Proband har nr. 1 LARS, MATS, och LOTTA, pappan har det dubbla numret, mamman numret därpå. Om dubbla numret fattas men numret därpå finns, betyder det att fadern är okänd men mammans namn finns, och vice versa.

[B]=Bouppteckning                   
[S]=Skilsmässohandlingar      

 Avskrifter från Övertjurbo häradsrätt, är Göran Ekberg, samt finns Anders Lindbergs släkt från Möklinta.

 

Om ni vill läsa mer om släkten rekomenderar jag min bok om Bergsmännen. Här får ni läsa om folket främst i Söderbärke och Norberg men även lite från Norrbärke, Gränge och Våla socknar.

   Boken handlar framförallt om tiden mellan 1350- fram till 1611 historiskt sett. Men de flesta anor följer jag fram till 1700. Boken har tagit mig fyra år att färdigställa. Men jag har förstås före det forskat under 25 år.

   Jag planerar för en nästa bok och då kommer jag att historiskt börja kring 1611 och följer då släkten i Dala-Järna, Möklinta, Årsunda, Hedesunda, Österfärnebo, Odensvi och Kolbäck.

   Angående den får ni gärna berätta om ni känner till något spännande från dessa trakter som jag sedan kan använda i min bok. T.ex. gamla brev, helst skall det gå att källhänvisa.

   Eftersom min bok om Bergsmännen tog mig fyra år att färdigställa kommer väl även denna bok att ta tid. Men då man hela tiden får nya uppslag kan man inte sluta.

 

Nora socken nedan är nuvarande Tärnsjö. Nora ej att förväxla med Nora stad.

Håller för närvarande med på min bok om ”Arvingarna del 1”.

  

*** III ***

 

12. VERNER WIDELL, f. 1894-04-21 Västanfors västra. (U) d. 1957-02-01 Solna, Förvaltarevägen 10.

– G 1918-12-21 med (GERDA AUGUSTA III:13) [B]

 

*** IV ***

 

24. JOHAN OLOF WIDELL, f 1855-01-28 ÅrsundaWida by (X). d. 1949-02-01 Fagersta. Gruvförman, bas. – G 1880-08-07 Norberg, Österfärnebo (U), med [B]

 

Gruvförmannen Gustav Magnusson Nyman i Norgrenska byggningen 1873, 1876 men kom nog tidigare, ty han upptog Bäckgruvan första gången.

   Betyg från Årsunda hösten 1876 och sonen Viktor Emanuel var född i Årsunda 30 juni 1871. Gustav Magnusson var gruvarbetare i Meling 1876 och sedan förman i Nordstjernan. Bodde på Lustikulla där också styvsonen Johan Olof Widell bodde.

   Gruvförman Johan Olof Widell kom från Årsunda 1879, född där 1855, gift 1880, förman i Bäckgruvan.

   Gruvfogden Jan Wilhelm Gregersson i Meling 1883-1885. Kom från Ljusnarsberg och flyttade till Norberg. Född i Linde, gift 1883. Tog upp Bäckgruvan för andra gången, då den kördes med hästvinda. Johan Olof Widell blev bas.

 

25. ANNA CHRISTINA HEDLUND, f. 1855-08-29 Norberg Nyhyttan Gamla gården, d. 1947-06-14 Fagersta Stad. [B]

 

Barn: 

Se Verner Widells (III 12)

                                                                                                                                                       

*** V ***

 

48. OLOF WIDELL, f. 1830-08-16 Årsunda, Wida (X). d. 1868-05-11 Årsunda, Wida by. Muraregesäll.

– G 1855-01-04 Årsunda, Wida by, med …

 

49. MARIA GUSTAVA HOLM, f 1827-11-05 Stavby-Husby. Maria gifter om sig 26/12 1870 med gruvförmannen Gustav Magnusson Nyman Enl.utfl. B:I 1840- 1849 flyttar de till Norberg 6/11 1873, d. 1891-06-08 Västanfors Meling (U).

 

Barn: med Olof Widell

1. Johan Olof Widell, f. 1855-09-28 Årsunda Wida (IV 24)

2. Per Adolf Widell, f.1858 Årsunda Wida

3. En son f. 1864, d. 1866-01-16 Årsunda Wida

4. Lars Gustav Widell, d. 1865-09-22 Årsunda Wida

Barn: Maria Gustavas barn med Gustav Magnusson Nyman

5. Victor Emanuel Nyman, f. 1871-06-30

 
50. ANDERS JAKOB ANDERSSON, f. 1826-11-27 Söderbärke Gamla Gården, d. 1856-11-15 Norberg (U). – G 1849-05-05 med …

 

51. GRETA LISA HEDLUND, f. 1817-01-30 Norberg. d. 1890-11-23 Norberg Nyhyttan.

 

Greta Lisas son i hennes första gifte med Ferngren

1.      Jan Erik Ferngren f. 1841-07-25, gift 1866 med Carolina Lovisa Jansdotter f. 1842 i Ljusnarsberg, deras döttrar Anna Lovisa f. 1867, Johanna Mathilda f. 1868.

 

Barn med Anders Jakob:arn med Anders job

2.      Anders Gustav f. 1849-05-25, död 1883 den 1 april, strax innan han skulle fylla 34 år, han bor då vid Fliken. Källa: SCB: 1883

3.      Per August f.1850-04-24, död 1851-03-19

4.      August f. 1852, död 1854-08-13

5.      Anna Christina f. 1855-08-29 (IV 25)

*** VI ***

 

96. PER OLOFSSON ROTH, f. 1803-02-17 Hedesunda Westerfallet (X), d. 1881-06-22 Årsunda Wida by (X). Soldat. Soldaten vid Hälsinge regemente nr 132 Per Roth, f. i Hedesunda 1802 död 1881, måg åt förste bonden i Vida. Enligt Hedesunda födelsebok f. 17/2 1803. Bosatt i Vida i sin soldatgård och torp. – G 1830-01-21 Årsunda med …

 

97. BRITTA OLOFSDOTTER, bondedottern, f. 1803-01-21 Årsunda Wida 2, d. 1864-04-02 Årsunda Wida by.

 

Barn:

1. Olof Widell (V 48), f. 1830-08-16 Årsunda Wida

2. Per Widell, f 1834-04-12 Årsunda Wida, han gifter sig med Anna Jäderberg från Ovansjö, dottern var Britta Lovisa, f. 1861-05-17, d. 1862-03-28.

    Per avlider 1864 och hustrun Anna avlider 1874-11-15.

 

98. LARS ANDERSSON HOLM, f. 1793-06-30 dito 1790-06-30 Nora Holm (U), d. 1840-12-25 Österwåhla Stärte ägor. Då boendes hos sergeant Taft, moderns andre make.

   – G 1822 Nora (U) med …

 

99. MARIA (MAJA) STINA LARSDOTTER, f. 1794-10-06 Tillinge Mycklinge ägor, d. 1868-12-14 Östervåla Stärte ägor.

 

Barn:

1. Anders Gustav, f. 1824, d. 1824-06-15 Nora (U) Noråsby

2. Johanna Christina, f. 1825-12-06 Nora (U)

3. Maria Gustava, f. 1828-11-05 Stavby Husby (U) (V 49)

4. Anna Cajsa, f. 1832-01-10 Wåhla (U)

 

101. JOHANNA WESTERLUND, f. 1804-12-09 Söderbärke Westerbyhyttan, d. 1879 Norberg Olofsfors. Hon gifter sig 1834-08-03 med Erik Andersson i Karbenning Klockarbo.

 

Hennes barn, fader okänd:

 

ennes barn:g ofsfors -1. Anders Jacob Andersson f. 1826-11-27 (V 50) Söderbärke

2. Jan Erik f. 1830 Söderbärke

 

    Barn med Erik Andersson

3. Sara Stina Eriksdotter f. 1835-06-22 Karbenning

4. Per Gustav Eriksson f. 1839-05-13 Fernebo

5. Lars August Eriksson f. 1841-08-10 Fernebo

6. Anna Lisa Eriksdotter f. 1843-03-17 Rabatsbenning

7. Johanna Gustava f. 1845-05-26 Rabbatsbenning

 

102. ERIC ERICSSON HEDLUND, f. 1789-08-29 Turbo Bruk Hedemora, d. 1859-03-21 Norberg Andersbenning. Erik Eriksson Hedlund i Andersbenning, född 1789 i Hedemora, gift 1814 med Stina Ersdotter från Norberg, 3 barn av vilka en son och en dotter efterlefva, uppförande oklanderligt.                                      

   – G 1815-02-12 med …

 

103. CHRISTINA ERSDOTTER, f. 1793-01-29 Norberg Andersbenning, d. 1870-05-10 Andersbenning. Änkan Stina Ersdotter i Andersbenning.

 

Barn:

1. Greta Lisa Hedlund (V 51) f. 1817-01-30 Norbergs by

2. Per Erik f. 1821-06-16 Bergsmansgården, då modern dör 1870 är han död.

 

*** VII ***

 

192. OLOF ERSSON, f. 1750-12-30 Österfärnebo Skammora, d. 1827-08-16 Hedesunda Westerfallet. Kolaren. … har funnits hans testamente. Då han dör 1827 får soldaten Roth och hans gifta syster Karin gift med kolaren Lars Olofsson samt ogifta systern Anna, alla tre ärva lika mycket var. Mågen Lars Olofsson och hans hustru Karin får stanna kvar på torpet. Sonen soldaten Roth har ännu inte gift sig. Men det gör han tre år senare och flyttar då till Årsunda och Wida by. – G 1793-12-13 Årsunda, med …

 

193. CHATARINA PERSDOTTER, f. 1771-08-29 Hedesunda (X), d. 1853-09-25 Hedesunda Westerfallet (X).

 

Barn:

1. Christina Olofsdotter, f. 1794-01-31, vid födseln, fadern dräng i Ysjön Årsunda.

2. Erik Olofsson, f. 1795, d. 1796 Årsunda

3. Anna Olofsdotter, f. 1797 Årsunda, d. 1803 Årsunda

4. Karin Olofsdotter, f. 1799 Årsunda. Hon får en son utom äktenskapet 1822, sonen Olof, han dör 1823. Karin gifter sig med kolaren Lars Olofsson. De får tillsammans sonen Olof född 1826. De bor kvar tillsammans med svärmor Karin i Westerfallet.

5. Pehr Olofsson, f. 1803 Hedesunda (VI 96)

6. Erik Olofsson, f. 1805-04-19 Hedesunda, d. 1807 Hedesunda

7. Olof Olofsson, f. 1807 Hedesunda, d. 1811 Hedesunda

8. Anna Olofsdotter, f. 1810 Hedesunda, utflyttar till Årsunda 1826.

   Enligt testamentet så finns vid faderns död endast de tre syskonen sonen soldaten 132 Per Roth, gifta dottern Karin gift med mågen kolaren Lars Olofsson, samt ogifta dottern Anna vars rätt bevakas av Per Ersson i Ysjön. Vilket bör betyda att inga fler barn lever år 1827. Soldat Roth och hans 2 systrar ärver lika stora delar enligt moderns önskemål.

 

194. OLOF OLOFSSON, f. 1773-09-11 Årsunda Wida 2 (X), d.1816-05-28 Årsunda Wida 2. Bonden.

– G 1799-10-25 Årsunda (X), med …

 

195. ANNA LARSDOTTER, f. 1773-01-05 Årsunda Wida 4, d. 1845-11-04 Årsunda Wida 4. Bondedottern.

 

Barn:

1. Cherstin Olofsdotter, f. 1800-06-12 Årsunda Wida, hon gifter sig med torparen och fördelsmannen Lars Svensson, f. 1801-04-02, parets son Olof,

    f. 1829-10-13.

2. Britta Olofsdotter (VI 97), f. 1803-01-21 Årsunda Wida

3. Olof Olofsson, f. 1805-06-05 Årsunda Wida, Olof blir kvar på gården h. h. Kerstin Larsdotter, f. 1807-11-28. De får sonen Lars, f. 1830-12-21.

4. Lars Olofsson, f. 1808 Årsunda Wida. Vacc. 1809 haft 5 koppor.

5. Pehr Olofsson, f. 1811-04-28 Årsunda Wida, har haft 4 koppor.

6. Anna Olofsdotter, f. 1814-04-24 Årsunda Wida. Vacc. 1814.


196. ANDERS LARSSON HOLM, f. 1772 Östervåla Horrskog, d. 1812-04-16 Nora Holm. Soldaten.

Sold. Reg i Uppland 1/ oct. Soldaten Anders Larsson Holm f.1772 i ? Wästmanlands län. Soldat i Nora, Holm, från år 1790-91 till sin död 1812. Hustru Ingrid Isacsdotter f.7/4 1768 Nora, Östa.

   G 1792-11-04 Nora Östa, med …

 

197. INGRID ISACSDOTTER, f. 1768-04-07 Nora Holm, omgift 1813 i Östervåla Stärte ägor, med sergeant Täft, d. 1839-01-22 Östervåla Stärte ägor. Då bor sonen Lars Andersson med sin familj hos dem.


Barn:

1. Lars Andersson (VI 98), f. 1793-06-30 Nora Holm

2. Anders Andersson, f. 1796-12-01 Nora Holm

 

198. LARS LARSSON, f. 1767-09-10 Möklinta Borfällstorp (U), d., Torparen.

   – G 1793-12-15 Tillberga (U), med …

 

199. MARIA ELISABETH ANDERSDOTTER, f. 1763-03-23 Tillinge Ensta Torp (C). d. 1809-01-24 Tillinge lilla Vretbo (C). Torparen Lars Larssons hustru Maria Andersdotter. Född i Tillinge 1763. Gift 1794 med sin efterlemnade man. Haft med sin man 5 barn av vilka 2 söner äro döda, 3 döttrar lever. Den efterlevande mannen Lars Larsson kan jag sedan inte finna.

 

Barn:

1.      Maria (Maja) Stina (VI 99) f. 1794-10-06  Tillberga. Till Kihla 1808-10-07

2.      Lars Gustav f. 1795-12-14 Tillberga. Drunknar 1804-07-27, 9 1/2 år gammal.

3.      Anna Caisa (Catharina) f. 1798-05-28 Bortflyttad till Lövsta Sn 1810

4.      Johanna f. 1802-01-05 Botflyttad till Lövsta Sn 1810

5.      Johan Olof f. 1807-04-07 i Tillberga d. 1808-02-04.

 

202. ANDERS WESTERLUND, f. 1770-10-04 Söderbärke Westerby, d. 1853-02-22 Söderbärke Westerby. Uppsättaren. – G 1798-10-07 med …

 

203. SARA ERSDOTTER, f. 1769-06-30 Gagnef Sifferbo. Kopparbergs län, d. 1849-01-06 Söderbärke Korsheden.

 

Barn:

1. Anders Westerlund f. 1799 Westerby, d. 1801-04-21 Westerbyn

2. Johan Westerlund f. 1802 Kyrkoboheden, Westerbyhytta + föräldrarna sidan 275

3. Johanna Westerlund (VI 101) f. 1804-12-09 Westerby Hytta.

 

204. ERIK ERIKSSON, f. Hedemora.

– G 788-04-24 med … änklingen Erik Ersson i Turbo samt Stina Ersdotter i Husby. Stina Ersdotter E.E. givit wittnesbörd Stina Ersdotters giftoman Niels Eric Stubb i Turbo.

 

AI:11c Hedemora 1790-1800, s. 122, 218, 230

Vid Turbo på s. 219 där finns också Stubb, står Erik Ersson vid Gällkarlsbyn, inga födelsedatum.

 

Änklingen Erik Eriksson, gift 1788-04-24 med Stina Ersdotter. De får sonen Erik 1789-08-29. I födelseboken står som föräldrar Erik Eriksson och dess hustru Stina Ersdotter vid Thurbo Bruk. Då paret gifter sig är hennes giftoman Niels Erik Stubb i Turbo.

 

AI:16B 1790-1799 s.173 Gällkarbyn.

Här finns Erik Ersson, dagkarl vid Thurbo, f. 1766, gift 1797 med Christina Jansdotter.

   Sidoanteckning: Erik Erikssons son, Erik Eriksson f.1789-08-29 bor vid Thurbo bruk.

   Vid Thurbo bruk s.219 står antecknat dagkarlen Erik Eriksson från Gellkarbyn.

   Här kommer jag sedan inte vidare.

 
205. STINA ERSDOTTER.

 

Barn:

1. Erik Eriksson Hedlund (VI 102) f. 1789-08-29 Turbo bruk Hedemora, d. 1859-03-21 Andrsb. Norberg.

 

206. ERIC ANDERSSON, f. 1750-02-10 Norberg Andersbenning, d. 1831-05-12. Begravd den 21 maj om lördag. 12 barn, 5 söner och 7 döttrar, hvaraf 3 söner lefva och 6 döttrar de öfriga är döda. Lefat klanderligt och pliktigt. – G 1775-10-08 med …

 

207. MARGARETA ERSDOTTER, f. 1752-05-19 Norbergs By. d. 1833-04-10 Norberg Andersbenning. Begravd lördag den 13 april, 12 barn 5 söner 7 döttrar, hvaraf 2 söner och 2 döttrar är döda, plikt och beskedligt leverne.

 

Barn:

1. Lisa Ersdotter f. 1776 Andersbenning Norbergs By

2. Anna Ersdotter f. 1777-12-24 Andersbenning Norbergs By

3. Jon Andersson f. 1779-09-03, det står faktiskt så

4. Erik Eriksson f. 1781-04-11 Andersbenning Norbergs By

5. Greta Eriks dotter f. 1783-12-13 Andersbenning Norbergs By

6. Peter Eriksson f. 1786-01-22 Andersbenning Norbergs By

7. Christina Eriks dotter f. 1788-10-08, död 1790-09-07 Andersbenning Norbergs By

8. Johan Ersson f. 1791-06-11 Andersbenning Norbergs By

9. Christina Eriks dotter född 1793-01-29 (VI 103) Andersbenning Norbergs By

10. Catharina Ersdotter f.1794-10-24 Andersbenning Norbergs By

11. Jacob Ersson f. 1797 Andersbenning Norbergs By

 

*** VIII ***

 

384. ERICH ERIKSSON, f. 1725-04-15 Österfärnebo Saltspan, d. 1760-02-19 Österfärnebo Skammora. Reserv nr 596.  Sold reg Gävleborg 1/ oct. Reserv Erich Eriksson f. 15/4 1725 Österfärnebo Saltspan d. 19/2 1760 Österfärnebo Skammora. Hustru Kierstin Olofsdotter f. 7/9 1729 Österfärnebo Skammora d. 13/10 1760 Österf. Saltspan. Föräldrar Erich Jönsson f. 1778-9, Karin Olofssotter f. 1687

– G 1748-04-06 Österfärnebo Skammora, med …

 

385. KIERSTIN OLOFSDOTTER, f. 1729-09-07 Österfärnebo Skammora, föräldrarna var Olof Pärsson, hustrun Margareta Eriksdotter i Skammora, d. 1760-10-13 Österfärnebo Skammora. 19 okt. Erik Erssons hustru i Skammora d. 13 okt. Och död af häftig feber 31 år gammal.

 

Barn:

1. Carin Ersdotter, f. 1748-08-17, d. 12 år och 14 veckor, Österfärnebo Skammora.

2. Olof Ersson (VII 192) f. 1750-12-30 Österfärnebo Skammora

3. Margareta Ersdotter, f. 1752-09-20 Österfärnebo Skammora.

4. Erik Eriksson, f. 1754-09-08 Skammora Österfärnebo, gift 1782-11-29 med Cherstin Ersdotter f. 1759-03-14 i Ser, paret bosätter sig i Hamre, de får barnen Olof, Margta, Anna och Mareta.

5. Kerstin Eriksdotter, f. 1757-02-20 Österfärnebo Skammora.

6. Johan Eriksson, f. 1759-05-13 Österfärnebo Skammora.

7. Anna Ersdotter, f. 1760-05-10, d den 9 juli av okänd barnsjukdom 2 mån, 4 dygn gammal.

 

386. PER OLOFSSON LUSTIG, Soldaten, f. 1733-04-29 Hedesunda, föräldrar Olof Jönsson och H. Lisbeta Persdotter i Rångsta, d. 1787-04-01 Årsunda. Soldat. Då föräldrarna gifter sig 1729-12-29 dr. Olof Jönsson och pig. Lisbeth Pehrsdotter Rångsta m.g. gafs intet. (antar morgongåva medgavs inte)

   – G 21/10 1759 med Kerstin Ersdotter, f. 1739.

 

1758-1783 Lustig Per Olsson,

Antagen som soldat här den 8/12 1758. Längd 168 cm. Avsked den 17/6 1783, ofärdig i bägge fötterna.

Född i Hedesunda. Son till soldat 33 Olof Johansson Abborre och Lisbeth Pehrsdotter i Österbyggeby. (Vilket inte stämmer för det är ett annat par) hans föräldrar Olof Jönsson gift med Lisbeth Persdotter i Rångsta år 1629.

   Gift 1: a gången den 21/ 10 – 1759, med Kerstin Ersdotter, dotter till soldat 142 Erik Eriksson ”Färdig” och Ingeborg Jonsdotter i Brunn, Hedesunda.  Då står fadern som avlidne soldaten Olof Jönsson Aborre och Hu Lisa Persdotter i Brundt och här finns också hennes son soldat Lustig, han är född i Rångsta men sedan bosatt i Brunt där hans barn både med första hustrun och andra hustrun föds.

   Gift 2: a gången den 25/3 1770 med Kjerstin Jonsdotter, dotter till bonden Jonas Larsson och Kerstin Jonsdotter i Viken nr. 1 Hedesunda. Bosatt i Brunn Hedesunda. Källa: Soldater i Hedesunda.

– G 1770-03-25 med …

 

387. CHRISTINA JONSDOTTER f. 1740-04-16 Hedesunda Viken, d. 1827-10-06  Hedesunda Rångsta. (Jag har haft Hedesunda släktbok, Uppsala 1941, till belåning.)

 

Barn:

Tillsammans med sin första hustru Kerstin Ersdotter.

1. Kerstin Persdotter, f. 1760, d 1840-01-15 Hedesunda Brunt

2. Olof Persson, f. 1763, d 1763-06-12 Hedesunda Brunt

3. Erich Persson, f. 1764-07-23, d 1814-01-16 Hedesunda Brunt.

   Hustrun Kerstin dör 1767 den 26 juli, 28 år gammal i barnsäng. Gift med Lustig i 8 år.

 

Barn tillsammans med Kerstin Jonsdotter:

Dessa tre med till Ysjön Årsunda 

4. Chatarina (Karin) Persdotter (VII 193), f. 1771-08-29, d. 1853-09-25 Hedesunda Brunt

5. Lisa Persdotter, f. 1775-01-12, d. 1841-04-04 Hedesunda Brunt

6. Anna Persdotter f. 1779 Hedesunda Brunt.

 

388. OLOF PERSSON, f. 1738-03-01 Årsunda Wida 2, d. 1799-10-17 Årsunda Wida 2. Bonden.

– G 1761-12-28 Årsunda (X), med …

 

389. KIERSTIN IVARSDOTTER, f. 1739-04-19 Årsunda Sörby (X), d. 1780-04-09 Årsunda Wida 2 (X). Nämndemans – och bondedottern.

 

Olof Perssons barn med hustrun Kerstin Ivarsdotter:

1.      Cherstin Olofsdotter, f. 1762-10-21 Årsunda Wida, gift 1788 och flyttar till Årsunda Lund 1789.

2.      Anna Olofsdotter, f. 1766-03-15 Årsunda Wida, gift 1798.

3.      Per Olofsson, f. 1769-08-19 Årsunda Wida, gift med Britta Larsdotter från Wida 4, år 1795.

4.      Olof Olofsson, f. 1773-09-11 (VII 194) gifter sig, 1799, med Anna Larsdotter från Wida.

 

Olof Perssons barn med Margareta Andersdotter, vilken han gifter sig med 1780. – Här får man komma ihåg att Olof Persson nu stod ensam med de 4 barnen mellan 7-18 år gamla.

5.      Anders Olofsson, f. 1783 Årsunda Wida.

6.      Lars Olofsson, f. 1786 Årsunda Wida.

 

1692 dör andra hustrun och Olof står ensam med två pojkar 6 och 9 år gamla.

 

390. LARS PERSSON, f. 1741-11-04 Årsunda Wida (X) 4, d. 1811-05-19 Årsunda Wida 4. Nämnde-mansson. – G 1769-10-22 med …

 

391. BRITTA PERSDOTTER, f. 1744-10-31 Årsunda Lund, d. 1825-12-15 Årsunda Wida 4. Bonde-dottern i Lund.

 

Barn:

1. Britta Larsdotter, f. 1770-04-04 Årsunda Wida (X)  

2. Anna Larsdotter, f. 1773-01-05 Årsunda Wida (VII 195)  

3. Per Larsson, f. 1775-10-19 Årsunda Wida  

4. Lisa Larsdotter, f. 1782 Årsunda Wida

5. Lars Larsson, f. 1784 Årsunda Wida

 

392. LARS OLOFSSON, f. 1738 Årsunda, d. 1818-07-29 Östervåla Horrskog. – G 1763-12-24 vigdes framlidne Lars Perssons dräng i Horrskog Lars Olofsson, Olof Olofssons son ibid. Med ovannämnde Lars Perssons dotter Ingrid Larsdotter som nu (framled) av en svår barnsbörd. Två dagar senare föds sonen Olof d. 26 och d. 28 blir han döpt.

 

393. INGRID LARSDOTTER, f. 1741 Östervåla Horrskog, d. 1820-03-25 Östervåla Horrskog.

 

Barn:

1. Olof Larsson, f. 1763-12-26 Östervåla Horrskog

2. Lars Larsson, f. 1768 Östervåla Horrskog

3. Anders Larsson, f. 1772 (VII 196) Östervåla Horrskog

4. Per Larsson, f. 1775 Östervåla Horrskog

5. Johan Larsson, f 1779 Östervåla Horrskog


394. ISAAC JANSSON, f. 1721-09-06 Nora Öst, d. 1779-01-07 Nora. Hammarsmed.

– G 1751-10-13 Nora med …

 

395. BRITTA OLSDOTTER, f. 1721-01-19 Nora Söder Åsby, d. 1781-03-06 Nora Östa.

*) Då A 395 Britta Olofsdotter dör 1781

8. Enkan Hustrun Britta Olofsdotter i Östa (här står vad hon dog av, lite svårt att läsa) död den 6 mars, begravd den 11. Ålder 57 år.

    Viket skulle betyda att hon skulle vara född 1624 eller 1623. Här går inte att finna någon Britta Olofsdotter född dessa år. Men finner henne född 1621 av Olof Olofsson och H. Karin Ivarsdotter. Återigen fel. Brodern till fadern Olof Olofsson var Grels Olofsson och hans hustru var Karin. Anna Ifvarsdotters syster Karin Ifvarsdotter var gift1702 med Lars Staffansson i Nöttebo.

   A:2 Nora s. 133, här står modren H. Britta hos sonen Jan Isaacsson f. 1621 död 1781 d. 6 mars.

En annan syster till Karin och Anna var Ingeborg, gift till Siggeborg. En Olof Larsson i Siggeborg var dopvittne till Anna Ifvarsdotters dotter Britta Olofsdotter, så här stämmer den hog till slut.

 

Barn: 

1. Anna Isacs dotter f. 1753-05-09 Nora Östa (U)

2. Johan Isacsson f. 1756-01-29 Nora Östa (U) 

3. Kerstin Isacs dotter död 6 mån gammal (U)

4. Britta Isacs dotter f. 1759-02-18 död 1759 (U)   

5. Kerstin Isacs dotter f. 1760-09-20 död 9 månader gammal (U)  

6. Olof Isacsson f. 1765 Nora Östa (U)  

7. Ingrid Isacs dotter (VII 197) f. 1768 Nora Östa (U)

 

396. LARS JANSSON BÅRFELT, f. 1736-02-12 Folkärna Noter*), d. 1773 Möklinta.

– G 1760-10-12 Möklinta Soldattorp, med

 

*) Sidan då Lars Jansson är född 1736 står under år 1738 och en sida från år 1738 finns under år 1736. Här har man förväxlat sidorna på något vis. Ja, det gäller att noga läsa. Detta i C:3 1688-1761 i E:1 Folkärna 1716-1748 står att modern/ hustrun Margareta Lardotter dör 1736-12-09. Då är Lars bara 10 månader gammal.

 

397. SARA JANDOTTER, f. 1732-04-20 Möklinta Nässelbo, d. 1793-05-25 Möklinta Nässelbo.

 

Barn:

1. Johan Larsson f. 1761-09-16 Möklinta Nässelbo (U)

2. Katarina Larsdotter f. 1764-02-21 Möklinta Nässelbo (U)

3. Lars Larsson (VII 198) f. 1767-09-18 Möklinta Nässelbo (U)

 

398. ANDERS JANSSON, f. 1729, d. 1776-08-21 Teda Sohlberga torp. – G med …

 

399. KIERSTIN (STINA) ERSDOTTER, f. 1730, d. 1776-04 Teda Sohlberga torp.

 

Barn:

1. Catarina (Cajsa) Andersdotter f. 1758 Tillinge Ensta Torp (C)

2. Jan Andersson f. 1758, d. 1762 Tillinge Ensta Torp (C)

3. Stina Andersdotter f. 1760, d. 1762 Tillinge Ensta Torp (C)

4. Maria (Maja) Andersdotter (VII 199) f. 1764 Tillinge Ensta Torp (C)

5. Anders Andersson f. 1767, d. 1773-01-27 Tillinge Ensta Torp (C)


404. ANDERS PERSSON, f. 1742 Söderbärke Westerby, d. 1777-08-14, Drunknade i sjön W Barkan, Söderbärke Westerby. – G 1765-09-23 med…

 

405. ELISABETH JANSDOTTER, f. 1745-04-30 Söderbärke Hökärn, d. 1811-07-07 Söderbärke.11 Juli begrovs Anders Perssons änka Lisa Jansdotter i Westerby, född i Norra Hörkärn 1745. Fadren Jan Henrichsson modren Britta Hermansdotter, gift 1765 med Anders Pehrsson i Westerby hvilken avled 1777. Haft 6 barn 4 söner och 2 döttrar, 3 söner lefva. Lefat anständigt.

 

Barn:

1. Stina Anders dotter f. 1766, död Söderbärke Westerby

2. Soldat Peter Andersson f. 1769 Söderbärke Westerby. Pehr Westerlund Gift 1794 med Anna Andersdotter f. 1774 från Mårtensbo.

3. Anders Andersson f. 1770-10-04 (VII 202) Söderbärke Westerby

4. Britta Anders dotter f. 1773 Söderbärke Westerby, d. 1783-04-26 Söderbärke Westerby

5. Jan Andersson f. 1775-10-05 Söderbärke Westerby

6. Erik Andersson f. 1777-10-03 Söderbärke Westerby, d. 1779-09-26 Söderbärke Westerby


406. ERIC ERSSON, f. 1729-01-30 Gagnef, d. 1775 enl. Hfl. Gagnef Sifferbo. Gagnef Sifferbo för halva året över döda 1775 saknas uppgifter i C:3 Gagnef 1753-1775. I nästföljande C:4 finns endast ena sidan från början av år 1676 kvar.

– G 1751-02-26 Erik Ersson från Gagnef socken och pigan Anna Larsdotter från Motvallen. Löftesmän Olof Andersson från Sifridsbo (Sifferbo) och Anders Ersson i Busselbo. C:6 Stora Tuna 1751-1767.


407. ANNA LARSDOTTER, f. 1729-06-25 Tuna sn. bortflyttad 1794, d. 1794-11-12 Gagnef Sifferbo. Begravd den 16 nov. Erik Eriksson Lifs änka H. Anna Larsdotter i Sifferbo, född i Tuna Motvallen den 25 juni 1729, gifte sig 1751 med Erik Eriksson Lif i Sifferbo, haft 6 söner, 7 döttrar, levat christerligt.

 

Barn:

1. Erik Ersson f. 1751 Gagnef Sifferbo

2. Sven Olof Eriksson f. 1752 Gagnef Sifferbo

3. Anders Eriksson f. 1754, d. 1764 Gagnef Sifferbo

4. Anna Eriksdotter f. 1756, d. 1769 Gagnef Sifferbo

5. Daniel Eriksson f. 1758, d. 1769 Gagnef Sifferbo

6. Karin Eriksdotter f. 1759 Gagnef Sifferbo

7. Per Eriksson f. 1760, d. 1761 Gagnef Sifferbo

8. Kerstin Eriksdotter f. 1763 Gagnef Sifferbo

9. Britta Eriksdotter f. 1766 Gagnef Sifferbo

10. Sara Eriksdotter f. 1768, d. 1768 Gagnef Sifferbo

11. Sara Eriksdotter f. 1769 (VI 203) Gagnef Sifferbo

 

412. ANDERS ERSSON f. 1724-01-09 Avesta, d. 1777 Norberg Andersbenning, 1777-11-16 Landbonden Anders Ersson, född 1724 d 9 jan i Avesta, gift 1746 med Lisa Jansdotter i Andersbenning, christerlig, 1 son och 1 dotter, 53 år 10 månader 4 dagar, dog i lungsoten.

– G 1746, den 2 november 1746 vigdes drängen Ersson i Avestad med des hustruqvinna Elisabeth Andersdotter i Andersbenning.

 

413. ELISABETH JANSDOTTER, f. 1718-11-19. Då hon föds är hon tvilling med Karin, i födelseboken står hennes far Johan Johanssons och modern Karin Christiernsdotter från Andersbennings dotter. Faddrar var klockaren Anders Franzelius, sockenskräddaren Samuel Morin och dess hustru. NN drängen Anders Hansson i Andersbenning och dess hustru Kirstin Andersdotter, dragon Johans Andersson och Erik Pärssons dotter Karin och Erich Erssons hustru i Andersbenning hustru Kierstin Eriksdotter. Begravs 1798-11-04 för detta landbonden Anders Erssons aflidne enka Lisa Jansdotter från Andersbenning, gift 1746 1 son, 1 dotter, left ckristerligt, haft extra fattig…, 79 år, 8 månader och 2 veckor, dog av ålderdomsbräcklighet.

 

Barn:

1. Anna Andersdotter f. 1747-01-04, gift 1774 Norberg Andersbenning

2. Erik Andersson f. 1750-02-10 (VII 206) Norberg Andersbenning, gift 1775


414. ERIK OLSSON HEDMAN, f. 1721-12-17 Hedemora Klämshyttan, d. 1769, begravd 23 begrovs grufarbetaren Eric Olson Hedman i Kallmorberget. Natus 1721 af åhrliga föräldrar i Klämshyttan och Hedemora Sm renatus litteratus. Utoratus 1:sta gg 1749 med sin aflidna hustru  Anna Olofsdotter haft med henne 2:ne söner och 2:ne döttrar, af vilka 1 son är död. 2 dra gg gm 1769 in april med sin efterlefvande hustru Margareta Göransdotter. Mortus den 20 juni uti Kallmorbergs koppargrufva genom ett fall på 20 famnar af linan brustit förorsakat. Vitaprobe transacta otas 48 år gammal. Han var gruvarbetare. Dödsorsak: Fall ner i gruvan.

– G 1750 29 juli vigdes drängen Erik Olsson med dess lägerskvinna i Lifsdal Anna Olsdotter i Kallmora.

 

415. ANNA OLSDOTTER, f. 1715-10-28 Ol: Lars barn i Gässjö mod Hustru Anna Ersdotter föddes d. 24 och christnades döpt 28 oktober. Faddrar: Pähr Olofsson i Östanmåsa, Anders Ersson i Kylsbo. Klockaren Frantzelius Hustru Kerstin Andersdotter och Anders Lars dotter i Giässjö Britta Andersdotter. D. 1768-06-08.

   Begravd: Den 12 begrovs grufarbetaren Eric Olsons hustru Anna Olsdotter från Kallmorberget. Nata gäfis 1715 in oktober. Patre Olof Larsson ifrån Gäsiö, matre Anna Ersdotter. Renata. Litterata nupta 1749 med sin nu efterlemnade man haft med honom 4 barn 2 söner och 2 döttrar, af hvilka 1 son och 2 döttrar lefer. Mortus den 8 juni kl Xi om aftonen. Morbus moder passion. Vita probe transacta atas 52 åhr och 7 månader.

 

Barn:

1. Margareta Ersdotter, f. 1752-05-19 (VII 207) Norberg Kallmorberget                

2. Erik Ersson f. 1755-04-02 Norberg Kallmorberget 

3. Anna Ersdotter f. 1760 Norberg Kallmorberget              

4. Anders Ersson f. 1769-10-09 Norberg Kallmorberget                

 

*** IX ***

 

768. ERICH JÖNSSON, f. 1678(9) Saltspan, d. 1736-04-11 Österfärnebo Saltspan. Bonden i Saltspan. Begravd: 11 april bonde i Saltspan, 57 år. – G 1704-10-23 med …

 

769. KARIN OLOFSDOTTER, f. 1687 Österfärnebo Saltspan, d. 1775-01-06 Österfärnebo Saltspan (X). Begravd: 1775-01-15 Karin Olofsdotter afl. B. Eric Jönssons Enka i Saltspan död 6/1 af ålderdom, bondhustru.

 

Barn:

1. Lars Ersson, f. 1705-01-06 Saltspan, Österfärnebo (X)

2. Olof Ersson, f. 1708-08-07 Saltspan, Österfärnebo (X)

3. Brita Ersson, f. 1714 Saltspan, Österfärnebo (X)

4. Kierstin Ersdotter, f. 1716 Saltspan, Österfärnebo (X)

5. Erich Ersson, f. 1719-04-17 Saltspan, Österfärnebo (X), tvilling

6. Karin Ersdotter, f. 1719-04-17 Saltspan, Österfärnebo (X), tvilling

7. Erik Ersson, (VIII 384) f. 1725-04-02 Saltspan, Österfärnebo (X)

8. Anders Ersson, f. 1728-01-13 Saltspan, Österfärnebo (X) Död ”hastigt död af Håll” 1 år 2 dgr gammal 1729-03-09 Saltspan, Österfärnebo (X)

 

770. OLOF PÄRSSON, f. 1701 Årsunda Lund, d. 1778-01-06 Österfärnebo Skammora (X). Begravd 11 januari 1778 Olof Persson Bonden i Skammora död 6/1 af ålderdomsbräcklighet åhren 76 år och 5 mån. gammal. Bonden i Skammora nr. 570.

   – G 1724-10-11 Österfärnebo Skammora till Saltspan med …

 

771. MARGARETA ERSDOTTER, f. 1703-10-29 Österfärnebo Skammora. d 1773-02-27 Österfärnebo Skammora. Margareta Ersdotter Olof Perssons hustru i Skammora död, 23/5 i rödsot, 70 år gammal.

 

Barn:

1. Kierstin Olofsdotter (VIII 385) f. 1729-09-07 Österfärnebo Skammora

2. Nils Olofsson, f. Österfärnebo Skammora.

 

772. OLOF JÖNSSON ABBORRE, f. 1704-02-03, d. på Östersjön 1742-08-22, Enligt ”Soldater i Hedesunda”. Soldat nr 33 i Österbyggeby. 1740-1742 Abborre Olof Jonsson. Antagen som soldat här den 25/6 1740. Död på Östersjön den 22/8 1742. Deltog i fälttåget i Finland 1740-1742. Gift 1629 den 28/12 med pigan Lisbeth Persdotter i Rångsta (ej i Ölbo eller Östergyggebo) Hedesunda.

Källa: Soldater i Hedesunda. Vid vigseln, vilket datum stämmer, står det Rångsta inte Öhlbo. Kopia har jag. – Här har något blivit fel för paret bor sedan i Rångsta By där de får barnen …

   – G 1729-12-29 Hedesunda Rångsta med …

 

Det som har förvillat och komplicerats:

Gifta 1725 den 11 september lystes för första gången för Dr. Olof Olofsson i Österbyggebo och Pigan Lisbeth Persdotter ibidem.

 

Angående Abborre nr 33 i Hedesunda sn. Arkiv digital Hedesunda, Generalmönsterrullor, sedan går man in på år…

33 Erik Hansson Abborre gift i rulla år 1735

33 Olof Larsson Abborre gift i rulla år 1740 Öhlbo nr. 1 i Ullanda nr 4 48, 27 Gästrikland

Gifta 1716 Soldaten Olof Larsson Abborre i Öhlbo, pigan Kerstin Joensdotter i Öhlbo. Det bör vara denne

Sold. Olof Abborres änka i Öhlbo som dör 1745 - ej vår Lisbeth Persdotter.

33 Olof Jönsson Abborre gift i rulla år 1744 Öhlbo nr. 1 i Ullanda nr 4 20, 27. Står som död 1642 och efter

kommer 33 Anders Nilsson Abborre som då är 26 år gammal år 1642.

 

773. LISBETH PERSDOTTER, f. Hedesunda Rångsta. – Antar att vår Lisbeth kommer från Rångsta.

Finner ej hennes dödsruna. En Lisbeth Persdotter som dör 1745 i Öhlbo måste vara Olof Larsson Abborres i Öhlbos. Då sonen Per Olofsson Lustig, föds står föräldrarnas namn som Olof Jönsson och H. Lisbeta Persdotter i Rångsta, liksom då dessa vigs i dec 1729 kommer mor Lisbeth från Rångsta (Ej från Öhlbo. Missförstånd för att Född/vigsel/död står i samma rad. Öhlbo tillhör den som dör ovan) Vid sonen Per Lustigs född i Rångsta första giftermål 1759 står fader aflidne soldaten Olof Jönsson Aborre och H. Lisa Persdotter i Brunt (Här lever modern och i Brunt finns hennes son som får sina barn där med båda sina hustrur). Vid sonens andra giftermål år 1770 står brudgummen Sold. Per Olofsson Lustig 38 år, fadren aflidne soldaten Olof Aborre modren aflidne Lisa Persdotter i Åhlbo och Lisa kommen från Sevallsbo hennes farmors födelseby osv. Vår Lisbeth död år 1770 hon finns då i Åhlbo inkommen från Sevallsbo. 

   Det blir lite knepigt då inte allt stämmer med det det som är avskrivet från källorna. Vill med det inte säga att Hedesundaboken är fel. Men när man skriver ett så digert material är det inte konstigt att något kan bli fel. Just soldaterna kan det bli tokigt med då de är så många och avlöser varandra efter bara några år.

 

AI:1 Hedesunda 1688 - 1723, s. By, Kågbo

Husfolk

Pär Jönsson död 1693 (3088)

H. Ingeborg– död 1699 (3089)

Jöns Persson – död 1721 (1544)

H. Sigrid Persdotter

S. Pell Persson

S. Jon Persson

D. Cicilia Persdotter

Troligtvis D. Britta Persdotter

S. Per Jönsson

S. Jon Jönsson*)

S. Jöns Jönsson

S. Olof Jönsson, flyttar till Lågbo

Då fadern Jöns Persson dör flyttar modern samt syskonen/ barnen till sonen Jon Jönsson och hans H. Cecilia i Lågbo.

 

AI:2 Hedesunda 1724 - 1728, s. 72 Lågbo

Bonden Jon Jönsson *) (bör vara Olofs bror)

H. Cecilia Larsdotter?

Modern Sigrid Persdotter Jöns Perssons hust/ enka

S. Jöns Jönsson på det 11:te

S. Lars Jönsson på det 9:e

Dot. Kjerstin Jönsdotter på det 5.te

 

   - Här i Lågbo finns Olof Jönsson 1723 som lärpojke. Han är 19 år vilket verkat bra stämma med ovanstående

             

*) Antar att yngre brodern Olof fick komma till sin äldre broder Jon Jönsson, han som också härbärgerade modern/änkan Sigrid Persdotter. Att Olof Jönsson är inte så konstigt. Efter att ha läst domböcker är hemmana inte alltid så stora och de rymmer inta alla barnen. Så de yngsta sönerna fick bli soldater.

 

Barn:

1. Pehr Olofsson f. 1733-04-29 (VIII 386) Hedesunda Rångsta (X), d. 1787-04-01, senare får han namnet Lustig. Då han föds 1733 står: 30 maj Föräldrar Olof Jönsson och H. Lisbeta Persdotter i Rångsta. Detta bör vara vår Lisbetha. Här bor familjen Jöns Persson och Sigrid Persdotter, samt sonen Olof. Olof flyttar till Lågbo och här finns gossen Olof Jönsson. Antar att han sedan var dräng i Rångsta och att hans hustru var den som var från Rångsta. De som var faddrar vid Per Olofssons födelse: Unga Pehr Pehrsson ibidem (Rångsta). Olof Mattsson i Byn, Cecilia Pehrs dotter i Rångsta, P. Britta Pehrsdotter ibidem.

   [– Öhlbo är fel, vid vigseln och vid sonen Pers födelse bor man i Rångsta. Att de är bosatta i Östergyggeby stämmer inte heller. Mer om soldat Lustig i ”Arvingarna”]

2. Jonas Olofsson, f. 1737-01-07, d. 1737-05-08 Hedesunda Rångsta Byn (X)

3. Olof Olofsson, f. 1740-03-26, d. 1818-01-03 Hedesunda Rångsta Byn (X)

 

774. JONAS LARSSON, f. 1715 Hedesunda Haget nr 1328, d. 1802-04-10 Hedesunda Viken nr1. Begravd 1802 april den 18. Gl. Bonden Jon Larsson i Wiken, död 10 april, af ålderdomsbräcklighet.

– G 1740-03-25 Hedesunda, här i vigselboken står det utan bröllop, med …

 

775. KIERSTIN JONSDOTTER, f. 1719 Flösta nr.86 Fann henne ej i Hedesunda släktbok, i Flösta. Hon finns dock antecknad i husförhörsboken, vid flera tillfällen, då som född i Hedesunda, d. 1799-04-22 Hedesunda Viken nr1, ålderdomsbräcklighet, 80 år gammal.

– Utan bröllop kan ju bero av att dottern Christina föds 24 dagar senare, så då vigdes de men de fick inte hålla bröllop.

 

Barn:

1. Christina Jonsdotter, f 1740-04-12  Hedesunda Viken, (VIII 387) till Gefle 1769.

– Ja, vår ana här var orsaken till att inget bröllop firades, 19 dagar efter giftermålet föds vår Christina.

2. Karin Jonsdotter, f. 1744 Hedesunda Viken (X)

3. Anita Jonsdotter, f. 1746 Hedesunda Viken (X)

4. Lars Jonsson, f. 1751 Hedesunda Viken (X)

5. Margareta Jonsdotter, f 1753 Hedesunda Viken (X)

6. Jonas Jonsson, f. 1754 Hedesunda Viken (X)

7. Anders Jonsson, f. 1759 Hedesunda Viken (X)

8. Per Jonsson, f. 1765 Hedesunda Viken (X)


776. PER ANDERSSON, f. 1706-05-12 Nordanåker Årsunda, d. 1790-04-16 Wida Årsunda, han begravdes den 25 april
1790 dog Per Andersson, bonde i Wida …, ålderdomsbräcklighet, 83 år, 11 månader, 3 dagar gammal. Bonden och mågen. – G före 1730 med …

 

777. KJERSTIN OLOFSDOTTER, f. 1712-07-05 Årsunda Wida 2, föddes Cherstin i Wida och den 6 bärdes till det saliga dopet fadren Olof Olofsson, modern hustrun Britta Andersdotter d. 1792-05-30 Årsunda Wida. Den 3 juni 1692 begravdes, avlidne bonden Per Anderssons enka i Wida …, ålderdomsbräcklighet, 80 år gammal.

 

Barn:

1. Karin Pärsdotter, f 1730-12-17 Årsunda Wida (X)

2. Britta Persdotter, f. 1734 Årsunda Wida, d. 1763-06-24, gift med Nr. 424.  

s. 49 nr 145 Dot. Britta Persdotter, f. 1734 B. Per Andersson, H. Kerstin Olsdotter i Wida (X)

    Maken Olof Larssons första hustru nr. 425 dog den 12 nov. 1762. H. Barbro Jonsdotter, f. 170(1),

    Belgmakare Jon Persson i Nordanåker, H. Barbro Ersdotter.

s. 142 nr 424 Wallen, B. Olof Larsson, f 1708, B. Lars Olofsson, H. Margareta Olsdotter, gift 1731 med Nr. 425, gift 1763 med nr. 145.

 

– Min anmärkning. Ibland kan det vara svårt att tyda hfl. men är man tålmodig förstår man till slut hur det hela är uppbyggt, som den i AI:3 Årsunda 1747-1764. S. 43 Wida.

 

3. Kjerstin Persdotter f. 1738 Årsunda Wida (X). – Hon måste vara tvilling med Olof.

s. 21 nr 62 Dott. Kerstin Persdotter, f 1738-03-01, Sold. Per Andersson, H. Kerstin Olsdotter.

4. Olof Persson, f. 1738-03-01 (VIII 388) Årsunda Wida (X)

5. Anna, f. 1752-01-16 Årsunda Wida (X)

 

778. IVAR PERSSON, f. 1714-02-03 Årsunda Sörby, den 3 februari föddes Ifvar i Sörby och den 7 (…) kom till thet saliga dopet fadern Peder Ifvarsson och modern H. Cherstin Andersdotter, d. 1768-06-15 Årsunda Sörby 5, begravs den 19 Juni, Ifvar Persson, Nämndeman och Gästgifvare i Sörby.

– G 1737-05 drängen Ifvar Pärsson i Sörby och pigan Anna Larsdotter i Lingbo

 

779. ANNA LARSDOTTER, f.1712-08-23 Årsunda Lingbo, 23 augusti föddes Anna i Lingbo och den 29 dito till det heliga dopet, fader L.L i Lingbo och modern H. Margareta Larsdotter, d. 1795-08-21 Årsunda Sörby 5, begravdes den 23 augusti, ålderdomsbräcklighet 83 år gammal.

 

Barn:

1. Kerstin Ifvarsdotter, f. 1739-04-19 (VIII 389) Årsunda Sörbo (X)

2. Per Ifvarsson, f. 1742-10-08 Årsunda Sörbo (X), g 1764 m Anna Larsdotter, hennes föräldrar var B. Lars Olsson och H. Kjerstin Olsdotter.

s. 96 nr 287 Per Ifvardsson f. 1742-10-08, nämndemannen Ifvar Persson, H, Anna Larsdotter, gift 1764 med nr. 498.

3. Lars Ifvarsson, f. 1745-03-31, gift 1769 Årsunda Sörbo (X)

4. Ifvar Ifvarsson, f. 1749-08-20 Årsunda Sörbo (X)

5. Anna Ifvarsdotter, f. 1757-08-07 Årsunda Sörbo (X)


780. PER LARSSON, f. 1713-10-17 Årsunda Wida 4, d. 1788-08-24 Årsunda Wida 4. Nämndeman i Wida. – Gift 1734-10-13, den 22 sept, 29, samt 5 oktober lystes för Bondesonen Pär Larsson ifrån Wida och bondedottern Britta Larsdotter i Kihlen sammanvigdes d. 13 October.

 

781. BRITTA LARSDOTTER, f. 1711-06-28 Årsunda Kilen, d. 28 juni föddes Britta i Kilen och d. 2 juli kom till det heliga dopet, fadern Lars Andersson och modern Margareta Nilsdotter i Kilen, d. 1774-08-09

Årsunda Wida 4. Begravd: 1774-08-14 Nämndemannen Per Larssons hustru i Wida, dog av gikt, blev 63

år, 1 månad gammal.

 

Barn:

1. Lisbeth Persdotter, f. 1735 Årsunda Wida (X), flytt till Nordanåker 1769

2. Margta Persdottert, f. 1738-03-01 Årsunda Wida, gm Sold. Lars Wallman

     AI:3 Årsunda 1747-1764

s. 15 nr 43 H. Margareta Persdotter, f. 1738-03-01, B. Per Larsson, H. Britta Larsdotter i Wida, gift med nr. 154 år 1759.

s. 52 nr 154 Sold. Lars Wallman, f. 1723-07-01, B. Hans Andersson I Berga, H. Anna Larsdotter, gift med nr. 43 d. corpral.

3. Lars Persson. f. 1741-11-04, (VIII 390) Årsunda Wida, gift 1769-10-22.

4. Britta Persdotter, f. 1747-06-24 Årsunda Wida.

5. Kjerstin Persdotter, f. 1751-08-28 Årsunda Wida

6. Per Persson, f. 1755-03-14 Årsunda Wida

 

782. PER ANDERSSON, f. 1719-01-23 Årsunda Lund 4, 1719-01-25  Den 23 januari föddes Per i Lund och den 25 dito befodrades till det heliga dopet. Fadern Anders Persson och modern H. Anna Olofsdotter. d. 1773-01-04 Årsunda Lund. Bonden i Lund. Begravd den 24 januari, dog i rötfeber 54 år gammal.

– G med …

 

AI:3 Årsunda 1747-1764

– I denna volym står det Per Persson, fadern Per Andersson, det skall vara son Per Andersson, far Anders Persson. Dessa två är gifta med varandra i Högbo, någon gång på 1740- talet.

s. 123 nr 370 B. Per Andersson, f 1719-01-23, B. Anders Persson ifrån Lund, H. Anna Olofsdotter

s. 124 nr 371 H. Anna Olofsdotter, f 172,1 B. Olof Larsson i Högbo, H. Britta Andersdotter

 

783. ANNA OLOFSDOTTER, f. 1721-10-19 döpt 1721-10-26 Högbo Ovansjö Olof Larsson, Anna

Källa: C:2 Ovansjö 1706-1740, d. 1772-12-27 Årsunda Lund, begravd 1773-01-03 H. Anna Olofsdotter, B. Per Anderssons Hustru i Lund, dog av rötfeber, 51 år, 2 månader, 5 dgr. gammal.

   1738 Anna Olofsdotter konfirm, 16 år, f 1721 i Högbo.

   Det här är vår Anna Olofsdotter från Högbo. Men varför finns giftermålet ej registrerat i Ovansjö eller i Årsunda? En orsak kan vara att sockentillhörigheten kan vara flyttat.

 

Barn:

1. Anna Persdotter, f. 1743-01-29 Årsunda Lund (X), gm Olof Larsson, f. 1730 Ovansjö. Vid hennes födelse står antecknade som föräldrar Pär Andersson H. Anna Olsdotter i Lund i födelseboken. Vilket visar att de då var gifta.

2. Britta Persdotter f. 1744-10-31 (VIII 391) Årsunda Lund (X), Endast faderns namn Pär Andersson står antecknat vid hennes födelse.

3. Kjerstin Persdotter, f. 1747-09-24 Årsunda Lund (X), moderns broder Per Olofsson i Ovansjö Högbo är med som en av faddrarna. Han var f. 1723 i Högbo.

4. Anders Persson, f. 1751-04-11 Årsunda Lund, d 1824-12-07 Årsunda Lund, bonde, torpare i Lund, gm Karin Persdotter, f. 1754-03-18 Forsbacka, Valbo, d. 1812 12 -27 Årsunda Lund (X)

5. Karin Persdotter, f. 1754 Årsunda Lund (X)

6. Margareta Persdotter, f. 1757-06-21 Årsunda Lund (X)

7. Lisbeth Persdotter, f. 1762 Årsunda Lund (X) (måste vara avliden före 1768)

8. Malin Persdotter, f 1.763 Årsunda Lund (X)

9. Lisbeth Persdotter, f. 1768 Årsunda Lund

 

784. OLOF OLOFSSON, f. 1712 Årsunda Stormuren, Den 16 februari föddes Olof i Stormuren den 17 dito till det heliga dopet, fadern Olof Jansson, H, modern Elisabeth Olofsdotter i Stormuren. d. 1780-11-23 Östervåla Horrskog, begravd inhysesmannen gamle mannen Olof Olofsson, som varit bonde i Horrskog, och är född i Gästrikland. – G 1737, den 3 december begärdes lysning till d. 4 för drängen Olof Olofsson och pigan Elsa Persdotter (fel det skall vara Larsdotter), uti Löföhn.

Samt står antecknade …

   Gossen Olof Olofsson f. 1711 finns hos sin morbror Anders Olofsson och här finns även hans morfar Olof Persson och mormor Lisbeth Nilsdotter. 1735 tjänar Olof Olofsson som dräng hos sin morbror Anders Olofsson och hans hustru Margaretav Persdotter och så finns pigan/mostern Britta Olofsdotter också kvar i familjen.

 

AI:3 Årsunda 1747- 1764 Loföhn sidan 15.

Vid Lofön finns Olof Olofsson f. 1712 vars föräldrar är Olof Berggren, modern Elisabeth Olofsdotter

H. Elsa Larsdotter f. 1718 fadern F. L. Löfgren, modern Britta Larsdotter Martin

 

785. ELSA LARSDOTTER, f. 1718-08-24 Söderfors Lofön (C) Källa: C:1 Söderfors 1689-1720. Dragaren från Löfön Lars Johanssons (Löfgren) och Lorens Martins dotter H. Britta Martins lilla dotter Elsa. Faddrar: Jon Rosling, Olof Larssons hustru, Anders Martin och dess hustru.

d. 1795-07-21 Östervåla fattighuset. Begravd änkan Elsa Larsdotter fattighuset, död av magplågor, 77 år gammal.

 

Barn:

1. Lars Olofsson (VIII 392) f. 1738 Årsunda Lofön (X)

2. Britta Olofsdotter f. 1747 Årsunda Lofön (X)

3. Anders Olofsson f. 1750 Östervåla Horrskog (X)

4. Lisa Olofsdotter f. 1753 Östervåla Horrskog (X)

 

786. LARS PERSSON, f. 1708-09-23 Östervåla Horrskog, Den 27 chrisrnades tålfmannen Per Larsson i Horrskogs son Lars, moderns namn Karin Jojamsson. Faddrar: Magister Siheln Örn i Håff, Olof Persson i Offerbo hustru Elisabet Fischer hustru Karin Andersdotter i Offerbo. d. 1760, begravd 1760-04-13 Östervåla Horrskog. 1760-04-13 Begrovs bonden i Horrskog Lars Persson, född ibid. Af (…) Bondefolk, 1708 den 23 Sept. gift 1732 med sin efterlefverska Britta Andersdotter, haft 8 barn, af vilka en son och 4 döttrar lefva, Sal. död 2 (…), Af förkylning, som han fått jan. månad och han i feber sedan dess var …, 52 års- åldern. Bonde. – G 1732-10-15 med …

 

787. BRITTA ANDERSDOTTER, f. 1710 Östervåla Sätra, här står båda hennes föräldrar antecknade. d. 1786-10-09 bondeänkan Britta Andersdotter i Öster Horrskog, Östervåla Horrskog, dog av ålderdomsbräcklighet, blev 76 år gammal.

 

Barn:

1. Karin Larsdotter f. 1733 Våla Horrskog (U)

2. Ingrid Larsdotter, f. 1741 (VIII 393) Våla Horrskog (U)

3. Lisa Larsdotter f. 1647 Våla Horrskog (U)

4. Britta Larsdotter f. 1751 Våla Horrskog (U)

5. Per Larsson f. 1754 Våla Horrskog (U)

 

788. JOHAN ISAKSSON, f. 1683 Nora Stigsbo (U), Isak Johanssons i Stigsbo son Johan, inga faddrar antecknade, d. 1734-02-29 Nora Östa (U). Dräng. – G 1720-09-15 Drängen Johan Isaacsson i Holvestby med pigan Anna Månsdotter ibidem.

 

789. ANNA MÅNSDOTTER, f. 1688-12-19 Nora Kierstinbo (U), faddrar var Johan Johansson i Holvestby, Erik Persson Gädda, H. Karin Johansdotter i Hålfestby, H. Karin Ersdotter i Broo. d. 1763-03-30 Nora. Gamla Anna Månsdotter i Östa begravd 4 april 1763, dog av ålderdomskrämpor 74 år och 4 månader gammal.

 

Barn:

1. Isaac Jansson (VIII 394) f. 1721-09-06 Nora Östa (U)

2. Karin Isacsdotter f. 1723-11-04 Nora Östa (U)

3. Jan Isacsson f. 1725-05-06 Nora Östa (U)

4. Ingrid Isaaksdotter f. 1733-05-05 Nora Östa (U)

 

790. OLOF OLOFSSON, f. 1692-02-14 Nora Söråsbo (U), döptes 1692-02-21 av förädrarna Olof Ersson H. Britta Gregersdotter i Åsbo. Faddrar: Lars Israelsson, sockenskräddardotter, Ifvar Nilsson i Ledsjöö, Pastoris hustru Anna Olsdotter i Baggboo. Bonde. D. 1764-12-10 Nora Söråsbo. Begravd den 26 december, dog av ålderdomsbräcklighet, 75(72) år gammal.

 – G 1716-12-18 Olof Olsson i Söråsbo, pigan Anna Ifvarsdotter i Stahlbo.

 

791. ANNA IFVARSDOTTER, f. 1690-04-20 Nora Stalboo (U), Döpt: 1690-04-23 påsk Ifwar Månsson och H. Ingeborg Andersdotter i Stalboo. d. 1765-06-28 Söder Åsby Nora. Begravd: 1765-07-02 Enkan. Hustrun Karin Ivarsdotter i Söråsby, död av bröstet 75 år gammal.

   – Här måste det ha blivit felskrivet, det var svärgerskan som heter Karin Larsdotter från Stackarbo, Grels Olofssons hustru de gifte sig 1702.

Samt var Annas syster Karin Ifvarsdotter också gift 1602 med Lars Staphansson i Nötebo Nora sn.

 

Barn:

1. Ifvar Olsson f. 1717-09-11 Nora Söråsby, d. 1718-03-19 Nora Söråsby (U)

2. Olof Olofsson, f 1719 Nora Söråsbo (U), mor Anna Ifvarsdotter far Olof Olofsson,

    Olofs hustru Karin Andersdotter dör 1767, 42 år gammal, f. 1725.

3. Britta Olsdotter (VIII 395) f. 1721-01-19 Nora Söråsby (U)

4. Ingeborg Olofsdotter f. 1722-05-03, död i Nora Söråsby (U)

5. Anders Olofsson f. 1727-05-12 Nora Söråsby (U)

6. Anna Olofsdotter f. 1729-11-03 Nora Söråsby, d. 1730-03-15 Nora Söråsby (U)

7. Johan Olofsson f. 1731-04-04 Nora Söråsby, d. 1731 Nora Söråsby.

 

792. JOHAN OLSSON, f. 1702, d. 1753-07-29, kan inte finna honom född i födelseboken. Men i hans dödsruna står följande …

Johan Olofsson i Nohr föddes ibidem 1703 Andersmässotiden af christeliga föräldrar fadern soldaten Olof Jansson modern hustrun Karin Ersdotter (min anm: Karin Matsdotter) bägge för detta af kommandes renatus (döpt) lärt i barndomen vackert läsa mindes och utan book. Förstod (…) enfaldigt sina christendomsstycken utmärkt all sin ungdomstid hemma hos sina föräldrar. År 1729 den 15 Nov. På föräldrarnas välsignelse gifte han sig med änkan hustrun Marita Larsdotter i Lund lefat med henne något öfver 7 åhr väl tillsammans och under samma tid aflat tillsammans 3 barn 1 son och 2 döttrar som öfverlefva. Hans hustru afsomnade 1736 den 7 december. Efter 11 månaders änkestånd gifte han sig med enkan, modern och hustrun Sara Johansdotter från Wästerfärnebo.  Dess enka efverlefande maka Åhr 1737 den 19 november. Lefandes med henne uti rätt äkta kärlek 15 år och 8 månader tillsammans uti detta äktenskapet har Gud välsignat med 1 son som öfverleva vita communia morbus lungsjuk deres han och sedan april månad sedan varit sjuk sängliggandes obut den 29 juli. Ingifit (…) begrafts den 1 augusti.

Aetas (ålder) 50 år och 7 månader. Torpare.

– G 1729-11-15 med nedanstående ana, han gifter sedan om sig 1737-11-19 med Sara Jansdotter från Västerfärnebo.


793. MARGARETA LARSDOTTER, f. 1703-01-06 Folkärna Lund, Döpt: 11 januari 1703 Lund Lars Olssons Margta född den 6 jan. christnades den 11 dito. Faddrar: Olof Persson i Backa, hustrun Margareta i Norea, Lars Ersson i Lund, hustrun Lisabeth Mattsdotter i Backa. (Obs! Modern kommer från Backa). Död 1736-12-09. Begravd: 1736-12-09 Johan Olsson i Lund, Margareta Larsdotter född därsammanstädes åhr 1703 den 6 Jan: Renata: gifte sig Åhr 1724 med Hans Ersson ifrån Igeltierna, med honom lefde tillsammans i 1 år och 10 månader hade med honom 1 son, som lefver enka sedan i 3 åhr och 3 månader 1 dygn, då hon åter kom i äktenskap med Johan Olsson ifrån Nohr. Förståndet 1729 den 15 nov: lefat ihop med honom sedan i 7 åhr och 3 månader, haft 3 barn som lefva 1 son och 2 döttrar… legat i 8 veckor och dog den 7 december, begrovs den 12. Sjukdom extas, Ålder 34 år.

 

AI:4 Folkärna 1732-1736 sidan 115 Lund

Johan Olsson

H. Margareta Larsdotter död 1736

1. Hustruns son Erik född 1726-06-15, från ett tidigare äktenskap med Hans Eriksson i Lund.

d. Kierstin född 1730

d. Anna född 1733

s. Lars född 1736

 

Barn med Margareta Larsdotter

2. Kerstin Johansdotter f. 1730 Folkärna Lund (W)

3. Anna Johansdotter f. 1733 Folkärna Lund (W)

4. Lars Johansson f. 1736 (VIII 396) Folkärna Lund (W)

 

Barn med Sara Jansdotter från Västerfärnebo

5. Johan Johansson f. 1738-12-01 Folkärna Lund gift till sidan 107. Folkärna Nohr

 

794. JOHAN OLOFSSON, f. 1706-04-19 Möklinta Nässelbo, Döpt: 1706-04-22 Möklinta (U)(C:1)

Olof Johanssons i Nässelbo maka H. Anna Samuelsdotter natus, 19 april renatus 22 dito testes. Faddrar: Gustaf Jansson i Nässelbo, och Anders Ersson Canikebo med pastoris hustru och medh fars syster Malin Johansdotter i Nässelbo. Död 1791-01-14  Möklinta Nässelbo. Bonden i Nässelbo. Begravd: 1791-01-23   Möklinta (U) Bonden Jan Olofsson ifrån Nässelbo. Född 1706 i april i Nässelbo. Gifte sig 1726 med pigan Carin Jansdotter ifrån Lund och Folkerna. 2 gången gifte sig med Margareta Olsdotter ifrån Ulfsund ifrån Folkerna sn. Detta ektenskap utan lifsfrukt. 2 söner och 3 döttrar af hvilka bägge sönerna och 1 dotter lefva, dog av ålderdomsbräcklighet, blev 84 år, 8 månader och 14 dagar gammal.

– G 1726-09-04 Johan Olofsson i Nässelbo uti Möklinta förs., med Karin Johansdotter i Västanfors.

 

795. KARIN JOHANSDOTTER, f. 1696-03-29 Folkärna sn, d. 1771-09-01 Möklinta Nässelbo. Då Karin Johansson och Olof Johansson gifter sig 1726 står att han är från Nässelby i Möklinta socken och Karin Johansdotter från Västanfors i Folkärna. Men då Olof Johansson dör står att hustrun är från Folkärna Lund.

   Det vi vet om Karin Johansdotter är att hon är född i Lund, fadern var Johan Andersson, vilken var son till Enkian H. Barbro, Hustrun var Anna och brodern till Johan Andersson var Anders Andersson. Samt står modern Barbro som kommen från Husby sn. detta framgår utav att läsa Hfl. AI:1- AI:2

   Då fadern dör 1734 står det att han är född i Husby-socken i Svino, modern dör 1740 och hon skall vara född i Hedemora. Båda föräldrarnas dödsrunor stämmer överens med varandra. De skall ha gift sig redan 1655, de var då 19 och 18 år gamla, så dottern Karin föds är modern 40 år och fadern 41.

   Går jag tillbaka till Svino finner jag hustrun Barbro enkian i Svino. Eftersom hennes söner i Folkärna Lund är Anders Andersson och Johan Andersson, måste hon ha varit gift med en Anders. Här i Svino Husby sochen finns Lars Andersson om också detta kan vara en son. Hur de ev. är släkt med övriga familjerna i Lund Folkärna sn. är svårare att klura ut. Men så här såg det ut i Svino Husby socken.

 

AI:1 Husby sn 1670-1690, s. 97

Lars Andersson

H. Abluna, dessa båda överstrukna

S. Jöns Larsson

H. Britha

Gustav Mattsson hit

H. Kerstin

H. Enkian Barbro-Karins farmor

 

Barn:

1. Olof Johansson f. 1726-07-08 Folkärna, Västanhede, d.1798 i Möklinta (U) då han föds är föräldrarna inte gifta. Test: Jan Mattsson i Sonbo. Lars Mattsson i Bergshyttan, Anna Jansdotter i Bergshyttan. Här vid Bergshyttan avlider sedan modern.

2. Anna Jansdotter f. 1730-07-22 Möklinta, Nässelbo (U), d.1771-03-14 Möklinta, Västervad (U)

3. Sara Jansdotter f. 1732-04-20 (VIII 397) Möklinta Nässelbo (U)

4. Johan Jansson f. 1734-04-15 Möklinta, Nässelbo (U)

5. Karin Jansdotter f. 1737-06-04 Möklinta, Nässelbo (U) d. 1748-07-22 Möklinta, Nässelbo (U)


808. PÄHR JÖNSSON, f. 1715-10-09 Söderbärke Westerbyn, d. 1742-10-30 Söderbärke Westerby, Pär Jönsson skomakare i Westerby född ibidem 1715, 1734 gifte sig med Anna Nilsdotter i Läsarbo som med 3 barn efterlefver, afled efter en häftig brännsjuka var till och blodsoten, somnade d. 30 okt. begravd den 12 nov. – G 1734-09-22 Per Jönsson i Westerby med Anna Nilsdotter i Läsarbo.


809. ANNA NILSDOTTER, f. 1711-01-23 Söderbärke Läsarbo, döptes 1711-01-25 Nils Larsson i Läsarbo Anna född 23 januari döpt d. 25 dito, d. mellan 1788-12-04 Söderbärke Westerbyn. 1788-12-13 begravdes enkan Anna Nilsdotter i Westerby, född 1711 i Läsarbo, död av ålderdomsbräcklighet 77 år gammal.

 

Barn:

1. Britta Persdotter f. 1735, d. 1750 Westerby Söderbärke

2. Helena Persdotter f. 1737, d. 1740 Westerby Söderbärke

3. Anna Persdotter, f. 1738 Westerby Söderbärke

4. Pär Persson f. 1741, d. 1741 Westerby Söderbärke

5. Anders Persson f. 1742 (VIII 404) Westerby Söderbärke

 

810. JOHAN HINDRICHSSON, f. 1713-01-10 Tolvsboberget Söderbärke, döpt 1713-01-11 Hindrich Persson i Tolvsboberget. Död 1771-11-06 Hötjärn Söderbärke. 54. Johan Hindersson ifrån Hötjärn blef född 1713. Döpt. 1738 gifte han sig med efterlefande enkan Brita Hermansdotter ifrån Tolvsboberget, och under detta äktenskap varit 5 barn, hvaraf 3 lefver. Uti sin christendom har han varit väl underrättad. Med mycken vördnad till sin själstyrka begärdes han nattvarden och lefvat som en rättskapens anstå. Af sammanlunda kroppsplågor har han long tid varit (…), dess lidandes stunder hafver ofta synts vara honom odräglig och för svåra, men med ett utmärkt tålamod (…) (…) över det, och mota på försoningsstranden, som honom befria måtte ifrån allt elände. Sin tro och hopp avbedjande sin förlos-sning, som efter en omåttlig lång tid inföll den 6 november då han lefvadh uti 58 åhr, begrovs den 17 nov.

– G 1638-10-08 Johan Hindersson i Aspmoren med Britta Hermansdotter i Tolvsbo.

 

811. BRITTA HERMANSDOTTER, f. 1714-09-17 Tolvsboberget Söderbärke, döptes 1714-09-19 Herman Staffansson i Tolvsboberget, Britta. Död 1776-05-04 Hötjärn Söderbärke. Begravd 11 maj 1776. Änkan Britta Hermansdotter ifrån Hötjärn. Född 1714 den 17 september vid Tolvsboberget. Gift 1738 den 8 oktober med Jan Hindrichsson i Hötjärn, som dog den 7 november 1771, 5 söner och 3 döttrar af vilka 2 söner och 2 döttrar ännu lefva. Så mycket man vet, lefvat gudfruktigt, dog av slag och blev 61 år.

 

Barn:

1. Erik Johansson, f. 1740 Hötjärn Söderbärke

2. Anders Johansson, f. 1742-08-14, Johan Hinderssons barn i Hötjärn död av koppor 1745.

3. Lisbeth Johansdotter, f. 1745-04-30 Hötjärn Söderbärke (VIII 405)

4. Lars Johansson, f. 1747-04-30, d. 1747-05-31 Hötjärn Söderbärke

5. Anna Johansdotter, f. 1750 Hötjärn SöderbärkeHötjärn Söderbärkern

6. Peter Johansson f. 1755 Hötjärn Söderbärke

 

812. ERIC OLOFSSON, f. 1694 Sifferbo Gagnef, d. 1746-06-18 Sifferbo Gagnäf. Bonden. Erik Olsson ifrån Sifferbo född år 1694 af ärliga och christliga föräldrar. Fadren Olof Mattsson och modern H. Kierstin Ersdotter dersammanstädes. Döpt . Lärt väl sund och försvarligen sin Christendom styrka. War sina föräldrar til all willig tjenst benägenhet intil d: 14 april 1718, då han inträdde äktenskap med efterlemnade hustrun Karin Danielsdotter, med hvilken han sam-endom styrka. War sina föräldrsmanlefvat i 28 åhr, och ägt 2:ne söner, som än lefva. I sitt öfriga leferne har han vunnit det allmänna loford både af grannar och alla hända at han warit en upriktig god, ärlig, tystlåten och gudfruktig man, som alltid budit til at styra så väl egna som andras (…) hatter til godo. Sjukdomen angående, så blef han tisdag 8 dagar sedan hårdt ansatt af stark stygn whad vilka han ej länge uthätdade än til tidig onsdag morgon, då han sahlig afled, efter 51 ½ åhrs vandel. – G 1718-04-14 Erik Olofsson i Sifferboda med Karin Danielsdotter i Sifferbo.

 

813. KARIN DANIELSDOTTER, f. 1696-12-24 Sifferbo Gagnäf, d. 1776-03-31 Sifferbo Gagnäf. 2 juni. Erik Olsons enka H. Karin Danielsdotter i Sifferbo, född i Sifferbo den 24 dec. 1696 (4 står det, men är man 80 år blir födelseåret 1696, vilket det skall vara), gifter sig 1718 med sin afledne man Erik Olofsson i Sifferbo, 2 söner. Uppförande, kristerligt.

 

Barn:

1. Olof Ersson f. 1718 Sifferbo Gagnäf

2. Erik Eriksson f. 1729 (VIII 406) Sifferbo Gagnäf

 

814. LARS OLOFSSON, d. 1755-05-11 Lars Olofsson från Motvallen Stora Tuna, gift, begravning i Prästgården, Christerlig, ålder 70 år. Dödsorsak: Trånsjuka. – G med …

 

815. KERSTIN ERSDOTTER, f. 1687, d. 1764-01-15. Hustrun änkan Kierstin Ersdotter ifrån Motvallen, dog av bröstsjuka, blev 78 år. Finner paret under Amsbergs kapellförsamling.

 

AI:1 Amsbergs kapellförsamling 1727-1741, s. 8 1727-1731

Lars Olsson

Hustru Kerstin Ersdotter

Son Pär

Son Mats

Dot. Kerstin

Dot. Britta

Son Erik

Dot. Anna

H. Britta Ersdotter

 

Barn:

1. Pär Larsson f. Motvallen Stora Tuna

2. Mats Larsson f. Motvallen Stora Tuna

3. Kerstin Larsdotter f. Motvallen stora Tuna

4. Britta Larsdotter f. Motvallen Stora Tuna

5. Erik Larsson f. Motvallen Stora Tuna

6. Anna Larsdotter (VIII 407) 1729-06-29 Motvallen Stora Tuna. Se under Amsbergs kapellförsamling.

 

826. JOHAN JOHANSSON f. 1696-11-09 Andersbenning Norberg, d. 1724 Andersbenning Norberg. Gift 1714-06-20 Stod drängen Johan Johansson från Andersbenning brudgum med pigan Carin Christiernsdotter från Kylsbo morgongåfva 60 fr kopp med häst och sadel. 1615 gifter sig Johan Johansson från Halvardsbenning med Maria Christiernsdotter samtidigt gifter sig brodern Per Johansson med Karin Andersdotter från Bogärdet.

– Dödbok saknas för tiden i Norberg. Men enligt hustruns test: se nedan…

 

827. KARIN CHRISTIERNSDOTTER, f. 1685 den 10 juni döptes Christiern hammarsmedsdräng barn i Kylsbo Karin. Wittnen: Ingolf Eriksson i Pärsbo och hans hustru Cherstin(Christina), d. 1749-03-17 begrovs Hans Jonssons änka i Andersbenning hustru Karin Christiernsdotter. Född 1685 den 10 juni. Patre Christiern Hansson i Kylsbo matre Elisabeth Andersdotter (Det var hennes mormor, modern var Elisabeth Jönsdotter, så heter modern då föräldrarna gifter sig.) Gifte sig första gången Johan Johansson i Halfvardsbenning (Fel igen, denne Johan gifter sig med Maria Christiernsdotter, systern, och de bosätter sig i Kylsbo. Johan Johansson från Andersbenning gm vår Karin) med vilken hon levat i 10 år. De hade sex barn, 2 söner och 4 döttrar, varav 3 döttrar lefva. Änka 1625 till 1627 då hon blev gift med Hans Johnsson left med honom i 10 år i äktenskap med honom ägt 3 barn, hvarav en dotter lefver. Åter änka 1637. Änka till sin död.

– Alla sex barn födda mellan 1715-1723 står båda föräldrarna Johan Johansson och Karin Christierns-dotter antecknade vid födelserna.

   Johan Johansson och Hans Jonsson var troligen bröder. Brödernas far var Johan Persson d. 1624 modern var Karin Ersdotter. I hustru Karins Christiernsdotters test står att hennes förste man dör 1625 för detta år saknas dödbok i Norberg.

   Hans Johansson och Karin Christiernsdotter bör då finnas med i vigsel från1627 fram till i alla fall 1631 då deras gemensamma barn dottern Chatarina föds, men här kan jag inte finna dem.

 

Andersbenning

I mantalslängden 1623 står det Johan Persson ”försörjd av Johan Johansson”

I mantalslängden 1624 står Johan Persson och Johan Johansson sonhustrun

I mantalslängd 1725 Andersbenning och en klammer om nedanstående

Johan Persson död

Jon Jonssons änka

I mantalslängd för 1726

Johan Johanssons enka gift med Hans Jonsson, men som sagts här finner jag dem inte i vigselboken.

 

Barn:

1. Sara Johansdotter f. 1715-07-30 båda föräldrarnas namn antecknade. Johan och Karin Christ.d.

    Faddrar: Bokhållaren Anders (…) Peter Strandberg, Erich Ersson ibidem. Samt hustrun Kerstin

    Eriksdotter. Pigan Maria Christiernsdotter i Kyhlsbo (Karins syster).

2. Petter Johansson f. 1717-02-09, döpt den 10 januari. Jan Janssons barn i Andersbenning med hustrun 

    Karin Christiernsdotter. Faddrar: Löjtnanten i Andersbenning H.(…) Lundborg kittelsmidaren i

     Bjurfors, Palm Palmsson och hustru Catharina Olsdotter, Jungfru Anna Greta Heske.

3. Elisabeth Johansdotters (VIII 413) f. 1718-11-19 Andersbenning, far Johan mor Karin.

4. Karin Johansdotter f. 1718-11-19 Andersbenning, far Johan mor Karin.

5. Maria Johansdotter f. 1720 Johan Johanssons barn med hustrun Karin Christiernsdotter föddes den 18

    och Christnades den 21 ibidem. Vittnen: Frans Hysing och hustru Anna Knutsdotter Hustru Franzelia i

    (…) och hustru Britta Matsdotter i Andersbenning.

6. Karin f. 1723-02-06, döptes den 10 februari i Andersbenning båda föräldrarna antecknade,

    Johan Johansson och Karin Christiernsdotter. – Men här blev det 5 döttrar och en son.

7. Ett av tre barn födda av Hans Jonsson, dottern Chatarina föds 1731-04-24 och då står att föräldrarna är Hans Johnsson och Karin Christiernsdotter.

 

828. OLOF ERSSON, f. 1684-10-21 Brunna Hedemora, d. 1750-12-21 Klementshyttan Hedemora. Bonden. Olof Ersson i Klemetshyttan (mycket latin se kop.) en son och 2 döttrar, var gift med Margareta Larsdotter. – G 1710-02-06 vigdes Olof Ersson med Margareta Larsdotter.

 

829. MARGARETA LARSDOTTER, d. 1738-12-08 Hedemora. Olof Erssons hustru Margareta

Larsdotter i Klämshyttan död den 8 december, begravd den 4 advent söndag 1738.

 

Barn:

1. Sara Olsdotter f. 1711-07-26 Klemshyttan i Hedemora

2. Britta Olsdotter f. Klemshyttan i Hedemora

3. Margareta Olsdotter f. Klemshyttan i Hedemora

4. Erik Olofsson f. 1721-12-17 (IX 414) Klemshyttan i Hedemora

 

AI:5 Hedemora 1737-1753, s. 216 Klämshyttan

Olof Ersson

Hustru Margareta Larsdotter, död 1738

Son Erik f. 1721

Dottern Sara Olofsdotter f. 1711 07-26, gift

Dottern Britta, överstruket

Dottern Margareta, gift till (…)

 

830. OLOF LARSSON, f. 1690-02-01 Giäsjö Norberg. Grufarbetare. Han var först gift med Gift 1709 med pigan Catharina Larsdotter i Giässe.

Drängen 24 aug. 1709 Olof Larsson i Giäsjö gm pigan Catharina Larsdotter ibidem.

Deras son Lars Olofsson föds 1710… Drängen Olof Larssons barn i Giäsjö med hustrun Catharina Larsdotter född den 5 december.

Hustrun dör strax efter 1710-11 för … och här får man anta att även sonen Lars dör.

1711 gifter Olof Larsson i Giäsjö om sig med Karin Ersdotter från Öster Djupkärra. Men även hon dör redan 1712. Hennes föräldrar var Erik Olofsson och Maria Holstensdotter från Österdjupkärra. Här hos föräldrarna står det efter henne, bortgift och död 1712.

Enligt H. Anna Ersdotter, står i hennes test att hon gifter sig 1713 med Olof Larsson från Giäsjö. Hennes föräldra uppges vara Erik Andersson och Anna Bengtsdotter. Men vigseln 1713 kan jag inte finna i vigselboken för Norberg.

 

831. ANNIKA(ANNA) ERSDOTTER, f. 1686-11-29 i Östanmossa, d. 1773 Olof Larssons änka. Ett obs! Annas mor Anna Bengtsdotter blir änka redan 1687, då dör hennes man, Annas far, Erik Andersson i Östanmossa. 1694 d. 14 sept. gifter modern H. Anna Bengtsdotter i Östanmossa om sig med Per Olsson från Kylsbo. De finns sedan i Östanmossa fram till 1730.

 

Barn:

1. Sonen Lars Olofsson föds 1714 och en av faddrarna var pigan Margareta Persdotter (halvsyster) i Östanmossa. Ett annat vittne var Klockaren Franzelius efterlevande hustru. Dessa Anders Franzelius och hans hustru finns även de i Östanmossa i AI:2 1705-1728 Norberg, s. 143.

2. Anna Olsdotter, f. 1715-10-24 (VIII 415) Norberg Giäsjö. 1715-10-28 Ol: Lars barn i Gässjö med Hustru Anna Ersdotter föddes d. 24 och christnades d. 28 oktober. Faddrar: Pähr Olofsson (Annas styvfar) i Östanmossa, Anders Ersson i Kylsbo. Klockaren Frantzelius Hustru Kerstin Andersdotter och Anders Larssons dotter i Giässjö Britta Andersdotter.  Död 1768-06-08. Den 12 begrovs grufarbetaren Eric Olsons hustru Anna Olsdotter fr Kallmorberget. Nata gäfis 1715 in oktober. Patre Olof Larsson ifrån Gäsiö, matre Anna Ersdotter. Renata. Litterata nupta 1749 med sin nu efterlemnade man haft med honom 4 barn 2 söner och 2 döttrar, af hvilka 1 son och 2 döttrar lefer. Mortus den 8 juni kl Xi om aftonen. Morbus moder passion. Vita probe transacta atas 52 åhr och 7 månader.

3. Erik Olofsson föddes 1722 den 15 februari, far Olof Larsson I Giäsjö, mor Anna Ersdotter.

 

Vad vet vi då om Östanmossa? Att Anders Holstenssons dotter Elisabeth Andersdotter, vigd 1644 med herr Anders Andre skall ha haft ärvd jord i Östanmossa, vilken del hennes man säljer. De enda som finns i Östanmossa 1628 är Per Jonsson och hans H. Marit. Dessa bör på något sätt ha anknytning till Kallmora. Om Elisabeth Andersdotter hade ärvd jord i Östanmossa borde väl även hennes syskon ha det. Eller om hon ärvde den delen och syskonen fick delar i Kallmora.

   1632 enligt boskapslängden och Östanmossa, finner jag inget men 1642-45 mntl. för Norberg och Östanmossa finns där endast Olof B, H. Mntl. 1655 finns Erik i Östanmossa. Mntl. 1660 Olof Larsson och mntl. 1665 finns Swen i Östanmossa. Här finns alltså inget klart samband med våra anor, eller hur de hamnar där.

 

*** X ***

 

1536. JÖNS LARSSON, f. 1647 Österfärnebo Fors, d. Hederlige bonden i Fors 1724-09-27, 77 år och 8 månader, bonde i Österfärnebo Fors.

– G med …

 

1537. ANNA OLOFSDOTTER, f. 1657 Östweda Hedesunda socken, d. 1726-05-15 Anna Olofs dotter, Salig Jöns Larssons enka i Fors. Lefvat kristet Gudfruktigt 69 år.

 

Barn:

1. Erik Jönsson, (IX 768)  Österfärnebo Fors f. 1679, gift 1704-10-23 med Karin Olofsdotter

2. Kerstin Jönsdotter, Österfärnebo Fors, gift 1704-10-23 med Erik Persson i Stratte

3. Hindrich Jönsson, f. 1680, d. 1722 d. 29 sept Österfärnebo Fors, gift med Britta Larsdotter i Österänge.

4. Lars Jönsson f. 1695 i februari Österfärnebo Fors

5. Olle Jönsson, Österfärnebo Fors, gift med Kerstin

6. 1697 10 augusti får Jöns Larsson ett dödfött barn. Två dagar tidigare dog barnets farfar 87 år gammal.

7. Britta Jönsdotter f. 1698 Österfärnebo Fors

8. Karin Jönsdotter f. 1701 Österfärnebo Fors - nu då yngsta barnet föds är modern Anna Olofsdotter 44 år gammal, hennes äldsta barn gifter sig 1704.

 

1538. OLOF JÖNSSON, torpare, d. 1719-11-12, han blev avrättad, begravd på galgbacken i nov 1719 i Gävle. Gävle slottsfängelse.

G med … nedanstående ana, han gifter om sig 1707-05-05 med Britta Andersdotter f. Österbo Österfärnebo sn.

 

AI:1 Österfärnebo 1692-1721, s. 65 Saltspan

Olof Jönsson

H. Kerstin – drunknar 1705

Mod. H. Karin – troligtvis Olofs mor

Matts Jönsson, läser i bok

S. Erik

S. Lars

D. Karin Olofsdotter

H. Britta – Detta är faderns andra hustru Britta Andersdotter

D. Britta

D. Kerstin

Pig. Kerstin

Dr. Bengt

 

– Hustrun Kerstin Andersdotter, drunknar 1705, Olof gifter om sig 1707-05-05 med Britta Andersdotter

AI:1 Österfärnebo 1692-1721, s. 128 Saltspan

Olof Jonsson                                                                      Kyrkio tjuv” död 1719-11-12

H. Britta Andersdotter                                                          på fängelset i Gävle Slott 1719-11-12

D. Anna f 4 ½ år                                                                  Torpare i Saltspan.

Dräng Pär Olofsson

Pig. Karin Persdotter

Pig. Britta Mattsdotter

D. Britta Olofsdotter

 

 

Hfl. på sidan 65 visar att modern troligen var Karin och fadern var Jöns.

Äldsta dottern får namnet Karin efter farmor.

 

– 1700 enligt mntl står Olof Jonsson för mantalet fram till år 1715. 1700 finns bonde, hustru, dotter och måg, Olof Jonsson gifte om sig 1707, han finns kvar i mntl. fram till år 1715, Olof Jönsson B, H, 1 dräng, 1 piga.

   1716- 1719 står Carl Persson Bonde och hustru för mntl. i Saltspan. Men från år 1720 står svärsonen, Erik Jönsson (768) mntl. för Saltspan, bonde och hustru. År 1724 Erik Jönsson, bonde, hustru och son.

På samma sida i husförhörsboken står nu. Detta fram till 1724 Erik föds först år 1725.

Erik Jönsson

H. Karin Olofsdotter

S. Lars

D. Britta 6 år

Pigan Kerstin

Son Olle 10 år

 

1539. KIERSTIN ANDERSDOTTER, d. 1705-10-26 Skall enligt uppgift ha drunknat i Bysjön, det står dock inte i dödboken, inte heller står det hur gammal hon blev.

 

Barn:

1. Karin Olofsdotter, (IX 769) f. 1687 Österfärnebo Saltspan, d. 1775-01-15 Österfärnebo Saltspan

2. Britta Olofsdotter, f. 1689-02-17 Österfärnebo Saltspan

3. Kerstin Olofsdotter, f. 1691-03-01 Österfärnebo Saltspan. Barn tillsammans med hustrun Britta Andersdotter

4. Annika Olsdotter, f. 1708-10-18 Österfärnebo Saltspan

5. Britta Olofsdotter, f. Österfärnebo Saltspan

6. Olof Olofsson, f. Österfärnebo Saltspan

 

1540. PÄR PÄRSSON, Årsunda, d. 1736-04-18 Årsunda Lund. Måg i Lund. G kring 1690 med …

 

1541. MARGARETA LARSDOTTER, f. 1666 Årsunda Lund,

AI:3 Årsunda 1747-1764, s. 132

H. Margareta Larsdotter, f. 1666 fader Lars Olofsson moder Ingrid Andersdotter

d. 1757-09-04 Afliden Bonden Per Perssons efterlefverska Enkan Hustrun Margareta Larsdotter 91 år gammal, död af ålderdoms bräckligheter, efter en stilla och gudfruktig wandel och begrafven d. 4 sept på Östra sidan om kyrkan.

 

Barn:

1. L. Persson, Lundberg, f 1690

    AI:3 Årsunda 1747-1764

   s. 136 nr 407 Corp. L. Lundberg f. 1690, far Per Persson i Lund, H. Margareta Larsdotter gm 408 år 1720.

   s. 136 nr 408 Britta Jansdotter f. 1691, far B. Jonas Persson i Sörby, H. Britta Andersdotter gm 407 år 1720, död 1757.

2. Per Persson, f. 1693 Årsunda Lund, gift med Margareta Larsdotter  

   s. 131 nr 391 B. Per Persson, f. 1693 nov, Far Per Persson i Lund, H. Margareta Larsdotter, d. 1764.

   s. 131 nr 392 H. Margareta Larsdotter, 1707, far Lars Andersson, H. Margareta Nilsdotter gift 1724, död år 1764.

3. Ingrid Persdotter f. 1697 Årsunda Lund

   s. 141 nr 421 Ingegärd Persdotter, f 1697, B. Per Persson i Lund, H. Margareta Larsdotter.

4. Olof Pärsson f. 1701 Årsunda Lund (IX 770)

5. Anna Persdotter f. 1705 Årsunda Lund

6-7. Britta och Margareta f. 1708 Årsunda Lund

 

Mntl. 1694, 1695, 1696, Årsunda Lund.

Här finns Lars Olofsson B, H, 1 måg och 1 dotter, samt 1 piga

– Dottern är Margareta Larsdotter och mågen är Per Persson

Mntl. 1697 nu finns inte Lars Olofsson kvar, istället finns från och med nästa år Pär Pärsson B, H, 1 piga och en inhyses (troligtvis modern Ingrid Andersdotter, död kring sekelskiftet).

 

1542. ERIK PERSSON f. 1673 Skammora Österfärnebo. d 1764-11-21, begravd den 28, Eric Persson, hederlig bonde i Skammora, död d. 21 Nov af ålderdomsbräcklighet i en salig stund, sedan han i sinom tid hade tjänt Guds vilja, fört en ärbar stilla och gudelig wandel i 91 1/2 år. Österfärnebo Skammora. Bonden i Skammora. G med …

 

1543. KIERSTIN ERSDOTTER f. 1677, d. 1764-02-24 Österfärnebo Skammora, begravd 1764-02-26 Cherstin Ersdotter gift med Eric Persson. Hust. i Skammora död den 24 febr. af ålderdomsbräcklighet 87 år gammal.

 

Paret flyttar hem till Skammora kring 1609. Brodern Nils har då eget hemman. Yngre brodern Lasse är född 1690. Antar att de första barnen föddes där modern kommer ifrån.

 

Barn:

1. Margareta Eriksdotter f. 1703-10-29 Skammora Österfärnebo (IX 771)

2. Sara Eriksdotter f. 1708 Skammora Österfärnebo

3. Kierstin Eriksdotter f. 1711 Skammora Österfärnebo

4. Karin Eriksdotter f. 1713 Skammora

5.Anna Eriksdotter f. 1718 Skammora Österfärnebo, denna syster har jag funnit i födelseboken men ej de övriga syskonen.

 

AI:2 Österfärnebo 1721 - 1736, s. 190 Skammora

Erik Pärsson, f 1773, d 1764-11-21

H. Kerstin Ersdotter

Måg Olof Pärsson 1701 Årsunda, gift 1724-10-11  han kommer från Årsunda Lund

                                                                                       Far Per Persson i Lund Årsunda

                                                                                       Mor Margareta Larsdotter

H. Margareta Ersdotter, f 1703-10-29 – finner henne inte i födeleboken i Fernebo socken       

D. Sara, f 1708 – svägerska, finner henne inte i födeleboken i Fernebo socken

D. Kerstin, f 1711 – svägerska hon återfinns i födelseboken född 1610-05-15

D. Karin, 1713 – svägerska, finner henne inte i födeleboken                                                  

                                             Här emellan finns Malin född 1616-10-27

D. Anna, f 1718 – svägerska stämmer hon är född 1718-03-16

Dr. Nils Olsson

 

1544. JÖNS PERSSON f. Hedesunda Kågbo, d. 1721-05-31 Hedesunda Kågbo, husfolk. – G med …

Jöns Persson vars far var Per Jönsson. (Ej att förväxla med den Jon Persson som är salig 1680. Denne Jon Persson i Kågbo var enl. test 1673 d. 20 febr. arvinge till sin farbror Lars Andersson, fadern var salige Per Andersson. Denne Joen Persson som sen själv är salig 1680.)

 

1545. SIGRID PERSDOTTER, f. 1661, d. 1740-03-16 H. Sigri Pehrsdotter i Kågbo, 79 år gammal.

 

Barn:

1. Erik Jönsson f. 1696-01-21 Kågbo Hedesunda sn.

2. Per Jönsson f. Kågbo Hedesunda sn.

3. Jon Jönsson f. 1700-06-09 Kågbo Hedesunda sn., gift 1712 med pigan Cicilia Jonsdotter från Harf?

4. Jöns Jönsson f. Kågbo Hedesunda sn.

5. Olof Jönsson f. 1704-02-03 (IX 772) Hedesunda Kågbo, flyttar till Lågbo där hans bror Jon Jönsson bor. Den ende Olof som föds vid denna tid i Kågbo är Olof Jönsson Döptes Jöns Perssons och hustru Sigrid Persdotters i Kågbos son Olof. Wittnen: Per Olofsson i (…) Nordansjö (H. Sigrid Persdotter kommer från Nordansjö) Per Andersson (Jöns Perssons syssling) i Kågbo, H. Anna Persdotter på Hyttan, Britta Andersdotter (Jöns Perssons syssling) i Kågbo.

 

1546. PEHR PEHRSSON f. 1670 Rångsta Hedesunda sn., d. 1750-09-30 Rångsta Hedesunda sn. Begravdes kyrkovärden Pehr Pehrsson i Rångsta, dog av ålderdomsbräcklighet 80 år gammal. 

– G 1693-10-27 Hedesunda sn. med …

 

1547. ANNA JONSDOTTER, f. 1671 Berg Hedesunda sn. d. 1754-11-24 begravd 1754-12-01 Kyrkovärden Per Perssons hustru Anna Jonsdotter ifrån Rångsta, 83 år gammal, ålderdomsbräcklighet.

Barn:

1. Kierstin Persdotter, f 1695-03-29 Rångsta Hedesunda sn.

2. Per Perssons barn död i Rångsta 1699

3. Cecilia Persdotter, f. Rångsta Hedesunda sn. gift med mågen Olof Suensson

4. Lisbeth Persdotter, f kring 1702 (IX 773)

 

– Fadder i Rångsta 1701. Finner inte dottern Lisbeth Persdotter i Hedesunda kring 1702-4. I Hennes och hennes mans vigselattest står det att Lisbeth Persdotter kommer från Rångsta. Källa: C:2A Hedesunda 1728-1761.

   Hustru Cecilia Persdotter från Rångsta står fadder åt sin syster Lisbeth Persdotter, då systerdottern Per Olofsson föds 29 april 1733 i Rångsta.

   På dessa grunder antar jag att Per Persson och Anna Jonsdotter också är Lisbeth Persdotters föräldrar.

   Kan inte finna Lisbeth Persdotters dödsruna. Den Lisbeth Persdotter som dör 1745 i Öhlbo måste vara Olof Larsson Abborres i Öhlbo, se vidare sonen Per Olofsson Lustig.

 

1740-1742 Abborre Olof Jonsson (772)

Antagen som soldat här den 25/6 1740. Död på Östersjön den 22/8 1742.

Deltog i fälttåget i Finland 1740-1742.

Gift den 28/12 1729 med pigan Lisbeth Pehrsdotter i Ölbo (skall vara Rångsta) Hedesunda.

Bosatta i Österbyggebo, Hedesunda

Källa: Soldater i Hedesunda. Vid vigseln, vilket datum stämmer med ovan, står det att Lisbeth kommer från Rångsta inte Öhlbo. Här måste den som har dokumenterat i boken skrivit in fel.

 

1548. LARS PERSSON f. 1677 Hedesunda Haget. d 1753-01-03 Hedesunda Haget. Bonden.  Lars var tidigare gift 1702 med Karin Olofsdotter i Österbaggebo, hon d. 1707 den 22 december. G 1708 med …

 

1549. KERSTIN PERSDOTTER, f. 1690-06-28 Hedesunda Wall, d. 1753-01-10 Hedesunda Haget.

   – Med bara 7 dagars mellanrum dör makarna, han av ålderdomsbräcklighet 76 år gammal, hon av häftig feber 64 år gammal.

 

Barn:

1. Britta Larsdotter, f. 1708 Hedesunda Haget

2. Erik Larsson, f. 1709 Hedesunda Haget

3. Jonas Larsson, f. 1715 (IX 774) Hedesunda Haget

4. Karin Larsdotter, f. 1717 Hedesunda Haget

5. Olle Larsson, f. 1720 Hedesunda Haget

6. Kerstin Larsdotter f. 1725 Hedesunda Haget

7. Lars Larsson, f. 1728 28 sept. Hedesunda Haget. Denna son tar sedan över i Haget nr 1, han är gift med H. Britta Jönsdotter.

1717, 1719 och 1724 dör tre av Lars Perssons barn i Haget.

 

1550. JON JÖNSSON STAKE, f. 1694-01-10 trol. Hedesunda d. 1642-09-24 Flösta nr 1 i Hedesunda. 

   – I hfl. kan man se att sista not. för Soldat Stake är 17 okt. 1740. 1694 soldat nr 32 vid Hälsinge regemente åren 1715 - 1742. Hans efterträdare blir 1742 soldaten. Nils Westling.

   – G 1717-01-27 här vid vigseln står det soldat Jon Jönsson Stake med …

 

1551. KERSTIN ERSDOTTER, f. 1691-11-28 Hedesunda Flösta, den 29 nov döptes Erik Olsson och H. Kerstins i Flöstas dotter Kerstin, d. 1756 enligt hfl. A:6. Här i hfl står att hon har nr 99, 67 år. Då maken soldaten Jon dör 1642, gifter modern Kerstin Ersdotter om sig d. 12 maj 1745 med kyrkväktaren, bosatt i Flösta. Änkling från Ålbo. Kerstin Ersdotter dör 1758-05-07.

 

Barn: Under utredning

1. Jöns Jonsson f. 1718 d. 16 december föds Jon Stakes och H. Kerstin Olofsdotters son Jöns Wittnen: Anders Andersson i Flösta, …, H, Ingeborg Persdotter i Flösta, H. Annika Jönsdotter …

2. Kerstin Jonsdotter, f. 1719 (IX 775) Hedesunda. Kan inte finna henne född från 1716 - 1722, hon finns dock antecknad i husförhörsboken, vid flera tillfällen, då som född i Hedesunda.

3. Erik Jonsson f. 1722-09-17, föddes soldaten Jon Stakes och H. Kerstin Eriksdotters son Erik i Flösta Wittnen:  H. Karin Olofsdotter i Flösta mfl.

4. Jonas Jonsson, f. 1724 d. 1 december föds Sold. Jon Stakes och H. Kerstin Ersdotters son Jonas i Flösta. Död 1725 d. 16 jan.

5. Jöns Jonsson, f. 1730-04-22 Hedesunda Flösta faddrar: Nils Larsson i Flösta Dr Jöns Andersson i Wöla, H. Maria Simonsdotter i Oppåker, H. Anna Larsdotter i Flösta.

6. Soldat Stakes dödfödda barn, f. 1731-12-05

 

1552. ANDERS PERSSON d. 1712-05-18 Årsunda Nordanåker, han finns med i mntl. fram till 1711. Bonden. Hustrun gifter sedan om sig med Lars Olofsson.

   – G 1698-06-05 antagligen då han pengar givit vilket man gjorde vid födsel, giftermål, tillfrisknande och då man dör. Denna uppgift från LIa:2 Kyrkohandlingar i Årsundan med …


1553. KJERSTIN (KARIN) JOHANSDOTTER f. 1676 Årsunda Lund. . 1761-01-05 Årsunda Nordanåker. Bondedotter. – Hon gifter senare om sig med nämndemannen Lars Olofsson kring 1711 och har i boet med sig Johan, Per och Anna. Vid Karins död står det: Ålderdomsbräcklighet samt håll och sting. Sedan hon tvenne gånger varit gift, och fått af barn, barnbarn och barnbarnsbarn 45 själar af sitt lif komne, som till större delen lefva. Blef begrafen vid sydöstra hörnet af kyrkiogårdsmuren.

   Karin var bara 35 år då hon gifter sig andra gången, så visst kan här finnas fler barn födda, med tanke på alla 45 själar.

 

Barnen från första äktenskap:

1. Johan Andersson f. 1700-01-05 Årsunda Nordanåker d. 1761-02-01. Gift med Cherstin Larsdotter f.

    1700 i Kilen, d. 1755-04-01 Årsunda Nordanåker. De övertar gården.

2. Per Andersson f. 1706 (IX 776) Årsunda Nordanåker

   AI:3 Årsunda 1747 - 1764, s. 64 Nordanåker

   s. 43 nr 128 B. Per Andersson, f. 1706 (776), B. Anders Persson i Nordanåker (1552), H. Karin Jansdotter (1553).

   s. 43 nr 129 H. Kerstin Olsdotter f. 1712 (777), B. Olof Olofsson (1554) i Wida, H. Britta Andersdotter (1555).

3. Anna Andersson f. Årsunda Nordanåker

 

1554. OLOF OLSSON, f. 1683 Sörby Årsunda sn, d. 1768-03-13 Wida Årsunda sn, bonden, begravd den 25 mars, ålderdomsbräcklighet 84 år, 6 månader gammal. – G 1710 med …

 

1555. BRITTA ANDERSDOTTER, f. 1687 Årsunda Österbo, d. 1770-04-23 Wida Årsunda. Begravdes den 6 maj, E. H. Brita Andersdotter uti gamla Olof Olofsson i Wida, slag och ålderdomsbräcklighet, 85 år gammal.

 

Barn:

1. Kjerstin Olofsdotter, f. 1712-07-05 (IX 777) Wida i Årsunda sn

2. Britta Olofsdotter, f. Wida i Årsunda sn

3. Annika Olofsdotter, f. Wida i Årsunda sn

 

1556. PER(PEDER) IVARSSON, f. 1683 Årsunda Sörby, d. 1756-11-03 Årsunda Sörby. Bonde och nämndeman. Begravd den 14 november, B. Per Ifvarsson …, död af bröstsjuka, 73 år, 5 månader. – G 1710 med …

 

1557. CHERSTIN ANDERSDOTTER, f. 1685 Årsunda Fänja. d 1767-08-06 Årsunda Sörby. Begrafs 9 augusti, Aflidne Per Ifvarssons änka …, ålderdomsbräcklighet, 82 år gammal.

 

Barn:

1. Annika Pehrsdotter, f. 1711-05-15 Årsunda Sörby, gift med Lars Larsson, f. 1707-10-03 från Årsunda Lingbo. Lars är syster med Annika Larsdotter (IX 779), se nästa familj.

   – Två syskon från Lingbo som gifter sig med två syskon från Sörbo.

2. Ivar Persson, f. 1714-02-03 Årsunda Sörby (IX 778)


1558. LARS LARSSON, d. mellan 1731-1733. Årsunda Lingbo. Bonden i Årsunda Lingbo. – G med …

 

1559. MARGARETA LARSDOTTER, f. 1675 Årsunda, d. 1740-07-02 Årsunda Lingbo.

 

Barn:

1. Margareta Larsdotter, f. 1700-11 Årsunda Lingbo

    AI:3 Årsunda 1747-1764

s. 55 nr 165 H. Margareta Larsdotter, f. 1700-11, far Lars Larsson i Lingbo, mor H. Margareta Larsdotter

2. Kerstin Larsdotter, f. 1704-12- 04 Årsunda Lingbo

3. Lars Larsson, f. 1707-10-03 Årsunda Lingbo. 1735 blev Lars Larssons och Anna Persdotters son, Lars i Lingbo död och 10 begravd 13 dygn gammal. Annika (Anna) är syster till Ivar Persson (IX 778) Årsunda Sörbo. – Två syskon från Lingbo som gifter sig med två syskon från Sörbo.

4. Anna Larsdotter, f. 1712-08-23, Årsunda Lingbo (IX 779)

 

1560. LARS ANDERSSON, f. 1672 Årsunda Wida 4, d. 1739-07-25 Årsunda Wida 4. Bonden. – G med

 

1561. ELISABETH PEHRSDOTTER, d. begravs Pär Larssons moder i Wida 1743-12-18 Årsunda Wida

 

Barn:

1. Anders Larsson, f. 1705-11 Årsunda Wida

2. Peder Larsson, f. 1708-06-15, – denne son måste ha avlidit före 1713.

3. Lars Larsson, f. 1711-05-23 Årsunda Wida

4. Pehr Larsson, f. 1713(IX 780) Årsunda Wida

 

1562. LARS ANDERSSON, f. 1660 Årsunda Kilen, d. 1741 på våren Årsunda Kilen. Bonden. G med …

 

1563. MARGARETA NILSDOTTER, f. 1768 Årsunda Sörbo, d. 1757-10-28 I Wida hos dottern och mågen. Blev begravd Den 6 november. Aflidne Bond. Lars Anderssons i Kilen efterlemnade Enkia Hustru Margareta Nilsdotter som efter att i 79 år christerligen förd vandel afgick med döden igenom håll och sting och blev begraven på Östra sidan om kyrkian. Ålder 79 år.

 

Barn:

1. Per Larsson Årsunda Kilen

2. Anna Larsdotter Årsunda Kilen

3. Kerstin Larsdotter gm Johan Andersson, f. 1700-01-05 Årsunda Nordanåker, d. 1761-02-01.

4. Margareta Larsdotter, f. 1705-01-12 Årsunda Kilen

5. Britta Larsdotter, f. 1711-06-28 (IX 781) Årsunda Kilen

 

1564. GRUD ANDERS PERSSON, f. 1695 Årsunda Lund (X), d. 1752-09-29 Årsunda Lund. Begravd:

1752-10-04 Anders Pärsson, …, 56 år, 10 månader, 1 vecka, död af slag och (…). Bonden.

 – G med …

 

1565. ANNA OLOFSDOTTER, f. 1696 Årsunda Lund, d. 1758-05-30 Årsunda Lund, Anders Perssons Enka, efter en stilla vandel, död d. 30 maj …, den 4 juni, begravd vid norresta hörnet av kyrkan, död av slag och flera krämpor, 62 år och 9 månader gammal.

 

Barn:

1. Per Andersson, f 1719 Årsunda Lund (IX 782)

2. Olof Andersson, f Årsunda Lund

3. Anders Andersson, f Årsunda Lund

4. Anna Andersdotter, f Årsunda Lund

5. Marit Andersdotter, f Årsunda Lund

6. Kerstin Andersdotter, f 1733 Årsunda Lund

 

1566. OLOF LARSSON, f. 1695 Ovansjö Högbo, d. 1761-08-16 begravd Den 21 september, Högbo, gamla bonden Olof Larsson i Ovansjö Högbo. – G 1720-12-28 med …

 

1567. BRITTA ANDERSDOTTER, f. 1698-11-16 Walbo Häcklinge, d. 20 november döptes Anders Päderssons i Häcklinges dotter Britta, d. 1756 Gamla bonden Olof Larssons hustru, Britta Andersdotter Ovansjö Högbo, död av vattusot, 58 år.

 

Barn:

1. Anna Olofsdotter, f. 1721-10-19 (IX 783) Ovansjö Högbo

2. Pär Olofsson, f. 1724 Ovansjö Högbo

3. Magdalena Olofsdotter, f. 1728 Ovansjö Högbo

4. Olof Olofsson, f. 1734 Ovansjö Högbo

5. Anders Olofsson, f 1737 Ovansjö Högbo

 

1568. OLOF JOHANSSON BERGGREN, f. 1682 soldat. I generalmönsterrulan under Årsunda: 130 Bärga No 6, 2 och Nr 7. Fått avsked vid 1735 års Generalmönstring. Istället d. 1 juni 1739 antagen Jon Andersson Berggren. Efter står det om vår soldat: Karln har (…) och ryggvärk förmår ej marchera blivit fången i Tönningen får afsked.  – Belägringen av Tönningen var redan år 1713 – 1714.

    – G med … Här får man anta att Olof tagit sig namnet Berggren.

Men då hustrun Elisabeth är död, gifter gamle soldaten Olof Berggren år 1744 om sig med enkan Anna Jonsdotter f. 1697 ifrån Wida, hennes far var soldaten Jonas Wiman och mor var Margareta Persdotter. Och hustrun står det i kanten Olof Berggrens änka.

   Soldat Olof Berggren dör 1752 d. 15 juni. Berga soldaten Olof Johansson Berggren, 69 år och 8 månader, död af håll och sting, hafver bröstvärk och andtäppa, begravd den 17 juni.

 

1569. ELISABETH OLOFSDOTTER, Stormuren. 1743 d. 8 maj dör gamle Berggrens hustru i Berga.

 

Barn:

1. Den 16 februari 1712 föddes Olof (IX 784) i Stormuren den 17 dito till det heliga dopet, fadern Olof Jansson, hustrun, modern Elisabeth Olofsdotter i Stormuren. Antar att de kanske inte fick flera barn sedan eftersom fadern verkar ha blivit fängslad.

   AI:3 Årsunda 1747-1764 s. 15 Loföhn

s. 15 vid Lofön finns Olof Olofsson f. 1712 vars föräldrar är Olof Berggren, modern Elisabeth Olofsdotter. H. Elsa Larsdotter f. 1718 fadern F. L. Löfgren, modern Britta Larsdotter Martin.

 

1570. LARS LÖFGREN, d. 1736-12-02 Årsunda. Gift den 28 1717 sammanvigdes dragonen Lars Johansson Löfgren sedan sig barn med halvparten af all sin egendom ersatt till Cont. 100 fr. och hammarsmeden Lorens Martins dotter Britta Larsdotter Martin morgongåfva lofades 20 rsd.

 

1571. BRITTA LORENSDOTTER MARTIN, f.1698-01-28 Söderfors bruk. d. 1776 Östervåla Horrskog. begrovfs Bonden Johan Larssons hustru ifrån Horrskog. Brigitta Martin föds i Söderfors bruk år 1697, var tvänne gånger gift, först gift med ryttaren Corporalen Lars Löfgren och hade i detta giftet tre döttrar af vilka en är död, senare giftet inget barn. Blef död den 20 siste september af bröstsjukan sedan hon här i världen somnat i en ålder af 79 år.

 

Barn:

1. Elsa Larsdotter, f. 1718 (IX 785) Söderfors Uppsala län

2. Britta Larsdotter, f. Söderfors Uppsala län

3. Catharina Larsdotter, f. Söderfors Uppsala län

 

1572. PER LARSSON f. 1681, d. 1728 Horrskog Östervåla, den 27 oktober begravs på kyrkogården, nämndemannen salig Pär Larsson i Horrskog blefet död d. 18 oktober, lefat christerligt, 47 år. Tolvman och nämndeman.

 

Mntl. år 1700 Finns I Horrskog gamla hustrun Karin _, H, 1 son          

Mntl. år 1703 Pehr Larsson B,_, 1 dräng, 3 pig

Mntl. år 1705-1720 Per Larsson B, H, framför står Per Larsson är antecknat 2 st.

Mntl. år 1725 - 1728 Per Larsson B, H, 1 son, 1 dotter, 1 piga,

samt samma år finns Karin Larsdotter _, H, 1 piga  

Mntl. år 1729 Lars Persson I, Im, vilket skulle betyda B, H, men jag antar att det lilla m:et framför hustrun betyder modern, för först 1632 gifter sig Lars Persson

   Sen kan jag inte finna någon Lars som skulle kunna vara far till vår Per Larsson inte heller någon Johan, ev. far till Karin.

 

1573. KARIN JOHANSDOTTER, f. 1678, d. 1757 Östervåla Horrskog. Begravdes änkan från Horrskog, hustrun Karin Johansdotter som dödde den 15 mars, lefat i werlden 79 år samt 1 1/2 månad.

 

Barn:

1. Lars Pärsson, f. 1708 (IX 786) Östervåla Horrskog

2. Anna Pärsdotter f. 1718 Östervåla Horrskog

 

1574. ANDERS PÄRSSON f. 1683 Disbo Östervåla, d. 1756-04-12 Sätran Östervåla. Den 25 april begravdes kyrkovärden i Sättran Anders Pärsson död den 12 april av ålderdomsbräcklighet, 73 år gammal.

   – Gift 1707- d. 20 oktober vigdes Anders Pärsson i Disbo med pigan Ingri Andersdotter Sätran.

 

1575. INGRID ANDERSDOTTER f. 1687-03-13 Sätran Östervåla, d. 1726 d. 20 Nov. begrovs på kyrkogården kyrkvärdens Anders Perssons i Sättran hustru salig hustru Ingrid Andersdotter, blifit död d. 6, lefvat gudeligt saktmodeligen och berömmligen 39 1/2 år. – Troligen var det hennes sista graviditet, som inte bara slutade med att barnet dog utan även modern hustru Ingrid.

 

Barn:

1. Britta Andersdotter (f. IX 787) 1610-05-01 i Sätra Östervåla

2. Pär Andersson f. 1713-05-27 i Sätra Östervåla, gm Britta f. 1715

3. Erik Andersson f. 1718 Sätra Östervåla

4. Anders Pärsson lilla dotter i Sättran f. 1725, död 1725 levat 3 månader.


1576. ISAAC JOHANSSON, f. 1650 Östa Nora sn, d. 1716-03-05 Östa Nora sn. Han blev soldat för Stigsbo. Första gg. gift före 1679 (troligen var H. från Stigsbo), andra gg. gift 1691 med Malin Larsdotter från Nora Östa. Mntl. 1690-1698 finns Isak Johansson i Ingebo i Nora. Vår ana Johan Isaksson skall vara 51 år då han dör 1734, hans skall då vara född 1683, vilket gör att Malin Larsdotter inte kan vara hans mor.

 

Barn:

1. Marit Isaksdotter f. 1679 Nora Stigsbo

2. Anna Isaksdotter f. 1681 Nora Stigsbo

3. Johan Isaksson (IX 788) f. 1683 Nora Stigsbo

4. Margareta Isaksdotter f. 1686 Nora Stigsbo.

 

1578. MÅNS PEDERSSON, f. Nora Kierstinbo. – Gift 1688-02-26 Måns Pedersson far Peder Månsson i Kerstinbo, mor H. Anna Mattsdotter. Hustrun Ingrid Johanssons far s. (salig) Johan Jonsson i Holvestby mor Hustrun Ingrid Ericksdotter. Död kring 1700 Nora Kerstinbo.

I Generalmönsterrullor Västmanlands regemente för år 1684-1685 återfinns på sidan 134/bild 700 under academie.

Soldat i Nora socken Kerstinbo Måns Pärsson, under Infanterie.

– G 1688-02-26 med …

 

1579. INGRID JOHANSDOTTER, f. 1656(5) Nora Holvestby (U), d. 1720-09-17 Nora Holvestby. Hon begravs den 21, 64 år gammal. Troligen flyttar hon hem till sin hemby efter makens bortvaro. Han deltog med all sannolikhet i krigen år 1700 och framåt. Ingrid står som hustru när hon dör. Troligen var man inte säker på om maken var död eller tillfångatagen i Ryssland. Mer kommer ni att kunna läsa i boken jag nu arbetar med ”Arvingarna”.

 

Barn:

1. Anna Månsdotter (IX 789), f. 1688-12-19 Nora Kerstinbo

2. Ingrid Månsdotter f. 1691-01-25, d. 1691-07-04  Nora Kerstinbo

3. Johan Månsson f. 1692-08-19, d. 1698-07-27 Nora Kerstinbo

4. Ingrid Månsdotter f. 1695-05-13 Nora Kerstinbo

5. Karin Månsdotter f. 1699-11-06 Nora Kerstinbo

 

1580. OLOF ERSSON, f. Nora Söråsby, d. Nora Söråsby.

Fadern Erik Olofsson dör 1689 enligt mntl. och dödbok, sonen Olof Ersson tar över 1690.

Mntl. 1700 Nora Söråsby

Olof Ersson B, H, 2 söner, 1 dotter

Mntl. 1707 Nora Söråsby

Olof Ersson B, _, 2 söner, 1 dotter

   Här har det ha blivit fel, det skall vara maken alltså Olof Ersson, som nu inte står för mantalet. Jag kan dock inte finna honom i dödboken kring dessa år. Makan Britta Grelsdotter som bevisligen står antecknad vid sonen Olof Olofssons födelse, hon avlider först 1728, Britta Grelsdotter i Söråsby d. 25 augusti, 73 år. – Gift före 1679 med …

 

1581. BRITTA (GREGERS) GRELSDOTTER, f. 1655 Nora Baggebo, d. 1728 Nora Söråsby (U) Hustrun Britta Grelsdotter i Söråsbo begravd den 25 aug, 73 år gammal.

 

Barn:

1. Grels Olofsson, f. 1681-02-08 Nora Söråsbo, gift 1602 med med Karin Larsdotter från Stackarbo.

2. Kerstin Olofsdotter, f. 1684 Nora Söråsbo

3. Britta Olofsdotter, f. 1686 Nora Söråsbo

4. Olof Olofsson, f. 1692 (IX 790) Nora Söråsbo

 

1582. IVAR MÅNSSON, f. 1643 Nora Stalbo, d. 1709-03-14, begravd, 66 åhr Ifvar Månsson i Stahlbo först en god tid nämndeman och sedan häradsdomare. Man af godt förstånd och skickeligt erfaren nu omkom under sin resa i Löfstad, olyckligen meddelst en skengalen häst. Död den 14 mars begrafs den 28. Nora Stahlbo (U). – G före 1679 med …

 

1583. INGEBORG ANDERSDOTTER, f. 1652 Nora, troligtvis kommer också Ingeborg från Stahlbo. Mntl.1678 står hennes namn ovanför Anders Andersson i Stahlbo, d. 1741-02-13 Nora Stahlbo. Hustrun Ingeborg Andersdotter i Stahlbo och den 13 dito begravs, 89 år gammal.

 

Barn:

1. Anders Ifvarsson, f. Nora Stahlbo

2. Karin Ivarsdotter f. 1682 Nora Stahlbo, g 1702 m Lars Staffansson i Nöttbo

3. Måns Ivarsson, f. 1685 Nora Stahlbo, sonen död samma år

4. Anna Ivarsdotter, (IX 791) f. 1690 Nora Stahlbo

5. Ingeborg Ivarsdotter f. 1693-05-20, Nora Stahlbo, d. 1758-04-23 Nora Siggeberg, 65 år.

 

1584. OLOF JANSSON FRIMODIG, f. 1673 Folkärna Nohr, d. 1710 vid Pommern, soldat. I hfl. står ”Med gott vittnesbörd”, samt Pommern. Så man kan anta att han liksom tusentals andra svenskar dog eller tillfångatogs i Ryssland i det förödande krig Karl XII till stor del hade skulden för, hans ovilja att förhandla med sina fiender Ryssland, Danmark och Polen m.fl.

   Olof Jansson Frimodig kan ha deltagit i slaget vid Helsingborg den 28/2 1710 då danskarna besegrades.  

Danskarna lämnar Skåne och koncentrerar sig istället på de svenska besittningarna i Nordtyskland. Här vid Pommern skall enligt hfl. Olof ha stupat. Han finns inte antecknad i dödboken. – G 1701 med …

 

1585. KARIN MATTSDOTTER, f. 1655 Folkärna Mortarbo, d. 1738 Folkärna Nohr. 1738-10-08 Olof Janssons Enkia i Nohr hustru Karin Mattsdotter, född i Mortarbo år 1665, gift 1701 med Olof Jansson i Nohr lefat ihop med honom i 10 af 11 åhr, af vilken eller står det änkia 1710 (…) haft två söner af vilka en lefva (…) morbus.

 

Barn:

1. Johan Olsson, f.1704 vid Andersmässotiden (IX 792) Folkärna Nohr

2. 1708 Olof Johanssons barn död i Nohr 3 år, 8 månader

   Då sonen Johan Olofsson dör står det att fadern var soldaten Olof Jansson och att modern var Karin Ersdotter. Men modern lever till 1738 och heter Karin Mattsdotter då hon avlider, hon var gift med Johan Olofsson enligt vigselboken, Olof Jansson i Nohr, Karin Matsdotter i Mortarbo kan man läsa i C:2 Folkärna 1679-1687. Om modern varit omgift skulle det ha stått i hennes testamente.

AI:3 Folkärna 1711-1724, s. 45 Nohr

Olof Johansson, finns inte med i nästa hfl. från år 1732.

Änkan H. Karin

Son Johan Olofsson

– Johan Olsson gifter sig 1729 och flyttar då till hustrun änkan Margareta Larsdotter i Lund. Åren 1725-1731 saknas hfl, men Johan finns i Lund 1732.

 

1586. LARS OLOFSSON, f. 1671 Folkärna Lund, d. Lagmannen Lars Olsson i Lund natus p:p  ibidem 1671 renatus vita p:c8 (…) 58 år, Folkärna Lund. – G 1695 Lars Olofsson i Lund gift med Kierstin Persdotter i Backa

 

1587. KERSTIN PERSDOTTER, f. 1661 Folkärna Backa, d. 1727-01-19. Begravd 1727-01-29 Hustrun Kerstin Persdotter i Folkärna Lund, varit gift med Lars Olsson därsammanstädes 32 år och haft med honom 3 barn. Dödde den 19 och begravdes den 29 januari.

 

Barn:

1. Kierstin Larsdotter f. 1696

2. Karin Larsdotter f. 1701-02-19.

    Lars Olofssons barn i Lund död 1701, ett barn dör 1702. Dessa båda bör vara ovanstående. Kanske man räknade det barnet som i alla fall bör ha varit fem år. Det skulle ju vara tre barn.

3. Margareta Larsdotter, f. 1703-01-06 (IX 793)

4. Anders Larsson f. 1705


1588. OLOF JOHANSSON, f. 1679 Möklinta Nässelbo, d. 1729-05-22 Möklinta Nässelbo, begravd 1729-05-25 Olof Jonsson i Nässelbo född ibid 1679 vähl i christendom undervist. 1705 in juni kom han i äktenskap med sin qvarlåtne maka Anna Samuelsdotter i Hammarby, med hwilken han i väl kiärlek sammanlefat wälsignad med 9 barn hvar af 4 söner och en dotter lefva, them föräldrarna i lust och förmaning christerligen uppfostrat. War till kyrkian Dom. Grandi och vid sin sammankomst om aftonen så kände han av ett häftig håll och sting. Kallade till sig (…) litet och lät sig tröstas af sin hustru: måndag de (…) (…) afled den 22 om lördag morgon. Begravdes om pingstdagen vahr om (…). Död av håll och sting 50 år gammal. – G 1705-06-11 Möklinta sn. med …

 

1589. ANNA SAMUELSDOTTER, f. 1682 Möklinta Hammarby. D. 1753-05-30 Möklinta Nässelbo, begravd 1753-06-03 Hustru Anna Samuelsdotter ifrån Nässelbo född i Hammarby, af ährliga föräldrar den 7 juni 1682, fött på nytt. Kunnat väl läsa i book. Warit ständigt hemma hos sina G. (gamla) föräldrar. Åter 1705 den 11 juni trädde hon i äktenskap med sin före detta salige man Olof Jansson ifrån Nässelbo, med honom sammanlefvat till 22 Maji 1729. Aflat tillsammans 9 barn: 7 söner och två döttrar, af vilka fyra barn allenast lefva. Lefvat väl. Siuknade den 23 Maj i swår värk och håll och stingoch blev död d. 30 juni, blev 71 år.

 

Barn: Obs! tre tvillingpar fick makarna.

1. Johan Olofsson, f. 1706-04-22 Möklinta Nässelbo (IX 794) vid dopet anges föräldrarna Olof Johanssons i Nässelbo maka H. Anna Samuelsdotter natus, 19 april renatus 22 dito testes.

2. Pär Olofsson, f. 1707-11-10 Möklinta Nässelbo                                                                                     

3. Daniel Olofsson, f. 1708 Möklinta Nässelbo                                                                                    

4. Anna Olofsdotter, f. 1708 Möklinta Nässelbo                                                                                     

5. Samuel Olofsson, f. 1710-12-19 Möklinta Nässelbo, d.1777 Möklinta,

6. Anna Olofsdotter, f. 1710-12-19  Möklinta Nässelbo

7. Olof Olofsson, f. 1714-08-13 Möklinta Nässelbo

8. Brita Olofsdotter, f. 1717-03-09 Möklinta Nässelbo, d. 1717-10-02  Möklinta Nässelbo

9. Isak Olofsson, f. 1719-12-22  Möklinta Nässelbo

10. Tomas Olofsson, f. 1719-12-22 Möklinta Nässelbo, d. 1720-06-13  Möklinta Nässelbo

 

1590. JOHAN ANDERSSON, f. 1655 Svino Husby sn., d. 1734 Västanhed Folkärna sn. begravd Johan Andersson i Westanhed född i Svino i Husby socken 1655. Gift på sitt 19 ålders åhr med hustru Annika Olofsdotter ifrån Hedemora. Hafver i äktenskap med henne i 60 år haft 9 barn, hvilka 3 äro döda, dog ute i en hölada hamnnar under en liten höbärgning ålder 79 år.

– G 1674-09-27 Finner honom ej som gift i Folkärna. I dödboken står att hans hustru kom från Hedemora.       

1674 29 sept. wigdes Johan Andersson snickare på Långheden. Endast männens namn står antecknade.

– Huruvida Johan Anderssons far eller modern Barbro är kommen från Folkärna Lund, har jag inte kunnat lura ut. Brodern Anders Andersson står med i mntl. från år 1685, brodern Johan f.o.m. år 1686.

Se vidare modern hustru Barbro (XI 3181).

 

1591. ANNA OLOFSDOTTER, f. 1656 Moren Hedemora sn. d. 1740 Bergshyttan Folkärna. Begravd Johan Anderssons änkia i Bergshyttan hustru Anna Olofsdotter född i Hedemora sochen och Moren 1656. På sitt 18 åhr inträdde hon i äktenskapsstånd med ofanbenemnde sin man, sammalefat 60 åhr, haft tillsammans 5 söner och 4 döttrar, 2 söner, 1 dotter äro döda, 6 åhr har hon varit änkia.hennes leferne warit gudfruchtigt, tålig har hon varit under sin fattigdom. Sjukdomen warit ålderdomdbräcklighet, affsomnande sal. D. 4 juni, när hon lefwat 84 åhr.

 

AI:3 Folkärna 1711-1724 s. 143 Västanhed

Här står endast makens namn. Antagligen var han snickare och fick fara runt och arbeta. Hustru Anna befinner sig i Bergshyttan vid sin död, antagligen boendes hos något av sina barn

 

Barn:

1. Anna Johansdotter f. Folkärna Lund

2. Anders Johansson f. Folkärna Lund

3. Olof Johansson, f.1689-03-22 Folkärna Lund

4. Johan Olofsson, f. 1692-06-02 Folkärna Lund

5. Karin Johansdotter, f. 1696-05-10 (IX 795), 1696-05-17 Johan Anderssons barn i Lund N. Karin, född

    ibm de 10 mai.

   Övriga barn kan jag ej finna. Se vidare Johan Anderssons mor H. Barbro från Svino i Husby sn.

 

1616. JÖNS PÄHRSZON, f. 1689-12-27 Söderbärke Westerby d. kring 1715 till Finland, då pågår det Stora Nordiska kriget. – G 1715-05-29 vigdes Jöns Persson i Westerby med Maria Jansdotter i Sången.


1617. MALIN JANSDOTTER, f. 1685, Johan Larsson i Sången dotter Margareta. d. 1767-12-15 Söderbärke Westerby. Begravd 1767-12-15 Hustrun Malin Jonsdotter ifrån Westerby, född i Sången år 168(5), fadern Jon Larsson modern Karin Andersotter i Sången, döpt kunnat (…) samt sin christendom, gift med salige mannen skomakaren Jöns Persson i Westerby, han för 52 år sedan då han for ut till Finland men kom sedemera ej mer tillbaka. Hade med honom 1 son som längesedan är död (1642)…

Barn:

1. Pär Jönsson f. 1715-10-09 (IX 808) Westerby Söderbärke, d. 1742-10-30 Westerby Söderbärke.

 

1618. NILS LARSSON f. 1676 Läsarbo Söderbärke, d. 1743-01-18. Begravdes Nils Larsson i Läsarbo född ibidem. 1675. 1702 gifte han sig med Britta Andersdotter ifrån Lexsjöbo med vilken han haft 7 barn varav 2 söner och 1 dotter efterlefva, varit änkling i 19 år afled af hetsig gångbara sjukdomen den 18, begravd den 30 januari.

– Finns ingen Nils Larsson som gift 1702, endast 1700 gm Britta Persdotter. Detta skrivs 19 år efter det att hustrun dör, så barnen eller prästen kan ha glömt. Också i Hfl. står det Pehrsdotter.

– G 1700-09-16 Nils Larsson i Läsarbo och Britta Pehrsdotter i Läxsjöbo. Vid giftermålet står hon ju som piga i Läxsjöbo och därifrån flyttar hon till Läsarbo och gifter sig, men då hon dör står ju att hon är född i Biörsbo. Här kan man inte vara säker på var hon kommer ifrån eller vilka som var hennes föräldrar.

 

1619. BRITTA PERSDOTTER f. enligt hfl. kring 1672, d. 1725-02-21 Läsarbo Söderbärke, Nils Larssons hustru i Läsarbo där född i Biörsbo en gång gift, levnadsår 52 ½ år.

 

Barn:

1. Kerstin Nilsdotter f. 1704 Läsarbo Söderbärke

2. Per Nilsson f. 1707 Läsarbo Söderbärke

3. Lars Nilsson f. 1709 Läsarbo Söderbärke

4. Anna Nilsdotter f. 1711 (IX 809) Läsarbo Söderbärke, d. 1788 Westerby Söderbärke.

 

1620. HINDRICH PERSSON, f. 1670 Aspmoren Söderbärke, d. 1745-02-05, begravd d. 17 Henning Pärsson i Aspmoren född i Tolvsboberget år 1670. 1693(5) kom han i äktenskap med Elisabeth Ersdotter i Billsjön med hvilken han sammanleft till d. 21 marti förlidne åhr. Haft tillsammans 6 barn hvaraf 3 söner och en dotter efterlefva, warit en stille och saktmodig man. Afled af ett lång-samt bråksamt sakterligt bevandelse d 5 febr. begrovs västan ut d. 17, 75 år. – G 1695-09-15 Hindrich Pehrsson från Tolfsboberget och Lisbeth Ericksdotter vid Billsjön.

 

1621. LISBETH ERSDOTTER, f. 1668 Billsjön Söderbärke, d. 1744-03-21. 1744-04-01 begravs hustrun Lisbeth Ersdotter i Aspmoren född i (…) vid Billsjön 1668. Kom i ektenskapsit 25 ålders åhr 1693(5) med Henning Pehrsson i Aspmoren. Haft 6 barn hvar af tre söner och en dotter efterlefva. Warit vähl undervist i sin christendom hvarföre har hon och upfödt sina barn i lust och herrans förmaning. Warit i en månad sängliggande af slag afled efter christerlig bevandelse i herranom 21 marti begravd wäster ut 1 april, blev 76 år.

 

Barn:

1. Pär Hindersson f. 1700 Söderbärke Tolvsboberget*)

2. Anders Hindrichsson f. 1704 Söderbärke Tolvsboberget

3. Britta Henrichsdotter f. 1710 Söderbärke Tolvsboberget

4. Johan Hindrichsson f. 1713 (IX 810) Söderbärke Aspmoren

 

*) Får brev från Per Larsson som berättar att han har uppgifter om att även de äldsta barnen Pär Hindersson i denna familj och äldsta dottern Kerstin Hermansdotter i Tolvsboberget i nästa familj, var gifta, vilket bevisas nedan …

 

AI:3 Söderbärke 1694-1722, s.396 Tolvsboberget

Herman Staffansson f, 1674

Ifrån Ramshyttan Karin Matsdotter f.

Dot. Kerstin f. 1699

Dot. Anna f. 1701

Son Mats f. 1705

Dot. Karin f. 1708

Djurlången Kerstin Olsdotter flicka f. 1690

Sången Erik Larsson gosse f. 1696

Här finns dottern Britta (IX 811) f. 1714

 

– Här finns dottern Kerstin Hermansdotter f. 1699 och hfl. går till år 1722. Året efter gifter hon sig med Pär Hindersson i Aspmoren.

   1638-10-08 gifter sig deras yngre syskon Britta Hermansdotter med Johan Hindrichsson. Så då kan man förstå hur de träffades.

AI:4 Söderbärke 1730-1752, Aspmoren

Hindrich Pärsson f. 1670, död 1745

H Lisbeth Ersdotter f. 1669, död 1744

S Pär Hindersson f. 1700, dessa två vigdes år 1723-09-15 (Per Larsson)

H Kerstin Hermansdotter f. 1699

D Britta Henrichsdotter f. 1710

S Johan (IX 810) f. 1713

S S Anders f. 1725

S S Karin f. 1727

S S Herman f. 1729

S S Johan Pärsson f. 1732

S D Anna Pärsdotter f. 1734

S S Petter f. 1738

V P Britta

V P Sara Morsjön

S H Britta Hermansdotter f. 1714

S S Erik Johansson f. 1740

H Karin Pärsdotter f. 1683

Systern Britta f. 1708

 

1622. HERMAN STAFFANSSON, f. 1674 Tolvsboberget Söderbärke. Då Herman gifter sig 1697, Herman Staffansson ifrån Tolvsboberget och Söderbärke och Karin Mattsdotter ifrån östra Glotsen i Ramsberg, flyttar paret först hem till hennes föräldrar ibidem.

 

AI:3 Ramsberg 1699-1710 s. 76

Mats Sigfridsson 51 år

H. Anna Larsdotter 57 år

Måg Herman Staffansson 27 år

H. Carin Matsdotter f. 20 år

Pig. Karin Ersdotter 20 år

Goss. Mats Andersson 21 år

p. Elisabeth Ersdotter 21 år

gos. Mats Persson 16 år

p. Klara Ersdotter 20 år

P. Margita Påhlsdotter 21 år

Dott. Anna Matsdotter 7 år

l.p. Carin Matsdotter 20

dr. Jöran Mattsson 15

Men snart flyttar paret hem till Tolvsboberget.

 

AI:3 Söderbärke 1694-1722, s.396 Tolvsboberget

Herman Staffansson f, 1674

Ifrån Ramshyttan Karin Matsdotter f. 1680

Dot. Kerstin f. 1699

Dot. Anna f. 1701

Son Mats f. 1705

Dot. Karin f. 1708

Djurlången Kerstin Olsdotter flicka f. 1690

Sången Erik Larsson gosse f. 1696

Här finns dottern Britta f. 1714

 

1623. KARIN MATTSDOTTER, f. 1680-07-14, döpt den 9 maj Mats barn dotter i ö Klotsen, dottern Karin, d. 1750-07-14, d. 22 juli Hustru Karin Mattsdotter i Tolvsboberget född i Ramshyttan Östra Klotsen 1680. 1698 kom i äktenskap med Herman Staffanson i Tolvsboberget välsignades med 10 barn hvarav 3 söner och 5 döttrar efterlefva. Afled af långsam bröstsjuka d 14 juli begr, den 22 juli, 70 år.               

 

Barn:

1. Kerstin Hermansdotter f. 1699 Tolvsboberget Söderbärke*) Se föregående familj.

2. Anna Hermansdotter f. 1701 Tolvsboberget Söderbärke

3. 1704 dör Herman Staffanssons barn i Tolvsboberget 1 ½ år gammal, bör vara född 1702-3.

4. Mats Hermansson f. 1705 Tolvsboberget Söderbärke

5. Karin Hermansdotter f. 1708 Tolvsboberget Söderbärke

6. Britta Hermansdotter f. 1714 (IX 811) Tolvsboberget Söderbärke

 

1624. OLOF MATTSSON, f. 1658 Sifferbo Gagnef, d. 1742 Olof Mattsson ifrån Sifferbo född därstedes 1658, fadern Mats Olofsson, modern hustru Malin Matsdotter hvilka strax efter … till det heliga dopet, och sedan i uppväxtåren lärt honom studera läsa både i och utantil, uthi många år stod han sina kära föräldrar till tjänst. På sitt 30 åhr begav han sig i äktenskap med sin efterlevande hustru Kerstin Ersdotter uti Sifferboda med vilken han i god kärlek sammanlevt 54 åhr vars äktenskap har välsignats med 14 barn, 6 söner och 8 döttrar, af vilka allenast 2 söner och 4 döttrar lefva, har varit en gudfruktig, saktmodig och ärlig vandel… några åhr besvärad av ålderdomen, blev 84 år gammal. – G 1687-06-05 Olof Mattsson född i Sigfridsbo Kerstin Ersdotter född i Sigfridsbo.

 

1625. KERSTIN ERSDOTTER, f. 1670 Sifridsbo Gagnef, d. 1752 Begravd: Dom: 13: p: Trinit S: (…) nr 108. Hustrun Kerstin Ersdotter ifrån Sifferbo född åhr 1670 af ärliga och christerliga föräldrsr: fadren Nämndemannen Erik Mattsson och modern hustru Anna Ersdotter dersammanstädes. Döpt lärt väl och försvarligen sina kristendomsstycken, och bodde tilhopa med sina föräldrar intil åhr 1687 den 5 juni på sin ålder 17 :de år, då hon begav sig i äktenskap med afledne mannen  Olof Mattsson i Sifferbo, med vilken hon lefde i 55 åhr, och ägde 14 barn, 10 söner och 4 döttrar, en son allenast, men alla 4 döttrar lefva. Enkia har hon varit i 10 åhr, och fört en stilla och alvarsam vandel. Sjuklig och andtäppa allt ifrån pingsttiden hertill styng kom som ändade lifvet följande fredags afton. Lefvat något över 82 år.

 

Barn:

1. Britta Olofsdotter f. 1690 Sifridsbo Gagnef

2. En dotter f. 1691 Sifridsbo Gagnef, d. 2 dygn gammal

3. Mats Olofsson f. 1692-3, d. 1696 Sifridsbo Gagnef, 3 ½ år gammal

4. Erik Olofsson f. 1694 (IX 812) Sifridsbo Gagnef, han dör 1746, fyra år efter fadern men död före modern.

    En till son finns då som lever 1642.

5. Anna Olofsdotter f. 1698 Sifridsbo Gagnef

6. Margareta Olofsdotter f. 1701 Sifridsbo Gagnef

7. Anna Olofsdotter f, 1703 Sifridsbo Gagnef

8. Kerstin Olofsdotter f. 1706 Sifridsbo Gagnef

9. Margita Olofsdotter f. 1707 Sifridsbo Gagnef

10. Mats Olofsson f. 1712 Sifridsbo Gagnef

Obs… Ett eller ett par barn kan ha varit födda mellan 1688-1690 och ett par mellan 1707-1712, då blir den 14 barn.

 

1626. DANIEL MATTSSON, f. 1664 Sifferbo Gagnef, d. 1702-08 Daniel Mattssons lik i Sifferboda aff sting i åtta dagar, ärlig och gudfruktig … 38 år gammal. – G 1693 med …

 

1627. KARIN PERSDOTTER, f. kring 1665-1670, d. före 1630

 

Barn:

1. Anna Daniels dotter, f. 1694, d. 1773-06-14 Sifferbo Gagnäf

2. Karin Daniels dotter, f. 1696-12-24 (IX 813)1696 föddes Daniel Massons i Sifferbo dotter Charin,

    Sifferbo Gagnäf, d. 1776-05-28 Sifferbo Gagnef

3. Kerstin Danielsdotter f. 1701 Sifferbo Gagnef, d. 1741

3. Britta Daniels dotter, f. 1702-01, d. 1702. 22 veckor gammal

AI:1 Gagnäf 1730-1775 s. 133 Sifferbo

Daniel Mattsson död redan 1702

Karin Persdotter här står hon och maken överstrukna

Dottern Kierstin Danielsdotter, d. 1741

Nils Mattsson f. 1710, d 1755-04-02

H. Margareta Ersdotter f. 1714 gift 1753

 

1652. JOHN PERSSON, f. I Västanfors Skeppmoren finns Johan med för första gången under år 1674.

   För att man skall förstå vem fadern kan vara så spårar jag från mntl. 1642 i Andersbenning Norberg.

   – G 1690 John Persson i Andersbenning gift med Erik Erssons dotter ibidem Kerstin Ersdotter.

C:2 Norberg 1671-1702

 

1653. KARIN ERSDOTTER, f. 1665 Andersbenning Norberg, d. 1719 i Andersbenning.

 

AI:2 Norberg 1705-1728, s. 52 Andersbenning

John Persson

Hustru Karin

Son John

Sonen Johan Johansson gifter sig 1714 med Karin Christiernsdotter

Enl. Mntl. och Hfl. dör maken Johan Persson 1624

s. 130

Johan Persson, mortus 1724

H. Karin mortus 1719

Erik o John döda 1719, dessa

H. Karin Christophersdotter, änka efter Johan Johansson

Son Petter f. 1717

Hans Jonsson

H. Karin Christiernsdotter

 

– Dotterdottern Lisbeth Jansdotters föräldrar var Johan Johansson från Andersbenning och modern Karin Christhiernsdotter från Khylsbo dessa gifter sig 1714.

Enligt födelseatt. Är Lisbeths föräldrar dessa två Johan Johansson och Karin Christiernsdotter

 

Mntl. 1642 Norberg Andersbenning

Boos finns här _, H

 

Mntl. 1645 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H,

 

Mntl. 1650 Norberg Andersbenning

Ingen Per Boosson i Andersbenning, i finns Skeppmoren Påvel Persson

 

Mntl. 1662 Skeppmoren Västanfors/ tidigare Norberg

Peder Boosson B, H,

 

AI:2 Västanfors1668-1674

Här finns från 1668 i Skeppmoren  

Per Boosson

H. Kerstin

 

År 1674 finns

Per Boosson

H. Kerstin

Son Johan

Familjen står som absens.

 

Enligt mntl. 1670-1674 i Västanfors Skeppmoren finns

Per Bosson B, H

 

År 1675 finns Per Boosson sista gången i Skeppmoren enligt mntl.

 

Mntl. 1676 finns han ej i Andersbenning

 

 

Mantl. 1699

Per Boessons änka 2 söner, 1 sonhustru, 1 dotter

 

Fram till 1705 finns sedan Per Boessons änka i Andersbenning

 

AI:2 Norberg 1705-1728 

H. Kerstin salig Peder Boessons änka, lever 1715

Tiänare d. Kerstin

 

John Pehrsson f. kring 1660-70sonen

H. Karin

S. John

 

Flyttat till Grytnäs Olof Pehrsson

H. Karin

 

1685Ingen Per Boosson i Andersbenning eller Skeppmoren

 

– Saknas här emellan.

 

Mntl. 1687 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H, 2 söner, 1 dotter

 

Mntl. 1688 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H, 2 söner, 1 dotter

 

Mntl. 1690 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H, 1 son, 1sonhustru, 1 piga

 

– 1990 gifter sig Joahn Persson och enl. nästa mntl. 1991 har Per Boossons en son och en sonhustru.

Mntl. 1691 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 2 drängar, 1 piga

 

1695 dör Pehr Boesson i Andersbenning

 

Mntl. 1695 Norberg Andersbenning

Per Boosson B, H, 2 söner, 1 dotter

 

Mntl. 1696 Norberg Andersbenning

Per Boosson död, H, 2 söner, 1 dotter, 1 piga

 

Mntl. 1698 Norberg Andersbenning

Per Boosson död, H, 2 söner, 1 piga, 1 dräng

 

 

 

s. 130 i AI:2 Norberg 1705-1728 

 

mortus 1724 Johan Persson

H. Karin mortus1719

 

– Sonen … gm Karin Christiernsdotter

Johan Johansson, mortus, kring 1723

H. Karin, kvar till 1726

Son Petter

Hans Jonsson – hustrun Karin Christiernsdotters

andre make

H. Karin

 

– Se vidare hos ana Karin Christiernsdotter 827

 

Barn:

1. Erik Johansson f. 1691-07-13, d. 1719

2. Johan Perssons barn i Andersbenning d. 1692

3. Kerstin Johansdotter f. 1693-07-22

4. John Johansson (IX 826) f. 1696-11-09 Andersbenning d. 1724 var gm Karin Christhiernsdotter från

    Kyhlsbo.

1.      Hans Johansson f. 1699 gift kring 1727 med Johan Johnssons änka Karin Christhiernsdotter.

Kan inte finna parets vigsel, det kan vara en annan Hans Jonsson Karin var gm. Kan de bara ha flyttat ihop? Hans dör 1737 endast 38 år gammal.

 

1654. CHRISTIERN HANSSON

 

Söderbärke vintertinget 1706.

Inkom Christiern Hansson (1654) i Kylsta i Norbergs socken, tvistandes medh Belgmakaren Herman Hermansson och hustru Kirstin Andersdotter i Wiik, om halfva äganderätten till sin svärmoders, salig hustru Lisbetta Andersdotters (3311) faders, fordom vågskrivarens Anders Erssons (6622) gård i Wiik, som de i lången tidh, besuttit, emedan salig Wågskrifvaren hade lämnat samma gård sine 2: ne döttrar, Kerstin, svarandes svärmoder och moder, som med smeden, salig Anders Ersson gift varit, och Elisabeth, Christierns svärmoder, ograverat till arfs. Herman Hermansson med sin hustrussyter, Benjamin Thorssons hustru Lisbetta Andersdotter, sade att samma gård ifrån den tid den föll Lisbetta och Kerstin till arfs, i fulla 20 år skall hafva stådt öde, till dess smeden där flyttat in, hvilken gård Herman nu till största delen besitter, samt Benjamin till någon dehl reparerat.

   – G d. 31 augusti 1684 vigdes Christiern Hansson hammarsmed ifrån Phersbo och hustrun Elisabeth Jönsdotter ifrån Kylsboo

 

1655. ELISABETH JÖNSDOTTER, d. 1714 Kylsbo Norberg

Kylsbo Norberg

1714 Mntl. 4 pers B, H, och 2 döttrar

 

Dottern Karin gift 1714 till Andersbenning, dottern Maria g 1715 gift med Johan Johansson från Halvardsbenning men paret stannar i Kylsbo.

 

1715 mntl. Kyhlsbo

Christiern Hansson endast bonde hustrun står antecknad som död.

 

Mntl. 1716 Kylsbo

Christiern Hansson B, H;

AI:2 Norberg 1705-1728, s. 65 Kylsbo

Christiern Hansson till 1715

Hustru Elisabeth med till 1714

Son Olof

Dot. Karin med till 1714, det är då hon gifter sig

Gift Kirstin

Maria

   – Mntl. Kylsbo 1717 finns Christiern Hansson ej kvar. Han är endera avliden eller så är han omgift.

Barn:

1. Karin Christiernsdotter f. 1685 (IX 827)

2. Kerstin Christiernsdotter f. 1687-06-03

3. Christiern Christiernsson f. 1692-04-22 faddrar klockaren Hans Holstensson i Calmora och sin hustru och Jacob Farques hustri i Kylsbo

4. Christiern f. 1696-04-28 vitt: Johan Luuth ohh.

5. Maria, först står det Karin men det är överstruket 1694-03-16 vittne: Erik Larssons H. I Kylsbo

Erik Christiernsson, hammarsmeden, H. Anna Olsdotter på s. 6 i AI:3 Norberg

 

– Karin Christiernsdotters syster Maria gifter sig 1715 med Johan Johansson från Halvardsbenning de får barn 1616. Då är ett av faddrarna Johan Johansson från Andersbenning, vilken var gift med systern Karin. Detta par Maria med make Johan Johansson bosätter sig i Kyhlsbo, till skillnad från Karin och hennes Johan Johansson som bosätter sig i Andersbenning.

Johan, f. 1716 Johan Johanssons barn i Kyhlsbo med hustrun Maria Christiernsdotter föddes 24 och christnades den 29 september. Faddrar: Länsman (…) Olof Funck och des hustru NN. Johan Johansson (412) i Andersbenning, Hans Anderssons dotter i Kyhlsbo, Britta Hansdotter.

 

1656. ERICH SVENSSON, d. 1709, Det står i Hfl. AI:3 Hedemora att Erich Svensson obut 1709, men jag finner honom inte i dödboken. – G 1673-09-29 i vigselanteckningen står endast mannen antecknad.

CI:2 Hedemora 1672-1695. Brunna Hedemora.

 

AI:2 Hedemora 1698-1704, s. 37 Brunna

Erich Swänsson 

H. Sara Pehrsdotter

Son Pälle i Stockholm

Dot Anna

Dot Karin

Son Anders

Dot Sara 

1704 Erik Hanssons dotter på Klemshyttan död

 

AI:2 Hedemora 1698-1704 s. 27 Klämshyttan

Erich Hansson

H. Margareta död

Son Hans död

Dito Anders Ersson

Dito (Malin)

Dito Olof Ersson

1704 sjuk dott Sahra

Dott Kerstin gift i Nårn

Legeflickan Karin Ersdotter Biskopsb.

Inhyses Elisabeth Nilsdotter Marck

 

AI:3 Hedemora 1704-1719, s. 185 Brunna 

B. Erich Svensson 3 männing i Curland

Sara Persdotter ett kors, gör att hon nu är död

Son Anders Ersson (bror till Olof)

Dot. Sara Ersdotter obut 1704, 8 år

Son Johan Ersson

Dot. Kerstin Ersdotter 1704, 20 år

Son Anders Ersson 1704, 20 år

Dott. Anna 1704, 22 år

Sonen Olof var född 1684, gift 1710, borde varit med ovan, men kan ha varit arbetande någon annan stans. Redan i AI:2 finns en son i Sthlm. Ett alter-nativ är att fadern var Erik Hansson.

 

Fadern Erik Swensson återfinns sedan i Klems-hyttan, obyt där 1709.

Se kop. här finns inte hustrun Sara med, men sonen Olof Ersson med hustrun Margareta Larsdotter

 

AI:3 Hedemora 1704-1719, s. 151 Klämshyttan

B. Erich Svensson, obyt 1709

Son Anders Ersson

Olof Ersson i staden Folkiära – han gifter sig 1710

H. Karin Ersdotter … gift 1704

Dot. Sara Ersotter obyt 1704

Legefl. Karin Ersdotter

Anna Pärsdotter

Kerstin (…)

Margareta Bengtsdotter

Olof Ersson – han gifter sig 1710, bör vara dito, ovan.

H. Margareta Larsdotter

 

Längre ned på sidan står

Dot. Margareta Andersdotter f. 1717

Dot. Kerstin f. 1718

 

 

1657. SARA PERSDOTTER, död kring 1704 Hedemora Brunna

 

Barn:

Endast bonden/ faderns namn står antecknad att ha fått barn, inga namn på barnen.

1. Anders Ersson f. 1673-10-03 gm Karin Eriksdotter Brunna Hedemora

2. 1676 dör Erik Swenssons lille son i Brunna

3. Pälle Ersson Brunna Hedemora

4. Anna Ersdotter Brunna Hedemora

5. Karin Ersdotter Brunna Hedemora

6. Sara Ersdotter obyt 1604

7. Olof Ersson f. 1684-10-21 (IX 828) Hedemora Klemshyttan

 

1660. LARS OLOFSSON BERGMAN, boende i Giäsjö Söderbärke, gift 1688 den 2 mars, soldat Lars Olofsson Bergman gm Margareta Sigfridsdotter från Söderbärke.

 

1661. MARGARETA SIGFRIDSDOTTER, f. Söderbärke. Den far i Söderbärke som skulle kunna passa in på hustrun är på sidan 6 i A:I Söderbärke 1673. Här i Jörkesboo finns …

 

Siffrid (XI 3322) dödh (Jo, han dör 1677-04-29) H. Margareta (XI 3323) (hon dör året därpå 1678, Siffrids hustru i Jörkesbo.)

Karin dotter

Margareta dotter

Elisabeth dotter, i Åränge

Marit dotter, i Sörbo

Anders son

Margareta (måste vara sonhustru)

Kerstin dotter      

 

Barn:

1. Olof Larsson (IX 830) f. 1690-02-01 föddes soldaten Lars Olsson Bergmans son i Gäse Olof och döptes Die (…) Märis. Test: Knut hammarsmed, Jon P.S. ibm. Anders Persson Tuppens hustru, och Lars Ersson hustri ibm.

 

AI:2 Norberg 1705-1728, s. 34 Giäsjö s. 34

Lars Olsson

H. Margta

Son Olof (830)

Son Per

 

Barn:

1. Olof Larsson f. 1690 (IX 830) Norberg Giäsjö, Lars Olofsson bergmans son i Giäse, Olof. Test: Knut hammarsmed, Jon Persson ibidem, Anders Persson Tuppens hustru, och Lars Erssons hustru ibidem.

2. Per Larsson

 

1662. ERIK ANDERSSON i Östanmossa han får dottern Anna 1686, redan året därefter d. 25 april 1687 dör Erik Andersson i Östanmossa. Det kan vara detta par Erik Andersson från Flängian och Anna Bengtsdotter från Simble som gifter sig 1674 i Norberg. Det är de enda par som skulle passa in. Några barn mellan åren 1674 fram till 1686 kan jag inte finna som föds i Östanmossa av detta paret.

   – En Anders Nilsson får sonen Erik född 1674-03-01 i Östanmossa.

   – Anders Eriksson från Östanmossa gifter sig 1704 med Elisabeth Andersdotter från Kylsbo, i hfl. står sen att han är död 1719.

 

1663. ANNA BENGTSDOTTER blir änka då maken dör 1687, men år 1694 d. 14 sept. gifter hustru Anna Bengtsdotter i Östanmossa om sig med Per Olsson i Kylsbo.

 

Barn:

1. Annika Ersdotter (IX 831) f. 1686-11-29 Östanmossa Norberg

 

*** XI ***

 

3072. LARS HINDRICHSSON, f. 1610 Österfärnebo Fors, d. 1697-08-08 Österfärnebo Fors, bonde.

   Enligt Mntl 1652 övertar Lars Hindrichsson mantalet från sin Far Hindrich Jönsson, han står för mantalet 1651. Eftersom enligt mantal 1655 Lars Hindersson har en inhyses, troligen modern.

   Sedan finns mntl. endast för 1673, då finns ingen sonhustru, så mellan 1674-1677 gifter sig sonen Jöns Larsson med Anna Olofsdotter. Deras son Erich född 167(8)9, så det stämmer väl. Ungefär samtidigt avlider 1679-80 avlider Lars Hindrichssons hustru Carin Ersdotter enligt mntl.längden.

   Själv avlider Lars Hindrichsson 1697-08-08 Österfärnebo Fors, 87 år gammal. – G med …

 

3073. CARIN ERSDOTTER, d. 1679-80 enl.mtl.

 

Barn:

1. Jöns Larsson, f. 1647 (X 1536) Österfärnebo Fors. 1683 övertar sonen Jöns Larsson gården, fadern Lars är nu 73 år gammal.

 

3074. OLOF ERSSON f. ca: 1625 måg till Per Persson i Östweda Hedesunda socken. – G med …

 

3075. KERSTIN PERSDOTTER f. ca: 1625 i Östweda Hedesuns socken. Enligt Hedesunda ting 2 oktober 1694 skall Olofsbarnens moder då ha dött och här ska sonen Erik Olofsson i Östweda som också är svåger med Jöns Larsson i Fors (gift med Anna Olofsdotter f. 1657) och med Per Persson i Västbyggeby dela på arvet efter modern. De skall också dela på brodern Olof Olofssons del som barnlös död är.

 

Här finns en H. Kerstin Jonsdotter d. 27 maj 1694. Då borde denna H. finnas med i Hfl. AI:1 Hedesunda med start 1688 men där finns endast Kerstin Persdotter.

 

Barn.

1. Olof Olofsson, död barnlös

2. Erik Olofsson svåger med Jöns Larsson i Fors enligt ting 1694.

3. Kerstin Olofsdotter gm Pär Pärsson i Västerbyggeby

4. Anna Olofsdotter (XI 1537) gm Jöns Larsson i Fors

 

3076. JÖNS LARSSON f. Västerbår mntl. 1650 finns han här med hustru och 1 piga. Mntl.1655 – 1658 B, H, 2 söner. 1659 finns även 1 dotter. Mntl. 1660 endast bonde, hustrun död, samt finns 2 söner och 1 dotter. Mntl. 1670 finns bonden, 1 son och 1 sonhustru. Att fadern befinner sig i Saltspan bevisas enligt Ferneboting d. 4 juni och Årsundating d. 10 oktobris. År 1673. Sonen Olof Jönsson finns sedan i Saltspan och sonen Per Jönsson finns nu på faderns plats i Wästerbår. Att detta stämmer bevisas vid sockenstämman i Österfärnebo d. 2 febr. 1729 under punkt 4. JÖNS dör strax före 1681 Saltspan.

   Samt 1662-06-22 ger Jöns Larsson i Westerbor sin hustru och dotter tillhopa 10 daler.

 

3077. KARIN är hans andra hustrun änkan efter Jöns Larsson från Eltebo i Torsåkers socken.

 

Barn:

1. Per Jönsson gift strax före 1670 och bor kvar i Västerbor efter fadern.

2. Olof Jönsson (X 1538) bor på Saltspan i Österfärnebo. Gift med Kerstin Andersdotter.

 

3082. LARS OLOFSSON, död 1696-10-18 (Källa: Arkivdigital Årsunda LIa:2 år 1696) Årsunda Lund. Han bör vara son till Olof Andersson f. 1594 – G före 1666 med …

 

3083. INGRID ANDERSDOTTER, död 1697-09-19 Lars Olodssons änka i Lund. Årsunda, se samma källa som hos mannen men året 1697.

 

Mntl. 1683 - 1687

Lars Olsson B, H,

Mntl. 1694, 1695, 1696,

Här finns Lars Olofsson B, H, 1 måg och 1 dotter, samt 1 piga

   – Dottern är Margareta Larsdotter och mågen är Per Persson

 

Mntl. 1697 nu finns inte Lars Olofsson kvar, istället finns från och med nästa år

Pär Pärsson B, H, 1 piga och en inhyses (modern Ingrid)

 

Mntl. 1701

Per Persson B, H, 1 piga 

 

Barn:

1. Margareta Larsdotter, f. 1666 (X 1541) Lund Årsunda, d. 1757-09-04 blev 91 år gammal. Gift med mågen Per Persson.

AI:3 Årsunda 1747 - 1764, s 132

H. Margareta Larsdotter, f. 1666, död 1757 fader Lars Olofsson, moder Ingrid Andersdotter

 

3084. PER LARSSON, f. 1632 Österfärnebo Skammora, d. 1708-08-30, 76 år gammal, Österfärnebo Skammora. C:1 Färnbo 1688-1722. Han finns med i Mntl. från år 1667. Sista gången Per Larsson står för mntl. är 1706, han dör 1708, 76 år gammal, född 1732. Men detta år finns ännu en Per Larsson av en yngre årgång.

   Finner ingen Erik som son till Per i AI:1 Österfärnebo 1692-1721 Skammora s. 36.

   Finner inte heller när Erik Persson vigs med Kerstin Ersdotter. Inte heller finner jag Erik Perssons barn födda i Skammora. Men 1613 finns Erik Persson i Skammora som vittne vid dop. Då bor han i Skammora och finner sedan hans sista dotter/barn Anna Eriksdotter född i Skammora.

 

Mntl. 1705 Skammora

Per Andersson B, H,

Pär Jönsson B, H, 1 son, 1 piga

Jf. Per Larsson B, H, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter

B. Pär Larsson B, H, 1 dotter, 1 dräng

 

Mntl. 1706 Skammora

Per Andersson B, H,

Pär Jönsson B, H, 1 son, 1 piga

Jf. Per Larsson B, H, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter

B. Pär Larsson B, H, 1 dotter,

 

Sista gången den äldre Per Larsson står för mntl. är 1706, han dör 1708, 76 år gammal, född 1732.

Men detta år finns ännu en Per Larsson av yngre årgång. Det bör vara Ung Per Larsson

 

1707 saknas mntl.

 

Mntl. 1708 Skammora

Erik Persson endast 1 inhyses – verkar som han efterträder eller tar över Per Anderssons del.

Pär Jönsson B, H, 1 son, 1 piga

Jf. Niels Pärsson B, H, 1 dräng, 1 piga

B. Pär Larsson B, H, 1 dotter, 1 dräng 1 inhyses

 

 

Mntl. 1709 Skammora

Erik Persson B, H, 1 piga

Pär Jönsson B, H, 1 son,

Jf. Niels Pärsson B, H, 1 dräng, 1 piga

B. Pär Larsson B, H, 1 dotter, 1 inhyses

  

Barn:

1. Erik Persson, f. 1673 Österfärnebo Skammora (X 1542)

    Då Erik Perssons dotter Margareta Ersdotter gifter sig 1724-10-11 står det att hon är från Skammora.

    Antar att sonen Erik kan ha varit bosatt på annat håll och återkommit.

2. Lars Persson verkar inte finnas med längre.

3. Nils Persson son efterträder sin far Per Larsson.

 

3088. PER JÖNSSON, d. 1693 - 05 Hedesunda Kågbo. – G med …

 

3089. INGEBORG PERSDOTTER, d. 1699 Hedesunda Kågbo

 

Barn:

1. Jon Pärsson, f. Hedesunda Kågbo

2. Pell Persson, Hedesunda Kågbo

3. Jöns Persson (X 1544), Hedesunda Kågbo

4. Cecilia Persdotter, Hedesunda Kågbo

 

AI:1 Hedesunda 1688 - 1723, s. By, Kågbo

Husfolk

Pär Jönsson död 1693 (3088)

H. Ingeborg död 1699 (3089)

Jöns Perssondöd 1721-05-31 (1544)

H. Sigrid Persdotter – d. 1740-03-16 (1545)

S. Pell Persson

S. Jon Persson

D. Cicilia Persdotter

Troligtvis D. Britta Persdotter

S. Per Jönsson

S. Jon Jönsson*)

S. Jöns Jönsson

S. Olof Jönsson, flyttar till Lågbo

Då fadern Jöns Persson dör flyttar modern samt syskonen/ barnen till sonen Jon Jönsson och hans H. Cecilia i Lågbo.

 

AI:2 Hedesunda 1724 - 1728, s. 72 Lågbo

Bonden Jon Jönsson *) (bör vara Olofs bror)

H. Cecilia Larsdotter

Modern Sigrid Persdotter Jöns Perssons hust/ enka

S. Jöns Jönsson på det 11:te

S. Lars Jönsson på det 9:e

Dot. Kjerstin Jönsdotter på det 5.te

 

- Här i Lågbo finns Olof Jönsson 1723 som lär-pojke. Han är 19 år vilket verkastämma med ovanstående

*) Antar att yngre brodern Olof fick komma till sin äldre bror Jon Jönsson, han som också härbärgerade modern Sigrid Persdotter.

 

3090. PER JOENSSON – G med …

 

Från Hedesunda släktbok Nordansjö nr 1 blev skattehemman år 1654, taxerat till 1 öresland.

1654, 1655 mntl. finns Nils Olofsson.

1656 mntl. Joen Persson bosatt i Nordansjö Hedesunda. Sigrid Persdotters farfar.

 

Joen Persson (6180) Nordansjö Hedesunda sn.

Per Jonsson, (3090) Nordansjö gm Karin Eriksdotter (3091), bror Olof Joensson, syster Margareta Jonsdotter

Sigrid Persdotter (1545) f. 1661, gift till Kågbo d. 1740 Kågbo Hedesunda

 

3091. KARIN ERIKSDOTTER

 

Barn:

1. Sigrid Persdotter (X 1545)

 

3092. PER OLSSON, d. 1716-05-06 Hedesunda Rångsta, bonde. – G med …

 

3093. KERSTIN PERSDOTTER, d. 1716-02-05 Hedesunda Rångsta.

 

Barn:

1. Pehr Pehrsson (X 1546) f. 1670 Hedesunda Rångsta

2. Lars Persson, Hedesunda Rångsta

3. Olof Persson, Hedesunda Rångsta

4. Britta Persdotter, Hedesunda Rångsta

    Fadder i Rångsta 1701

    Finner inte sonen Pehr Pehrssons dotter Lisbeth Pehrsdotter född i Hedesunda kring 1702-4.

    I hennes och hennes mans vigselattest står det att Lisbeth Pehrsdotter kommer från Rångsta.

    Källa: C:2A Hedesunda 1728-1761

   – H. Cecilia Persdotter från Rångsta står fadder åt sin syster Lisbeth Persdotter då systersonen Per Olofsson föds 29 april 1733 i Rångsta. På dessa grunder antar jag att Per Persson (X 1546) och Anna Jonsdotter också är Lisbeths föräldrar.

 

3094. JOEN PERSSON, d. 1725 hfl. Hedesunda Berg, bonde. – G med …

 

3095. KERSTIN LARSDOTTER, f. 1651, d. 1728-10-10 Hedesunda Berg

 

Barn:

1. Anna Jönsdotter, (X 1547) f. 1671 Hedesunda Berg

2. Per Jönsson, Hedesunda Berg

3. Jöns Jönsson, Hedesunda Berg

 

AI:1 Hedesunda 1688-1723, s. 207 Berg

Joen Persson

H. Kerstin

Svärmodern. Cecilia

Son Jöns

Son Per

Dotter Anna gift 1693 till Rångsta

Son Per Jönsson

 

 

AI:2 Hedesunda 1724-1728, s. 21 Berg

Bonden Jöns Jonsson

H. Britta Andersdotter

Fadren Jon Persson, död 1725

Modren H. Kerstin Larsdotter

S. Lars Jönsson

Sonhustrun Kerstin Larsdotter

D. Kerstin Jönsdotter, 20

D. Cecilia Jönsdotter, 12

Sondottern Britta, f. 1724

 

3096. PEHR LARSSON, Haget nr 1. d. 1716-01-12 begravd Per Larsson i Hage, Hedesunda Haget, bonde. – G med …


3097. KARIN ANDERSDOTTER, d. 1699-07-02 Hustrun Karin Andersdotter i Haget, Hedesunda Haget.

 

Barn:

1. Lars Pehrsson, f. 1677 (X 1548) Hedesunda Haget

2. Anna Pärsdotter, f. Hedesunda Haget

3. Anders Pärsson, f. Hedesunda Haget, blifvit soldat 1702

 

3098. PEHR ANDERSSON, d. 1698-11-20 Hedesunda Wall, bonde. Per Andersson i Wall. Den 1 december samma år dör också fadern Anders Persson i Wall. – G med …

 

3099. KARIN NILSDOTTER, f. 1648, d. 1728-11-10 Hedesunda Wall, Gamla hustrun Karin Nilsdotter i Wall …, 80 år gammal.

 

Barn:

1. Nils Persson, f. Hedesunda Wall, gift 1703 med Kerstin Jönsdotter i Brunn, ett barn dör 1723

2. Anders Persson, f. Hedesunda Wall, gift 1703 med Annika Jönsdotter i Brunn

3. Karin Persdotter, f. Hedesunda Wall, gift 1708 med Olof Jonsson i Östane

4. Elin Persdotter, f. Hedesunda Wall

5. Kerstin Persdotter, f. 1690 (X 1549) Hedesunda Wall

6. Per Persson, f. 1691 Hedesunda Wall

 

3100. JÖNS LARSSON i Hade i Hedesunda sn.  – G 1690 med …

 

3101. KERSTIN LARSDOTTER f. 1660 i Nötebo Nora sn. (Tärnsjö) d. 1640 Soldat Stakes gamla moder blev 80 år gammal.

 

Barn:

1. Jon Jönsson Stake f. 1691-10-11 (X 1550) Hade Hedesunda sn.

2. pigan Kerstin Jönsdotter i Hade död 1700 Hade Hedesunda sn.

3. Jöns Larssons barn i Hade död 14 juli 1707 Hade Hedesunda sn.

4. Jöns Larssons barn i Hade död 1708 Hade Hedesunda sn.

 

3102. ERIK OLSSON, f. Hedesunda Flösta, d. 1697-05-30 Hedesunda Flösta, bonde. – G före 1673 med

 

3103. KERSTIN PERSDOTTER, död efter 1728 Hedesunda Flösta

 

Barn:

1. Ingeborg Ersdotter, f. Hedesunda Flösta, gift 1711 med ord. Soldaten Jon Olofsson i Swärta.

2. Lars Ersson, f. 1689-09-25 Hedesunda Flösta.

3. Kerstin Ersdotter (X 1551) f. 1691-11-28 Hedesunda Flösta.

 

3104. PER LARSSON d. han ger ftk. 14 aug 1692. 1693 Ftk.16 april Per Larssons söner i Nordanåker Per och Anders. Antar att här avlider fadern för Årsunda Nordanåker – G med …

 

– Här 1695 har Per Larssons son, Anders Persson övertagit gården

Mntl. Nordanåker 1695

Jon Larsson B, _, 1 son, 1 dotter, 1 dräng, 1 inhyses Hustru Karin

Olof Ersson B, H, 1 piga, 1 inhyses Britta Ersdotter

Anders Persson B, _, 1 dräng, 2 pigor, 1 inhyses modern (NN)

 

3105. NN d.1700 finns hon som inhyses, 1711 är hon död, Årsunda Nordanåker

 

Barn:

1. Anders Pärsson, d. 1712-05-18 (X 1552) Nordanåker Årsunda socken

2. NN Pärsdotter, f. Nordanåker Årsunda socken

3. NN Pärsdotter, f. Nordanåker Årsunda socken

 

Mntl. Nordanåker 1690

Johan Larsson B, _, 1 son, 1 dräng, 1 piga

Olof Ersson B, H, 1 inhyses

Pär Larsson B, H, 1 son, 1 dotter, I dräng

Mntl. Nordanåker 1693

Jon Larsson B, _, 1 son, 1 dotter, 1 dräng, 1 inhyses 

Olof Ersson B, H, 1 piga, 1 dräng

Per Larsson __, H, 1 son, 2 döttrar, 1 dräng, 1 inhyses

 

3106+6260. JOHAN OLOFSSON, d. 1715-01-16 Årsunda Lund. Bonde i Lund. Han bör vara son till Olof Eriksson f. 1601. – G m … Källa: LIa:2 1683-1744 b 84 s 81.


3107+6261. ANNA PERSDOTTER, d. kring 1730 Lund Årsunda.

 

Barn:

1. Olof Johansson, f. 1669 (XI 3130) Årsunda Lund

2. Karin Johansdotter, f. 1676 (X 1553) Årsunda Lund

 

Karin Jansdotter är född i Lund 1676, hennes föräldrar är enligt nedan …

 

AI:3 Årsunda 1747-1764. Karin Jansdotter gift med Anders Persson (1552) i Nordanåker.

s. 64 nr 192 H. Karin Jansdotter, f 1676, B. Jan Olsson i Lund, H. Anna Persdotter

                    Andra gången gift med 193

s. 65 nr 193 B. Lars Olsson, f 1683 B. Olof Jonsson i Berga, H. Anna Jonsdotter

                    gift med 192.

 

Karin Jansdotters bror Olof Johansson är född i Lund 1669 och han var gift med Anna Swensdotter.

s. 120 nr 355 Jan Olofsson, f 1698-01-21 B. Olof Jonsson, H. Anna Svensdotter

                                         

                                                         Jan Olsson                   H. Anna Persdotter

                                                        (3106+6260)               (3107+6261)

 

 


           Olof Johansson född 1669 (3130)                                                       Karin Jansdotter född 1676 (1553)

 

3108. OLOF JONSSON, f. ca:1650 i Sörby Årsunda. D. 1694 Sörby Årsunda sn. – G m …


3109. BRITTA ERSDOTTER, f. 1654 Årsunda Wida, d. 1713-04-06 Årsunda Wida.

 

Barn:

1. Olof Olofsson, f. 1683 (X 1554) Årsunda Sörbo, d. 1768-03-13 Årsunda Wida

 – Se nedan hos hustrun Britta Andersdotter, föräldrar till dem båda. Och tänk på de svåra nödåren under 1690-talet. Då var dödslistorna långa. Folk svalt faktiskt ihjäl. Sonen Olof Olofsson var bara 11 år då hans far Olof Jonsson dog ett år efter farfadern.


3110. ANDERS OLSSON, född i Wida Årsunda sn d. 1710-05-22 Wida Årsunda sn. Hans hustru var Kerstin Ersdotter vars far var Erik Pedersson i Sörby. Kerstins svärfar var Olof Jonsson i Österbo. Hennes man Jon Olofsson dör 1675 och hon föder hans son Olof Jonsson 1676. Sen gifter hon om sig med Anders Olofsson från Wida 1678, 1679 dör svärfadern Olof Jonsson. Anders Olofsson finns i Österbo då hans H. dör 1703 blir han till 1705, 1706 efterträder han Lars Ersson (sin kusin) i Wida, själv dör Anders 1710 efterträds då av sin dotter Britta Andersdotter och mågen Olof Olofsson från Sörby. Olof Olofssons moder Britta Ersdotter som föddes i Österbo 1684. Österbo var sonen Olof Jonssons del efter sin farmor Anna Eriksdotter från Nolanåker var rätta arvingen till hemmanet i Österbo. Olof Jonsson var måg till Anna Ersdotter och hennes man Per Larsson. Men de hade själva sonen Nils Persson som var gift till Sörby med Olof Bengtssons dotter där i hennes andra gifte.

    – G m …

3111. KERSTIN ERSDOTTER, f. Sörby Årsunda socken d. 1703 i Österbo Årsunda socken, det kan man se i mntl. för år 1703, då finns ingen hustru i Österbo Årsunda sn. Men Anders och Kerstin har också en son och en sonhustru enl. mntl. 1603 vilken bör vara Kerstins son Olof Jonsson f. 1676 i Österbo efter faderns död.

 

Barn:

1. Britta Andersdotter (X 1555), f. 1684 i Österbo Årsunda, d. 1770-04-23 i Wida Årsunda socken.

 

AI:3 Årsunda 1747-1764, Wida 2

126 B. Olof Olofsson, f. 1683 fadern är B. Olof Jonsson i Sörby, hustrun är Britta Ersdotter (3109)

127 H. Britta Andersdotter, f 1.684 fadren är B. Anders Olsson i Österbo, hustru är Kerstin Ersdotter (3111).


3112. IVAR PERSSON, f. 1643 Årsunda Sörby, d. 1741Årsunda Sörby, 98 år gammal. Bonden i Årsunda Sörby. – G 1682 m …

3113. KJERSTIN ANDERSDOTTER, d. 1710 årsunda Sörby

 

Barn:

1. Peder Ivarsson, f. 1683 (X 1556) Årsunda Sörby

2. Anders Ivarsson, f. Årsunda Sörby

3. Britta Ivarsdotter, f. Årsunda Sörby

4. Olle Ivarsson, f. Årsunda Sörby

3114. ANDERS ERIKSSON, Bonden i Årsunda Fänja. – G m …

 

3115. ANNA LARSDOTTER, f. Årsunda Fänja, d. 1711 Årsunda Lund.

 

Barn:

1. Son Lars Andersson, f Årsunda Fänja, gift med Cherstin Larsdotter

2. Dottern Kerstin Andersdotter, f 1685 Årsunda Fänja (X1557), d. 1767-08-06 Årsunda Sörby.

 

3116. LARS ANDERSSON, d. före 1715 Årsunda Lingbo. – G m

 

3117. KJERSTIN LARSDOTTER, d. före 1724 Årsunda Lingbo

 

Barn:

1. Lars Larsson, d. 1731-1733 (X 1558) Årsunda Lingbo

2. Kerstin Larsson, f. Årsunda Lingbo

3. Anna Larsdotter f. Årsunda Lingbo

 

AI:1 Årsunda 1708-1735

s. 199 Lingbo tom år 1724

Lars Larsson

Modr. Hustrun Cherstin Larsdotter

Systrar Cherstin Larsdotter

Anna Larsdotter

 

3120. ANDERS LARSSON, f. okänt var d. efter 1719 Årsunda Wida. – G m …

 

3121. MARGARETA ERIKSDOTTER, d. mellan 1713-07-05 Test efter Anders Larssons hustru i Wida.

Källa: LIa:2 1683-1744 b 79 s 76.

 

Barn:

1. Anders Andersson

2. Lars Andersson, f. 1684 (X 1560) Årsunda Wida, d. 1739 Årsunda Wida.

3. Britta Andersdotter

 

s. 45 Wida år 1709-1711

Anders Larsson

H. Margareta

Son Anders

Lars Andersson

Hustrun

Dot. Britta

Gossen Olle

– Här emellan 1709 - 1711 tar sonen Anders Andersson över hemmanet. Sonen Lars Andersson gift till Wida 4.

 

3124. ANDERS ANDERSSON f. okänt var, d. 1680-04-12 Kilen Årsunda socken. – G m …

 

3125. ANNA JÖNSDOTTER f. Kilen Årsunda socken.

 

Barn: Innan denne son föds har tre barn fötts och dött. Mer får ni läsa i min bok om Arvingarna som jag kommer att färdigställa till hösten 2018.

1. Lars Andersson (X 1562) f. 1660 Kilen Årsunda socken, d. 1741 Kilen Årsunda sn.

 

3126. NILS PERSSON, d. kring 1689 Årsunda Sörbo. – G m …


3127. MARGARETA LARSDOTTER i Årsunda Sörbo.

 

Barn:

1. Margareta Nilsdotter, f 1678 (X 1563) Årsunda Sörbo d. 1757-08-28 i Wida hos dottern och mågen.

2. NN Nilsson, f. Årsunda

 

AI:3 Årsunda 1747-1764. s. 46 Wida

136 B. Per Larsson, f 1713, far Lars Andersson i Wida, mor H. Lisa Persdotter

137 H. Britta Larsdotter, f 1711, far Lars Andersson i Kilen, mor H. Margareta Nilsdotter

138 Margareta Nilsdotter, f 1678, vars föräldrar är Nils Persson, H. Margareta Larsdotter i Sörby.


3128. PER DANIELSSON, d. 1732 enl. hfl. Årsunda Lund. Bonden i Årsunda Lund. – G m …

 

3129. KERSTIN NILSDOTTER, d. 1721 Årsunda Lund

 

Barn:

1. Anders Persson, f. 1695 Årsunda Lund (X 1564), gift kring 1715 med Anna Olofsdotter, från granngården

2. Nils Persson, f. 1710-10-20 Årsunda Lund

    – Från 1705 fram till 1715 är endast Nils Persson ant. som född.

3. Margareta Persdotter, f Årsunda Lund – troligen den som är gift med mågen Per Persson.

 

3130. OLOF JANSSON, f. 1669, d. 1734-06-15 Årsunda Lund. Begravd:1734-06-23 begrovs Olof Johansson i Lund efter att ha varit gift 40 år, lämnade jämte änkan 6 barn efter sig. Des grav är vid nordesta kyrkohörnet vid kyrkogården, 65 år gammal och 4 månader. Bonden i Årsunda Lund. 

– G 1694 m …

 

3131. ANNA SVENSDOTTER, f. 1673, d. 1753-05-26 Årsunda Lund. Begravd: 1753-05-31 Enkan hustrun Anna Svensdotter, död af älderdoms-bräcklighet jämte bröstsjuka, 80 år, 1 månad på 2 dagar när.

 

AI:3 Årsunda 1747-1764.

s. 120 nr 357 H. Anna Swensdotter, f. 1673 Sold. Swen Olofsson, H. Kerstin Andersdotter.

 

Barn:

1. Lars Olsson, f. Årsunda Lund

2. Anna Olofsdotter, f. 1696 (X 1565) Årsunda Lund, d. 1758-05-30 Årsunda Lund.

3. Jan Olsson, f. 1698 Årsunda Lund, gift med Carin Olsdotter

4. Swen Olofsson, f. 1705-06-23 Årsunda Lund, soldat

5. Anders Olofsson, f. Årsunda Lund

 

3132. LARS TYRISSON, f. 1667 Ovansjö Högbo, d. 1747 , död av andtäppa, 80 år gammal, Ovansjö Högbo. – G 1693 Lars Tyrisson i Högbo Anna Olofsdotter ibidem …

3133. ANNA OLOFSDOTTER, f. 1673 Ovansjö Högbo, d. 1755 Åldersstigna bondeenkan H. Anna Olofsdotter, död av ålderdomsbräcklighet, 82 år gammal. Ovansjö Högbo.

 

Barn:
1. Anders Larsson, f 1692, – Det står i C:1 Ovansjö att Anders är född 1692. Det blir före giftermålet.

2. Olof Larsson, f. 1695 (X 1566) Ovansjö Högbo

 

3134. ANDERS PERSSON, f. 1660-talet, ger till de fattiga 1732, d. kring 1734-39 Valbo Häcklinge

   – G 1689 Anders Pärsson i Häcklinge och Malin Persdotter i Åsbyggeby.

 

3135. MALIN PERSDOTTER, f. 1660-talet Valbo Åsbyggeby, d. 1634-39 Valbo Häcklinge.

 

Barn:

1. Per Andersson, f. Valbo Häcklinge

2. Anders Andersson, f. Valbo Häcklinge

3. Isak Andersson, f. Valbo Häcklinge

4. Margareta Andersdotter, f. Valbo Häcklinge

5. Britta Andersdotter, f. 1698-11-20 Valbo Häcklinge (X 1567), d. 1756-08-08 Ovansjö Högbo Österby.

 

3136. JAN OLSSON, bonde i Vahlbo – G m …

 

3137. ELLA ANDERSDOTTER

 

Barn:

1. Olof Johansson (X 1568), senare som soldat Berggren (1568) f. 1682 Valbo socken

 

3138. OLOF PERSSON som efterträder i Stormuren efter svärfar Nils Persson. Död 1737 i Stormuren

G med …

 

3139. LISBETH NILSDOTTER, död 1743 gamle soldat Berggrens hustru i Stormuren.

 

Barn:

1. Britta Olofsdotter f. 1681. Stormuren Årsunda sn

2. Anders Olofsson f. 1688 han tar över efter sin far i Stormuren 1711 mntl.

3. Elisabeth Olofsdotter (X 1569) Stormuren Årsunda sn gm soldat Berggren

Samt skall Ingeborg och Kerstin vara döttrar av dem.

 

3142. LORENS MARTIN, f. 1655, d. 1740-02 nr 4 och 5 Lorens Martin och hans hustru Britta Gabrielsdotter, bägge 85 år gamla, 59 år gifta.

Se vidare fadern Michel Martin: Smältare vid Strömsbergs bruk (C) 1658, hammarsmed i Tyskhammaren vid Västlands bruk (C) 1660-66. 1676 kommer han till Hargs bruk (C) och 1684 flyttar han till Ljusne bruk (X). 4 kända barn: MichaëlLorenz, Johan och Brita. 

Farfar (Anfadern) också Michel Mathy: Lodgjutare/lodstöpare i Finspång (E) 1625, i Forsmark (C) 1640 och vid Västlands bruk (C) 1642. Två kända barn: Matthias och Michel. – G 1681 med …

 

3143. BRITTA GABRIELSDOTTER f. 1655, d. 4 och 5 Lorens Martin och hans hustru Britta Gabrielsdotter, bägge 85 år gamla, 59 år gifta.

 

På Kungsgården i Hedesunda återfinns familjen Martin år 1724

Hedesunda AI:2 1724-1728 Bild 179 Kungsgården

Lorents Martin

H. Britta Gabrielsdotter

Måg. Lars Löfgren, flyttat till Årsunda

Dotr. H. Britta Lorensdotter

Dotr. Kierstin Lorensdotter

Dotterson Jan på 10:de

Dotdot Elsa på 6:te

Dotdot Britta på 2:dra

Drängen Mårten Ersson

 

Här vid Kungsgården stannar Lorens och Britta fram till son död 1740-04

 

Barn:

1. En dotter av Lorens Martin född 1687, hon är den piga vid Krogen, som dör 49 år gammal, år 1736.

2. Mattias Lorensson Martin f. 1689-06-30 Söderfors Söderfors bruk

              1743 Hfl. Söderfors A:1 1743-1762

              Erik Martin

              Mats Martin

3. Maria Lorensdotter Martin f. 1691-12-28 Söderfors Söderfors bruk död 1698-06-19 Söderfors

    Söderfors. 

Lars Martins dotter död i juni 1795.

4. Martin Lorensson Martin död 1697-01 Söderfors Söderfors bruk

    Finns en Hr. Martin Lorens gm H. Britta Olofsdotter s. 131/83 i Rytterne, alla på sidan är sedan avflyttade. 1742 hustrun död.

5. Britta Lorensdotter Martin (X 1571) f. 1698-01-28 Söderfors Söderfors bruk

6. En dotter död 1703-03-08 Söderfors Söderfors bruk.

    Lisbeth 1703 dör Lorens Martins dotter på Loföhn. 

Lars, Larsson Martins en son och en dotter för honom dör i Kopporna 1702 11 jan.

1704 dör Lars Martins lilla dotter 25 jan

Lorens Martins dotter Kerstin är dopvittne 1708, det kan vara densamma dottern som var född 1687

 

3148. PER OLOFSSON f. 1655 i Disbo Östervåla, d. 1689 d. 3 november begravdes bonden Pär Olofsson i Disbo på Kyrkogården död den 26 oktober, lefvat väl och gudeligt, ålder 34 år. – G med …

 

3149. KERSTIN ANDERSDOTTER okänt var

 

Barn:

1. Erik Pärsson f. 1677 Dysbo Östervåla, han blir kvar i Disbo gm H. Ingeborg f. 1683

2. Anders Pärsson (X 1574) f. Disbo Östervåla gift till Säterbo

3. Johan Pärsson f. 20 november 1689, han dör 1690 endast 22 veckor gammal, Dysbo Östervåla

   Ja, här ser man att då denne son föds har fadern nyligen dött.

 

3150. ANDERS ANDERSSON Sätran Östervåla

 

Mntl. Sätran 1695

Anders Mattsson B, H, 1 dräng, 2 pigor

Anders Andersson B, H, 1 dräng, 2 pigor

Mntl. Sätran 1700

Anders Mattsson _, H, 1 son

Anders Andersson B, H, 1 dotter, 1 dräng, 2 pig

Måns Rääf _, H

Son Anders Andersson (3150)

År 1707 gifter sig Ingri Andersdotter (1575) f. 1687-03-13 från Sätran med Anders Pärsson (1574) f. 1683 från Dysbo. De bor sedan i Sätran.

 

Mntl. Sätran 1709

Olof Persson B, _, 2 pigor

Anders Andersson B, H, 1 dotter (Ingrid), 1 måg (Anders Pärsson) och 1 dräng.

 

Barn:

1. Karin Andersdotter f. 1684-10-19 Sätran Östervåla, endast fadern Anders Andersson i Sätran står antecknad.

2. Ingrid Andersdotter (X 1575) f. 1687-03-13 Sätran Östervåla

 

3152. JOHAN MÅNSSON, d. 1677 Nora Östad. Man kan utläsa från Mntl. att Måns Andersson från 1643 har två söner, Johan och Måns. Johan Månsson är änkling 1660-61, men han gifter om sig till 1662. Sonen Isak Johansson är född 1650, så då blir andra hustrun Britta styvmor.

 

Barn:

1. Isaak Johansson f. 1650 Nora Östa (X 1576), d. 1716-02-25 Nora Östa, Isaak Jansson i Östad död d. 24 febr, begravd den 5 mars …, 66 år gammal.

2. NN Johansdotter f. Nora Östa gm Anders Larsson i Nora Östa

3. Britta Johansdotter, vars far var Johan Månsson i Östad, g 1679 m Olof Ersson f. 1655 i Torp. Olof dör 1691-04-13 Torp i Nors sn. Källa: db. Född ibid fadern Erich Pedersson m H Ingeborg Iliansdotter: Ano 1679 uti ächtenskap medh b Johan Måns i Östad dotter Brijta aflat 5 barn, 2 söner, 3 döttrar, den sista war föd efter hans dödh. Siuk af häftig brännsiuka.

Troligen var H. Britta den andra hustrun till Johan och detta var deras dotter:

4. Kerstin Johansdotter gift 1688-06-10 med Olof Andersson*, här vid giftermålet står hennes föräldrar antecknade.

* Olof Anderssons far var Anders Ersson i Laakbäck. Anders Erssons far bör ha varit Erick Andersson och mor Karin Andersdotter

 

3156. PEDER MÅNSSON, f. 1618 Nora Kierstinbo (U), d. 1685-04-26 i Årsunda Kierstinbo, 67 år. Vars moders moder är H. Giörlig/Relig.

 Detta enligt Våla häradsrätt 1651 den 9 juni.  Vid sonen Måns Pederssons giftermål står föräldrarna antecknade. – G med …

 

3157. ANNA MATSDOTTER f. 1625, d. 1698 Nora Kierstinbo (U), begravd d. 11, blev 73 år gammal.

 

Barn:

1. Måns Pedersson (X 1578), f. i Nora Kerstinbo (U) giftermål 1688, då står föräldrarna antecknade. Soldat.

I Generalmönsterrullor Västmanlands regemente för år 1684-1685 återfinns på sidan 134/bild 700 under academie.

Soldat i Nora socken Kerstinbo Måns Pärsson, under Infanterie.

2. Kerstin Persdotter från Kerstinbo gifter sig 1695 med Joan Mattsson i Torp. Inga föräldrar står antecknade.

   – Då ingen annan Per finns i Kerstinbo antar jag att hon är dotter till vår ana.


3158. JOHAN JOHANSSON f. Nora Holvesta (U), d. före 1688 Holvestby Nora sn (U). – G med …

 

3159. INGRID ERIKSDOTTER d. före 1669 Holvestby Nora sn (U)

 

Barn:

1. Johan Johanssons i Holvestaby gift 1670, dödfödder son 1683, + 1 son Johan 1684 död dito år. Dito hans barn f. 1685 Ingrid, en son dör 1700, 42 veckor gammal. Johan Johanson länsmansdottern Chatarina död 1703, 36 veckor och 2 dagar gammal, samma år och månad dör faderns, farbrodern Erich Jonsson. Dottern Ingrid g 1716 med Olof Persson i Torp.

2. Ingrid Johansdotter, (X 1579) f. 1655 Nora Holvestby, då hon gifter sig 1688-02-26 Måns Pedersson far Peder Månsson i Kerstinbo mor H. Anna Mattsdotter Ingrid Johansdotter far Johan Jonsson i Holvestby mor H. Ingrid Ericksdotter

3. Jean Johansson f. 1659 Nora Holvestby, d. 1709 Nora Holvestby.

 

3160. ERIK OLSSON, f. 1613 Söråsby Nora (U), d. 1689-01-04 Söråsby Nora (U) (I dag Tärnsjö) sn.

Begravd 1689 den 15 jan. Född i Söråsboo A0 1613, fader Olof Nilsson, modern hustrun Britta Mattsdotter första resan gift med hustrun Karin Eriksdotter från Östad tillsammans 17 år och aflat 7 barn 2 söner och 5 döttrar, varav 1 son och 3 döttrar lever. År 1659 Andra resan gift med hustrun Britta Pedersdotter ifrån Stahlbo lifstid haver varit af stadig hälsa sjuk d. 27 dec. mortus efter 3 dagar besökt d. 30 död 31. I samma grift lades Pähr Olofssons hustru Karin Olofsdotter i Torps dödfödde barn. I mntl. 1671, 1675 står att Erik Olsson var gästgifvare. – G med …

 

3161. KARIN ERSDOTTER, f. Östad i Nora sn (U), d. strax före 1659, Söderåsby i Nora sn (U).

 

Barn:

1. Olof Ersson f. (X 1580), han övertar efter faderns död 1689, själv dör han före 1713. – Antar att han var son till Karin Ersdotter, för enl. Mntl. 1700 i Nora Söråsby Olof Ersson B, H, 2 söner, 1 dotter. Erik Olsson gifter om sig 1659 med Britta Persdotter. I Erik Olssons test finns inga barn antecknade från hans test med sin andra hustru.

   – Här skall finnas ytterligare 5 döttrar och 1 son. Alla födda före födelsebok från år 1660. Åtminstonde 3 döttrar som lever.

 

3162. GREGER ANDERSSON, f. Nora Baggebo, d. 1681-08-24 Nora Baggebo. Capten.

   – G 1628 med …

 

3163. KERSTIN LARSDOTTER, f. 1608 Nora Stahlbo (U), d. 1690-10-07 Nora Baggebo (U). Döde Anno 1690 dz 3 Octob H. Kerstin Larsdotter i Baggebo. Begrofs den 22 Dito en Onsdagh uti kyrkian. Född Anno 1608 i Stalbo vid byyn F. Lars Olofsson, M H. Kerstin Olsdotter på 20:de åhret i ächtenskap med sal. Gregert Andersson, som då war en gemeen soldat, men omsijder Capiten. och sammanaleds 9 barn, 5 söner 4 döttrar. sammanbodt tilhopa mz sin man i Stalbo 13 åhr (ca 1627-1640), wnder hwilken tijd han 6 åhr borta, i Nordmyr 5 åhr och in alletz i Baggbo 42 åhr. A:o 1680 blef hennes man kallad. dz 28 7 ber hastigt betagen? och genast besökt. åld. 82 År.

   – Obs, att Gregert eller Georg ofta förkortades till ”Grel”.

 

Barn:

1. H. Ingeborg Grelsdotter i Baggebo f. 1632, d. 1698-12-21, Baggebo Nora        

2. Kerstin Grelsdotter f. 1641 Nora Baggebo d. 1726 Fallet Nora. En Grels Olofsson i Fallet död 1738, 69 år gammal. Han är född 1669 och om Kerstin var gift med en Olof i Fallet antar jag att Grels Olofsson var hennes son.

3. Anna Grelsdotter f. Nora Baggebo

4. Johan Grelsson f. 1649, Nora Baggebo, d. 1706 Nora Baggebo, 57 år gammal gift två gånger.

5. Britta Gregersdotter f. 1655 (X 1581) Baggebo Nora, d. 1728 Nora Söråsby (U). 1728-08-25 Hustrun Britta Grelsdotter i Söråsbo begravd den 25 aug.

 

3164. MÅNS ERSSON, d. på 1670-talet Nora Stahlbo (U). Han finns med i mntl. från år 1642. Från 1671 d. 2 juni Våla häradsrätt, kan man utläsa att Ivar Månssons i Stahlbos moder var H. Marits i Åbys dotter. H. Marit var förs gift med Lars och hade med honom sönerna Måns och Ifwar Larssöner, i sitt andra gifte var hon gift med Erik Olsson och fick med honom halvsysterns son (i tinget står först att Ivar Månsson var hennes måg senare att han var hennes son). Erik Olsson gick sedan på ett nytt gifte då H. Marit var död. – G med …

 

3165. NN ERIKSDOTTER från Åby Nora (Tärnsjö), hon är H. Marit i Åbos dotter.

 

Barn:

1. Ivar Månsson f.1643 (X 1582) Nora Stahlbo, häradsdomare.

2. Israel Månsson, hans son Måns dör 1685

 

3168. JOHAN LARSSON, f. i Folkärna Nohr, d. 1681 Folkärna Nohr (W). – G med …

 

3169. KARIN ERSDOTTER, d. 1685 Folkärna Nohr (W).

 

Barn:

1. Lars Jansson, blir soldat.

2. Hans Jansson, blir soldat.

3. Erik Jansson f. 1670, d. 1670

4. Daniel Jansson f. 1671, d. 1673

5. Olof Jansson Frimodig f. 1673 (1584) Johan Larssons barn i Noter- Olof f. 1673 (Allt som står

antecknat, inga faddrar), d. 1710 vid Pommern. 6. Ett barn dör 1672.    

 

AI:1 Folkärna 1673-1710, s. Nohr

Johan Larsson, död 1681 enl. Mntl. då är hustrun änka

H. Karin Eriksdotter

S. Lars soldat

S. Hans soldat

S. Erik 1670  (Dör 1672, ett barn dör detta år, antar att det är det här barnet.

S. Daniel 1671 (Dör 1673, antar att detta barn dör 1,5 år. Enligt dödboken,)

S. Olof 1673 (Olof och Kerstin gifter sig 1701)

H. Kierstin

   – Anm. Ett av Johan Larssons barn dör 1672 (ingen ålder), ett annat dör 1673 1,5 år gammalt.

   Stämmer med husförhör från 1688 då Erik och Daniel inte finns med.

 

3170. MATS JOHANSSON, f. 1622 Folkärna Mortarbo, d. 1699 Folkärna Mortarbo (W), 77 år gammal. – G med …

 

3171. BRITTA f. 1626, d. 1694 Folkärna Mortarbo (W), begravs Mats Johanssons hustru i Mortarbo 68 år gammal.

 

Barn:

Det finns två Mats i Mortarbo.

Mats Andersson f. 1613, d. 1688, 75 år gammal. Hustrun Malin är född 1617, d. 1690, 73 år.

Mats Johansson f. 1621, d. 1698, 77 år. Hustrun död 1694, f. 1626

Hustru Malin är 9 år yngre än Mats Johanssons hustru. Hon är 46 år 1663.

Mats Johanssons hustru är 46 år 1672.

 

1. Mats Johanssons barn död 1661 Folkärna Mortarbo

2. Karin Mattsdotter f. 1665 Folkärna Mortarbo (X 1585) gift 1701 Olof Jansson Frimodig

3. Kerstin Mattsdotter född 1670 (far Mats Johansson), gift 1691med Erik Olsson från Morshyttan i By sn. (Eller Kerstin Matsdotter i Mortarbo gift 1693 med Per Ersson cronosoldat.)

4. Ett barn dött 1671

5. Britta Matsdotter f. 1673, (far Mats Jonsson)

6. Malin Matsdotter gift 1685 med Anders Johansson i Lycka (hustruns styvdotter)

7. Anna Matsdotter gift 1685 med Pehr Ersson i Bondarvet (hustruns styvdotter)

8. Mats Matsson i Mortarbo g 1696 m Marina Eriksdotter ibm.

 

3172. OLOF OLOFSSON, f. 1624 Folkärna Lund (W), d. 1707 Folkärna Lund (W) begravd Olof Olofsson i Lund, 83 år. Bonde. – G med …

 

3173. KIERSTIN ANDERSDOTTER, f. 1637 Folkärna Lund (W), d. 1694 Folkärna Lund (W), Olof Olofssons hustru i Lund, 57 år.

 

Mntl. 1655 Lund

Erik Ersson B, H, 1 dotter

Anders Eriksson B, H, 1 måg

– Vid den här tiden gifter sig Olof Olofsson med Kierstin Andersdotter

 

Olof Erssons barn dör 1659

Olof Olofsson donerar pengar 1660

Olof Olofssons moder död 1670, här av kan man tänka sig att fadern var son av Erik Ersson, men här har jag satt Olof Olofsson som måg till Anders Ersson. Alltså ej fullt belagt hur släktförhållandet ser ut. Se mntl. hos maken.

1677 dör svärfar Anders Ersson och sonen Anders och mågen Olof verkar ha delat på Anders Erssons del.

Anders Andersson har även brodern Johan, den sistnämnd tillkommer 1686.

 

Barn:

1. Olof Olofssons barn i Lund död 1659 enl. C:1 och LIA:1

2. Erik, ett barn av Olof Olsson i Lund död 1667

3. Olof Olofssons son i Lund f. 1662, d.1688, 26 år gammal.

4. Anders Olofsson f. Folkärna Lund

5. Per Olofsson f. 1664, gift 1696 med Britta Larsdotter Logde, Per Olofsson 32 ½ år död 1696 i Lodge.

6. Kerstin Olofsdotter f. Folkärna Lund

7. Margareta Olofsson f. 1668 Folkärna, Lund

8. Anna Olofsdotter f. 1670 Folkärna

9. Lars Olofsson f. 1672 Folkärna, Lund (X 1586), Olof Olssons barn i Lund Lars f.1672 (Allt som är antecknat.), d. 1729 Lagmannen Lars Olsson i Lund natus p:p  ibidem 1671 renatus vita p:c8 (…) 58 år.

    Ett barn av Olof Olsson i Lund död 1670 ett barn död 1672

 

3174. PER SVENSSON, f. 1631 Folkärna Backa (W), d. 1687 Per Svensson i Backa, 55, 5 år Folkärna Backa (W) – G med …

 

3175. KARIN, f. 1629, d. 1697 Per Svenssons änka i Backa, 68 år, Folkärna (W)

 

Barn:

1. Kerstin Persdotter f. 1661 (X 1587) Backa Folkärna (W), gifter sig 1695 med Lars Olsson i Lund

2. Anders Persson f.166(3) död 1687, 24 år gammal Backa Folkärna (W)

3. Karin Persdotter f. 1670, troligen detta barn dör samma år. Backa Folkärna (W)

4. Margareta Persdotter f. 1672 Backa Folkärna (W)

5. Anna Persdotter 1682 gifter sig Anna Persdotter i Backa med Lars Pärsson i Källbyudden.

 

3176. JOHAN OLOFSSON, f 1652-06-20 Möklinta Nässelbo. d 1736-08-18 Möklinta Nässelbo. Begravd 1736-08-21  i Möklinta (U) Johan Oloffsson ifrån Nässelbo föff åhr 1652,född på nytt. Kunnat rart läsa i book. Varit stadigt hemma hos sina kära föräldrar. När han voro 22 åhr gammal gifte han sig med sin salige hustru Anna Olofsdotter ifrån Nässelbo med henne sammanlefvat i 56 åhr, haft med henne 6 barn 3 söner och 3 döttrar af vilka en son och alla tre döttrarna lefva, varit änkling i 5 åhrafsomnade i (…) den

18 augusti och begravdes den 21. Gett till de fattiga. Ålderdomsbräcklighet, 84 år. – G 1678(4) med…

 

3177. ANNA OLOFSDOTTER, f 1652-02 Möklinta Nässelbo. d 1731-04-21 Möklinta Nässelbo.1731-04-25 (U) Hustru Anna Olofsdotter ifrån Nässelbo ibidem född 1652 af återfödsela f kristerliga föräldrarhwilka henne wäl uppfostrat efter (…) förmaning, tjänt i unga år i Walsäter medt gott beröm. Gifte sig 1678 med Johan Olsson i Näselbo med honom aflat 6 barn, af vilka en son och 3 döttrar lefa wäl uppfostrade. Siukdomen warit lungsoten varaf hon hafver Mickaeli sig strängt legat till sängs, dödde  den 21 april begrovs den 25. (Enligt hustruns testamente var de gifta 1678 enligt Johan 1674). Lungsoten, 79 år gammal.

 

Barn:

1. Olle Joahnsson f. 1679 (X 1588) Möklinta Nässelbo (U)

2. Elisabeth Johansdotter f. 1681 Möklinta Nässelbo (U)

3. Malin Johansdotter f. 1683 Möklinta Nässelbo (U)

4. Johan Johansson f. 1685-10 Möklinta Nässelbo (U)

5. Per Johansson f. 1689-01-01 Möklinta Nässelbo (U)

6. Sara Johansdotter f. 1693-12-18 Möklinta Nässelbo (U)

 

3178. SAMUEL DANIELSSON, f. 1653-03 Möklinta sn. d 1687-06-03  Möklinta Hammarby, 34 år. Bonde. – G med …

 

3179. BRITTA INGEVALDSDOTTER, f. 1661 Sala stadsförsamling. d 1773-01-19 Möklinta sn. Begravd 1737-02-02 i Möklinta (U) Hustrun Britta Ingevaldsdotter ifrån Hammarby föds 1667 (Det står 1667 men det kan inte stämma för då skulle hon bara vara 13 år då hon gifte sig och 15 år då hon får sitt första barn. Hon dör 1737 och sägs då vara 70 år. Hon skall ha gift sig vid 23 års ålder, inte 13? Men i Hfl. står att hon var född 1661, det stämmer inte riktigt heller med att hon gifter sig vid 23 års ålder, för första barnet Anna är född 1682.) af ärliga föräldrar i Forneby, född på nytt. Kunde väl rart läsa i book: warit stadigt hemma hos sina föräldrar in till det hon blev 23 år gammal då hon trädde i äktenskap med salig Samuel Danielsson i Hammarby med honom sammanlefvat i 6 1/2 åhr, ägt med honom 3 barn: 2 söner och en dotter, af hwilka en son är herranom insomnad. Hwarit änka ett åhr: gifte sig andra gången med kvarlåtne Johan Larsson i Hammarby, med honom lefat  i 40 åhr haft med honom 3 barn; 2 söner och en dotter af vilka en son lefver. Left väl, siukdomen varit en svår sveda och värk under 3 års tid. Afsomnade den 19 jan. och begravdes eft 2 dgr. Lefat i 70 åhr. Till Kyrkan 4 R fattiga 1 R.

   Hon gifter om sig 1688 med Johan Larsson från Botebo.

 

Barn:

1. Anna Samuelsdotter f.1682 (X 1589) Möklinta Hammarby (U)

2. Per Samuelsson f. 1685-04 Möklinta Hammarby (U)

3. Daniel Samuelsson f. 1687-08 Möklinta Hammarby (U) d. 1691-05-29  Möklinta Hammarby (U)

Britta Ingvaldsdotters barn med Johan Larsson:

4. Lars född 1690-01-05 Hammarby Möklinta (U)

5. Johan född 1692-12-29 Hammarby Möklinta (U) d. 1693-01-16 Hammarby Möklinta (U)

6. Karin född 1696-03-29 Hammarby Möklinta (U)

 

3181. BARBRO, i AI:2 Folkärna 1685-1686 Lund står att modern är från Husby sn Svino.

 

AI:1 Husby sn 1670-1690, s. 97 här finns enkian Barbro i Svino och sonen Lars Andersson

Lars Andersson

H. Abluna, dessa båda överstrukna

S. Jöns Larsson

H. Britha

Gustav Mattsson hit

H. Kerstin

H. Enkian Barbro

Modern Barbro återfinns sedan med sönerna Johan Andersson och Anders Andersson i AI:2 Folkärna 1685-1686, Lund där det står att hon är från Svino Husby sn.

   Barbro kan ha varit gift med en Anders från Svino i Husby socken. När så hennes föräldrar dör tar hon med sig de två yngsta sönerna till sitt rätta fäderne i Lund. Sonen Lars Andersson tar över efter fadern Anders i Svino i Husby sn. Föräldrarna till Barbro eller Anders kan ha varit far Anders Ersson 6346 Lund, död 1677 och modern Anders Erssons hustru 6347 död 1672.

Barn:

1. Anders Andersson, gifter sig 1682 med Margareta Larsdotter i Lund, son Johan 1882.

2. Johan Anderssonf. 1655 (1590 X) gifter sig 1674 med Anna Olofsdotter från Hedemora.

 

3232. PEHR JÖNSSON, död eller försvunnen, 1711 Söderbärke Westerby. Skomakare. Står ingenting om vart han tar vägen efter 1711. En möjlig förklaring är att han kan ha varit ute i strid. I dödboken går han inte att finna.

– Pehr Jönsson gifter sig 1688 med sin Karin Hindrichdotter från Westerby och han är skomakare liksom sin svärfar Hindrich Joensson. Pehr kommer från Fellingsbro socken, här skall han förstås finnas men det kan vara svårt att finna honom då man inte vet närmare var han är född där.

 

3233. KARIN HINDRIKSDOTTER, f. 1657 Söderbärke Westerby, d. 1736 Söderbärke Westerby Hustrun Karin Hundrichdotter i Westerby född ibidem 1657. På sitt 32 ålders åhr kom hon i äktenskap med Pär Jönsson ifrån Felsbro (Fellingsbro) med hvilken hon sammanleft in till 1711, sedan hon fått 4 barn hvar ibland en son och en dotter efterlefva. Sedermehra har hon njutit af församblingens fattigmedel sit uppehälle. Hvar mycket svag i sin Christendomskunskap. Legat till sängs i flera åhr afled efter 4 dygns sjukdomen 21, begravs den 28 november. 80 år gammal.

 

Barn:

1. Jöns Pärsson f. 1689-12-27 (X 1616) Westerby Söderbärke, försvinner till Finland 1615.

2. Hindrich Pärsson f. 1692 Westerby Söderbärke

3. Kerstin Pärsdotter f. 1695 Westerby Söderbärke

4. En dotter föds 1698 men hon dör 10 veckor gammal

 

AI:2 Söderbärke, Westerby 1694 sidan 130.

Pär Jönsson skomakare

Hustru Karin Hindrichdotter

Mats gosse f. 1673, rest till Tyskland med Nordberg 1695

Anders gosse f. 1684, lupit bort 1690

Inhyses Annika Andersdotter

Jöns brodern

Hendrich son f. 1692

 

AI:3 Söderbärke, Westerby 1694-1722 sidan 362

Skomakare Pähr Jönsson 1698 bortrymnd för såld skuld

Hustru Karin Hindrichdotter

Jöns son f. 1689, 1698 följt fadern till – Eftersom sonen också blev skomakare kan man tänka sig att han fick följa med fader att arbeta. Denne son vet vi försvinner i kriget kring 1615 till Finland enl. hustruns testamente.Trol.var fadern också ute i strid. Här vet vi att krig på gick under hela Karl XII:s regeringstid. Men innan Jöns försvinner

hinner han gifta sig 1715-05-29 med Malin Jansdotter, ende sonen som föds 1715-10-09 Pähr Jönsson (808).

Hindrich son f. 1692

Kerstin dotter f. 1695

 

3234. JOHAN LARSSON, f. 1641 Sången Söderbärke, d. 1706-04-29 Johan Larsson i Sången, 1 gång gift, 64 ½ år gammal. – G med …

 

3235. KARIN ANDERSDOTTER, är avliden före 1730.

 

AI:3 Söderbärke 1694-1722, s. 432 Sången

Johan Larsson, död 1706

Hustru Karin Andersdotter

Malin dotter f. 1683

Karin dotter f. 1687

Erik son f. 1692

Anders son f. 1698

Mats son f. 1700

 

AI:4 Söderbärke 1730-1752, s. 119, 120 Sången

Här finns inte Karin med längre

 

Barn:

1. Johan Larssons barn i Sången död 1677.

2. Malin Johansd. f. 1685 (X 1617) Sången Söderbärke, 1685 Johan Larssons barn i Sången, Margareta.

3. Karin Johansdotter f. 1687, finner henne inte född då fast hon står antecknad i hfl. som född då.

4. Lars Johansson f. 1689 Sången Söderbärke

5. Erik Johansson f. 1692-05-22 Sången Söderbärke

6. Anders Johansson f. 1698 Sången Söderbärke

7. Mats Johansson f. 1700 Sången Söderbärke

 

3236. LARS NILSSON, f. 1649 Lexsjöbo Söderbärke, d. 1720-05-29 född i Läsarbo Söderbärke, 1 gång gift, 71 år. – G kring 1673 med … 

 

3237. MARIT JACOBSDOTTER, f. 1652(3) Busjön/Wästansjö Söderbärke, d. 1708-01-12 Läsarbo Söderbärke, Lars Nilssons hustru i Läsarbo född i Busjön, 55 år.

 

Barn:

– Enligt födelseboken C:1 är barnen födda följande år. År 1675 föds inget barn av Lars Nilsson, men eftersom föräldrarna gifter sig 1673 kan Nils Larsson vara född redan 1674 då inga födelseböcker finns. Eller så är det sonen Nils som föds 1676, fast i hans test står att han är född 1675.

1. Lars Nilsson barn i Läsarbo 1676, troligen Nils

2. Lars Nilsson barn i Läsarbo 1677, bör vara Kerstin

   Inget barn står antecknat föd