Anders Snickare, Per Gam, Willhelm Nilsson, Christina Sundh, hustru Anna Hansdotter, Bengts Nilsdotter i Skog.

4. Pål f. 1709-06-11 Lund. – Måste betyda att den först födde Påhl ej blev gammal.

 

Källor samt min egen forskning:

Rötter och av Magnus Grushage från 2021-06-05. GENI Fredrik Hammar, RA Dalby födda, vigda och begravda. Kerstin Andersson.

 

930. ANDERS GIERS, organist i Säter, f. 1675-04-18 Säter, d. 1722-01-18 Begravs Rådmannen salig Anders Giers liggandes i sin salig faders grav uti kyrkan, blev 46 3/4 dels år gammal.

   – Gift 1703-03-08 i Säter då är Ander 28 år och Margareta är 39 år gammal med …

 

931. MARGARETA LEMOIN i Staden f. 1664 (hon finns inte med i födda i Säter 1664 så hon bör vara född i Avesta. Där finns ej födda så tidigt), d. 1703-03-98 Säter, d. 1725 den 23 februari Begrofs sahlig Rådmannen Andrs Giers kvarlåtna änka dygdesamma matronan Margareta Lemoine,  lades in uti kyrkan i sin mans graf, stora gången nedanför orgelläktaren.

 

Barn:

1. Anna Giers f. 1703-11-04 Christnades organisten Andres Giers och M. Margareta Lemoins lilla dotter Anna. Faddrar: Högvärdige kyrkoherden Mag. Samuel Terserus, Herr Rådman Jonas Norn, Herr rådman Norns kära H (Margareta Nolting), Rådman Johan Schultz, kära hustrun (Mad. Elisabeth Munktelius), jungfru Catharina Bjurbäck. – Namn efter farmor.

2. Gertrud Margareta (VIII 465) född 1706, då är modern 41 år gammal, så fler barn blev det inte. – Namn efter mor Gertrud och moster Margareta. Modern Margareta Lemoine är nu 42 år gammal.

 

932. OLOF ARBORELIUS f. 1676 döpt d. 30 januari kristnades Sacellanis O Arborelius lille son Olau, Romfartuna.

Död 11-1732 [48]. Far: 72 Olaus Petri Arborelius. Mor: 73 Susanna Sahlmonius. Olof Arborelius blev högst 56 år. Olof Ol. Arborelius. Född i Romfartuna 26 Jan. 1676. Fadr. Comminist., war på god wäg att blifwa Pastor loci, då han dog. Student 1689, och wistades i Upsala med godt gagn. Pwgd 8 Febr. 1698 och Pastors Adj. i Sundborn. Flyttade 1699 till Prosten i Linde. Rector Sch. 1702–3. Kunskap och duglighet för tjensten fattades honom icke, men han hade ett sträft och egenmäktigt sinne, och gjorde ej mera till saken, än han, efter sin beqwämlighet, behagade. Prosten såsom Inspector Scholæ och tillika Arborelii swåger, hade mycken ledsamhet af sin ställning till honom. Mera af brist på lefnadsordning, än af werklig sjuklighet, blef han ock allt mera oförmögen att sjelf sköta skolan Så wittnade Candid. Jedeur, som wid 1730 war ditsänd, att wara vicarius, och war det inpå andra året. Då kom en Candidat Gezelius med Notariens ad mandatum att wara vicarius. Det föraktade Rector, tog ej mot mannen, och skref ett långt bref till Biskopen, uppfylldt af obehöriga saker och wille sjelf swara för skolan. För sin egensinnighet war han nu nära att förlora tjensten, då hans äldsta son war så för sig kommen, att han kunde förestå tjensten och blef förordnad till v. Rector. Men den gode ynglingen dog redan 12 Aug. 1732 och fadren, som allt mera blifwit förswagad, följde efter i November samma år.

Källa: http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/linde_stadsskola.shtml#re8

   – Gift 6 Oct. 1703 med Märta Aspman.

 

933. MÄRTA ASPMAN f. 1675 Sala. Prosten N. Aspmans i Linde dotter, som länge efterlefde. Hon hade fått löfte på 300 R:dr i morgongåfwa, men så mycket mindre kunde han dem åstadkomma, som han länge ej förmådde betala en öfwergifwen flicka det, hwartill han war lagligen dömd.  Hon dör troligen 1757 här mellan 1757 - 1774 saknas dödböcker i Lindesberg.

 

Barn:

1. Anna född 1705-03-27 Vittnen bl.a: Sacellanus Nicolaus Arborelius, Jungfru Emphorsine Aspman. 1707-05-06 begravs Scholare mästaren Olai Arborelius kära dotter i kyrkan.

2. Nicolaus föds 1707-06-15 Olaus Arborelius H. Märta Aspman. Vittnen bl.a. Mag. Olof Aspman. Mad. Christina Sigtunia Mad. Anna Fernelia (hustru till Nils Arborelius). Denne son kan vara död redan samma år för det verkar saknas lite i dödboken bl.a. under dec. månad.

3. Olof Arborelius f. 1708-12-10 Faddrar bl.a. Petter Höjer, Mad. Christina Sigtunia, dygdesamma Matronan Anna Olofsdotter. Olaus dör samma år som fadern Olaus Arborelius i Linde sn. Död 1732-08-15 till Rector Scholaris i Staden Herr Olaus Arborelius begrafven uti prostens Aspmans graf i Kyrkian åldern 26 åhr, men det bör vara 24 år. Prosten Aspman var förstås hans morfar. Olof står även ant. i RA Hfl. i Staden Lindesberg (1727-1747) Bild 111/ Sida 227 SahligNicol: Arborelius änka Mad. Anna Fernelia. – Inga barn antecknade.

4. Margareta f. 1709-11-02 en av faddrarna var Jungfru Anna Aspman(mostern).

5. Per Arborelius (VIII 466) f. 1712 i Lindesberg.

6. Johan klockare i Linde f. 1715-03-19, vigs 1738-06-27 i Lindesberg Klockaren Johan Arborelius jämte   Jungfru Greta Geijer ifrån Gullsmedshyttan. I Rättvik finns Adjunkt Olof Arborelius född 1739 -07-10 i   Linde gm Madam Anna Daniels dotter från Falun. Ankom till Rättvik 1767 död kring 1778 i Rättvik.

   Olof född i Linde 1739-10-10, hans far var Johan Arborelius och moder Margareta Gejer. Deras barn   skall även vara dottern Anna Margareta och son Johan Olof båda födda i Rättvik. Men i Lindesberg dör   Dot. Jungfru Anna Greta i Kopporna 7 år, 1754. Sonen Petrus dör där 1746, 1 år, Far var Johan klockare.

 

934. HARTVIG HIRSCHMAN, född 1679 i Holma Björskogs socken, finns vid Strömsholm i Kolbäck då dottern Britta Stina föds 1712. Hartvigs far gifter sig enligt uppgift 1670, så föds Hartvigs bröder Efrik år 1671 och i slutet av år 1672 Petter. Här borde sen Hartvig komma efter, men födelseböckerna saknas från år 1674 efter 25 mars- till februari 1676 finns sen födelsebok först år 1688 i Björskogs socken. Antar att ett par blad här har försvunnit från boken. Fadern Petters första hustru Elisabeth Andersdotter död enl. Mntl. Björskog 1676. Fadern gifter om sig ca: 1678, för sonen Hartvig föds 1679, detta enligt senare uppgift från…

RA Hfl. Munktorp (1751-1765b) Bild 35 Afhulter står att Hartvig skulle vara född 1679, vidare står endast att han är död. Här kan man bli lite betänksam då denne Hartvig får sitt namn för om han är född vid den tiden har han troligen fått namnet Hartvic efter sin morfar. – Mntl. Munktorp 1759 Bild 50/ Sida 88 Gamle fodermarsken Hirschman död i stallet, siälf i Strömsholm. Men sen kan jag inte finna hans test, skulle väl vara i Munktorp eller Kolbäck. Likaså står det i samma Hfl. att hans hustru Beata Guntelia är född 1682 och att hon står som död i densamma volymen år 1753. Finner inte heller hennes test.

 

935. BEATA GUNTELIA, finns vid Kolbäck då dottern Britta Stina föds 1712.

 

Kolbäck AI:1 sid 129 år 1724-1727

Fodermarsken

H. Hirshman

H. Beata Guntelia

D. Britta Stina

- Eftersom Beata är H. här bör hon vara mor till

Kolbäck AI:1 sid 232 från år 1732

Fodermarsken Mons. Hart. Hirschman

H. Beata Guntelia

S. Samuel

S. Carl

Återfinner paret i Munktorp och Afhulter RA Munktorp Hfl. (1751 - 1765) b Bild 35 Afhulter

Fodermarsken Hartwic Hirschman, här står han endast som död

H. Beata Guntelia, hon står som död 1693

Finner ingen av dessa i test, men se nedan…

 

Källa från RA Munktorp Mantalslängder

Mntl. 1749 Bild 66/Sida 124 Fodermarsken Hirschmans folk 3 pers

Mntl. 1750 Bild 69/Sida 124 Fodermarsken Hirschmans folk 3 pers

Mntl. 1751 Bild 84/ Sida 130 Hartvik Hirschman verkar som han är här nu bonde men ingen hustru.

Mntl. 1752 Bild 61/ Sida 111 Fodermarsken Hartvik Hirschman 1 bonde samt tjänstefolk 6 personer

Mntl. 1753 Bild 57/ Sida 108 Fodermarsken Hartvik Hirschman han eller sonen 1 dräng Jonas samt pigorna Maja och Anna. 5 personer

Mntl. 1754 Bild 56/ Sida 99 Hartvik Hirschman 1 per trol son, 2 drängar Per, Jonas, 2 pigor Margareta och Maja. 5 personer

Mntl. 1755 Fodermarksen Hartvik Hirschman 1 dräng Anders 20 år, 2 pigor Margareta och Greta.

Mntl. 1757 Bild 53/ Sida 92 Fodermarsken Hartvik Hirschmans folk 1 dotter, 1 dräng, 2 pigor

Mntl. 1759 Bild 50/ Sida 88 Gamle fodermarsken Hirschman död i stallet. Siälf i Strömsholm.

          Hartvik Hirschman folk 1 dräng Eik, 2 pigor Cajsa och Anna.

 

Mntl. 1760 Bild 50/Sida 88 finns i Avhulta fodermarsken Samuel Hirschmans folk 2 drängar och 2 pigor.

 

I Hfl. Munktorp 1765-1775b Bild 39/ Sida 60 finns Håfkvarters mästaren Samuel Hirschmans folk här i Afhulta i Stafs roten.

 

Då 1756 års förhörsbok påbörjas finns föräldrarna inte här, men då vet vi att de bor i Afhult i Munktorps socken. I stället lever de båda yngsta sönerna här i Kolbäck, beridaren Karl Hirschman, f. 1723, och hov-kvartermästaren och fodermasken Samuel Hirschman, f. 1720. Men vet även att då föräldrarna avlider i Afhulta i Munktorps socken övertar sonen Samuel det.

   Samuel Hirschman står sedan skriven för Stafs roten Afhulta i Munktorps socken.

RA Hfl. (1765 - 1775) Bils 39/ Sida 60 men här finns/bor bara drängar och pigor så det verkar vara en gård som Samuel liksom far och farfar får betalt av i form av avkastning. Denna gård som farfar Petter inhand-lade år 1687. Se farfar Petter Hartvigsson.

 

Barn:

1. Britta Christina Hirschman (VIII 467) f. 1712 Strömsholm Kolbäck

 

2. Samuel Hirschman f. 1720 Strömsholm Kolbäck, fodermarsken Hirschmans barn. Testes:

Hoffegaren Hedenbohm, en sadelmakare ifrån Stockholm, kyrkioherdens hustru i Svedevi; Madam Sevenbohm. Jungfru Gunila Guntelia (P:s lite underligt för hon är ju Samuel Hirschmans mor?).

 

3. Carl Hirschman f. 1723-03-03 Strömsholm Kolbäck, Fodrmarsken Hartvig Hirschmans Testes: Wähl.borne Stallmästaren Gustaf Wattrang i dess ställe bokhandlaren Wattrang communister Loui Dry Johannes Termenius, Trädgårdsmästaren Carl Morin, Mad. Chatarina Elfing Jungfru Maja Hirschman.

 

Läser i RA (1627 - 1690) Kolbäck

Men här på Bild 91 från år 1780 står att läsa: - Ja, det står faktiskt 1780 fast boken står (1627-1690)

År 1780 Skänkte H. Håfqvartersmästaren Hirschman och dess Fru Johanna Winter vid Strömsholm ett vackert, med guld och silke på hvitt Atlas broderat och med gullspetsar beprydt Bok-dyna eller Hyende på altaret och ett grönt Sidenöferdrag med silfver hestar: Årtal 1780 namn B.C.H. som betyder ofannämnda samma år af. Doter Beata Charlotta Hirschman. Dito en med grönt sammet överdragen och med silvergalon omgifven Pall för Altaret. Skänkt af de sama vid sama tilfälle.3. Carl Hirschman f. 1723 Strömsholm Kolbäck, beridare.

 

936. ERICH ERICHSSON f. 1680-03-28 Åsmundbo Norrbärke sn. Här behövs en lång förklaring angående Erich Erikssonsons far och mor.

   Själv anser jag att denne Erich Erichsson som är född 1680-03-28 år son till Erik Seffredsson i Huggarbo och modern är Elisabeth Jöransdotter. Läs mer under Eriks föräldrar Erik Seffringsson (IX 1872) och hans hustru Elisabeth Jöransdotter (IX 1873).

   – Gift 1712 i juni med …  

  

937. BRITTA HANSDOTTER f. 1680-02-29 Mattsbo Norrbärke.

 

Båda dessa ovanstående avlider 1740-03-19 i Osmundbo Norrbärke RA döda Norrbärke (1718-1750) Bild 119.

47 och 48. Eric Ericsson i Åsmundsbo är född 1682 uti febr. (P:s Detta sista stämmer inte, kanske det var för att han var född oäkta han inte ville påtala detta. Det föds en Erik Eriksson i Hagen den 19 februari vilkens far var Erik Halfvardsson från Österbo, sen till Hagen. Här kan även prästen skrivit fel för denne Erich Halvardsson var gm Britta Göransdotter från Hagen.) trädde i äktenskap med pigan Brita Hansdotter i Mattsbo 1712 och haft med henne 4 söner och 1 dotter, af vilka 1 son och 1 dotter äro död. Först ett kristerligt och stilla lefverne. Afsomnade af den gångbara sjukdomen håll och sting d. 24 mars sedan hans lifstid varit uthi 58 åhr. Begrovs med sin hustru Britta Hansdotter i Åsmundsbo är född i Mattsbo 1680 d. 29 februari blef gift med denne näst förnämnde sin man Eric Eriksson i äktenskap 1712 och födt som berättats 5 barn med honom. Lefat keisterligt och af håll och sting och salig dödde den 19 mars sedan hon

lefvat uti 60 år och 3 veckor begrofs tillika med sin man denna Palmsöndag på kyrkogården.

Sönerna som överlever är Hans, Erik och Anders.

 

Barn:

1. Hans Ersson (VIII 468)18 år f. 1713-12-06 Åsmundbo gm Carin Andersdotter

2. Erik Ersson f. 1715-08-12 RA Norrbärke (1705-1734) Bild 96/ Sida 81

3. Anders Ersson f. 1717-05-01 RA Norrbärke (1705-1734) Bild 111/ Sida 95

Dessa tre söner som lever vid föräldrarnas bortgång.

 

Norrbärke-AI-3-1731-1750-Bild-184-sid-357

Ev. står det 1/4 hemman (…) 1680 (Ja, 1730 var han ju 50 år)

Eric Ersson (framför står det 50) – Alltså är de lika gamla.

 

H. Britta Hansdotter f. 1680-01-19

Son Hans Ersson (VIII 468) f. 1713-06-13 (framför honom står det 18, stämmer med 1731)

Carin Andersdotter in från sidan 389

Son Eric Ersson 358 f. 1715-12-08 (framför honom står det 15, stämmer med 1730)

Carin Nilsdotter 332

Son Anders Ersson f. 1717-01-05 (framför honom står det 14, stämmer med 1731)

Nep. Britta Hansdotter f. 1737-10-25

Nep. Anders Hansson f. 1739-09-27

Nep. Eric Hansson f. 1741-12-18

Nep. Cherstin Hansdotter f. 1747-12-07

Nep. Hans Hansson f. 1748-08-09

 

938. ANDERS MATTSSON KATT f. 1671-01-15 Stimmerbo Norrbärke, smed. Död 1752.

Anders Mattsson Katt skomakare ifrån Gietbo, född i Stimmerbo d. 12 jan. 1671, gift första gången med Kerstin Persdotter ifrån Ramnäs socken 1692, aflade med henne 14 barn, 5 söner och af 9 döttrar af vilka 1 son och 5 döttrar som lefer … 2 gången 1736 med pigan Ingeborg Andersdotter med vilken han haft inga barn. Alltid levat wackert. Dog af ålderdomsbräcklighet. Den 6 dec begrovs den 20 dito, så har hann lefvat 81 år, 10 månader.

    – Gift 1692 med …

 

939. CHERSTIN PERSDOTTER d. 1736 Cherstin Persdotter i Gettbo född 1672 uti Sura Ramnäs sn. trädde i äktenskap 1692 med Anders Mattsson i Gettbo, aflat och fådt med honom 14 barn, 5 söner och 9 döttrar ag hwilka 2 söner och 5 döttrar lefwa. Fördt ett fromt och gudfruktigt lefverne. Blev död af håll och sting d. 11 januari på sitt 64 åhr. Begrovs Dma 3 p Epiphan ---

 

Barn:

1. Brita Andersdotter f.1693-09-03 Anders Mattssons i Mattsbo Test: Petter Stråle och hans H. H.Susanna Hansdotter i Mattsbo. Olof Johansson i By, H. Britta (Halfvardsdotter) Hans Nilssons (X 1874) i Mattsbo. RA Norrbärke dopbok 1688-1704 Bild 46/ Sida 37.

 

2. Mattias Anders Mattssons i Matsbo f.1696-02-29 Test: Hans Nilsson i Matsbo och hustrun Britta Halfvardsdotter. Mats Giöstafsson (Britta Halvardsdotters morbror) till Tjänst hos mons. Stråle H. Elisabeth Segerstadia sacellani … RA Norrbärke dopbok 1688-1704 Bild 71/ Sida 61.

    - Mattias Katronius Vikströms barn:

   a. Christina Matsdotter Katronius f.1723, Grangärde
   b. Johan Katronius Matsson Wikström f.1731, Ljusnarsberg
   c. Petrus Reinhold Katronius Wikström f.1735, Grangärde      
3. Anders Andersson Katt f.1698 Matssons på Matsbo Test: Gustav Hansson (Hans Nilsson i Mattsbos son) ibid. H. Anna Mats Matssons i By, pigan Brita Hansdotter (IX 937) i Matsbo.

RA Norrbärke dopbok 1688-1704 Bild 89/ Sida 78

4. Anna Andersdotter f.1701, finner inte henne pga. skadade sidor

5. Cherstin Andersdotter f.1704, finner inte henne pga. skadade sidor. 

6. Maria Andersdotter f.1710-11-05 Anders Mattssons i Giettbo. Test. Mickael Persson i Wästersjö, … Thorberg ifrån Prästgården, H. Carin Mattsdotter i Wästersjö, H. Elisabeth Pehrsdotter i Giettbo.

RA Norrbärke dopbok 1705 - 1734 Bild 60/ Sida 46.

7. Chatarina Andersdotter (VIII 469) f. 1716 Karin, Anders Mattsons dotter i Giettbo. Test: Per Olsson ibidem. Lorens Dejen vid Giesbärg. H.Cherstin Pehrsdotter i Giettboo. Jungfru Anna Lisa Groot i Finnbo.

RA Norrbärke dopbok 1705 - 1734 Bild 101/ Sida 86.

Mer barn …

Nedanstående stämmer se RA Norrbärke kyrkoarkiv, födelse och dopbok 1705 - 1734 Bild 165/ Sida 148

De oäkta barnen står sist under året 1624.

Källa: Ett tillfällighetsfynd från Stefan Jernberg visade att Matts Andersson Catronii från Getbo var far till en oäkta dotter Chierstin i Norrbärke 1724-03-22. Modern var Margareta Pehrsdotter i By, Norrbärke församling. Den oäkta dottern avled 1725-01-26 i Norrbärke. Denna koppling Catronii – Andersson – Norrbärke är viktig då det är enda gången dessa namn förekommer samtidigt. Sålunda fanns ytterligare en koppling till Norrbärke förutom födelseangivelsen i husförhörslängden från Grangärde där det står Mattsbo, Norrbärke.

 

RA Norrbärke dödbok (1718 – 1750) Bild 44

Cherstin drängens Matts Andersson Catronius i Gietsbo och Konan Margareta Persdotter u By oäkta barn född i Bråfallet d. 22 mars 1725(P:s ? Man kan inte dö innan man föds lilla pastorn) derpå döpt hos Kh. Eric Termenius d. 24 ejudem, sjuknade i mickaeli tid af håll och sting d. 26 januari 1525 och begrovs … … 1725.

 

940. ANDERS PERSSON BOCK f. ca 1680-talet, låssmed boendes i Manufatoriet, Eskilstuna. Han dör kring 1738 enl. Mntl.  för då föds hans dotter Chatarina Elisabeth dör 1742, 17 år gammal är han salig.

       – Gift före 1718 med …

 

941. REGINA UNGERECHT, hennes namn förkommer för första gången 1748 vid sonen Johans giftermål. Källa: Eskilstuna, Kloster och Fors C-2 (1731 - 1756) Bils 29/ sida 50.

”Klensmeden på manufakturiet Ms. Johan Bock pigan Catharina Andersdotter, brudgummens fader har varit…smed på manufaktoriet Ms. Anders Bock som död är och modern som ännu lever är Regina Ungerecht. – Hennes test har jag inte funnit. Läs mer ang. tyska församlingen i början under… 

Utredning Ungerecht och Bock,

Men här kan Regina vara begraven hos sina fäder under tyska kyrkan, men mer troligt hon är den som avlider enl. döda 1773 den 30 sept. Då kan man läsa enkian, (Johan) Bocks moder, vilket mest troligt betyda att det är Regina Ungerecht som avlider då 76 år gammal och då född 1697.

 

Barn:                                                                                                       

1. Johan Andersson Bock (VIII 470) f. 1718 Carl Gustav Stad Eskilstuna

2. Chatarina Elisabeth f. 1725, död 1742, begrovs manufakturisten Johan Andersson Bocks dotter 17 år gammal. – Namnet får Johan Andersson Bocks dotter Chatarina Elisabeth (VII 235) senare då hon föds 1750. En glimt av sorg efter en kär syster som dog alldeles för tidigt, 17 år gammal.

 

942. ANDERS ERSSON, om honom vet man endast att han vid dottern Chatarina Andersdotters vigsel 1748 med klensmeden manufakturisten Johan Bock är att brudens fader Anders Ersson är död i Grönsta och modern som änka ännu lever Britta Larsdotter. Om Britta Larsdotter vet vi även, att hon är född 1684 och att hennes far var Lars Olofsson i Grönsta. Anders Ersson och Britta Larsdotter bör ha gift sig någon gång vid tiden kring 1708, deras dotter Catharina Andersdotter föds vid tiden 1714, 1715.

 

Mntl. 1702 Grönsta Kloster socken Österrekarne Bild 30

Lars Månsson, hustru, son Erik och Anders, dotter Anna B, H, 2 söner 1 dotter 5 pers. Dottern Britta wiste sig och var förning. –  Antar att Britta var ute och tjänade.

Anders Bengtsson, hustru och måg Lars, hustru. Pigan Marit. B, H, 1 dotter, 1 måg. 5 pers.

Anders Olofsson Hustru, son Pär, dräng Pär piga Marit. B, H, 1 son, 1 sonh, 1 dräg, 1 piga 7 pers?

Mntl. 1703 saknas.

 

Mntl 1705 Grönsta Klosters socken Österrekarne Bild 257

Lars Månsson, hustrun (Anna Andersdotter), dotter Britta (vars far var Lars Olofsson, H. Anna Andersdotters förste make), pigan Maria, dräng Pär B, H, 1 dotter, 1 dräng 1 piga 5 pers.

 

Mntl. 1709 Grönsta Klosters socken Österrekarne Bild 152

Anders, Hustrun, son Pär, hustrun dräng Nils, piga Karin B, H, 1 son, 1 sonhustru, 1 dräng 1 piga 6 pers

Anders enkling, måg Lars, hustru, pigan Kerstin B, _, 1 son, sonhustru, 1 piga 4 pers

Lars (Månsson), hustru, måg Anders (Ersson), hustrun (Britta Larsotter nu 25 år gammal och gift), pigan Karin B, H, 1 dotter, 1 måg, 1 piga 5 pers

 

RA Mntl. 1712 Södermanland, Österrekarne Grönsta Kloster socken Bild 233

Anders Olsson, hustrun, dotter Anna, dräng Nils och Olof, pigor Kerstin och Kierstin B, H, _, 1dotter, 2 drängar 2 pigor 7 pers

Lars Jansson, hustrun, pigan Brita, gossen Erik 4 pers.

Lars Månsson, hustrun (gm Anna Andersdotter 1688, Anna var tidigare gm Lars Olofsson*), måg Anders (Ersson), hustru (Britta Larsdotter född 1684), pigan Maria 5 pers. – Minns då att Anna Andersdotter sedan gifter om sig med Lars Månsson 1688 och då är Britta Larsdotter 4 år gammal.

   *) Vet även att Lars Olofssons, broder Per Olofsson, vilket framkommer då Lars Olofssons son Olof föds 1671, han står då somvittne och är barnets fadersbroder. Denne Per Olofsson var gift med Anna Simonsdotter, hon är i sitt andra gifte, gift med Anders Persson. Vilket även det framgår då deras barn gifter sig. Denne Anders Persson som dör 1743 i Grönsta. 1748 dör Anders Pärssons änka i Grönsta Anna

Simonsdotter, 73 år gammal, vilket gör att hon skall vara född 1675. Bild 183

 

Mntl. 1715 Grönsta Klosters socken Österrekarne Bild 32

Anders Olsson B, H, 1 dotter, 1 måg, 1 dräng, 2 pigor 6 pers (blir ju 7). Hustrun över 90 år gammal.

Lars Joensson B, H, 2 pers.

Lars Månsson B, _, 1 son, 1 sonhustru, 1 dräng 4 pers.

 

Här vid tiden 1715 finns inte Anders Ersson och Britta Larsdotter kvar i Grönsta, inte heller deras mor Anna Andersdotter (X 1887). Modern antar jag måste vara död vid tiden 1715 enl. Mntl. ovan.

   Anders Ersson och Britta Larsdotter kan vara boendes hos de sina i hans, Anders Erssons hemman, vad det nu kan vara. Men eftersom Lars Olofsson (X 1886) är kommen från Grönsta efter sin far Olof Larsson (XI 3772) och hustru Anna Andersdotter kommer från Gårsskäl, vilket framkommer från parets giftermål år 1670, finns även möjligt att de bosätter sig där en tid eller hos Anders Erssons släkt. Men Britta Larsdotter har laglig rätt till del i Grönsta vilket inte Lars Mårtensson eller Anna Andersdotters son de har tillsammans, Joan Larsson har. Så då man säger att brudens föräldrar kommer från Grönsta så bör det ju vara Britta Larsdotters rätt till jorden så att säga. Lars Mårtensson gifter sen om sig vid tiden 1727, men vid hans död 1736, då han är 80 år gammal, står han som inhyses i Grönsta.

 

Maken Anders Ersson lever ej 1748 vid dottern Catharinas giftermål och efter att ha letat i dödboken från år 1731 - 1748 finns han inte med som död där, så han bör vara död före 1731.

  

Böcker fattas vid mellan 1690 - 1730, så är det svårt att se var Anders Eriksson ursprungligen kommer ifrån.

 

Vet att Anders Pärsson var gift med Anna Simonsdotter i hennes andra giftermål. Hon var först gift med Per Olofsson (Han var Lars Olofssons broder i Grönsta, Britta Larsdotters, fadersbroder, vilket man kan läsa vid brodern Lars Olofssonsson Olofs födelse 1671 Han står då som vittne som barnets faderbroder.) i Grönsta. Anders Persson dör 1743 i Grönsta, och Anna Simonsdotter f. 1677, dör 1747 Bild 182.

Lars Johansson som var död 1740 i Grönsta var gm Chirstin Andersdotter, hon lever 1640.

   Ovanstående framkommer vid deras barns giftermål.

 

943. BRITTA LARSDOTTER Grönsta Eskilstuna f. 1684 Grönsta Kloster och Fors och då står hennes fader som Lars Olofssons dotter i Grönsta. Brittas far dör då Britta bara är 2 år gammal. Britta lever 1748 vid dotterns Chatarina Andersdotters vigsel 1748, men sen kan jag inte finna henne död. Hon kan förstås vara omgift eller bo hos någon av sina andra barn, om hon nu hade några fler barn, dessa bör då vara födda vid tiden 1709 - 1730, men då finns som sagts ingen kyrkobokföring. Endast en hustru Kerstin Andersdotter står som fadder åt systern Catharinas barn så de kan vara en syster till Catharina.

 

Barn:

1. Catharina Andersdotter f. 1715 (VIII 471) Grönsta och Kloster socken Eskilstuna, död 1787-06-14.

   Eftersom inga födelseböcker finns från 1690 – 1730 så är det svårt att veta om fler barn har funnits.

Här kan förstås finnas fler barn födda från 1609 fram till Britta blir ca 44 år vid tiden 1728. Så här är det inte så lätt att se om det finns fler barn, då får man fortsätta studera vilka som gifter sig och se om man kan få fram något där.

 

948. LARS PERSSON TOLF f. 1679-02-09 Skogs hammar Svennevad. Död 1743-02-20 Eds bruik Västra Ed. Hammarsmeden här vid Eds Bruuk Mr. Lars Persson Tolf född wid Skoga Bruk iti Svennevad socken, warit 1 gång gift aflat med sin hustru 7 barn, kom hit till bruket1710, gammal 73 år. Ja, han bör allt ha varit 64 vid sin död, men det står ju att han var 73 år, så …

      – Gift 1707-09-01 med …

 

949. ELISABRTH PIERSDOTTER HERO f. 1687-04-17 Gryt. Död 1740-11-09 uti bruket Västra Ed.

 

Barn:

1. Petter Larsson Tolf (VIII 474) f. 1709-02-24 Skogs hammar, Svennevad. Död 1765-01-22, gift 1732- 01-02 med Margareta Kristina Bengtsdotter Berg.

2. Katarina Larsdotter Tolf f. 1711-10-02 Eds bruk, Västra Ed. Död 1775-09-17. Gift 1738-02-12 med Johan Persson Lemoin.

3. Hanna (Johanna) f. 1714-02-03 Eds bruk, Västra Ed. Död 1782-02-18

4. Elisabeth Larsdotter Tolf, f. 1717-02-19 Eds bruk, Västra Ed. Död 1793-04-23. Gift 1743-10-02 med Peter Henriksson Lemon.

5. Johan Larsson Tolf, f. 1720-04-08 Eds bruk, Västra Ed. Död 1763-03-06. Gift med Maria Henriksdot-ter Lemon.

6. Leonard f. 1721, H. Christina Pettersdotter f. 1710, son, Lars f. 1745, son Petter f. 1749.

    Leonard var Hyttdräng. Leonard förstås efter morfaderns släkt.

    Ovanstående Tolfar finns i Västra Ed år 1750 

7. Lars Larsson Tolf, f. 1730

 

950. BENGT PERSSON, Krögare vid Eds krog f. 1672 i Liussa och Ökna församling. Här finns inte födelseböcker så tidigt. Men då han avlider 1733 då boendes på Krogen Västra Ed, står även följande i RA Bild 176/ Sida 336: Krögarmästare Bengt Pärsson född år 1672 i Liussa och Öckna församling, en gång gift, haft 6 barn, hållit en son til Studier, sjuklig i 3 år, låg på säng en vecka och bodt på Eds Krog alltid, blev 63 år gammal. – Läs gärna själva vad där står. Kan inte finna var de vigs.

 

951. MARGARETA CECILIA SAMUELSDOTTER f. 1684 okänt var. Död 1749 i Västra Ed.

RA Eds krogen Västra Ed 1722-1728 Sid 62

Krögaren Benckt Pärsson

H. Margareta Cecilia

   Son Petter Hammarstedt – Studerar i Linkiöping schola, antar att han som student tar sig namnet.

   Dotter Greta Bengtsdotter

   Son Nils Bengtsson

Pigan Kierstin Bengtsdotter – kan ev. även hon vara en dotter. Man fick inte ha hur många vuxna barn som helst så att säga boendes på gården. Alla vuxna skulle ju betala skatt. Är man då vuxen så får hon betala sin del som piga.

 

RA Eds Krogen Västra Ed 1729 - 1740 sid 12.

Krögaren Bent Pärsson

H. Margareta Cecilia

Dotter Greta (VIII 475) – hon som gifter sig 1732 med Peter Larsson Tolf (VIII 474)

Son Nils

Son Israel

 

RA Krogen Västra Ed 1736 - 1776, sid 38, detta fram till år 1742

Krogen

H. Margaret Cecilia

Sonen Anders och Pig. Carin Clausdotter

Ibidem på Natstug

Enk. H. Karin Nilsdotter

Nu finns barnen: Petter, Greta, Nils, Israel och Anders. Ev. Kerstin.

 

RA Krogen Västra Ed 1736-1776 sid 114

Anders Hammarstedt – Son från ovan. Man får anta att sönerna har tagit sig namnet Hammarstedt.

Hustru Stina Johansdotter

Sonen Johan

Pig: Chatarina Hindrichsdotter

 

RA Mntl. för år 1736 Bild 107/ Sida 364 läser…

Edhs krog under Westerviks stad

Enkian Margareta H, 1 piga 2 pers

Sonen Israel 17 år 1 pers – maken vara död före 1736, dottern Margareta Kristina gift 1732.

RA Mntl. 1738:1 finns Enkan Margareta kvar vid Eds Krog Bild 56/ Sida 595.

RA Mntl. 1739:1 finns Enkan Margareta kvar vid Eds krog Bild 66 /Sida 50

 

RA Västra Ed år 1746 Bild 198 (1733 - 1772) läser man …

Den 11 (lite svårt att se vilken månad) Mäster Peters Heros hustru uti Kyrkiobyn Hustru Margareta Cecilia, warit 2 gånger gift, aflat med förre mannen 5 barn, men intet med den senare, gammal 62 år. Och jodå, 1739 den 7 december vigs masmästaren Peter Hero på Dahlnäs med änkan/ hustrun Margareta Cecilia i Kyrkobyn.

   Innan de gifter sig har Margareta Cecilias dotter Margareta Kristina Bengtsdotter gift sig 1732 med Peter Heros syster Elisabeth Persdotters (IX 949) son Peter Larsson Tolf (IX 948)

 

Barn:

1. Petter Hammarstedt studerar i Lindköpings skola, bör ha varit född tidigare…

2. Margareta/ Greta Bengtsdotter (VIII 475) f. 1713-04-27 Västra Ed Bild 39

3. Nicolaus/ Nils Bengtsson f. 1715-04-10 RA Krogen Västra Ed Bild 43

4. Israel Bengtsson f. 1718-04-25 RA Krogen Västra Ed Bild 51. Ett vittne var Catharina Tolfsdotter

    vid bruket.

5. Anders Bengtsson/ Hammarstedt son på Eds Krog Bild 79, f. 1726-07-20 fadern Bengt Persson modern Margareta Samuelsdotter. Samt en massa vittnen. – Nu fick vi moderns efternamn, vid tidigare födslar står det endast H. Margareta, och hon är nu 42 år gammal.

 

954. PÄR MATTSSON, finner honom i RA Hfl. 1730t Bild 53/ Sida 92. Stora Skälhem. Finns då Elisabeth Persdotter samt Maria Pärsdotter. Pär dör 1737-08-25 och man finner honom på Bild 220 i dödboken. Pär Mattsson i St Skiälhem, lefde med sin efterlemnade H. Inger Andersdotter in emot 50 år, aflat med henne 10 barn, hade ofärd i sina fötter i 15 år, en gudfruktig och flitig man. – Ingen ålder uppges.

   – Gift ca 1887 med … Här ser man att från 1688 finns vigslar antecknade i Odensvi Riksarkivet i Vadstena, och från åren 1653 - 1656, 1658 - 1670 och sen då från 1688, så om paret gifter sig i Odensvi så kan man inte se det. Har även letat några år framåt för att söka efter barn men inte funnit några barn under de närmaste åren efter deras giftermål.

 

955. INGER ANDERSDOTTER f. 1670, men kan inte se henne född i Odensvie. Hon dör 1745-04-15 i St. Skiälhem. Pär Mattssons efterleverska i St. Skiälhem Inger Andersdotter lefde med sin man i 50 år, 10 barn, 6 år änka, blev 74 år gammal.

 

Barn:

De 4 först födda barnen kan jag inte finna. Inte heller finns barn födda mellan 1688 – 1695. Och inte föräldrarnas giftermål kring 1687 - 88. Modern Inger Andersdotter som skall vara född kring 1670 kan jag inte finna vid tiden däromkring som född i St Skiälhem, Odensvi sn.

5.Olof Pärsson f. 1696-11-01

6. Sara Pärsdotter f. 1700-02-03

7. Kierstin Pärsdotter f. 1704-03-22

8. Karin Pärsdotter f. 1707-05-26

9. Maria Pärsdotter (VIII 477) f. 1710-08-18 St. Skiälhem Odensvi sn.

10. Elisabeth Pärsdotter f. 1713-04-26 – modern Maria bör nu vara 43 år gammal. Då modern Maria dör är hennes yngsta dotter, om hon lever 31 år gammal. Så här kan den som har anor från någon av dessa barn söka vidare på om något av barnen har dött, eller senare blivit gifta.

 

***X***

 

1858. OTTO HINDRIK PRINTZLER, smed f. 1628, d. 1698-06-12 Gravsten i Dalby kyrkas vapenhus, Dalby, Lund i Skåne.

   – Gift med nedanstående… andra gången med Cecilia Petersdotter.

 

1859. NN (… tine Matsdatter), d. 1623 i Lund, död d. 10 juli 1677 begravs smeden Ottos hustru i Dalby.

 

Barn:

1. Anna Ottosdotter (IX 929) i Lunds Domkyrkoförsamling då sonen Otto Henrik föds 1699. Läser under Rötter och av Magnus Grushage från 2021-06-05

”I övrigt vet jag endast om denna familj att Henrik Pålsson var smedmästare i Lund, där han dog 1746 16/2, samt att han sägs vara smed i Sandby (alltså Södra Sandby socken) när han gifter sig 1691 6/1 i Dalby med Anna Ottosdotter (hon dör antagligen 1749 14/1 i Lund som ”Hindrick smedz änka”). Anna Ottosdotter var i sin tur dotter till smeden Otto Printzler (1858 P:s) , som en period på 1680-talet var bosatt i Lund men som i övrigt var hovslagarmästare vid Flyinge kungsgård, och hans andra hustru (begravd 1677 10/7 i Dalby; hennes namn omnämns ej i kyrkoboken); Otto Printzlers gravsten finns ännu bevarad i Dalby kyrkas vapenhus, och där man kan läsa att ”Her under huilar Kongli Maijst Hofslagare wid Skånska stalstaten den ereborne oc konstrike mästare salig Ote Hinrich Prentzler som på sit 70 år döde i Dalby den 12 Iuli 1698”. – Min anm: så bör han/morfar vara född kring 1628. Hans dotter Anna gifter sig 1691 så då bör hon vara född kring i slutet av 1660-talet till början av 1670.

   Den hustru Cecilia Petersdotter född 1661 kan knappast vara mor till Anna Ottosdotter. (Källa: GENI Fredrik Hammar) Cecilia Peterdotters barn med Otto Henrik Printzler är födda på 1682- och 1690-talet. Så vår Anna Ottos dotters mor bör vara som Fredrik Hammar antyder …”När Printzler gifte sig med Cicilia Petersdotter var han över femtio år enligt gravstenen. Det är därför tänkbart att han varit gift förut. Överst på gravstenen nämns en kvinna vid namn ... tine Matsdatter, född i Lund 1623. Detta skulle kunna vara hans första hustrun. Kanske bör man söka i mitten eller slutet av 1670 talet efter henne i Lunds begravningsbok.” Och jag (Peggy) letar i Dalby kyrkoarkiv och finner under Bild 13 året 1677 d. 10 juli Begravs mäster Ottos hustru i Dalby. Här från 1667 - 1751 står, i alla fall i början, under samma led, christnades, vigs eller begravs, så man får läsa noga.

Med sin andra hustru Cecilia Petersdotter får han barnen.

2. Sophia Catharina Prinzler f. 1681-02-27 Lund Skåne

3. Maria Printzler f. 1682-12-03 Lund Skåne, d. 1718

4. Otto Henrik Printzler f. 1685-01-04 Lund Skåne

5. Casten Christian Printzler f. 1692-03-13 Dalby, Lund, Skåne, d. 1740-03-24.

 

1860. ANDERS GIERS f. 1628, d. 1682-12-28 Säter och lades in i kyrkan under (orgarna, bör vara stora gången nedanför orgelläktaren som det står då sonhustru Margareta Lemoin dör 1717) 54 1/2 år.

Källa: Säter C:1 1664-1687 b 103. Han blev inte så gammal och han var både organist och rådman…

 

1679 Anders Giers dopvittne ensam 2 ggr

1679 Anders Giers och hans hustru 4 ggr

1680 Rådman Anders Giers dopvittne ensam 3 ggr

1680 Organist Anders Giers dopvittne

1680 Anders Giers och hustru dopvittne 3 ggr

1681 Anders Giers och hans hustru dopvittne, se sista barnet för året.

1681 Anders Giers hustru dopvittneensam 2 ggr

1681 Anders Giers dopvittne ensam 4 ggr

1681 Rådman Anders Giers dopvittne 1 gång, samt en gång står endast Anders Giers dopvittne.

 

1861. ANNA MÅRTENSDOTTER, f. ca: 1636, d. fjärdedag jul 1717-12-28 4: dag jul begravs salig organisten och Rådman Anders Giers efterlåtna änka. Hustru Anna Mårtensdotter här hon lades in i kyrkan i sin salig mans grav.

 

Barn:

1. Mårten Giers f. 1664-12-01 Anders Giers organist och H. Annas dotter i Säter.

2. Anders Giers f. 1667-03-25 Anders Giers organist och H. Annas dotter i Säter. Död 6 oct. 1667 Säter

3. Britta Giers f. 1668-08-23 Anders Giers organist och H. Annas dotter i Säter.

4. Anna Giers f. 1671-03-26 Anders Giers organist och H. Annas dotter i Säter. Död 18 juni 1671 Säter

5. Chierstin Giers f. 1672-05-19 Anders Giers organist och H. Annas dotter i Säter.

6. Anders Giers (IX 930) f. 1675-04-18 Säter. Nu är modern Anna 39 år gammal. Och namnet Anna ger sonen Anders till sin första dotter senare född 1703.

 

1862. BALZAR LEMOINE f. ca: 1620. År 1645 står han fadder i Norberg åt Per körares barn Baltzar.

Mntl. Säters församling Nisshyttan 1656, jodå efter ännu en genomgång finner jag honom för detta året men då står endast 1 bonde, 2 drängar och 2 pigor. Så det lönar sig att leta. Men det betyder att paret Baltzar och Gertrud bör ha gift sig år 1657. Vilket gör att Baltzar kan ha varit född något senare kring 1620-1625.

Mntl. Säters församling Nisshyttan 1657 – 1659 B, H, 2 drängar, 1 piga

Mntl. Säters församling Nisshyttan 1660 B, H, 2 pigor

Mntl. Säters färsamling Nisshyttan 1661 B, H, 1 dräng, 2 pigor

Mntl. Säters församling Nisshyttan 1662, här får man vara uppmärksam på vad som står högst uppe på lista/sidan Bonde, Hustru, Son, Dotter, Dräng, Piga, Soldat, Inhyses.

Då kan man läsa att här finns en Bonde (Baltzar), en Hustru (Gertrud), 1 piga samt endera en soldathustru eller en inhyses. Om det står H. framför Elisabeth, så här kan man nog anta att Elisabeth inte är hustru till Baltzar utan till en frånvarande soldat eller så står det inhyses jungfru (Jmf.  6 rader ovan där det står Hust. Men vid Elisabeth står endast ett J. Lisbeth vilket det mest liknar som.

Källa: Se RA Mntl. Säters landsförsamling Bild154/ Sida 898.

   Under mästersmeder Mntl. i Avesta återfinns fadern Nicolaus Lemoin 2 pers. i samma Mntl. står Baltzar som smed.

   Finner inte Baltsar i varken Säter eller Avestafors för år 1663, så här vet man inte vad som händer men…

När Baltzar kommer in till Avestafors f.f.g. 1664 måste hans son Hindrich redan vara vuxen 1664 troligen samma år som han blir myndig, varför man inte kan finna honom som son i Mntl. Säter 1662. Han följer inte med sina föräldrar till Avestafors. Baltzar Lemoin finns för första gången i Avestafors mantals-längd 1664. Då skall hans dotter Margareta vara född samma år och här finns då B, H och 1 piga.

Mntl. Avestafors (under Avesta)1670 – 1674 B, H och 1 piga. Mntl. Avestafors 1675 endast H och 1 piga. Mntl 1676 – 1683 Endast H, men nu 1 dotter och 1 piga.

Mntl. 1684 Endast Baltzar Lemoins änka, inte dottern så då befinner sig dottern troligen hos sin moster Margareta Nolting i Säter. Mntl. 1685 Avestafors Här finns nu endast Baltzars hustru/änka samt 1 dotter, 1 piga. Tre steg längre ner Hindrich Baltzarsson Lemoin men ingen person endast hans namn.

1686 Mntl. Baltzar Lemoins Ä samt 1 piga. Dottern hos mostern i Säter.

1686 Mntl. Tre steg längre ner Hindrich Baltzarsson endast 1 hustru.

1687 Mntl. endast hustru och en piga

1687 Mntl tre steg längre ner Hindrich Baltzarsson men inga personer antecknade.

1688 Mntl. Baltzar Lemons änka endast hon och 1 piga. Ingen Hindrich Baltzarsson.

1689 Mntl. Finns varken Hindrichs änka eller Baltzars änka kvar och Baltzars dotter bor ju nu i Säter hos sin moster. Man kan väl anta här att änkan/ modern samt sonen Hindrich nu är döda.

   Vi vet också att åren 1690 fram till 1700 drabbades Sverige av svältår. Man kan se i dödböckerna det stora antalet avlidna under dessa år, framförallt var det så många små barn som dog.

 

Anar här att även hustrun förmodade Gertrud Nolting är död vid tiden 1688. Undrar om Baltzar var gift med någon Elisabeth, utan han kan ha varit endast – Gift med …

 

1863. GERTRUD NOLTING död kring 1688-89 i Avesta. Hon finns ju med i Mntl. 1688 RA Bild 54/ Sida 3248. Ingen dotter står skriven hos henne endast hon som H. och 1 piga. Här kan ju pigan vara för dottern Anna som då bör vara 13 år.

 

Barn:

1. Hindrich Baltzarsson Lemoin f. ca: 1645 för han bör vara vuxen kring 1663 – 64 då föräldrarna flyttar. Död kring 1685 i Avesta. Ändring här

2. Margareta Lemoin (IX 931) f. ca: 1664, enl. test då hon avlider 1725 i Säter 61 ½ år gammal.

3. Anna Baltzarsdotter Lemoin f. 1673 - 08 Avesta, gm Petter Eckman. 1751 7/7 begrovs aflidne

Brukspatronen Herr Peter Eckmans enka madame Anna Lemoine, född uti Avesta 1673 uti augusti månad. Trädde i äktenskap 1700 levde däruti till 1732. Aflat 12 barn, 6 söner och 6 döttrar af vilka 3 söner och 1 dotter lefva. Dog stilla och blev 78 år på Norrhammar. RA Heds ka. Bild 55.

   Denna sistnämnda dotter hade jag ingen aning om förrän jag läste Anna Nybloms i RÖTTERs forskning, men jag kollade förstås även i dödboken i Heds socken, vilken klart och tydligt visar hennes släktskap helt klart. Jo, Anna Nyblom undrar vem som tog hand om Anna och det kan man ju fråga sig för först dör ju fadern 1675 och sedan finns modern kvar enl. Mntl. 1688 i Avesta som H, samt 1 piga, om den sistnämnde ev. kunde vara hennes dotter. Mntl. 1689 finns inte Gertrud med längre och då är ju Anna bara 14 år gammal.

 

1864. OLAUS PETRI ARBORELIUS f. 1641-06-01 i Arboga, d. 1682 i Romfartuna.

I Arboga krönika av Dr. G Bergström kan man läsa på s. 137 … släkter som från Arboga tagit sitt namn, äro Arbogensis, Arbman, Arborelius osv. Och det kan vi se att Olaus Petri ovan benämnde har gjort.

 

Olaus Petri Arborelius. Född i Arboga 1 Juni 1641. Fadr. Peder Hansson, Handlande. Modr. Anna Ols-dotter. Lärde mycket i Arboga skola, som den tiden hade skickliga lärare. Stud. i Ups. 1663. För sin kunskap och stadighet sattes han straxt till Capellan här, då han 16 Maj 1669 blifwit pwgd. Wann stort förtroende i församlingen och blef allt mera en nödig person för sin aftagande Pastor och swärfader. Då denne war alldeles oförmögen och sängliggande, uppgjordes förslag, att Capellanen skulle antaga pastoratet emot betingad afgift, men det blef icke afgjordt förrän den unge mannen dog 24 April 1682. Begrofs med predikan 7 Maj. Kallas i Cons. prot. "en meriterad man", hwilkens hus borde upprättas.

   Gift 26 Sept. 1669 med Susanna Sahlmonius, dotter af Pastor loci Petrus Andreæ.

 

Hur var det då i skolan vid tiden i Arboga där som Olaus tillbringade sina första skolår…

I Arboga Känning på sid 23 går att läsa: Ni vet här där Olaus lärde mycket i Arboga skola…

”Till ännu större förnögelse omgifwer wäster och söder alt thetta såsom en mur, thet ganska stora och höga Brattberget, Sign hwilket med skog och siö. Bete, fogel och djur rikerligt wälsignat.  

   Thetta berg upstiger i Nerike och Öby sockn; går sedan fram om Arboga til Kongsör, o.s.w. Uppå thess högd kan man med nögie beskåda Södermanland, Westermannaland och Nerike. Thes klackar hafwa åtskillige namn. The förnemste äro Diekneklinten, hwarest Arboga Scholæ-Diekner tilförne wid liufliga tider sig och andra, med åtskillig instrumental- och Vocal. Musique förnögde.”

 

1865. SUSANNA SAHLMONIUS f. 1650 familjen finns i Björksta 1648 och sen i Sala stad 1650 så här bör Susanna vara född. Efter att Susanna blivit änka gifter hon om sig 1683-05-22 med Laurentius Sibælius confirmerat pastor loci och hustru Susanna Pärsdotter. Susanna dör sedan efter 1696.

   Susanna blev så att säga conserverad. Gift 22 Maj 1683 med Susanna Sahlmoniusföreträdarens dotter och ComminO. Arborelii enka, f. 1650. En synnerligen rådig och oförsagd qwinna, som, ehuru hon råkade i nya och ännu swårare bekymmer, dock efter mannen gaf till kyrkan en silfwerkanna om 103 lod. Af 4 barn i detta gifte dogo de flesta snart. Församlingen sökte hos Konungen att ännu en gång få henne med sina många barn conserverad wid pastoratet genom gifte med v. Pastorn Mag. J. Bergman, men ny Kyrkoherde war redan förordnad och ansökningen förgäfwes. Enkan sökte då behålla Wiggby och gjorde nye Pastorn flera intrång, så att både Biskop och Landshöfding måste förswara hans rätt. Susanna dör 1696 i Romfartuna. Den 4 april 1696 bisattes Magister (bör vara sonen Johan) Arborelius i Västerås domkyrkoförsamling. Den 13 april bisattes i körkia här enkan uti Romfartuna magister Arborelius moder. 1696 saknas dödbok i Romfartuna. Men eftersom sonen Johan Arborelius dör såsom adjunkt bör det vara han och hans moder, tillika änkan efter Olaus Petri då som gravsattes.

 

Barn:

1. Petrus Arborelius f. 1670-10-09, han står fadder 1704, samt Sacellani N. Arborelius hustru

    Margareta fadder. åt Inspector Dahlsckoug etc.

2. Johan Arborelius f. 1671-08-22, Romfartuna Phil. Mag. och dog såsom Adjunct. Bisatt 4 april 1696.

3. Katarina Arborelia f. 1675-01-06 Romfartuna

4. Olof Arborelius (IX 932) f. 1676-01-26 Romfartuna

5. Maria Arborelia f. 1679-02-24 Romfartuna

6. Susanna Arborelia f. 1681-03-01 Romfartuna

   - Alla kollade och klarlagda enligt födelseboken i Romfartuna. Dessa barn dessa makar emellan.

 

RA Romfartuna 1684 – 1697 i Wiggeby Bild 122/Sida 108 1684-1697 finns här…

Sahlig kyrkoherdens

Enkia – hon finns med fram till 1696

Döttrarna

Susanna, vet vi är född 1681, alldeles innan fadern dör.

Anna f. 1684-03-20, vilken förstås är pastoris Laurentius Sibelius dotter

Pigan Karin

 

1866. NICOLAUS INGEL ASPMAN, hans test finns i Lindesberg från år 1706 mars d. 18. Hans ervärdighet Prosten höglärde Herr Nicol. Aspman denna församling berömliga prost och kyrkoherde begrafven i sin graf från wid funten i kyrkan.

   Samtidigt Jungfru Anna Brita Kyrkoherdens Herr höglärde Mag. Dom. Olai Aspmans kära dotter begravdes i samma grav dess ålder 1 år och 2 månader. – Ingen ålder finns på kyrkoherden Nicolaus.

   Källa: RA Lindesberg kyrkoarkiv, födda, vigde och döda 1678 – 1707 Bild 260/ Sida 245.

  – Gift 1669 med …

 

1867. ANNA OLOFSDOTTER DALECARLIA f. 1645 enl. test. Rättvik. Död 1724 -05-31 Fru prost-innan Anna Olofsdotter Dalecarla salig prostens Herr Nicolai Aspmans enka, en mycket heder-värd, from och gudfruktig matrona begrafen i Kyrkan fram vid altarets östra sida, dess ålder 79 år och 1 månad.

 

Barn:

1. Olof Aspman f. 1673-05-16 i Sahlberget den 16 maj. Gift i Febr. 1704 med Christina Sigtunius, prosten i Arboga Mag. J. Sigtuniis dotter, f. 1685. Då makarna firade sitt guldbröllop 7 Febr. 1754 höll Biskop Troilius ett tal, som trycktes. Deras dotter Anna Britta föddes 1705, hon dör samma år som sin farfar 1706 och begravs samma dag den 18 maj. Se farfar Nicolaus död 1706. 1708 föds sonen Nicolaus f. 1708-07-04 Faddrar bl.a. Olaus Arborelius, Mad. Anna Fernelia, Jungfrun Emphorsinia Aspman. Denna son dör sam-ma år 1708 den 16 juli. Så han levde endast i 12 dagar. Sonen Johannes föds 1711 i Lindesberg. En fadder var Jungfru Britta Sigtunius. Olof Aspman dör 1755-05-05 i Lindesberg av ålderdomsbräcklighet, begravs den 15 maj.

2. Märta Aspman f. 1675 (IX 933) i Sala – namn efter farmor.

3. Petrus Nicolai Aspman f. 1680, 1716 Pastor i Ramnäs och Sura. Från Arboga känning s. 66

Han var gift med Britta Sigtunius, syster med Christina Sigtunius. Petrus Aspman, gammal öfverliggare i Uppsala, kom vid 36 års ålder, utan examen, hit som rektor 1716 till 1729, då han blef pastor i Ramnäs och Sura. † 1732. Var måg till prosten Sigtunius. Källa: XII. Arboga skola: A. Rektorer.

4. Emphorsinia/Emfred Aspman senare gm Sacellan Ant. Anagrius.

5. Nils Aspman Lindsberg, rådman i Linde.

6. Margareta Aspman, ogift.

7. Anna Aspman, ogift.

 

1868. PETTER HIRSCHMAN f. 1638 i Linköping (E) studerade vid Linköpings skola, levde 1667 i Holma, Björskogs (U). Levde vid giftet 1670 i Holma, Björskogs (U). Levde som friridare (dopvittne) 1671, 1672 man med hustru, dopvittne 1672 till hejderidaren Petter Hertzman allt i Holma, Björskogs (U). Ägde gård 1673, 1675 i Holma, Björskogs (U). 1676 levde han ogift i Holma, Björskogs (U). Jägmäster 1676, fortfarande ogift 1677, 78, ägde gård 1679, 81, 82.

  Att de lever som gifta kan utläsas i Björskogs sn. då födelseant, börjar 1685 då och vidare från Kolbäck då födelseant. börjar där 1688. Men ännu har de bara ett barn sonen Hartvig född 1679.

   Men redan 1685 Bild 10 Björskogs sn. (1685-1733) Christina, Mons. Ebbling Shillings systerbarn, hvars moder var kommen från Riga, där hon säges vara äktad och lagligen gift, til besöka sin broder i Holma der hon imedlertid födde.

Wittnen: Fodermarsken vid Strömsholm Hirtzman, moderbrodern Ebbling Schilling i Holma, mormodern från Riga och Hirtzmans hustru.

   Samma år Bild 10. Den 15 okt. föds Henrich, Ebbeling Shillings i Holma

Wittnen. Wählb. Häradshöfdingen Herr Aaron Silvius, Capten vid Graffen (P:s Hjälmate slussar min mormor Hilma Lovisa Östergrens ana) Gl. Erik Arfidsson (Ragge (IX 1008), Petter Hertzhman fodermarsk på Strömsholm, Hartvich Sewembom stallskrivare ibidem, … Järnfelt Capi. Krafferts, Hustr. Justina Staffans dotter, Pastoris Hans Hendrich, Trumelens hustru i Arboga Anna Hertzman.

   Samt var paret dopvittne 1688, 1689 i Strömsholm Kolbäck (U).

   – Gift 1670-02-27 med första hustrun Elisabeth RA Björskogs socken Vigda 1670 volym (1627-1681) Bild 193/ Sida 178. Hon dör sedan kring 1876 enl.

RA Mntl. 1676 Björskog Bild 36/ Sisa 64 Under fördels hemman Holma

Peter Hirschman B, _, 2 dräng, 1 piga – 3 personer

   … Han gifter sedan om sig före 1679 med Marit Sevenbohm.

Levde som fodermarsk (dopvittne) 1694 i Strömsholm Kolbäck (U).

 

Hans testamente börjar som så…

Kohlbäck 1704 Maij 8 Petter Hischman fodermarsk wijd Strömsholm och tilhörde under jägmästare der föd i Linkiöping Stad 1638 d 27 Maij fadern Börje Olsson handehlsman, modern Christina  Hendriksdotter, gådt i Lindkiöping schola, 1652 igän sin Broders Cammarskrifvarens Olof Börjesson lefe dene til Krigs Collegie Secreterare Baltzar Thil*) som sedan kallades Gyllenhåf*) och blef Lanshöfdinge i Wästerås; ifrån här till Baron Adam (…)mästare sedan följde han 1655 Ambassadören H. Gustaf Bielke**) och den Svenska Legation til Ryssland ifrån Riga Wolmar, Wender, dorpat, (P:s Syftet med Sveriges anfallskrig mot Polen är något dunkelt. Här vill Svenskarna utvidga sitt rike på Polens bekostnad. Så 1654 beslutar Sverige att inleda ett anfallskrig mot Polen. Här fortsätter sedan kriget i Polen. Men mitt under kriget med Polen förklarar Ryssland Sverige krig1656.) …, …. Ther möter rysk… som ... convoien skulle igenom Pletschou dher dhe med proff upptogs och införde och Tracterades i 3 dygn, therifrån till stora (…)gården hvars regemente mötte han convojerde till Marsches medtogos sedan med en fri paus i december månad. Manskapsslag bestående theres logemente … … footfolk ulf… intill Rydersmässe då … hemkom ifrån Smålensk, hwilka af …med stoor solennikt är hämptades ther … … uppbygd Theater … åskåda, några dagar der efter jagh Audiens och sedan Conferenser, men som ärendet icke föll zaren i betracker höll i öronen, ty aftogos der all gebuds och undfaldes med fängelse uthi Sibirien i lifstid, kom om en måger storfursten Gardie ***) åder flygande fann upbrinnande lantre och endaste rykte dem alla utur logementet och fördes till spektakel Slättesfroby, till Sadalnick adelsmans gård uti hwilken  rikliga alt folket  kvävdes af Pester och ansätter med ett helt regemente therföre uthi 6 veckor under bar himmel blifva mäste tid i husen her en stark stank: hedbeladhe anbeffaldes at ingen af desse döde, men af … 12 till 14 personer hwar natt om sider rörsede affhafande såsom att de there flytta kundhe. (P:s 1658 ingår Ryssland och Sverige ett stillestånd i byn Valisear.)

   P:s Efter första kriget mot Danmark och freden i Roskilde 1658, vidare det andra Danska kriget fram till 1660. Alla dessa krig under Karl X:s tid. Läs vidare under Herman Lindqvist om ni är intresserade om vad som hände under dessa krig.

  Under tiden 1680 fram till det Stora Nordiska kriget bryter ut 1700 var läget något lugnare i Sverige.

  Tycker mig utläsa att sen fördes alla hästar till Moskva. Vidare verkar det som han faktiskt är ute i strid vid sin död. Då 1704 pågår ju det stora nordiska kriget från år 1700. De sista barnen föds ju 1699. Och omsider igen Ungeresch ledsagades till slovenska gränsen. Tycker se ambeffalles aff överste Leutn. Bock marcherades öfver … salig. Så här antar jag att Petter fick gå ut i kriget fast han var över 60 år gammal och dör här. Så avslutas med att han var 2 resor gift 3 söner, döttrar…

 

1869. MARIT SEVENBOHM. Första hustru Elisabeth Andersdotter RA Mntl. 1676 Björskog Bild 36/ Sida 64 Under fördels hemman Holma. Peter Hirschman B, _, 2 dräng, 1 piga – 3 personer. Här är hustru Elisabeth död. När sedan denna Marit Sevenbohm dör har jag inte lyckats finna.

 

Barn med första hustrun Elisabeth Andersdotter:

1. Everth, Petter Hirschmans son f. 1671 den 12 februari. Testes: Baron Evrech Horn översteleutnant, Erik Arwidsson Ragg (1008)*) kapten vid Graffen, Peder (…) man befallningsman, H. borgmästar Magni i Köping, H. Magdalena pastoris i Björkskog, H. Gertrud Hysing i Köping.

Källa: RA Björskog-C-1-1626-1685-Bild-151-sid-147.jpg

   Fadder var bl.a. vår ana på Erik Arvidsson Ragge (IX 1008) Capitän vid graven (Läs under Hilma Lovisa Östergren. Visar att min morfar Otto Willhelm Karlsson ana Efrick Hirschman var bekant med mormor Hilma Lovisa Östergren, vars mor var född Lovisa Carolina Rogge).

 

2. Petter Hirschman f. 1672-11-21 Holma RA Björskogs sn (1626-1685) Bild 164/ Sida 151.

Ett av vittnena var Jungfru Jern i Säby och Säterbo sn (Vilket bör vara Beata senare g 1674 med Andreas Lebestadius eller systern Elsa Järner g kring 1682 - 83 med Hans Wattrang. Denna Jungfru Jern i Säby och Säterbo var syster med Gunilla Järner (IX 1009) som var gm Erik Arwidsson Ragge. Så än en gång så ser jag att min morfar Otto Wilhelm Karlssons släkt var vänner med min mormors Hilma Lovisa Östergrens anor.)

 

Barn: Med hustru Marit Sevenbohm. Äktenskapet med sin andra hustru Marit Sävenbom. Allt om hennes syskon, se hos hennes far. Att man kan så att säga säkerställa sonen Hartvig är förstås att han får namnet efter sin morfar Hartvig.

3. Hartvig Hirschman (IX 934) f. 1679. Enl. RA Hfl. Munktorp (1751-1765b) Bild 35 Afhulter står att Hartvig skulle vara född 1679, vidare står endast att han är död. Här kan man bli lite betänksam då denne Hartvig får sitt namn för om han är född vid den tiden har han troligen fått namnet Hartvic efter sin morfar. –  Mntl. Munktorp 1759 Bild 50/ Sida 88 Gamle fodermarsken Hirschman död i stallet, siälf i Strömsholm. Men sen kan jag inte finna hans test, skulle väl vara i Munktorp eller Kolbäck. Likaså står det i samma Hfl. att hans hustru Beata Guntelia är född 1682 och att hon står som död i densamma volymen år 1753. Finner inte heller hennes test. – Läs vidare under sonen Hartvig.

   Här emellan verkar det sedan vara tomt med barn under 1680-talet fram till …men Petter Hirschman finns med som vittne både under året 1685 i Björskog, 1688 och 1689 o Kolbäck.

 

Vad händer här emellan? Först från Petters tjänst under tiden…

 

Man skall veta att det inte är som idag att lön betalas ut per automatik. Soldater och soldatänkor fick själva skriva och be om att få betalt för sina tjänster.

   Min ana Gunnilla Jerner fick efter sin makes död försöka få ut lön för sina söner…

Läser från min bok ”Arvingarna del 2” den finns hos Libris. Går att få låna, läs mer på min hemsida.

 

I ”Kungl. Lifregementet till hästs historia” V delen Band 1. Af A. Braunerhjelm. Boken lånade jag på Stockholms universitetsbibliotek. Enl. mntl. är Majoren död 1689, så brevet bör vara skrivet kring 1712.    

Här skriver Gunilla Järner om sin sedan 23 år avlidne make Eric Arfvidsson Ragge (IV1008). Hon skriver om alla deras 8 söner, förutom sina döttrar. Alla söner som gjort tjänst hos Konungen under det Stora nordiska kriget 1700-1721. 4 söner som blev adlade, 1 son dog före adelskapet och av de adlade blev en arkebuserad i Bender. o.s.v. med en hel sida till.

   Här gällde det att försöka få hem vad man kunde för krigstjänster som alla sönerna utfört. Så var det för både soldater och annat manskap…

   3 av Gunilla Jerners och Erik Arvidsson Ragges söner blev fångna i Ryssland från 1709 fram till freden 30 augusti 1721 i Nystad med Ryssland. Karl XII dog d. 30 nov. 1718. Freder slöts med länder man fört krig mot men freden med Ryssland drog ut på tiden. Här tänkte man att det var bättre att se tiden an för att få bättre fredsvillkor. Men Peter den store tröttnade på Sverige och i juli 1719 sänder han ut ryssar som invaderar och härjar längst Sveriges kust. Detta med att fred inte löstes på grund av de i Sverige styrande betydde ju även att de som satt fångna i Ryssland inte heller kunde friges. Men till slut slöts fred i Nystad med ryssarna d. 30 aug. 1721, nästan 3 år efter Karl XII blev skjuten. Vilket betydde att äntligen blev sonen Alexander Ragge (VIII 504) och hans bröder Erik och Carl fria och kunde bege sig hem. De var ändå lyckosamma, alla tre överlevde och att de kom hem efter den långa tiden.

 

Så många blev adlade under 1600-talet. Man kan säga kortfattat att under tiden byggdes en statsapparat upp. Kungen kunde inte ta hand om allt själv som Gustav Vasa på sin tid hade gjort. Så om man skulle få en tjänst måste man vara adlig och det kunde man då bli, om man ansågs vara bra för tjänsten eller så kunde man göra karriär inom det militära. Man myntade uttrycket ”pennan eller svärdet”. Eftersom det vara så många som blev adlade fick de inga förläningar. Däremot kunde man få avkastning från en gård eller som jag anar Petter Hirschman gjorde, han vill ha ut sin lön för sina år i tjänst och för de inhandlar han Afhulter i Munksunds socken där hans son Hartvig Hirschman med sin hustru Beata Guntelia bosätter sig och efter dem deras son Samuel Hirschman övertar efter sin far.

 

Under hela 1680-talet verkar sedan inga barn födas för Petter och Marit Sävenbohm. Men eftersom familjen är bosatta i Kolbäck och här finns födelseböcker först från år 1688 så vet man inte om fler barn föds då. Att vi vet att sonen Hartvig Hirschman är född då får vi veta många år senare då han är bosatt vid Afhulta i Munksunds sn. Detta afhulta som fader verkar ha inhandlat Ahulta i Munksunds socken. Här finns mycket folk vid Afhulta. Anar att Avhulta var där man fick sin inkomst ifrån.

 

Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Beställningar vid Stallstaten efter 1680, SE/RA/522/16/22/1 Bild 241.

Fodermarsk

Den 26 Feb: 1687 bekommit Kongl. Majts. Bref till Kongl. Cammar Collegium och blifa för os optat och framtiden för de 207:1: 16 1/7 # sölf: med: som han skulle betala för hemmanet Afhulta.

 

Transum af Hejderidaren Petter Hiertsman Supplikare till hans Kongl. Majts.

Och den skulden som Kongl. Cansl. Collegium fordrar, så bönfaller jagh alldra underdånigste, Eder Kongl. Majts nådige beklagan afser, det jagh tiänt hafver för Hejderidare uti 8 åhrs tidh och för 5 åhr, som stiger till 600 Cm S.mt. Hafier jag ingen löön bekommit i hwilket anseende Ers. Konung. Majts af hägt och Kunglig Nåde, … fattige man denna Konglige  Collegie fodran, räntir och rester gifwe

 

Källa: Detta har min syssling Kerstin Andersson forskat fram från Kammarkollegiet.

 

4. Christina Hirschman född 1690 d. 20 maj på Holma gård i Björskogs sn. Fadern välaktade Petter Hirschman fodermarsk vid Kungliga Stallstaten vid Strömsholm Modern dygdesamma H. Märta Seven-bohm, mor renata ifrån den 19 juli sistlidne af allehanda krämpor, deras dotter blev 1 år. 8 månader och 14 dagar gammal hon blir begravd i sin morfars grav. – Den vet vi ligger i Kolbäck och här i Hartvic Seven-bohms grav, liksom morbrodern Hartvic Hartvicksson Sevenbohm även han kommer att göra då han dör   1694.  Graven som skall ligga innanför kyrkiodörrarna vilar hon. Hon dör 1692. Då föds systern …

 

5. Hebbela f. 1692-07-31 död 1694 16 jan. Fodermarsken Petter Hirschmans och Märta Sävenbohms dot-ter.

 

Har samtalat med kyrkovaktmästaren Stefan i Kolbäck d. 1 okt. 2022 som informerade om att alla grav-plattor som legat ex. vis innanför kyrkdörrarna i kyrkan har flyttats framvid koret. Men att texten är ganska otydlig. Men om någon känner för det så går det ju bra att fara dit och försöka leta upp släkten Hartvig Sevenbohms gravsten.

      

6. Gustav Hirschman f. 1693-08-01 Strömsholm Kolbäck far. Päder Hirschman, mor Marita Sevenbom. RA Bild 16.  Då han föds är följande Faddrar: Hartviq Sevenbohm (morbror), Carl Tremper (blivande ingifta morbrodern, gift med moderns syster Christina), Samuel Normark, Hustru Anna Husbergia och Jungfru Kerstin Sevenbohm (Troligen en kusin).

7. Dottern Sophia Ulrica föds 1694-08-01 men hon dör redan 1696. RA Bild 18. Här står modern som Marita Hartvicsdotter Sevenboms dotter vilket förstås stämmer.

8. Dottern Catarina föds 1697-03-03 men denna dotter dör redan samma år. RA Bild 20.

 

9. Maja Hirschman f. 1699 

10. Maria Hirschman f. 1699 gift med Her. Löjtnant Olof Gillberg som är 17 år äldre men då deras son Hartvig Gillberg. Född 1729-05-12 i Holma Västergård, Björskog. Döpt 1729-05-13.

Faddrar: fältväbel Daniel Streng. ryttare Erik Falk. hustru Catharina Sewenbom (moster), jungfru Beata

Guntelia. 1725 år hon 33 år, f. 1692. – Varför Jungfru Beata Guntelia? Hon ät ju gift med Hartvig Hartvigs-son Hirschman.

 

Minns här svältåren under 1690-talet. Se nedan och skriv in.

Ja, så här kan man grotta sig in i familjerna. Men man skall veta vid tiden 1690-talet så råder stor hungersnöd i landet. Och just vid tiden då dessa barn föds, även Marit och Petters döttrar Christina f. 1690, Hebbela f. 1692, Sophia Ulrica född 1694 och Catharina född 1697 dör tidigt. När man läser under födda vid tiden står många barn som avlidna alldeles vid då de föds. Jodå, jag har försökt beskriva i mina böcker om den förfärliga hungersnöden i Sverige och ser om det även är så i våra bygder.

   De sista svåra åren under 1690-talet har jag skrivit och berättat om från Testamente i Järna sn i min bok om ”Arvingarna del 1” sidan 312 - 315. Detta svältens år 1696 dör 88 personer i Dala-Järna socken. Så, jo visst dog de även i de socknar som våra anfäder bodde i.

   ” Värst skall åren 1695 - 1700 ha varit på grund av missväxt. Vilket man klart märker för år 1696 var det värsta året i Dala-Järna under 1690-talet.”

   1716 var det sedan på grund av extrem kyla, missväxten som blev lika svår som de senaste åren under 1600-talet. P.g.a. kriget var det nu också svårt näst intill omöjligt att importera spannmål. Även saltet blev en bristvara. Här fick myndigheterna för att lindra svälten införa tullfrihet och maxpris på salt, sill och spannmål. Och vad kan man då ha förväntat sig att kyrkan skulle bidra med? Jo, genom kyrkan fick svenska folket klargörandet att det var deras eget fel för Gud vredgades över folkets svåra synder så pest, stupade och tillfångatagna soldater, missväxt och allt annat elände var Guds rättmätiga straff. Om bara folket slutade med att synda skulle allt ordna sig. Och hur stod det till med kyrkans räkenskaper för år 1694 om bl.a. inköp av vin. Så gavs pengar till kyrkan för var och en som dog. Alltså de fattiga gav till de fattiga ... - Fortsättning får ni reda på genom att läsa min bok som finns att låna på bibliotek.

Källa: ”Arvingarna del 1” ISBN nummer 978-91-639-7680-3

 

1872. ERICH SEFFREDSSON i Huggarbo Norrbärke sn. f. kring 1644, 45 enl. Hfl. Erik dör 1698 Bild 11 räkenskaper för kyrka och församling (1696-1742) SE/ULA/11109/L I a/4.

Här står inte ens var han bor, men man skall komma ihåg att stor svält råder och Erik dör 1698.

Enligt Hfl. (1794 - 1704) Bild 240/ Sida 220 inte bara Erik Seffringsson står som död även hans bror, uppsyningsmannen Per Seffringsson står som död på samma sida. Men sedan står denne Pehr Siffringsson som död 1719, 69 år gammal viket gör att han skall vara född 1649.

   – Gift 1680-06-02 med … alltså gifter de sig nästan 4 månader efter att sonen Erik har fötts.

   Erik Seffringsson med Lisbarh Jöransdotter sågare. Anar att denna Lisbeth inte mådde så bra efter förlos-sningen. Denna Lisbeth och hennes syster Anna Göransdöttrar.

 

1873. LISBETH/ Elisabeth GÖRANSDOTTER sågare. Något obestämt när hon är född. Enl. Hfl. 1664, 1665. Dör gör hon 1731-02-21, hon bor då hos sin dotter Malin (Maria) och mågen Lars Larsson. Då uppges hon vara 71 år gammal och då vara född 1660, anar att det är där Kjell Wadfors får sin uppgift. Samt Elisabeth Göransdotter i Huggarbo, född i Hagge 1660 gift med Erik Seffringsson i Huggarbo 1680. Aflat tillsammans 8 barn, 5 söner och 3 döttrar, vilka allenast 3 döttrar lefva. Begrafs … … …  (3 ord på latin) på kyrkogården. Hon bor då hos sin dotter Malin(Maria) och där finns även dottern Anna. Men sonen Erik lever ju. Att hon fått 5 söner stämmer med inte den Erik som är antecknad hos familjen i Huggnora.

 

Ra Hfl Norrbärke (1671-1693) Bild 120 Huggarbo åren 1671 – 1691

Christi (År) Atatis (Ålder)

Huggarbo

Söffring Söffringsson

H. Malin

Johan Söffringsson

År 1674, 28 år gammal Lit. Pähr Säffringsson – Här är han lika gammal som sin hustru.

År 1674, 28 år gammal H. Britta Persdotter – Här är Britta lika gammal som sin make.

Anders Söffringsson- mortus

Jonas Söffringsson i Stockholm

År 1674, 29 gammal Erich Söffringsson – vilket betyder att han skulle vara född ca: i alla fall 1645

År 1674, 17 gammal år Lit. Kerstin Söffringsdotter nu i Backbyggebo

Anna Jöransdotter

F Elisabeth Jöransdotter Erichs

Helena Persdotter

Elisabeth Andersdotter i …

Johan Persson

Malin Persdotter

   

Ja, varför hamnade flickorna Lisbeth och Anna Jörans döttrar här?

Man får anta ändå att Lisbeth är född 1660, detta innan födelseböcker finns. Systern Anna Göransdotter är född 1666-10-07 vilket stämmer enligt födelseboken far Jöran Mattsson vid Huggarbo bruk.

Flickornas far Jöran Mattsson sågare avlider 1669-04-04 i Hagen. Man kan anta att flickorna hamnade här hos sin släkt, ja för det var så det gick till man skulle hålla sig till sin släkt. Men det behövde inte betyda att man var nära släkt. Men läs sedan mer under Lisbeth Göransdotters far Göran Mattsson sågare (XI 3746)

 

Barn:

1. Erik Eriksson (IX 936) född 1680-03-28 Huggarbo, han är då oäkta så att säga…

1680-03-28 Erik. Erik Söffredsons i Huggarebo, är aflad genom oloflig beblandelse lovat äkta henne då hon kommit till hälsan/: natus 25 Källa: RA Norrbärke f. 1680-03-28 Bild 49/ Sida 38*)

Denna son kommer vi sedan att finna hos Erik Svenssin skräddare som troligen var gift med änkan efter Göran Mattsson sågare …

2. Anders f. 1682-02-19 Erik Seffringssons i Huggarbo. RA föd.b. Bild 55/ Sida 43 (1661-1688)

3. Peder f. 1688-07-03 Erik seffringssons i Huggarbo RA föd.b. Bild 13/ Sida 4 (1688-1704)

4. Jöran f. 1690-01-19 Erik Seffringssons i Huggarbo Ra föd.b. Bild 20/ Sida 11 (1688-1704)

Någon son Erik född 1694 finns inte att finna i födelseboken. Men Erik Ersson föds då med detta datum den 3 juli 1694 men står då som son till Erik Ersson på Wäderbacken vilket Kjell Wadfors skrivit in. Men densamme Erik har även skrivits in under Erik Siffridsson vilket inte stämmer hans Erik är ju född 1680.

Alldeles efter denne Erik f. 1694 står Susanna f. 6 juli född av Per Seffringsson i Huggarbo, vilket stämmer. Och Susanna är förstås kusin med Erik Seffringssons barn.

5. Maria f. 1693-05-09 Erik Seffringsson Huggarbo Norrb. RA föd.b. (1688-1704) Bild 42/ Sid 33 

6. Anna f. 1696 men inte den 3 april utan den 5 april. Inte mindre än 3 Anna föds denna dag men

I RA föd.b. (1688-1704) finns hon på Bild 72/ Sida 62.

 

1874. HANS NILSSON f. 1641 i Backbyn Norrbärke, d. 1701-12-28 Mattsbo Norrbärke.

RA Mntl. 1700 Norrbärke

Hans Nilsson 4 pers. B, H, 1 son, 1 dotter

 

RA Hfl. Norrbärke (1694 -1704) Mattsbo Bild 239/ Sida 219

Uppsyningsman Hans Nilsson död

H. Brita Halfvardsdotter sjuk, död 1716-07-29

Se vidare på RA nätet…

RA Hfl. 1702 Norrbärke finns nu i Mattsbo…Bild 239/ Sida 219

Hans Nilsson död

H. Britta Halfvardsdotter

Petter Stråhle

Hans Nilssons änka, 3 söner och 1 dotter

Anders Swensson

Anders Mattsson B, H

   Hans Nilsson dör 1701.

 

1875. BRITTA HALFVARDSDOTTER, f 1651 Mattsbo Norrbärke d. 1716-97-29 efter Britta Halvardsdotter i Mattsbo. Står inte hur gammal hon blev men från första Hfl. 1671 - 1691 skall hon vara 7 år yngre än sin man. Från Hfl 1692 - 93 kan man utläsa att hon kan vara 10 år yngre än i sin man. Så hon kan vara född 1648-1651.

Barn:

1. Nils Hansson f. 1671-11-19 Hans Nilssons i Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 38/ Sida 27

RA Special år 1672 dör Hans Nilssons barn i Backbyn. Antar att det är denne sonen Nils som dör 1672.

2. Anna Hansdot. f. 1673-07-02 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 41/ Sida 30

3. Gustaf Hansson f. 1675-12-05 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 43/ Sida 32

Står antecknat att han dör 1739.

4. Anders Hansson f. 1678-02-10 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 46/ Sida 35

5. Britta Hansdotter (IX 937) f. 1680-02-29 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 49/ Sida 38.

6. Hans Hansson f. 1682-01-22 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 53/ Sida 42

7. Peder Hansson f. 1683-11-11 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 58/ Sida 46

8. Halfvard Hansson f. 1685-02-15 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1661-1688) Bild 60/ Sida 48

9. Mattias Hansson f. 1690-03-02 Hans Nilssons Mattsbo RA Norrbärke (1688-1704) Bild 21/ Sida12

Nu har man börjat skriva in faddrar: Peter Stråle bruksföreståndare ibid. Olof Gustafsson i By. Hustru Kerstin ibid. Hustru Carin ibid.

10. Kerstin Hansdotter f. 1691-11-24 RA Norrbärke (1688-1704) Bild 31/ Sida22 Faddrar: Phär Hermansson i Mattsbo, Mats Orre i y, hustru kerstin…jans hustru i By, Kerstin …dotter i Mattsbo.

 

1876. MATTS ANDERSSON KATT (OÄ) f. 1635 Stimmerbo Norrbärke. Död 23 april Mats Katt soldat i Stimmerbo. SE RA Norrbärke special (1661-1691) Bild 164.

   Jag antar att fadern till honom är Anders Mattsson i Stimmerbo. Fadern Anders Matssons son Mats dör 1683 och sonen Anders Andersson f. 1644 gift med Kerstin Johansdotter, även han dör före fadern redan d. 19 juli 1685 Källa: Special Bild 181. Deras barn är Johan och Lars. Fadern själv Anders Mattsson dör senare 1690. Då är han 75 år gammal.

   Se Bild 123/ Sida 106 till höger i samma volym. Här står då hans far Anders Mattsson och hans hustru Anna Tidichesdotter. Så under dem står…obs. Johan Andersson står med men svagt.

 

Se oäkta soldaten Mats Andersson Katt …   – Gift ca 1661 med …

 

1877. ANNA JÖNSDOTTER f. 1632 okänt var… Hon lever 1697, står sedan att hon är utflyttad.

 

Barn:

1. Anna Mattsdotter f. 1662-05-11 far Mats Anderssons soldats i Stimmerbo. död1741.

   – Har kollat i Norrbärke, finner henne inte död där. Källa: RA födelsebok (1661-1688) Bild 26/ Sida 15

2. Kerstin Mattsdotter f. 1664-10-16 far Mats Andersson soldat i Stimmerbo Norrbärke. gm Lars Svensson, barn Margareta, Matts, Kerstin, Anna och Sara. Dito Bild 28/ Sida 17

  – Sedan då de tre sista barnen föds står endast Mats Katt, alla känner väl soldaten då.

3. Sara Mattsdotter f. 1666-10-07 far Mats Katt soldat i Stimmerbo Norrb. Dito Bild 30/ Sida 19

4. Margareta Mattsdotter f. 1668-09-20 far Mats Katt i Stimmerbo Norrb. Dito Bild 33/ Sida 22

5. Anders Mattsson (IX 938) f. 1671-01-15 Mats Katt soldat i Stimmerbo vidare till Gietbo.

RA födelsebok (1661-1688) Bild 36/ Sida 25

 

1880. ANDERS OLOFSSON BOCK f. ca 1660 - 65 okänt var. 1701 är han enkling.

Anders Olofsson står fadder, förutom det i Utredningen Ungerecht och Bock:

Bild 99. Föddes den 24 juni 1688 Mr. Peter Olofsson i Jöns Hansons torp och kloster socken. Moderns namn är Hustru Maria, barnets namn är Olof.

Vittne nr 1. Mr. Anders Olofsson Bock låssmed i Carl Gustav Stad

Vittne nr. 6 Kierstin Hansdotter, barnets moders syster.

Utredning Ungerecht och Bock

 

Barn:

1. Erik Andersson Bock finns i Carl Gustav Stad Eskilstuna

2. Anders Andersson Bock (IX 940) finns i Carl Gustav Stad Eskilstuna

3. Johan Andersson Bock finns i Carl Gustav Stad Eskilstuna

4. Christer Bock finns i Carl Gustav Stad Eskilstuna

5. Nils Bock finns i Carl Gustav Stad Eskilstuna

 

1882. HANS GEORGE UNGERECHT d. ä. Enl. Mntl. 1713 är han hustru nu änka. Sonen Hans finns med och antecknad enl. Mntl. 1712, då lever fadern. – Kanske han var gift med en Regina, vem vet? Så får dottern det namnet.

   För den som vill veta mer så i första volymen av Hfl. 1779 - 1788 Eskilstuna, Kloster och Fors förs. finns arvingar/ släktingar sedan på sidorna 189, 190, 211 och 221.

 

RA Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666 – 1689)

Bild 92 tv. år 1686 den 27 sept. föds Olof Anderssons son inhyses i Carl Gustavs stad dess namn är Johan.

Wittnen: Nr 1. Mr. (Mäster) Anders Olofsson Bock i Carl Gustavs stad. – Då bör han vara vuxen född ca: 1660-65.

Wittne Nr 2. Hans George Wincentius d. ä. syhlsmedens son ibidem. (Vilket betyder att fadern Wincens lever för det står inte salig)

Nr 3. Erik Olsson trädgårdsmästarena H. ibidem.

Nr 4. Eva Davidsdotter Osterburg ibidem. (Om ni minns den tyske prästens dotter)

 

Barn:

1. Regina Ungerecht (IX 941) f. ca på 1690-tale, Dotter till Hans George d.ä. Regins dör 1773, 76 år gammal. Gift före 1718 med Anders Andersson Bock (IX 940), han son till Anders Olofsson Bock enl. Mntl. 1697.

 

2. Hans George Ungerescht d.y. han var den som var gm Magdalena Raaf.

Deras son Daniel född 1705, gifter sig 1744, med Anna Bengtzelia och då står Daniels föräldrar som Hans George Ungercht och modern Magdalen Raaf.

  Deras son Daniel och svärdotter Annas barn:

  Lena Stina f. 1750.  

  Deras tvillingsöner Daniel och Hans George dör båda 1749.

  Sonen Johan föds 1753 Eskilstuna, Kloste och Fors. Bild 139

 

Regina Ungerecht och Anders Andersson Bocks son Johan Bock gifter sig 1748 den 9 oktober i Carl Gustav Stad. Då uppges hans föräldrar vara dessa Regins Wungerecht och Anders Bock.

   Några dagar senare den 25 oktober 1748 vigs Byggmästaren och mjölnaren på Manufact. Insp. Lars Forsström … Anna Catharina Wungerecht. Brudgummens föräldrar hafver varit mjölnaren vid… … … Lars Andersson Forsström och Margareta Andersdotter som döda äro. Brudens fader har varit Klensmeden under manufacturiet Hans George Wungerecht som död är, och modern som ännu därstädes lefver är Magdalena Andersdotter.

Detta går att läsa ERA Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, födelse och dopböcker (men här finns även vigslar) (1731 - 1756) Bild 35.

 

Enligt min undersökning så kan man se att i Mntl. för år 1738 Hans Görens änka _, H, 1 dotter, 1 dräng.

Denna dotter bör då vara Anna Catharina som gifter sig 1748.

   Vilket även bör stämma med inlägget av Johnny Andersson 2014-12-23 då han anger nedanstående…

4. Dokument den 7 juli 1739 är Hans Georgen Ungerecht hustru Magdalena Raaf antecknad som Änka enl. Eskilstuna rådhusrätt och magistrat F2:2 (1726 - 1738) Bild 2260.

    Annat som verkar stämma bra är det från Inger Söderberg angivna att släkten Wungerecht och Ungerecht är densamma släkten. Så även ser jag det i min forskning. Se under Anders Bock ovan och utredningen…

 

1886. LARS OLOFSSON f. ca 1645 Grönsta Kloster sn. död 1786-01-10 Grönsta Kloster sn.

   – Gift 1670-10-09 med … RA Eskilstuna, Kloster och Fors socken Bild 119

 

1887. ANNA ANDERSDOTTER f. ca 1650. Hennes make Lars Olofsson dör 1786 så i Mntl. för åren 1686, 87 står Anna Andersdotter som änka. Hon är ju fortfarande ung bara ca 36 år gammal.

 

Men år 1687 står hon som trolovad med …

Här finner jag i RA Eskilstuna, Kloster och Fors vigde bild 124 år 1687 den 21 sept.

Lars Månsson från Ösby Jäders socken. Trolovades med varandra. Hustru Anna Andersdotter i Grönsta och Klosters socken.

   Så i Jäders sockn står de även där då som gifta.

 

Mntl. 1688 Grönsta Kloster socken Österrekarne Bild 251

Lars Månsson, hustru (Anna Andersdotter), pigan Catharina, son Olof bevilljandes medh ed att som endats vara 15 åhr. – Bör vara hustruns son med Lars Olofsson och hans son Olof bör det vara.

   Lars Månsson och Anna Andersdotter får tillsammans sonen Joan Larsson f. 1688-08-10 Grönsta Kloster socken. Far Lars Månsson, mor Anna Andersdotter. Bild 100. Vittne nr 3 Britta Månsdotter barnets faders syster. 

Så dör Anna Andersdotter år 1715 vilket man kan utläsa från Mntl. 1715 Grönsta Kloster socken.

Lars Månsson B, _, 1 son, 1 sonhustru, 1 dräng 4 pers.   Här är hustrun Anna Andersdotter död.

 

Kring 1720 gifter sig Lars Månsson igen för andra gången med Anna Olofsdotter.

Så kan man läsa att år 1732 dör Lars Månssons hustru Anna Olofsdotter i Grönsta 51 år gammal, vilket gör att hon skall vara född 1681.

   Och så dör då Lars Månsson själv 1736: Lars Månsson inhyses i Grönsta 80 år och 4 månader och några dagar gammal. Att han dör som inhyses beror förstås på att det är hans första hustru Anna Andersdotters barn som ärver i Grönsta efter sin far Lars Olofsson.

 

Barn:

1. Olof Larsson 1671-09-03, Lars Olofssons barn i Grönsta och Kloster socken. Vittne 3. Bengts hustru i Grönsta. Nr 4. Olof Larssons (farfar till Olof) dotter i Grönsta Anna (faster) benemnd.

2. Anna Larsdotter f. 1674 Lars Olofssons barn i Grönsta och Kloster socken. Vittne nr 4. Olof Ulfssons dotter i Grönsta och Kloster socken, Kierstin.

3. Anders Larsson f. 1677-11-14 Lars Olofssons son i Grönsta och Kloster socken.

Vittne nr 3. Joen Anderssons Hustru i Gårdkäll och Kloster socken Hustru Anna, barnets faderssyster.

4. Lars Larsson f. 1681-06-08. Lars Olofssons barn i i Grönsta och Kloster socken. Bild 72.

Vittne nr 5. Anders Olofssons Hustru i Grönsta Norrgården Hustru Marit.

5. Britta Larsdotter (IX 943) f. 1684-05-1, Lars Olofssons dotter uti Grönsta och Kloster socken.

 

Modern Anna Andersdotters andra äktenskap med Lars Månsson.

1. Joan Larsson f. 1688-08-10 Grönsta Kloster socken. Far Lars Månsson, mor Anna Andersdotter. Bild 100. Vittne nr 3 Britta Månsdotter barnets faders syster.

 

1896. PER LARSSON TOLF f. 1640 Taberg Månsarp. Död 1686 Skogaholms bruk, Svennevad.

          RA Svennevad (1681-1695) Bild 71 efter Per Tolf begravd 2 shilling.

 

Källa: Troligen född i Månsarp. Förekommer första gången i mntl. i Svennevad 1668. 1671-72 fanns han vid Sonstorps bruk i Svennevad.
Mästarbrev 1681-03-07. (Tf)(OST)

 

   – Gift 1667-12-01 med … Per Larsson Hammarsmedsdräng vid Skogshammar och pigan Karin Nilsdotter i Bäcketorp, Svennevad.

 

1897. KARIN NILSDOTTER i Bäcketorp f. 1644 Bäcketorp Svennevad. Död Ser på nätet att man redan forskat fram men nyfiken som jag är så slår jag upp Västra Ed och mycket riktigt finns hon där i RA dödboken 1700 - 1732 Bild 140. Änka i 32 år blir förstås 30 år men man räknade kanske inte helt rätt. Se hennes far som jag fått till Nils Mattsson (XI 3794).

 

Barn:

1. Margareta Persdotter Tolf f. 1669-03-21 Skoga hammare, Svennevad. Död 1669-07-08.

    Test: Smeden Pär Larsson vid skogs hammar, dottern Margareta Helena. Ett av vittnena

    det sist nämnda är, Elsa dotter i Bäcketorp. RA Född, död, gift mm. (1633-1680) Bild 31.

2. Nils Persson Tolf f. 1670-04-24 Skogaholm, Svennevad. Död 1739-08-05. Gift 1695-10-15

    med Anna Andersdotter Schult. – Av intresse är att Annas far var Anders Hindrichsson Schult

    gift 1674 med Catharina Cossewa f. ca 1638. Samt är Katarina Andersdotter Schult och hon

    var gift 1687 med Johan Piersson Hero. Hennes far var A Schult. Hon bör ha varit dotter till

    Anders Schult men då måste hon, Katarina ha varit född i ett tidigare äktenskap. Läser på nätet

    att Anders Schults tidigare var gm en Elisabeth Persdotter, gift med henne kring 1660, vilket

    kan stämma bra. Då blir Katarina och Anna halvsystrar.

3. Tolve Persson Tolf f. 1671-10-22 Sonstorp Hällestad. Död 1751-10-03. Han var gift 1701-01-

    13 med Johanna Andersdotter Schult, hon född 1669 och bör vara helsyster med Katarina.

4. Karin Persdotter Tolf f. 1674-06-14 Skoga hammare Svennevad. Död 1747-09-20. Gift 1704-

    09-29 med Henrik Magnusson Gottfrid.

5. Karl Persson Tolf f. 1677-01-28 Skoga hammare, Svennevad. Död 1740-09-28. Gift 1 gg

   1703-09-29 med Karin Bengtsdotter Qvarfordt. Gift 2 gg 1720-09-25 med Ingrid Fredriksdotter

6. Lars Persson Tolf (IX 948) f. 1679-02-09 Skoga hammar, Svennevad. Död 1743-02-20. Gift

   1707-09-01 med Elisabeth Persdotter Hero (IX 949).

7. Anders Persson Tolf f. 1682-03-05 Skogaholm, Svennevad. Död 1739-12-23. Gift 1 gg 1707-

   10-13 med Kerstin Persdotter, gift 2 gg 1736-11-18 med Maria Andersdotter.

8. Dödfödd son Tolf f. 1685 i Svennevad.

 

1898. PIER LEONARDSSON HERO f. 1635 Norrköping. Han dör sen 1690 vid Gryts bruk i Svennevad. RA (1681-1695) på bild 90 samt bild 92. Här kan man läsa att masmästaren P Hero begravs på fastlagssöndagen och att han betalar till församlingen samt även för bårklädet.

   – Gift före 1662 med…

 

1899. JOHANNA JOHANSDOTTER COSSEWA f. ca 1642. Vilket jag grundar mig på att då yngsta dottern föds 1687, Bild 83 Per Heros dotter Elisabeth föds vid tiden i Gryts Svennevad, då kan modern Johanna Johansdotter Cossewa vara ca 45 år gammal. Då Johanna dör 1727, står det att hon var 99 år gammal men hon bör snarare ha varit kring 85 års åldern då hon dör. – Samt finns 6 kända barn, inte 7 men, kanske fanns ett till barn? – Det står i hennes test: RA 1727-09-10 Västar Ed Bild 148. Att hon blev 99 år gammal och då vara född 1728, vid dotterns födelse skulle hon då vara 58 år gammal, så det stämmer förstås inte, hon var gift strax före 1662 och mannen dör 1690, det blir ca 28 - 30 år. Det var förstås inte så lätt att snabbt räkna ihop hur länge hon och maken var gift så här i efterhand. Men det stämmer med att hon var ca 18 år då hon gifter sig för första barnet sonen Johan Piersson föds ju 1662 och då var hon och maken Per Hero förstås nygifta. Det som blev fel var förstås äktenskapets längd, närmare 28 år istället för 40 år. Jodå man kunde räkna fel förr som nu.

 

Barn:

1. Johan Piersson Hero f. 1662. Gift 1687…

1686 Bild 76 Svennevad (1681-1695) på höger sida…

Kom Mr. A. Skult. M. Piere Hero masmästare sampt A E. i Gloterbäk och begärte hos masmästare Johan Petersson Hero som belägrte det M. A. Skults dotter Katharina att de samma skulle få vigas… här står det mera… På nästa sida år 1687 Bild 77 kan man läsa fastlagssöndag. p.p.r. 1 shilling 3 öre för brudfolk ifrån Gryts hamar Johan Hero och Katarina Schult 2 fr.  schult 1 fr.

Paret vigs sedan 1687-02-26 med denna Katarina Andersdotter Schultz ifrån Gryts hammar.

 

2. Leonard Persson Hero f. 1666. Död 1743-05-11. Gift 1697-11-16 med Ingrid Andersdotter Björkman.

 

3. Henrik Persson Hero f. 1670 i Gusums bruk Ringarum. Död 1712-07-20. Gift 1711-11-02 med Anna Ingesdotter.

 

4. Peter Persson Heron f. Född 1673-05-11 i Gusums bruk, Ringarum. Död 1737. Gift 1702-02-09 med    Helena Johansdotter. – Peter gifter sedan om sig 1739 den 17 dec. med änkan hustrun Margareta Cecilia (IX 951) i Kyrkbyn. Hon som tidigare var gift med Krögaren Bengt Persson (IX 950) som dör 1733. Margareta Cecilia dör sedan 1746, 62 år gammal. Margareta Cecilias och Bengt Perssons dotter  Margareta Kristina (VIII 475) och Peters syster Elisabeths son Peter Tolf (VIII 974) gifte sig redan 1732, så kanske de möttes hemma hos det unga paret. Läs nu mer under dessa anor (IX 950 och IX 951).

 

5. Johanna Persdotter Hero f. 1680. Död 1728. Gift 1703 med Johan Henricksson Schylt.

 

6. Elisabeth Persdotter Hero (IX 949) f. 1687-04-17 i Gryt Svennevad. Död 1740-11-09

Källa: Smedsskivan 2013 - 2014 samt mer som jag funnit på nätet. Känner alltid att lite vill man ändå kolla för sin egen skull. Spännande är det ju också och finna att det mesta stämmer.

 

***XI***

 

3724. NICOLAS LEMOINE f. 1600 St Jaques De Dieppe, France, död strax efter ca: 1663.

Nicolas finns i Sverige från omkring 1630. Kolkörare 1632-11-01 i Norrköping och är då Kolkörare 1632 i Flögfors, Ramsbergs. Året efter tar han anställning hos Jacob de la Gardie vid Högfors och blir bruksföreståndare. (Högfors bruk var 1639 det största av de la Gardieska verken). Han arrenderade Högfors på 10 år, från och med 1633 till den 1 okt. 1641, då han måste avstå tre månader i förtid, antagligen för att han inte kunde fullgöra sina förbindelser. (Kontraktet finns i de la Gardiska samlingarna i Lunds universitetsbibliotek). Bruksföreståndare mellan 1634 och 1637 i Sigulskvarn i Harakers socken.

Se https://www.ub.lu.se/hitta/digitala-samlingar/de-la-gardieska-arkivet. Gå att läsa på nätet.

3. Räkenskaper för 1637–1639 rörande  Axholm, hemman i  Haraker och  Fläckebo (arrenderade av  Nicolas  Lemoine, se  inbundna brev härom av Jakob De  la Gardie  och  Lemoine), Högfors, Sigulskvarn m.m. Se  registret  i volymen.

10. Räkenskaper för 1642. Haraker, Skärviken, Bockhammar, Högfors, Körtinge i Närke m.m. Arrende-kontrakt med Lemoine på Högfors och Nordansjö bruk m.m. 

Mellan 1638 och 1642 i Högfors bruk, Västerfärnebo. Mellan 1638 och 1642 i Nordansjö masugn Norberg. 1645 ger Nicolaus Lemoin föräringar till kyrkan i Norberg i form av tackjärn. Samt 1649 ger han penningar i föräringar till Kyrkan i Norberg igen.

   – (Peggys) År 1645 i mars står sonen Baltzar Lemoine fadder i Norberg åt Per körares barn Baltzar.  1647 den 28 mars står Francia, Nicolai Leomoins dotter fadder, till Johan Rålambs barn wid Werlingsberg, Erik födelse i Norberg. Wittnen: Bothvid klensmed och Francia, Nicolai Lemoins dotter. – Källa: RA Norberg födda 1643 - 1671 sidorna 59 och 63.

   Samt 1649 ger Nicolaus penningar i föräringar till Kyrkan i Norberg. Vidare mellan 1649 och 1650 finns han i Avestafors, Avesta. Under mästersmeder Mntl. i Avesta återfinns Nicolaus Lemoin 2 pers, han och hans hustru. I samma Mntl. Baltzar (bör vara sonen) står som smed, 1 person. I Mntl. Avesta för år 1651 står en Nils Lemoin, vilken bör vara densamme Nicolaus men nu endast 1 person. Tolkar det som att hustru nu är död detta år 1651. –

   Bruksföreståndare 1657-06-15 i Kengis Pajala. Dito 1657 och 1659 i Svappavara, Jukkasjärvi. Bruks-föreståndare 1663 i Skärviks bruk, Skinnskatteberg. Jo, här finns en Nicolaus Lemoin Hytte dräng endast bonde ingen hustru. Se Mntl. Skinnskatteberg 1663 vid Skärviksbruk Bild 89/ Sida 91. Så här antar jag att hans hustru Maria har varit död redan 1651 i Avesta.  Källa: Med hjälp av det som funnits på nätet har jag själv kunnat kontrollera förutom min egen forskning.

 – Gift med …

 

3725. MARIA BERNAIL f. ca: 1600 - 05, död omkring 1651 i Norberg.

   – Att detta var Nicolaus hustru vet jag inte hur man fastställt, men det verkar troligt. Det som finns…

 

Noteringar

3633. Maria Bernail
C: Baltzar Lemoine (*1620, approximately, †1676, approximately, Avesta, W); Gustaf Lemoine (Bruks- fogde /mill bailiff 1661 at Kengis); Francoise. H: Jean(Johan) Bernail, employed by Nicolaus Lemoine in Flögfors, and Martin Bernail, who inmigrated to Sweden in 1633, could be brothers to (or in some other way related to) Maria Bernail

S: Ulla Nordenstam, 2003; Kjell Lindblom, Vallonsläkter under 1600-talet, Del I, pp.47-54

(Annika Svensson, 2003)

 

Barn:

1. Baltasar Lemon (Lemoil) bruksförvaltare (X 1862). f. ca: 1620 Död mellan 1674 och 1765 begravd i kyrkan i Avesta. Han står fadder i mars 1645 åt Per körares barn i Werlingsberg Norberg faddrar: Baltzar Lemoin, och H. Malin Botvid smeds. – Vid samma tid finns även fadern Nicolaus Lemoin i Norberg enl. mntl. 1649 - 1650. Sen flyttar fadern till Avesta efter moderns död kring 1651. Kanske fadern Nicolas flyttar med sonen och hans familj till Avesta vid hustruns död då sonen enl. mntl. bör vara gift före 1657. Men att fadern sedan avviker till Kengis Pajala och blir bruksföreståndare där. Baltzar sonen kvar i Avesta. Han finns sedan med i mntl. vid Nisshyttan i Säter från år 1657 – 1662 bonde och hustru, så 1657 år han gift enl. Mntl. Säter Nisshyttan. För Mntl. Nisshyttan i Säter 1656 finns endast Baltzar Lemoine 1 bonde, 2 drängar, 2 pigor.

2. Francia Lemoin år 1647 är Francia, Nicolai Leomoins dotter vittne d. 28 mars åt Johan Rålambs barn wid Werlingsberg Norberg då sonen Erik föds. Wittnen: Bothvid klensmed och Francia Nicolai Lemoins dotter.

3. Gustav Lemoine, se not. 3633. Eftersom fader Nicolaus flyttar 1657-06-15 till Kengis Pajala och sedan den yngre sonen Gustav Lemoin blir bruksfogde 1661 i Kengis så kan man väl ana att det kan stämma. Sonen följde med fadern upp till Kengis.

 

3726. JOHAN NOLTING, Borgmästare i Säter f. och död före år 1664 i Säter.

– Gift med …

 

3727. Ev. MARGITA NILSDOTTER. Hustrun dör i Säter 1674-04-26, 63 1/2 år gammal, vilket gör att hon bör vara född ca: 1611. Namn saknas på hustrun, men RA salig Johans Noltings änka i Säter dör den 26 april 1674, 63 1/12 dels år gammal, vilket gör att hon bör vara född kring 1611. Och då får man förstås anta att mannen kan vara i samma ålder, eller något äldre.

 

Barn:

1. Daniel Nolting, f.ca: 1631 gift med Carin Eriksdotter Scribera: Daniel dör 1664 den 16 oct. 31 ½ år gammal. Dot. Britta f. 19 maj 1664 Säter. Pigan Margareta Danielsdotter Nolting f. 1662 står fadder 1679, samt 1680 och 2 ggr 1681.

 

2. Johan Nolting f. ca: 1633. Han bör vara far till jungfru Margareta Nolting som vigd den 14 oct. 1683 av mäster Anders i Skedewi Johan Schedvin med jungfru Margareta Nolting. Sidan 2 i Hfl. 1689 – 1704.

Bild 109. Samt Bild 114 men då står det Cop. Her Johan Skädwin och Jungfru Margareta Nålting i Säters stad. Det står alltså samma sak på 2 olika sidor. Men då är hennes faster Margareta Nolting (f. 1638) redan gift 1677.

 

3. Elsa Nolting f. 1634, dör 1674 den 9 augusti i Säter. Salig Jungfru Elsa Nolting, blev 40 år gammal.

 

4. Gertrud Nolting f. ca:1636 (X 1863) f. Säter Dalarna, hon blir änka 1675 och död kring 1689. Antar att Gertrud föds här emellan då det är 4 år mellan systrarna Elsa och Margareta.

5. Margareta Nolting f. 1638. Margareta Johansdotter Nolting vigs 1677 (39 år gammal). Den Margareta Nolting som var gift 1677 med Jonas Norn (27 år gammal) dör 1719-05-14 begravd 18 maj. Rådman Herr Jonas Norn hustru madam Margareta Nolting begravs på förnämnda datu lades in i kyrkan i sin egna grav, hon blev 81 år och 3 månader gammal. Hennes make dör 1721, begrafs salig Rådman Herr Jonas Norn lades in i kyrkian i sin grav hans ålder war 71 år 10 månader och 10 dagar. Så han var född 1650 och tolv år yngre än sin maka.

   Det är hos denna moster, Margareta Nolting, systerdottern Margareta Lemoin sedan kommer till. Modern

Gertrud blir änka kring ca 1675.

 

Hfl: Säter 1689 – 1704 s. 2

Sacellanus Johan Schedvin – han är dopvittne 1681

Hustrun Margareta Nolting – f. 1662, d. 1723.

Dotter Lisken Johansdotter

   – Denna man Johan Schedvin född i Sundborns sn. var gift d. 14 oct. 1683 med Margareta Danielsdotter Nolting, dotter till fältsecreteraren D. Nolting och Christina Scribera.

 

Säter Hfl. 1689 - 1704 sid 3

Jonas Norn – vigda 1677

H. Margareta Nolting – f. 1636 är även faster till H. Margareta Danielsd. Nolting f. 1662 från sidan 2.

Johannes Norn – föds i februari 1677

Petrus Norn – föds i december 1679 Jonas Pettersson Moreaus och H. Margareta Notlings son.

Vittnen: Gillius Gejer och H. Mattias … och Margareta Lemoin.

Gustav Norn – f. februari 1681. Så står det skrivet: denne wackre man blef bergsmästare i Wermland, men dödde 1718. Hans lik fördes till Säter. Så Margareta får sitt tredje barn då hon är 43 år gammal.

J.( Jungfru) Margareta Lemoin – Här finns hon hos sin moster i  Hfl. 1689 vid tiden då hennes mor Gertrud dör och hon gifter sig först 1703 vet vi ju.

 

3728. PEDER HANSSON kan vara densamme bokhandlaren Per Hansson i Arboga landsförsamling.

   – Gift före 1641 med…

 

3729. ANNA OLSDOTTER

 

Barn:

1. Olaus Petri Arborelius (X 1864) f. 1641 Arboga, d. 1682 i Romfartuna

 

2. Jon Persson f. gm Sigrid Jonsdotter.

   Deras son var …

10. Petrus Arborelius. Född i Arboga 1 April 1677. Hans fader, Borgaren Jon Pehrsson war broder till Commin. och des. Pastor i Romfartuna Ol. Arborelius, ifrån hwilken sistnämde alla nu warande med detta namn härstamma. Modr. Sigrid Jonsdotter. Stud. 1701. Stadgad man då han blef Pwgd 20 Dec.1712 och blef passande Adj. hos den stolte Prosten Dahlborg i Stora Tuna. Hade i St. Tuna så stort anseende, att då den stolte Prosten Dalborg i socknestämma beklagade sig, att han måste resa till riksdagen och lemna församlingens wård, försäkrade bönderne, att då herr Pehr blef hemma, skulle allt gå lika wäl i sin ordning. War en utmärkt predikant i den stora kyrkan, och då Commin. Kohlbeckius på stället war en stor ryttare, uppkom det talet: "När Herr Olof rider och Herr Pehr predikar, då går det med fas." Blott 7 års prest blef han befordrad till Kyrkoh. här 1719, och den kraftfulle mannen swarade emot församlingens behof och förhoppning. Länge omtalades han såsom en utmärkt Pastor i lära och lefwerne, i disciplin och wälgörande, äfwen såsom föresyn i åkerbruk. Ett stort kärr gjorde han frugtbärande, men det lades i lägerwall efter honom. Så gick det ännu en gång långt efter hans tid. På herrgårdarne en wälkommen gäst, och wanligen ställdes en bout. Portugis för hans couvert. Bidrog till fattigskolans stiftelse af en Fröken Kraus. Stod i mycken gunst hos Biskop Kallsenius, som i sin likpred. efter honom yttrade det omdöme, med sidohugg på hans grann-Pastor: "Han war ingen fuchsswansare, som strök folk om munnen med räfrompor." I prestmötet 1714 war han Orator, 1719 Opponens och predikade 1721. Död 22 Nov. 1742.

   Gift i Maj 1719 med Sara Lundius, KyrkohLundii i Barkarö dotter, förut g. m. sin faders efterträdare Troilius och Tulenius. Fick med henne tre styfsöner, men förlorade till bitter sorg på ett år twå af dem, som gåfwo bästa hopp. Enkan dog 28 Aug. 1762, 88 år gammal.

 

3. Nicolaus Petri Arborelius, f. 1658 d. 1710 hans efterlefverska änkian salig madam Anna Fernelia fördt en ärbar och berömlig vandel begravd i kyrkan på Norra gången åldern obekant. Hon dog 1732 den 27 jan. Källa: RA Lindesbergs kyrkoarkiv. 1729 - 1743. Bild 70

   Nils Arborelius f. 1658. Cappellanen Nils Arborelius H. Mad Anna Fernelia får sonen Daniel år 1707 i Lindesberg. Deras dotter Margareta föds 1710-09-04 Lindesberg, men hon dör sen 4 veckor gammal. Samma år 2 veckor senare dör denne Sacellanus Herr Nicolaus Arborelius, i denna församlings berömlige Själasörjare fördt en mycket ährbar och sitt stånd fröjderlig wandel, begraven i kyrkan i dess grav uti … folksbänkarna vid Norra … dess ålder – men ålder ej angiven

 

 

3730. PETRUS ANDREAE IHRESTADIUS. F. 1614 Olsta by, Ihrsta socken.

16. Petrus Andreæ Ihrestadius. Född i Ihrsta och Olsta by 1614. Fadren Anders Månsson, Rusthållare. Läste i Westerås så, att han af Biskopen hedrades med namn af Philos. Candidat. Pwgd 1640 och sänd till By att bistå den åldrige Pastorn. Återkom till Westerås och blef Secund. Collega i skolan 1643. Rector Pædagogii 1644. Capellan i Björksta 1648 och dito i Sala stad 1650. In synodo sacellanorum1657, då han hade partes, frågade han "nomine Cleri, huru en skall skicka sig i socknebud denna pestilentstid? Resp.: I städerna skall dertil sättas en wiss prest. Eljes i gemen lagar hwar och en så, att församl. beredes förut och icke fåfängt gifwer sig i faran. Hwar och en göre sin plickt efter bästa förstånd och försigtighet. Han kan ingen wiss modus föreskrifwas." Med twå lärde män föreslagen hit 1664 behagade han församlingen och ankom följ. år. Så länge förmågan warade stod allt wäl till, och han gagnade äfwen bostället med utwerkande af Lagmansdom 1671, att prestbordet skall njuta gammal häfd i Gunnesta skog. Snart förswagad hade han godt biträde af sin måg, Commin. Arborelius, och det war frågan, att med församlingens och Consist. samtycke uppdraga pastoratet till den kraftfulle mannen; men han dog förrän saken blef afgjord. Pastor förföll allt mera, församlingen blef missnöjd, i synnerhet hade Öfwerste SparfwenfeldtÅbylund mycket att säga och wälwiljan för huset war alltför liten. Ändtligen infann sig en skicklig man, som antogs att upprätta både det ena och andra, och sedan den gamle sjuke mot wissa förbehåll till honom afstått lägenheten, afled han s. år 1683 12 Dec. Begrofs i kyrkan.

   – Gift 1649 med

 

3731. CATHARINA ANDERSDOTTER MUNCK f. 1613, d. 1677-04-22 Romfartuna prästgård. Hon var först gift med borgmästare Anders Öhrling i Enköping, men denne dör 1648. 1649 gifter hon sig med Petrus Andreæ Ihrestadius. Då är Catharina redan 35 år gammal. Huruvida borgmästare Öhrling och Catharina ha-

de några barn tillsammans kan jag inte finna, men läs nedan… Deras son Isak Salmonius föds då Catharina är 42 år gammal.

Catharina dör 1677-04-22 begrovs R:D. Pastoris hustru den ehreborne matronan Catharina Andersdotter Munck, 64 år gammal. Detta i Romfartuna.

 

Barn:

Petrus Andreæ, födda i första giftet 1638 med Susanna Andersdotter Björk

1. Salomon Persson f. 1639 Björksta, enligt uppgift, ej bekräftat av mig

2. Susanna Persdotter f. 1641 Björksta, enligt uppgift, ej bekräftat av mig

3. Katarina Karin Persdotter f. 1643 Björksta, enligt uppgift, ej bekräftat av mig

 

Andra giftet 1649 med Katharina Andersdotter Munk. Obs!

Jodå, hon hade också dottern Britta Örling f. 1643 d. 9 april. Finner hennes test från år 1715 i Fränsta Romfartuna socken. Fann detta av en händelse då jag letar efter annat:

Tillägg från Romfartuna 1715 sid 46A

2. Wår salig christendomssyster, dygdesamma Modren Hustrun Britta Örling ifrån Fränsta är född 1643 d. 9 April och Stockholm på Södermalm, fadren lovärd inspektorn af Långholms källarne och der jämte borgmästare uti Encköping; modren dygdesamma Matronan Högvärd Catarina Munck, dessa hennes kära föräldrar hafve strax och utan uppehålld låtit hennes … till love och christendoms, samt efter årens tilltagande hon låtit uti sin christendoms … informera så hon sedan samt sine kära föräldrar med alle dotterlig lydnad tillsamma gått. Till år 1667 d. 14 april insolverade hon sig till ett christerligt äktenskap med Capitainen under Kongl. Dahlregementet slig Jöns … med honom levde uti 5 åhr och 3 månader dock utan lifsfrukt. Lefde alltsedan en sörjande änka uthi 2 åhr, då hon sedan år 1673 d. 14 okt. inträdde äkta förbund med sin nu efterlevande andre man Daniel Widickson i Fränsta med vilken hon varit giftuti 42 åhr och några månader, och under samma tid gud dem välsignat med 4 barn, 3 söner och 1 dotter. Deraf 2 söner lefver. Blef död d. 2 januari 1715 åldern 72 åhr och några månader.

 

Finner familjen i Romfartuna Fränsta på Bild 18/ Sida 4 år 1684-1685

Fränstad Daniel Widichsson

H. Britta

Dotter Catharina Danielsdotter

Dr. Johan Classon

Dr. Mats Olsson

Gossen Johan Andersson

Pigan Annicka

 

År 1695 finns familjen i Fränsta Bild 136/ Sida 122

Daniel Widichsson

Hustrun modern

Anders son – han bör vara en av sönerna som lever 1615

Systerdottern Britta

Samt sedan hans drängar…

 

Tillsammans med Petrus Andreæ Ihrestadius, hans från parets äktenskap 1649.

4. Susanna Sahlmonius (X 1865) f. 1650 Sala. – Då är modern 37 år gammal.

5. Samuel Salmonius f. 1651-10-28 Salberga                    

6. Abraham Salmonius f. 1654-11-28 okt Sala

Abraham Salmonius, född 1654-11-28 i Sala. Student i Uppsala2 1675-02-17. Prästvigd 1684-09-18. Bataljonspredikant vid Västmanlands regemente s. å. Filosofie magister 1685. Hovpredikant vid Kungsör 1686. Kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift 1688-05-22. Död 1706-03-30 och ligger jämte sin hustru begraven i Fellingsbro kyrka, där deras och deras barns avbildningar i gips på deras epitafium ses. Gift 1688 med Maria Christiernin, född 1667-11-14 i Säter, död 1709, dotter av prosten och kyrkoherden i Fellingsbro Johannes Christierni Christierninus (farfarsfar till konteramiralen Harald Christiernin, adlad af Cristiernin) och Magdalena Simonia (systerdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck.

Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, född 1692-04-05 i Fellingsbro prästgård. Student i Uppsala2 1705-02-10. Kvartermästare vid livregementet till häst 1709-10-00. Kornett därst. 1711-06-19. Regementskvartermästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente s. å. 6/11. Ryttmästare därst. 1714-05-24. Konfirm. fullm. 1715-05-25. Adlad 1719-09-08 (introd. 1720 under nr 1655). Sekundkapten vid Nylands dragonregemente 1720. Premiärkapten därst. 1721-11-04. Död 1730-04-09 på Styrestad i Lännäs socken, Örebro län och begraven i föräldrarnas grav i Fellingsbro kyrka. 'Han bevistade bland annat slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 och 1718 års norska kampanj.' Gift 1716 med Magdalena Törne, född 1691, levde 1734, dotter av inspektören vid Norrköpings sjötull Matts Hansson Törne och Magdalena Signac samt syster till generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne.

Se adliga ätten Tornérhjelm nr 1655

7. Isaac Salmonius f. 1655 Sala

Wälärewördige och Höglärde H:r Isaac Petri Salmonius är son till kyrkoherden i Romfartuna s:n. i Västmanland Petrus Andreæ Ihrestadius född 1614 i Irsta s:n. i Västmanland, † 1683 på Romfartuna prästgård, Västmanland och Catharina Andersdotter Munk född 1613, † 1677. Det var i Romfartuna som Gustav Vasa mönstrade sina trupper inför anfallet på Västerås under det svenska Befrielsekriget 1521. Han var student i Uppsala 1675 och tog magisterexamen 1685 och prästvigdes samma år. Isaac Salmonius var huspredikant hos assessoren i Kammarkollegiet Joel Gripenstierna och hos det karolinska kungliga rådet Erik Lindschöld innan han 1686 efterträdde sin svärfar prosten Petrus Livonius som kyrkoherde i Färentuna. Samma år fick judar, turkar, morianer och hedningar tillåtelse att bo i Sverige om de döptes i kyrkan. Han kom att efterträdas som kyrkoherde i Färentuna av sin efterlevande maka Christina Livonias andra make Sven Serenius. Bild: Isaac Salmonius brorson premiärkaptenen vid Nylands dragonregemente Abraham Salmoon adlades Tornérhielm 1719. - Modern Catharina är nu 42 år gammal.

 

3732. INGEL NILSSON, f. kring 1600 Björsarvet Sundborn. Ingel Nilsson finns i Landskapshandlingarna för Warggården Mntl. Kopparberg 1642, då Ingel Nilsson 4 personer. Hit kom han då han gifter sig med Jacob Knutssons dotter Märta. Dito fram till 1650 både Bonde och Hustru 4 pers, året därpå är det enbart 3 pers, så då bör Märta ha avlidit vid tiden 1651. Men Ingel gifter om sig 1653 med Catharina Columba, som blev de två barnens styvmor. I det äktenskapet föddes mest troligen dottern Susanna och sonen Jonas Columbagrius, 1658—92, vilken skall ha avlagt en slags examen. Catharina Columba är ändå släkt med släkten via sin moder Elisabeth Tomasdotter Barchia, vilkens far var Tomas Hindricho Barchius (XIV 26908) läs mer under min farmor Gerda Augusta Svedling (III 13).

Själv avlider Ingel Nilsson från Kopparberget i mars 1661. Enligt min forskning i alla fall död 1661.

 

   RA Mntl. Wargården Kopparberg 1650 Ingel Nilsson 4 pers

   RA Mntl. Wargården Kopparberg 1650 faderns broder Carl Jacobsson 4 pers

   RA Mntl. Wargården 1651 Ingel Nilsson 4 pers

   RA Mntl. Warggården Kopparberg1652 Ingel Nilsson nu 3 personer. – Här avlider hans första H. Märta.

   RA Mntl. Warggården Kopparberg 1653 B, _, 1 dräng, 1 piga

  1653 Husby sn. vigs Ingel Nilsson på Warggården Stora Kopparberget med pig Karin Jonaesdotter

   Columba.

   RA Mntl. Warggården Kopparberg 1654 B, H, 1 dräng, 1 piga

   RA Mntl. 1657 i Wargården Ingel Nilsson B, H, 2 drängar, 2 pigor

   RA Mntl. 1660 Wargården i Stora Kopparberg Bild 25/ Sida 38

   Ingevahl Nilsson B, H, 1 son, 1 dotter, 1 dräng, 2 pigor = 7 personer

 

RA Mntl. 1661 i Wargården Bild 29/ Sida 567

Antar att det står salige Ingevall Nilsson ingen bonde, ingen hustru men 1 son.

Så här kan man förstås undra vart hustrun Catharina då tar vägen, hon och hennes då enda dotter som lever, bör vara Susanna. Catharina förblir ju sedan ogift fram till år 1666 då hon gifter sig med Nils Hansson.

 

Från projekt Runeberg vilket ligger på nätet.

Sonen Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparbrg år 1716

Sid 47 och 48

Lundmossan (Lönmossa i Wika Sochn) har warit ett gammalt Her(re)godz, som en har ägt, som het Broor Andersson på Strömsholm,? hwilken war fadren till H:r Clas Rålamb, som och war fadren till H:r Hans Rålamb. På detta hemman har en Bergzman bot, som het Måns Erichsson (XIII 14928) i Lundmossa har och hafft några söner. En hete Erich Månsson på Barkarbacka i Aspeboda; en (annan) har het Daniel Månsson i Aspeboda (och) en son har het Nils Månsson (XII 7464) i Biörssaret. Denne Nils Månsson war fader till min sal. fader Ingel Nilsson (XI 3732) i Wargården, som ägde 2 söner/bröder till mig. Den äldsta min bror het Nicolaus Aspman och war Prost och Kiörckioherde i Lindzåhs (= Lindesberg) och jag der nest, som nu ähr på mitt 77 ålerds (ålders) åhr. Den yngre min bror het Mag: Jonas Columbagrius (halvbror) ner han dödde war han skolmestare i Kiöping. En syster hade iag, som och war kiörkioherde hustro i Berg Sochn wed Westerås.

 

Viktigt testamente efter Ingel Nilssons andra hustru, för här läser man hennes historia:

De bor sedan i Duvåker Husby sn. Och här dör Karin 1709 i augusti och efter henne finns ett långt test:

Hustru Catharina Columba, fordom cronobeffallningsmanens öfver Näsgårdhen, nu i herranom salig gamle Nils Hanssons efterlemnade änkia, hwilkens fader war den Högerwärdige och Höglärde herren Mag Jonas Columbus en widsberömd och förnäm professor wid det kungliga universitetet i Uppsala, samt sedermera uti 33 åhr mycket bevislig och nytänkande körkioherde öfwer dänna Husby församling.

   Denne saliga matronan är till världen född d. 5 april 1636 uti Husby prästgård. Åhr 1653 d. 28 aug. inträdde hon i äktenskap med Ingell Nilsson ifrån Warggården, en af de 24 äldsta wid stora Koppar-bergsgruvan, och lefde tillsammans med honom in på 7:de året. Deras äktenskap wälsignade gud med 3 söner och 3 döttrar af hwilka allenast en dotter lefwer.

   Åhr 1666 blef denne saliga modren åter igen försädder med en mycket hederwärd och förnäm man, näm-

ligen cronobefallningsmannen öfver Näs gård län, nu i Gud hwilande, salig Nils Hansson. Detta deras äktenskap warade till år 1678, och wardt wälsignat med 7 barn 2 söner och 5 döttrar af hwilka 1 son och 3 döttrar lefwer.

   Denna salige moders lefwerne hafver warit gudfruchtigt, ährbart, fromt och dygdigt. Sjukdomen anlägenhet den så kallade modren hwar ofta ansatt, såsom denna passion jämte håll och sting tilskyndade henne döden, den 12 sistlidne januari, sedan hon d 6 jan. eller trettonde dag jul, i Herrens huus och tempel uti största andakt, Herrens högvärdige nattvard hade begått. Här i Wärlden hafver hon lefvat 72 åhr, 9 månader och några dygn.

 

3733. MÄRTA JACOBSDOTTER, död kring 1651 i Warggården.

 

[Peggys anm: Vet att första hustrun skall vara en Jacobsdotter efter att ha läst angårnde Varggården, Bergsmän och Hyttor. Tänker sen att eftersom sonen Nicolaus Aspmans äldsta dotter fått namnet Märta så kanske hans mors namn var Märta. Letar så i RA Stora Kopparberg 1644 - 1795 och tar 2 kopior. Den första på Bild 10 där det står Anno 1644 den 26 Augusti hölts Räkenskapning om Qvinnofolket i Bänkier … så på nästa Bild 11 under nr 12 läser jag Hustru Märta, Ingels i Warggården. Då blir hon ju Märta Jacobsdotter. Märta och Jacob heter ju sedan två av barnen. Äldste sonen får namn av sin farfar Nils/Nicolaus. Läs sedan mer under angående dottern Susanna.

   Läser vidare från Varggåden, Bergsmännen och Hyttor…

Den sistnämnde (?) var själv en ättling till Biörn i Varggården (P:s anm. via sin moder), f. här 1641 och … 1729 - Ingel Nilsson gifte sig hit med en dotter till Jacob Knutsson (se ovan (XII 7466)), men gifte om sig 1653 med Karin Columba (hon g. 2:o gg 1666 med kronofogden Ingel Hansson), dotter av den berömde Uppsalaprofessorn, sedermera prosten i Husby Jonas Columbus och syster till skalderna Johan och Samuel C. — »den senares anstälning i Antiqvitets-Collegium under landsmannen Georg Sticrnhielms direktorat hade troligen inflytande på systern Karins (Catharina Columbas) styvson Jacob Ingelssons lust att samla ’gambla Documenter och handlingar om hwad som här i Bergzlagen wore passerat’». Hans bröder blevo också lärda män, Nicolaus Aspman kyrkoherde i Linde och prost, Jonas Columbagrius rektor i Köping, systern Susanna äktade kyrkoherden i Berg Lars Iiabenius, och Jacob Ingelssons egen hustru Helena var dotter till kyrkoherden i Sundborn Olaus Andreæ Hellenius…]

 

Mntl. Wargården Kopparber 1642. Här finns nu 11 personer.

Överst finns en Hans Jacobsson. Denne bör nog vara son till Jacob Hansson från ÄL. 1614

Längre ner står efter varandra…

Carl Jacobsson (gm Kerstin Bänk ind. 1644), Knut Knutsson och Ingel Nilsson, vilka bör vara släkt. Carl och Märta barn till Jacob Knutsson och Knut Knutsson förstås son till Knut Knutsson d.ä. Jodå de finns båda med i Landskapshandlingar. 1629

Lsh. 1629 finns …

Bs. Knuts Knutsson i Wargården 4 pers. Enl. Bänkindel. 1644 var han gm Barbro.

B. Knut Knutsson i Wargården 5 pers. – kanske finns här dottern Märta och mågen Ingel Nilsson

Enligt bänkind. 1644 finns Karin Knutsdotter i Wargården vilken bör vara syster med Knut d.y.

 

Barn:

1. Nicolaus Ingelsson (X 1866) f. ca 1630 Aspeboda

2. Jacob Ingelsson f. ca: 1639/1641 Aspeboda, han som sedan berättar om sin far, farfar och farfars far. Han får en stjärna i himlen av mig för det han berättat om sina anor till mig Peggy. Men det finns mer om honom skrivet än vad jag skriver nedan, men då får ni gå in på nätet och läsa under…

Äldre och nyare märkwärdigheter wid Stora Kopparberg. Förf. Erik Hammarström 1789.

 

Wid Kopparberget. 2. Saml.                        88, 89

 

G. Johan Jönssons i Waragården. Det är troligt att denne Graf fordom tillhört Knut Persson i Warggården, som lefde uti Konung Erics och Johans tid och warit Befallningsman öfwer hela Dalarne; om hwilken Rådm. J. Ingelsson berättar, at han bodt på Borens hyttegård och brukat Warggården, såsom et dertil lydande hemman; at han haft en stor Björn, som alltid fölgt honom. Hans Contrefait har fått uppå den gamla Prediktstolen; som borttogs A:O 1618, och hade sit bänkerum där fordom Landshöfdingens Bänk warit, derwid och hans Graf är belägen.

   I Stora Korsgången bakom stora fruntimmers Raden äro 2 Grafwar utan hällar. 

 

H. H. Michel Knutsson i Jemtebo. Öfwer honom har profeten Arhufius år 1684 hollit lif=predikan i anledning af Joh. 3:16 och Herr Uno Petræus Utfärds Predikan *)

Pfalm. 73: 25.

 

*) Utfärde Predikan kallades i forna tider det tal, som Presterna höllo på gården för den dödes wänner och efterlefwandes förr ön lifwet utbars af huset. Denna plägsed afskaffades 1686.

          Se dess lefwernes beskrifning ibalnd Kyrkowäedarne.

 

I. I. Jacob Ingelsson i Warggården.

         Då denne Jacob Ingelsson   begrafdes den 27 Julii eller 8 Sönd. Efter Trin. År 1729 och

         Lif=Predikan hölls i anledning af Jobs 5: 26, fants en Graffekrift lagd i Bänkarne, hwars Auctor är

         obekant; men förmenes wara Framledne Bergsmästaren,sedermera Bergs= Rådet Herr Anders Svab,

         den indde således: Då…

 

Sid 89

Då Senioren och Rådmannen St. Kopparberge Grufwe- och Bergs: Rätt, Jacob Ingelsson i Warggården, på sitt 89 ålders år, slöt år 1729 sin lefnad, sammanskrefwos dessa släta Rim, ingom til förargelse, men allom til uppbyggnad och lärdom af S.E.A.

 

Jacob Ingelsfon en långer man,

Åldrig, skarp och mager war han,

Om dess lefnad jag något wil rima,

Innan han lägges i jordens gima,

Kopparberget är dess födelse ort

Innan nån Stad i falun blef gord.

Äldre han är än wår nya Kyrka,

På åldern kan Staden ej honom yrka,

Han mindes när på wår gator stod skog,

Och när Prästttägten war ängar och slog.

Längre tilbakars han kundskap kund gifwa,

Det han dels sade dels månde upskrifwa.

I Scholan han gådt och läst ut sin bok,

Bättre än mången lärder tok.

Något han rest, men ej uti Pryssen,

Ide heller gort tjenst hos Ryssen.

I wälmagten hade han krusigt hår

Brustopp han derför ej heta får:

Det namnet måga de behålla,

Som trätor och oenigheter wålla

Min fädernes ort han genom for,

Hörde wäl huru man där swor,

Hwad kropp och fjäl där hollas wårde;

I lydor och länker de honom ej snärde,

Han årlig, Gidfruktig och tyster war

Och flydde allt ondt och lögnenes Far.

Det följe och de som med ondt wilja stifta

                                                                     Med…

Sid  90

 

Mer om Jacob Ingelsson på ytterligare ett par sidor. Ni får då gå in på nätet…samt läs mer under hans morfars, farmors farfar Björn (XVIII 477840) i Warggården.

 

Källa: svenska adelns ättartavlor- avd 1, sid 332, finns på nätet under projekt Runeberg.

    Dessa tre ovanstående barn och deras anor berättar sonen Jacob Ingelsson om…att dessa 3 syskon genom sin moder Märta Jacobsdotter är släkt med Björn i Wargården. Men Jacob berättar även år 1716 vid 77 års ålder vem som är barnens far och farfar.

 

Del från Från projekt Runeberg – vilket ligger ute på nätet.

Delar från bok 4 stora kopparbergs socken och där ur Warggårdens historia. Den som berättar allt detta är vår ana Nicolai Ingel Aspmans (X 1866) broder Jacob Ingel Aspman f. 1639 i Aspeboda och då han berättar historien är han år 1716, 77 år gammal.

 

LUSTHUS FRÅN 1700-TALET VID LÖVBERG.

 

Den sistnämnde (Den som berättar är Jacob Ingel Aspman f. 1639/40 Aspeboda) var själv en ättling till Biörn i Varggården via sin moder Märta Jacobsdotter. – Hans far Ingel Nilsson gifte sig hit med en dotter till Jacob Knutsson (P:s anm. Vet tack vare bänkindelning i Stora Kopparbberg 1644 att hennes namn är Märta (P:s anm. vilket namn även sondottern får, vår Märta Aspman (IX 933)) Ingels hustru i Wargården,

Hustrun Märta dör kring 1651 i Wargården. Ingel gifte om sig 1653 med Karin/Chatarina Columba (hon g. 2:o ni. kronofogden Nils Hansson), dotter av den berömde Uppsalaprofessorn, sedermera prosten i Husby Jonas Columbus och syster till skalderna Johan och Samuel C. — »den senares anställning i Antiqvitets-Collegium under landsmannen Georg Sticrnhielms direktorat hade troligen inflytande på systern Karins styvson Jacob Ingelssons lust attsamlagambla Documenter och handlingar om hwad som här i Bergzlagen wore passerat’». Hans bröder blevo också lärda män, Nicolaus Aspman kyrkoherde i Linde och prost, Jonas Columbagrius rektor i Köping, systern Susanna äktade kyrkoherden i Berg Lars Iiabenius, och Jacob Ingelssons egen hustru Helena var dotter till kyrkoherden i Sundborn Olaus Andreæ Hellenius2) — de hade 4 döttrar och 3 söner, bland dem Johan Aspman, f. 1689, t 1750, kyrkoh. i Lima 1746. En mångbetrodd och märklig man var Jacob Ingelsson, slutligen bergsrådman och flera gånger bergsmännens sändebud till kungs. Främst lever hans minne tack vare den Berättelse om Stora Kopparberget, som han 1716 ingav till Gruvrätten 3), en guldgruva som flitigt anlitats även för denna bok liksom för närmast föregående och efterföljande Dalälvs-böcker. När han begrovs, fanns enl. Hammarström »en Grafskrift lagd i Bänkarne, hwars Auctor är obekant; men formenes wara Framledne Bergmästaren, sedermera Bergs-Rådet Herr Anders Svab», enl. överskriften »släta Rim» af »S. C. A.» — en ofantligt lång dikt, delvis dråplig meninnerligt välmenad: »Jacob Ingelsson en långer man, Åldrig, skarp och mager war han,Om dess lefnad jag något wil rima, Innan han lägges i jordenes gima» ( — gap) — —»I årender war han beskedlig och god, Foglig och stilla till sinne och mod» — och slutet: »Gud gifwe Grufwan det ädla stycke Må blifwa Swerjes smycke, Och sidst at Bergslagens trogna män, Som ännu finnas och lefwa igen, Må få så många ålders åhr, Som Jacob Ingelsson hade grå hår!»

 

Äktenskap med Catharina Columba.

3. Susanna Ingelsdotter — Laurentius N kol al, Raibyeiisls, f. 1631; Prest 1608; Hospitals-Syssloman i Westerns 1672; Kyrkoherde i Bergs socken i Westmanland 1682; jr 1692 M /, a . Gift 1672 2 /| med Susanna Ingelsdotter; syster till Prosten och kyrkoherden Nils Aspman i Linde.

Son Ingellus Laurenti Rabenius f. 1677-04-17 Västerås.

– En liten undran. Kan hon vara Catharina Columbas dotter, gift vid 18 års ålder? Jo, är det några som gifter sig tidigt så är det prästdöttrar. Men det är namnet Susanna jag tänker på. Modern Catharina dör 1709 och då lever en av hennes 3 döttrar hon fått med Ingel Nilsson, vilken bör vara Susanna. Sonen Jonas Columbaris är hennes och Ingels son men han dör 7 år före sin mor. Susannas mormor var Elisabeth Tomasdotter Barchia. Elisabeths bröder var Per och Tomas Tomassöner och den senares dotter var Susanna Tomasdotter. Elisabeth Tomasdotters och hennes bröder Per (XIV 13454) och Tomas Tomassöners mormor var Susanna Andersdotter Kilenia. Läs mer nedan*)

 

Catharinas morfar var Tomas Hindricho Barchius (XIV 26908), se under Gerda Augusta Svedling (III 13)

*) Denna Susannas mormor Elisabet Thomasdotter Barchia. Född i Söderbärke. Död 1647-04-05 i Husby, Husby kbfd. I sinnessvaghet sökte hon 1646 dränka sig i Dalälven, men räddades av sin dräng. Hon hade ej mindre än 18 barn. – 6 år efter moderns död gifter sig hennes dotter Catharina Columba med Ingel Nilsson.

 

4. Jonas Columbagrius, 1658—92, f. 1658 i Warggården men hans efternamn betyder »från Duvåker» — han hade tydligen bildat det efter moderns namn; magister, prästvigd, rektor i Köping, förf. till 2 tryckta latinska disputationer, g. m. Margaretha Rogman, dotter av Mag. Claudius Erici R., 1629—74, kyrkoh. i Söderbärke, som tagit sitt namn från sjön Rog.

 

Jacob Ingel Aspmans historia om Björn i Wargården, läs under ana Björn (XVIII 477840) i Wargården.

 

3734. OLAUS ANDREAE DALECARLUS

7. Mag. Olaus Andreæ Dalekarlus. Född i Orsa wid medlet af 1570-talet. Son af nästföregående (Läs hos fadern). Underbyggd i studier af en Joh. Benedicti, El. Terserus m.fl. i Westerås skola, begaf han sig 1599 till Upsala acad. och blef 15 Febr. a Beano absolutus. For efter ett par år utrikes till de Tyska universiteter och uppehöll sig 1605 i Wittenberg, der han troligen undfick Magister-wärdigheten. Om hans befordran i stiftet må den gamle Biskop Bellini ord upptagas af hans egenh. skrifwelse 1614 till Rättwiks församling, som begärt honom till Pastor, att "sedan M. Olof ifrån sin wandring (1607) hemkom, hade han warit wid Westerås Domkyrka och dess Capitel, nu för en Skolemästare, nu sedan för en Lectore Theologiæ eller Läsemästare uti den hel. Skrift, jemwäl en Poenitentiarius och warit med Biskopen uti Capitels råd och visiteringar, hwarföre Bisk. och de andre gode män honom icke umbära kunde. Dock samtyckte Bisk. att han, efter Rättwiks förs. enhälliga vocation och hans egen hog, måtte ibm blifwa Pastor efter sin salige fader." Han ditflyttade således och blef Prost öfwer Österdalarne efter M. Elof Terserus 1618. Hade i hela landet ett stort anseende, så att allmänheten kallade honom "Dal-Bispen." Höll skarp tillsyn öfwer sina underhafwande församlingar och prester. Besörjde Boda capells uppbyggande. Wisade sin lärdom i flera prestmöten och war Riksdagsman i Stockholm 1631. Död 7 Sept. 1648.

Gift 1.gg med Margareta, Biskop Erasmi Arboga. dotter, förut g. m. Rector Scholæ Mag. Joh. Benedicti, död 16 Maj 1628. 2.gg med Gudelina, Kyrkoh. i Husby Mag. Steph. Bellini dotter, död 20 Maj 1635. 3. gg med Emfred Unosdotter ifrån Leksand, hon omgift med efterträdaren. Med dem hade han 8 söner och 7 döttrar. Kände äro: Andreas, Krigshöfwitsman, död i Polen; Carl, Kronolänsman i RättwikJohan, Lagläsare i Finland; Olof, Commin. loci; Margareta, g. m. Pastor i Swedwi Joh. HenriciAnna, g. m. Prosten N. Aspman i Linde; Elisabeth, g. m. nedanstN:o 9Samuel, säges blifwit Klockare i denna församling, och flera barn ingingo i bondeståndet.

   – Gift med …

 

3735. EMFRED UNOSDOTTER TROILIA

 

Barn:

Med första hutrun Margareta Erasmusdotter f. 1570 i Västerås som dör 1628 har han barnen:

1. Carl Olofsson Dalecarlus f. 1609-1679 gm Sigrid Hansdotter. Carl blev Kronolänsman i Rättwik.

2. Kerstin Olofsdotter Dalecarla f. 1615-1675 gm Nils Persson f. 1602-1675

3. Margareta Olofsdotter Dalecarla f. 1616-1698, g. m. Pastor i Swedwi Joh. Henrici

Med sin andra hustru Juliana Gudelina Bellina f. 1605 Husby socken, d. 1635-05-20

4. Stefan Dalecarlus f. 1631-1632, död endast 1 år gammal

5. Andreas Dalecarlus f. 1632- 1654 krigshövitsman död i Polen

6. Sara Dalecarla f. 1633-1635 – Antar att modern Gudelina dör här vid förlossningen liksom dottern Sara.

Tredje hustrun Emfred Unosdotter Troilia f. 1623 i Leksand

7. Olaus Olofsson Dalecarlius communister loci, f. 1641- 1712, han gm Sara Salenia f. 1651-1727.

De har sonen Samuel Dalecarlius som Samuel, säges blifwit Klockare i denna församling, och flera barn ingingo i bondeståndet.

8. Elisabeth Olofsdotter f. 1644 i Rättvik, g 1664 med Gustav Johannis Elvius, hans andra äktenskap. Elisabeth d. 1715-10-16 Rättvik Dalarna. Barn Anna Elvia f. 1664 - 1741.

9. Anna Dalecarlia (X 1867) f. 1645 i Rättvik, g 1669 m, d. 1724-05-32

 

Så 8 söner och 7 döttrar skall ha funnits.

Vad som återstår av ovanstående är om man räknar bort Stefan, Sara och troligtvis även Andreas.

Finns enligt ovanstående sönerna Carl, Olaus samt döttrarna Kerstin Margareta, Elisabeth och Anna.

Men så skall även finnas Johan, Lagläsare i Finland; - Bör vara denne Johan Olai Dalecarlus men vilken hustru var i så fall hans moder?

 

3736. BÖRJE OLSSON, handelsman i Linköping

RA Kohlbäck döda 1688-1770 Bild 41/ Sida 31

Efter sonen Peter Hirschman död 1704-05-08 hans testamente är på en hel sida men det börjar med …

Peter Hirschman, fodermarsk vid Strömsholm Kolbäck RA test Kolbäck dödboken 1688-1770 Bild 41/sida 31: Testamente Anno 1704.

Maj 8 Petter Hischman fodermarsk wijd Strömsholm och tilhörde under jägmästare, der föd i Linkiöping stad 1638 d 27 Maij fadern Börje Olsson handehlsman, Modern Christina Hendriksdotter, gådt i Lindkiö-ping schola, 1652 igän sin Broders Kammarskrifvarens Olof Biörsons bef: dene till Krigs Collegie Secreterare Baltzar Thile som sedan kallades (adlades) Gyllenhof och blef bl.a. Lanshöfdinge i Westerås;sen förd till Baron Adam waktmästare sedan fölgde han 1655 Ambassadören Lh. Gustaf Bielke (f. 1618 Han blev bl.a. 1655 chef för en delegation till storfurst Aleksej Michajlovitj i Moskva osv.) och den svenska legationen till Ryssland i Riga Wolmar, Wender, …

Så här får vi reda på vem som var hans föräldrar och vem som vara hans broder.

   Finns även [Kolbäck (U) F:1 (1688-1770) Bild 37 / sid 31 Antar att det är från Arkiv Digital].

Läs vidare under sonen Petter Hirschman (X 1868).

 

3737. CHRISTINA HINDRICHDOTTER Linköping.

 

Barn:

1. Petter Hirschman (X 1868) f. 1638-05-27 i Linköping stad, fodermarsk

2. Börje Olsson Linköping stad, kammarskrivare

 

3738. HARTVIC SEVENBOM, enl. sonen pastorn i Svedevi Johannes Hartv. Sevenbaum var hans far Hartvig Sevenbaum som var bokhållare för Kungsöhrs och Strömsholms Stallstater. Modr. Christina Hansdotter Gafle. Källa: Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Munktell, Första delen SWEDWI nr. 19.

   Se RA Hfl. Hallstahammar (före 1943 Svedevi) kyrkoarkiv (1696-1736) Bild 13 verst står det Präste-bordet(Johannes syns dåligt) Hartvici Sevenbohm. På samma sida står systern Habela Sewenbaum. Denne Hartvic som enligt uppgift skall vara avliden 1711 bör vara hans son Johannes Hartvici f. 1651-04-20.

 

3739. CHRISTINA HANSDOTTER från Gefle. Anar att hon dör kring 1670-talet. Sen gifter sig ju hennes make Hartvig om sig med Cecilia Hambæus.

 

Hartvig Sevenbohms andra hustru var Cecilia Hambreaus som i sitt första giftermål var gm Vallentin Tremper. hon sedan gift en tredje gång med Kyrkoh. E. M. Motzelius i Tumbo. Läs mer nedan.

 

Så då Carl Tremper uppger att han var gift med sin styvsyster Christina Sevenbohm beror det på att hans mor Cecilia Hambræus var i sitt andra gifte gm Hartvig. Och det var förstås även Hartvigs andra äkten-skap.

 

Tack vare min kusin Kerstin Andersson får jag nu ihop detta med fostersyster. Från Westerås Stifts Herdaminne af. Joh. Fr. Munktell, första deln Kolbäck.

   Här läser jag under nr 8. Johannes Andreae Hambreaus. Född i Hedemora sn. Hambre. (Här kan ni gå in och läsa vidare. Källa: https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/kolbaeck.shtml#kh6_bis

   Man kan säga att hans rykte inte var det bästa…

 

   Andreaes Hambreaus var gift med Karin Pehrsdotter företrädarens hustru…

   De får bl.a. barn dottern Cecilia Hambræus hon först g. m. Kungsträdgårdsmästaren Wallentin Tremper, Stallbokhållaren Hartv. Sævenbaum och 3gg. m. Kyrkoh. E. M. Motzelius i Tumbo

 

Barn:

RA Kolbäcks kyrkoarkiv SE/ULA/10531/L I a/1 (1627-1690) Bild 56 Detta år Anno 1661-1662

Finns stalldrängs barn

Af Hartwik vid gården

Samt på nästa sida Bild 46. Hartwik Hartviki Stallstats skrivares barn dör 1658.

Dito bild 47 Hartwik Hartwikssons Stallstats skrivares barn dör 1659.

Samt Bild 48. Antar att på ena sidan test den andra vad som ges i penningar.

Denne Hartvig bör vara far till barnen ovan. Samt nedanstående var moder till barnen enligt sonen Johannes Hartvik Sevenbaums prästskrift nedan.

 

1. Marit Sevenbohm (X 1869) bör vara född ca: 1655 (P:s Hon får barn nr 1 år 1679 de sista tvillingarna föds 1699 och hon kan då vara 44 - 45 år gammal), gift vid tiden slutet av 1670-talet med Petter Hirschman (X 1868) i hans andra gifte. Sonen Hartvig Hirschman (IX 934) återfinns i RA Hfl. Munktorp (1751-1765b) Bild 35 Afhulter och uppges vara född 1679 och att han är död, vet när han dör 1659. Läs sen vidare under sonen Hartvic Hirschman, vilken jag antar har fått sitt namn Hartvic efter sin morfar. Läs mer under Marit Sävenbom (X 1869) och hennes barn.

 

2. Johannes Hartvici Sevenbohm f. 1651 samt brodern Fratres Vessmani

3. Hartvicus Hartvici Sevenbohm f. 1660. Vill bara tala om att vid tiden 1672 finns inskrivna vid Uppsala universitet. Se Uppsala universitetsmatrikel, vilket jag fann på ”SOFI” i Uppsala. Systrarna Järners bröder tillika min ana Gunilla Järners (IX 1009) bröder Christopherus Christofori Järner och brodern Robertus Christofori Järner Fratres Wessmani*) alldeles efter dem står det Johannes Hartvici Sewenbohm*) och brodern Hartvicus Hartvici Sewenbohm Fratres Wessmani. De förra bröderna är min släkt på min mormors sida och de andra gossar kan man väl ana är trolig släkt med Marita, Hartvicis Sävenboms dotter. Fadern bör vara densamme bokhållaren. Prästen bör då vara densamme som var student i Uppsala år 1672. Och då Petter Hirschmans dotter Sophia Ulrica föds 1694-08-01 (Hon dör 2 år senare) så står det modern Marita Hartvicsdotter Sevenboms dotter, vilket förstås stämmer. Så här sluter jag mig till att denne Hartvic Sävenbom är Hartvics Hirschmans morfar. *) Har kopia på matrikeln från Uppsala univer. om någon önskar den.

   Läser sedan på nätet Johannes Hartvigi Saevenbaum f. 1651-04-20 född i Köping, död 1711-12-11 i Svedevi. Bror till Catharina Saevenbaum. Närstående Hartvic Hartvicsson Saevenbaum och Ingrid Westman.

*) Dessa bröders (ytterligare 3 st) syster var Gunilla Jerner samt systrarna, Beata, Elsa och Margareta. Gunilla gm Erik Arwidsson Ragge alla boendes vid Säby i Säterbo sn. Erik Arwidsson Ragg är fadder och Jungfru Jern är även hon fadder åt Petter Hirschmans barn. Dessa bröder Järner och bröderna Harvici var ju så att säga klasskamrater i Uppsala. Har skrivit allt om Järner i ”Hilma Lovisa Östergren” Del 1.

 

Brodern Hartvici Harvici Sevenbohm är den som dör 1694. Båda föräldrarna är då avlidna.

Yngre brodern Hartvic Sewenbaum dör år 1694. Se RA Kolbäck (1688 - 1770). Bild 28/ Sida 19.

Bokhållare vid Kongl Stalltullen föd 1660 d. 18 September: aflidne fadern näst för honom Bokhållaren Hartwig Sevenbohm, modren matronan S(salig) Christina Hans dotter Baser, mellan som igenom vackra studier vid Academien (1672 i Uppsala, han var då bara 12 år gammal) sig capabel gjord en sinlig och resolut man som med sitt välförhållande vart i god … fors sig och …äfven motsvarande … och givmild mot der fattige, vart vähl en tid pasionerat af … men han får häftig feber som honom mitt i sin blomstrande ålder och lefandes lopp, sedan då han … bokhållare i Strömsholms och Konglie stallstaten varit i 12 år, lefvat 33 år och 7 månader ligger begraven i sin faders graf inom som kyriodörarne. Testamente 24.

   – Här innan för kyrkdörrarna skall alltså både fadern och sonen Hartvicus Hartvici ligga begrafna och antagligen även modern.

   Ett tag tänkte jag Peggy att hans dotter kunde vara Christina Sävenbom men han är utesluten för han står inte som gift eller att han haft några barn så det måste vara så att det är Hartvici d.ä. som är död. Och Cecilia Trempel faderns änka är nu omgift med Kyrkoh. E. M. Motzelius i Tumbo.

 

4. Habela Hartvics dotter Sevenbohm Se RA Hfl. Hallstahammar (före 1943 Svedevi) kyrkoarkiv (1696-1736) Bild 13 verst står det Präste-bordet (Johannes men namnet syns dåligt) Hartvici Sevenbohm. På samma sida står det systern Habela Sewenbaum antecknad.

 

5. Catharina Sävenbom står faddrar då systern Märits tvillingflickor Maria och Margareta Charlotta föds 1699. I brodern Johannes Hartv. Sevenbaums nr. 19. ovannämnt står hans syster Catharina Sevenbaum gift 1695 då var hon änka efter M. Arosiander i Kolbäck. Men hon så att säga conserverades alltså näst-kommande präst Jonas Kolbeckius övertog henne. Här står även att då brodern Johannis dog 1711 står det. ”Dagen efter Kyrkoh. Sevenbaums död sände församl. Sina ombud till Cons., att begära Kolbeckius till Pastor, betygande att den döde på sitt yttersta förklarat sin önskan att få swågern till successor. Redan den 6 jan. 1712 gaf ock Enkedrottningen sin fullmagt, deruti yttras, att det skedde efter Cons:i förslag, socknens vocation och hennes egen nådiga bewågenhet. Ankom 1713.

 

5. Catharina Sävenbom står faddrar då systern Märits tvillingflickor Maria och Margareta Charlotta föds 1699. I brodern Johannes Hartv. Sevenbaums nr. 19. ovannämnt står hans syster Catharina Sevenbaum gift 1695 då var hon änka efter M. Arosiander i Kolbäck. Men hon så att säga conserverades alltså nästkommande präst Jonas Kolbeckius övertog henne. Här står även att då brodern Johannis dog 1711 står det. ”Dagen efter Kyrkoh. (Johannes) Sevenbaums död sände församl. Sina ombud till Cons., att begära Kolbeckius till Pastor, betygande att den döde på sitt yttersta förklarat sin önskan att få swågern till successor. Redan den 6 jan. 1712 gaf ock Enkedrottningen sin fullmagt, deruti yttras, att det skedde efter Cons:i förslag, socknens vocation och hennes egen nådiga bewågenhet. Ankom 1713.

 

6. Christina Sewenbaum gift ca: 1694 med mäster Carl Tremper Kunglig trädgårdsmästare vid Ströms-holm. att hon är begravd 1737-04-17 i Kolbäck stämmer. Men det är allt, ingen ålder eller något annat. Det står då änkan efter trädgårdsmästaren. Men Trädgårdsmästaren dör 1705 före den 6 jan. Bild 41/sida 31, i Kolbäck och då kan man läsa ”Mäster Carl Tremper Kunglig trädgårdsmästare vid Strömsholm dess fader Valentin Trämper och fordom Kongl. Trädgårdsmästare för vid Strömsholm, uthi